Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Publikációk


VERSENYKÉPESSÉG KUTATÁSOK MŰHELYTANULMÁNY-SOROZAT

ISSN 1787-6915 (Online)

Kiadja: Budapesti Corvinus Egyetem, Versenyképesség Kutató Központja

1093 Budapest Fővám tér 8.

T:  482 5569, F: 482 5290, email: versenykepesseg@uni-corvinus.hu

Kiadásért felel: Chikán Attila igazgató


201956. Kiss János: A magyar innovációs rendszer vizsgálata egy iparágon keresztül -2009

55. Balaton Károly: AZ EU-csatlakozás óta bekövetkezett változások és azok hatása a vállalati stratégiákra – Összefoglaló az interjúk tapasztalatairól – 2009

54. Demeter Krisztina – Jenei István-Losonci Dávid: A lean menedzsment bevezetésének hatása a vállalati versenyképességre  –  kompetenciák és teljesítmény – 2009

53. Demeter Krisztina – Matyusz Zsolt: Külső tényezők és adottságok hatása a vállalatok teljesítményére az értékteremtés szűrőjén keresztül – 2009

52. Gelei Andrea: Az üzleti kapcsolatok stabilitását befolyásló tényezők  – fókuszban a hazai FMCG ellátási lánc kapcsolatai – 2009


2008

 

51. Angyal Ádám – Vállalatok társadalmi felelőssége

50. Csillag Sára: Vállalatok társadalmi felelőssége és a versenyképesség – 2008

49. Chikán Attila – Czakó Erzsébet: Versenyképesség – ahogyan a vállalatvezetők látják – 2008


2005-2006

48. Kiss Katalin: Versenyképesség Írországban – az Ír Versenyképességi Tanács működése és eredményei – 2005

47. Báthory Zsuzsanna: Az IMD és a WEFORUM versenyképességi jelentéseinek struktúrája és módszertani háttere – 2005

46. Wimmer Ágnes – Szántó Richárd: Teljesítménymenedzsment és értékteremtés az érintettekkel való kapcsolatok kezelése tükrében – 2006

45. Wimmer Ágnes – Zoltayné Paprika Zita (szerk.): A vezetés és a döntéshozatal szerepének elemzése az üzleti szféra viszonylatában – 2006

44. Kolos Krisztina (szerk.): Vállalatközi kapcsolatok és versenyképesség összefüggései – kutatási projekt zárótanulmány – 2006

43. Demeter Krisztina – Matyusz Zsolt (szerk.): Értékteremtés funkcionális alapokon – kutatási projekt zárótanulmány – 2006

42. Balaton Károly (szerk.): Vállalati stratégiák az EU-csatlakozás időszakában – kutatási projekt zárótanulmány

41. Csesznák Anita: Vállalati csoportok jellemzése a teljesítmény-mérési eszközök használatának szempontjából – 2006

40. Antal Zsuzsanna: A szervezeti struktúra mint a stratégia megvalósítását támogató eszköztár – 2006

39. Bácsi Katalin – Szőtsné Kováts Klaudia – Takács Sándor – Toárniczky Andrea: Emberi erőforrás menedzsment, leadership és versenyképesség – 2006

38. Demeter Krisztina: Gyorsjelentés – a termelési stratégia és termelési gyakorlat kutatás eredményei, 2005-2006

37. Csáki Attila – Juhász Péter – Tátrai Tünde: A hazai vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága – 2006

36. Nagy Judit: A logisztika funkció szerepe a sikeres vállalati működésben – 2006

35. Jenei István – Nagy Judit: A termelési gyakorlat fejlődése 1999-2004 között a magyarországi feldolgozóiparban – 2006

34. Demeter Krisztina: A szolgáltatások versenyképességének elemzése vállalati példák alapján – 2006

33. Kiss János: A magyar vállalatok innovációs tevékenysége 1992-2003 között. – longitudinális elemzése és nemzetközi összehasonlítása – 2006

32. Dankó Dávid – Kiss Norbert: A teljesítménymenedzsment-eszköztár változása Magyarországon – 2006

31. Demeter Krisztina – Kolos Krisztina: Marketing, termelés v. logisztika- Melyik befolyásolja leginkább a vállalat eredményességét – 2006

30. Demeter Krisztina: Termelés külföldi összehasonlításban – 2006

29. Demeter Krisztina: Termelési célok, eszközök és teljesítmények, A versenyképességi kutatás termelési eredményei – 2006

28. Móricz Péter – Gats Károly – Drótos György – Vas György: Információmenedzsment fejlettsége és a versenyképesség – 2006

27. Hortoványi Lilla – Szabó Zsolt Roland: Pillanatfelvétel a magyarországi közép és nagyvállalatok vállalkozási hajlandóságáról – 2006

26. Tóth Krisztina – Papp Tamás: Vállalatfelvásárlások és összeolvadások, mint az értékteremtés eszköze – 2006

25. Hortoványi Lilla – Laczkó Márk – Szabó Zsolt Roland: Stratégiatípusok napjainkban Magyarországon – 2006

24. Kecskés Zsuzsa – Kolos Krisztina: Vállalati hálózatok hatása a versenyképességre – 2006

23. Gelei Andrea: Partnerkapcsolatok típusai és jellemzőik az ellátási láncban – 2006

22. Deli Zsuzsa – Bernschütz Mária: A magyar vállalatok exporttevékenysége – 2005

21. Kolos Krisztina – Sz. Tóth Gabriella – Gyulavári Tamás: A marketing hozzájárulása a vállalati versenyképességhez – 2005

20. Agárdi Irma – Kolos Krisztina: Vállalatközi kapcsolatok elemzése, a vállalatközi kapcsolatok egyes területei – 2005

19. Bartók István: Vállalatkormányzási helyzetkép az EU-csatlakozás előtt – 2005

18. Incze Emma: A vállalatok nemzetközi terjeszkedésének jellemzői – 2005

17. Matyusz Zsolt: Vállalati funkciók közötti integráció és a teljesítmény kapcsolata – 2005

16. Gelei Andrea: Logisztikai képességek a magyar vállalatok gyakorlatában – 2005

15. Demeter Krisztina – Földesi Erika: A szolgáltatás menedzsmentjének jellemzői Magyarországon a versenyképesség kutatás tükrében – 2005

14. Kiss János: A magyar vállalatok innovációs tevékenysége – 2005

13. Szabó Zsolt Roland: A stratégiaalkotás folyamata – 2005

12. Wimmer Ágnes: Vállalatközi kapcsolatok az EU-csatlakozás idején – szemléletmód és támogató eszköztár – 2005

11. Czakó Erzsébet: Versenyképessségi programok néhány tanulsága a kormányzati szféra számára – az Ír Versenyképességi Tanács és a Lisszaboni Stratégia – 2005

10. Wimmer Ágnes: Teljesítménymérés és döntéstámogatás az üzleti szférában – 2005

9. Zoltayné Paprika Zita – Szántó Richárd: Pillanatfelvétel a menedzsment képességekről és döntéshozatali közelítésmódokról az EU-csatlakozáskor – 2005

8. Balaton Károly: AZ EU-csatlakozással kapcsolatos vállalati várakozások – 2005

7. Kiss János: A K+F szerepe a hazai vállalatok stratégiájában – 2005

6. Buzády Zoltán – Tari Ernő: Stratégiai szövetségek a hazai tulajdonú középvállalatok körében.(Összehasonlító elemzés az 1999. évi és a 2004. évi kérdőíves felmérések alapján) – 2005

5. Neményi Máté: A beszerzés megítélése a magyar vállalati gyakorlatban – 2005

4. András Krisztina – Juhász Péter: A versenyképesség kihívása a pénzügyi menedzsmenttel szemben – 2005

3. Wimmer Ágnes – Csesznák Anita: Vállalati jellemzők és összefüggéseik az EU-csatlakozás idején – a „Versenyben a világgal 2004-2006 ” kutatási programban résztvevő vállalatok jellemzése – 2005

2. Lesi Mária: A 2004-es versenyképesség kutatás vállalati mintájának alapjellemzői és reprezentativitása – 2005

1. Chikán Attila – Czakó Erzsébet (szerkesztők): Kutatási tervtanulmány – 2005

 

TM 1. Matyusz Zsolt (2011): A 2009-es versenyképességi adatfelvétel vállalati mintájának alapjellemzői és reprezentatívitása

TM 2. Wimmer Ágnes – Csesznák Anita (2011): Vállalati jellemzők és összefüggéseik a válság időszakában – a “Versenyben a világgal” kutatási program 2009. évi felmérésében résztvevő vállalatok jellemzése

TM 3. Gelei Andrea (2012): Logisztikai képességek fejlődése a Versenyben a világgal kutatási program felméréseinek tükrében

TM 4. Demeter Krisztina – Szász Levente (2012): A válság hatása a termelési tevékenységre

TM 5. Zoltayné Paprika Zita- Szántó Richárd (2012): Menedzsmentképességek a döntéshozatali közelítésmódok longitudinális elemzése a versenyképesség-kutatások alapján

TM 6. Mitev Ariel – Bauer András (2012): A válság hatása a vállalatok marketingtevékenységére

TM 7. Szabó Ágnes és Stocker Miklós (2012): A nemzetgazdasági versenyképesség sportszakmai és gazdasági aspektusai

TM 8. Kozma Miklós – Könczöl Erzsébet (2012): A rendszerváltás után alapított és nemzetközileg sikeressé vált magyar vállalatok versenyképessége

TM 9. Bauer András – Agárdi Irma (2012): Értékesítési rendszer és exporttevékenység szerepe a versenyképességben

TM 10. Kazainé Ónodi Annamária (2012): A magyarországi exportáló vállalatok teljesítményének jellemzői

TM 11. Dobák Miklós – Antal Zsuzsanna – Vaszkun Balázs (2012): Tradicionális versus innovatív társaságirányítási és szervezeti formák

TM 12. Wimmer Ágnes – Csesznák Anita (2012): Mit mérjünk és hogyan? – A vállalati teljesítménymérés szemléletmódja és eszköztára a döntéstámogatás tükrében

TM 13. Horváthné Varga-Polyák Csilla (2012): Magyar tulajdonú vállalatok versenyképessége kínai piacokon

TM 14. András Krisztina – Havran Zsolt – Jandó Zoltán (2012): Üzleti globalizáció és a hivatásos sport: sportvállalatok nemzetközi szerepvállalása

TM 15. Milicz Ákos (2012): Ellenőrzési aspektusok a vállalatok versenyképességének szemszögéből 

TM 16. Wimmer Ágnes – Csesznák Anita – Mandják Tibor (2012): Üzleti kapcsolatok – vállalati szemléletmód és gyakorlat 

TM 17. András Krisztina – Jandó Zoltán (2012): Sportvállalatok külpiacra lépése – elméleti alapok 

TM 18. Vörösmarty Gyöngyi – Kiss János (2012): Beszállítók és a beszerzés a vállalati innovációban

TM 19. Vörösmarty Gyöngyi (2012): A beszerzés helye és szerepe a kis- és középvállalatok gyakorlatában

TM 20. Vörösmarty Gyöngyi – Dobos Imre (2012): Fenntarthatóság a beszerzésben

TM 21. Tátrai Tünde – Fábián Boglárka (2012): A hazai vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága

TM 22. Szabó Zsolt Roland (2012): Versenyképességi stratégiák Magyarországon 1992 és 2010 között

TM 23. Somogyi Ildikó (2012): Az online-fogyasztók elégedettségmérésének hatása a vállalatok versenyképességére

TM 24. Nagy Judit – Venter Lóránt (2012): Az ellátási lánc tudatos folyamat-és kockázatmenedzsmentjének hatása a teljesítményre

TM 25. Matyusz Zsolt – Demeter Krisztina (2012): A kontingenciatényezők hatása a vállalati termelési gyakorlatok és a működési teljesítmény kapcsolatára, különös tekintettel a válság szerepére

TM 26. Matolay Réka – Pataki György – Szántó Richárd (2012): A felelős döntéshozatal tényezői

TM 27. Mandják Tibor – Wimmer Ágnes – Juhász Péter (2012): Üzleti hálózatok – Hálózati pozíció és versenyképesség

TM 28. Kocsis Alexandra (2012): Vállalatok nemzetköziesedése klaszterekben

TM 29. Kenesei Zsófia – Gyulavári Tamás (2012): A marketingeszközök alkalmazásának hatása a versenyképességre

TM 30. Kiss János (2012): Vállalati versenyképesség és innováció

TM 31. Juhász Péter – Kazainé Ónodi Annamária (2012): A hazai vállalatok pénzügyi teljesítményének alakulása 1994-2009 között

TM 32. Gyulavári Tamás – Csepeti Ádám – Nagy Gábor (2012): A piacorientáció hatása a vállalati versenyképességre

TM 33. Gelei Andrea – Losonci Dávid – Báthory Zsuzsanna – Toarniczky Andrea (2012): Leadership jellemvonások és lean menedzsment – elmélet és gyakorlat

TM 34. Gáti Mirkó – Kolos Krisztina (2012): Az e-business és vállalati versenyképesség összefüggései

TM 35. Filyó Janka (2012): A KKV-k számviteli beszámolási rendszere

TM 36. Esse Bálint (2012): A beszállító-kiválasztási folyamat szerepe és stratégiái

TM 37. Drótos György – Móricz Péter (2012): A vállalati informatika szerepe a versenyképesség alakításában a pénzügyi és gazdasági válság időszakában

TM 38. Demeter Krisztina – Szász Levente (2012): A makrokörnyzet és a szolgálatosodás összefüggései – európai és magyarországi termelővállalatok szolgálatosodása

TM 39. Demeter Krisztina – Szigetvári Csenge (2012): A globális termelés és a versenyképesség

TM 40. Derecskei Anita – Nagy Viktor – Zoltayné Paprika Zita (2012): A kreativitás megítélése HR szemszögből

TM 41. Derecskei Anita – Nagy Viktor – Zoltayné Paprika Zita (2012): A kreativitás megítélése a hallgatói versenyképesség megítélése szempontjából

TM 42. Balaton Károly – Kerek Judit (2012): A stratégiaalkotás folyamatának jellemzői a 2009. évi kérdőív alapján

TM 43. Losonci Dávid (2012): Emberi erőforrás menedzsment gyakorlatok a lean termelési rendszerben

TM 44. Czakó Erzsébet (szerk. 2012): Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból 4.

TM 45. Czakó Erzsébet (2012): IB textbook development for non-English language speakers in a late comer country. The case of Hungary

TM 46. Sziva Ivett (2012): A desztináció menedzsment szerepe a desztinációs versenyképességben – Hazai és dán tapasztalatok

TM 47. Kutasi Gábor – Vigvári Gábor – Dani Ákos (2012): Nemzetgazdasági versenyképesség: elmélet, mérés, esettanulmányok

TM 48. Magas István (2012): Világgazdasági folyamatok és nemzetgazdasági alkalmazkodás 2001-2011: fejlett országok (USA) és Magyarország esetei

TM 49. Nagy Sándor – Palánkai Tibor – Endődi-Kovács Viktória – Baranyi Márton – Miklós Gábor (2012): Internationalisation (Transnationalisation) of the SME Sector as Factor of Competitiveness

TM 50. Szentes Tamás (2012): Megjegyzések a “nemzeti versenyképesség” koncepciójához és méréséhez

TM 51. Endrődi Kovács Viktória – Hegedűs Krisztina (2012): Korrupció: mérhetőség és modellezés

TM 52. Balásházy Mária (2012): A korlátolt felelősségű társaság tagjait megillető individuális és kisebbségi jogok

TM 53. Bodzási Balázs (2012): A hitelbiztosítékok jogi szabályozása és a gazdasági versenyképesség összefüggései

TM 54. Gál Judit (2012): A gazdasági társaságok átalakulásának egyes jogalkalmazási problémái és a legújabb ítélkezési gyakorlata

TM 55. Józon Mónika (2012): Az európai magánjog hatása a versenyképességre

TM 56. Kolozs Borbála (2012): A kettős adóztatás elkerüléséről szóló korai magyar egyezmények

TM 57. Kabai Gergely – Németh Nándor – Farkas Máté (2012): Versenyképesség haloptikával – Helyi gazdaságfejlesztési problémák fejlődő városokban

TM 58. Kállay László – Michalkovné Szakács Katalin (2012): KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás

TM 59. Révész Tamás (2012): A magyar gazdaság versenyképes szerkezeti alakulásának lehetséges változatai

TM 60. Ádler Judit – Stocker Miklós (2012): A foglalkoztatás szerkezeti keretei és kompetencia alapú, output orientált oktatás az ideális foglalkoztathatóság érdekében

TM 61. Ádler Judit (2012): A foglalkoztatás szerkezeti keretei

TM 62. Boda György (2012): Maradunk a periférián vagy fölzárkózunk?

TM 63. Hüttl Antónia (2012): Termelékenység a magyar gazdaságban

TM 64. Jenei György – Kuti Éva (2012): A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlődését közvetlenül segítő nonprofit szervezetek problémái

TM 65. Varga Zsolt (2012): Az e-businesstől az online reklámozásig a versenyképesség tükrében

TM 66. Balás Gábor – Barta Márton (2012): Versenyképességi történetek

 TM 67. Luksander Alexandra – Mike Károly – Csite András (2012): Maguk urai – a magyar vállalkozó lelkialkata

TM 68. Luksander Alexandra – Mike Károly – Csite András (2012): Egyéni és kormányzati felelősség a vállalkozói kultúrában Európában és Magyarországon

TM 69. Szepesi Balázs – Pogonyi Csaba Gábor (2012): A közösségi versenyképesség elméleti keretei

TM 70. Boros Anita – Courrier, Anne-Elisabeth – Kristó Katalin – Temesi István (2012): Versenyképesség és közigazgatás

TM 71. András Krisztina (2012): Hazai (hivatásos) sportvállalatok nemzetközivé válása (Összefoglaló a kutatócsoport eredményeiből)

TM 72. Bordáné Rabóczki Mária (2012): Számviteli információk a versenyképesség szolgálatában (Kutatócsoport zárótanulmány)

TM 73. Csillag Sára – Kiss Csaba – Takács Sándor – Szilas Roland – Hidegh Anna Laura (2012): Újszerű megközelítések az HR hazai vizsgálatában

TM 74. Demeter Krisztina (2012): Üzleti alapfolyamatok és funkciók (Kutatócsoport zárótanulmány)

TM 75. Kolos Krisztina (2012): Marketing és vállalatközi kapcsolatok (Kutatócsoport zárótanulmány)

TM 76. Könczöl Erzsébet (2012): A magyar vállalatok nemzetközivé válása (Összefoglaló a kutatócsoport eredményeiből)

TM 77. Juhász Péter (2012): A versenyképesség aktuális kérdései pénzügyekben (Kutatócsoport zárótanulmány)

TM 78. Zoltayné Paprika Zita (2012): Vezetési és döntési rendszerek a versenyképesség szolgálatában (Kutatócsoport zárótanulmány)

TM 79. Magas István (2012): Nemzetközi gazdasági folyamatok; Válságkezelés – alkalmazkodás; Az EU és Magyarország változó kapcsolatrendszere (Műhely zárótanulmány)

TM 80. Szepesi Balázs (2012): A versenyképesség társadalmi környezete (Műhely zárótanulmány)

TM 81. Demeter Krisztina (2012): Az üzleti szféra és a versenyképesség (Műhely zárótanulmány) 

TM 82. Boda György (2012): Gazdaságpolitika és versenyképesség (Műhely zárótanulmány)

TM 83. Zoltayné Paprika Zita (2012): A BCE Gazdálkodástudományi Kar nemzetköziesedésének vizsgálata az angol nyelvű programok tükrében (Nem nyilvános)

TM 84. Szántó Richárd (2012): Többszempontú részvételi döntések a fenntarthatósági értékelésekben

TM 85. Szász Levente – Demeter Krisztina (2012): Fontosság-teljesítmény illeszkedés a termelési stratégiában és hatása az üzelti teljesítményre – dinamikus megközelítés

TM 86. Szász Levente – Demeter Krisztina (2012): Fontossság-teljesítmény illeszkedés a termelési stratégiában és hatása az üzleti teljesítményre – statikus megközelítés

TM 87. Gelei Andrea – Dobos Imre (2012): Bizalom és kockázat a kapcsolatokban – egy kísérlet eredményei

TM 88. Kiss János – Vörösmarty Gyöngyi (2012): Beszerzés az innováció támogatásában

TM 89. Derecskei Anita – Zoltayné Paprika Zita (2012): Vitás kreativitás – szakirodalmi áttekintés a kreativitás fogalmáról

TM 90. Fertő Imre: A Gazdálkodástani Doktori Iskola lehetséges stratégiájáról (Nem nyilvános)

TM 91. Esse Bálint (2012): Adaptív döntéshozatal a beszállítóválasztásban

TM 92. Vaszkun Balázs (2012): A japán társadalmi klaszterek szerepe és kihasználásnak lehetőségei a versenyképesség megtartásában

TM 93. Dobos Imre (2012): A környezeti tényezők beépítése a termeléselméletbe

TM 94. Gritsch Mátyás (2012): A sikeres vállalatok logisztikájának illetve logisztikai stratégiájának vizsgálata

TM 95. Gyimesi Imre Viktor (2012): Az innováció szerepe a magyar vállalkozások versenyképességében (Az innováció hatása és befolyásoló tényezői)

TM 96. Bárth-Fehér Szilvia (2012): Környezetvédelem és fenntarthatóság a hazai vállalati gyakorlatban

TM 97. Losonci Dávid – Jenei István (2012): Szervezeti kultúra kutatások a termelési folyamatok szervezésében – irodalom-feldolgozás

TM 98. Ábel István (2012): Regionális és globális tényezők a vállalatok nemzetközivé válásában

TM 99. Kazainé Ónodi Annamária (2012): Fenntartható fejlődés a nemzetközivé válás folyamatában

TM 100. Kazainé Ónodi Annamária (2012): A magyarországi exportvállalatok exportteljesítményének és a hátterükben álló vállalati jellemzők elemzése 1999 és 2009 között a vállalati versenyképességi felmérés alapján

TM 101. Bálint András -Bolyán Attila (2012): A projekt portfólió menedzsmetn módszertan továbbfejlesztése az Új Széchenyi Terv támogatására

TM 102. Boda György – Kállay László – Stocker Miklós (2012): A versenyszféra teljesítményéről nemzetközi összehasonlításban

TM 103. Czakó Erzsébet – Szepesi Balázs (2012): Competitiveness Policy: actions, actors and framework – a concept for implemantation

TM 104. Pavlik Lívia (2012): A BCE gazdasági helyzetének alakulása 2008-2011 között, különös tekintettel a karok gazdasági teljesítményére (Nem nyilvános)

TM 105. Kiss János – Tátrai Tünde (2012): Fenntartható közbeszerzés – kérdőíves felmérés eredményei a magyar közbeszerzésről

TM 106. Kiss János – Tátrai Tünde (2012): Felsőoktatási intézmények közbeszerzési sajátosságai

TM 107. Pap Viktória (2012): Felsőoktatási rangsorok a Budapesti Corvinus Egyetem perspektívájából

TM 108. Zilahy Gyula (2012): A Gazdálkodástudományi Kar kutatási stratégiája (Nem nyilvános)

TM 109. Bognár Fruzsina – Balás Gábor (2012): Versenyképességi kezdeményezések üzleti modellben Magyarországon

TM 110.  Nagy Gábor – Gáti Mirkó – Zsótér Boglárka – Csepeti Ádám (2012): A magyar és finn kis- és középvállalatok stratégiai képességeinek és erőforrásainak növekedésre valamint teljesítményre gyakorolt hatásaVERSENYKÉPESSÉG TANULMÁNYSOROZAT

ISSN 2064-9339 (Online)

Kiadja: Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központja

1093 Budapest, Fővám tér 8.

T:  482 5569, F: 482 5290, email: versenykepesseg@uni-corvinus.hu

Szerkesztőbizottság tagjai: Chikán Attila akadémikus, igazgató

Czakó Erzsébet egyetemi tanár, intézetigazgató

Gelei Andrea habil. egyetemi docens

Kazainé Ónodi Annamária egyetemi adjunktus

Kolos Krisztina egyetemi docens

Sorozatszerkesztő: Chikán Attila igazgató

Kiadásért felel: Czakó Erzsébet intézetigazgató


2014

1. sz. Matyusz Zsolt: A 2013-as versenyképesség kutatás vállalati mintájának alapjellemzői és reprezentativitása

2. sz. Bakonyi Zoltán – Chikán Attila – Czakó Erzsébet – Csesznák Anita – Gelei Andrea – Kazainé Ónodi Annamária – Matyusz Zsolt – Wimmer Ágnes: A magyar gazdaság versenyképességének vállalati fókuszú vizsgálata, figyelemmel a költségvetés bevételi és kiadási összefüggéseire

3. sz. Bakonyi Zoltán – Wimmer Ágnes: A KKV szektor differenciált kezelése

4. sz. Kazainé Ónodi Annamária: Pénzügyi stabilitás és forráshoz jutás

5. sz. Gelei Andrea: Vállalatközi kapcsolatok – fókuszban a kis- és középvállalatok

6. sz. Boda György: A KKV-k szerepe a foglalkoztatás növelésében

7. sz. Boda György – Stocker Miklós: Vállalkozásfejlesztés, oktatás – támogató intézményrendszer

8. sz. Csesznák Anita – Wimmer Ágnes: Vállalati jellemzők és összefüggéseik


2015

9. sz. Boda György, Stocker Miklós: A KKV szektor foglalkoztatási képességeinek fokozása: feltételek a kormányzat és a vállalatok oldaláról

10. sz. Molnár Boglárka, Chikán Attila: A hazai KKV-k termelékenysége és befolyásoló tényezői


2016

11. sz. Molnár Boglárka, Szabó Erika, Chikán Attila: A nemzeti versenyképesség intézményi támogatása

12. sz. Gelei Andrea, Kiss Péter, Czakó Erzsébet, Chikán Attila: A bizalom szerepe a kis- és közepes vállalatok fejlesztésében


2017

13. sz. Ilyés Márton: Vállalatok stratégiai alkalmazkodása a munkaerőpiaci változásokhoz

14. sz. Molnár Boglárka, Chikán Attila: Globalizáció vagy bezárkózás? A magyar gazdaság kitettsége és a hazai kis-és közepes vállalkozások


2018

15. sz. Boda György, Fülöp Zoltán, Losonci Dávid, Matyusz Zsolt: Vállalatszerkezet és termelékenység

16. sz. Molnár Boglárka, Chikán Attila: A menedzsment szaktudás fejlesztése, mint a hatékonyságnövelés eszköze


VERSENYKÉPESSÉG KÖNYVSOROZAT

ISSN 2064-9347 (Online)

Kiadja: Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központja

 1093 Budapest, Fővám tér 8.

T:  482 5569, F: 482 5290, email: versenykepesseg.uni-corvinus.hu

Szerkesztőbizottság tagjai: Chikán Attila akadémikus, igazgató

Czakó Erzsébet egyetemi tanár, intézetigazgató

Gelei Andrea habil. egyetemi docens

Kazainé Ónodi Annamária egyetemi adjunktus

Kolos Krisztina egyetemi docens

Sorozatszerkesztő: Chikán Attila igazgató

Kiadásért felel: Czakó Erzsébet intézetigazgató

 

1. sz. kötet

Csesznák Anita – Wimmer Ágnes: Vállalati jellemzők és összefüggéseik – A “Versenyben a világgal” kutatási program 2013. évi felmérésében résztvevő vállalatok jellemzése, 2014. (ISBN 978-963-503-584-7; ISSN 2064-9347)


2019

Chikán Attila – Czakó Erzsébet – Losonci Dávid – Kiss-Dobronyi Bence (2019, szerk.): A 4. ipari forradalom küszöbén – Gyorsjelentés a 2019. évi kérdőíves felmérés eredményeiről

Versenyképességi pillanatkép

 

2014

Tátrai Annamária (2014, szerk.) Versenyben a világgal -1996-1999-2004-2009-2013 – A kutatás első öt hullámának dokumentációja

 

Chikán Attila – Czakó Erzsébet – Wimmer Ágnes (2014, szerk.): Kilábalás göröngyös talajon – Gyorsjelentés a 2013. évi kérdőíves felmérés eredményeiről

 

2007 – 2009

Chikán Attila – Czakó Erzsébet – Zoltayné Paprika Zita (2010, szerk.): Vállalati versenyképesség válsághelyzetben – Gyorsjelentés a 2009. évi kérdőíves felmérés eredményeiről

 

2004 – 2006

Chikán Attila – Czakó Erzsébet – Zoltayné Paprika Zita (2004) : Fókuszban a verseny  – Gyorsjelentés a 2004. évi kérdőíves felmérés eredményeiből

Chikán Attila – Czakó Erzsébet – Kazainé Ónodi Annamária: Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból – a “Versenyben a világgal 2004-2006” kutatási program zárótanulmánya

 

1999

Czakó Erzsébet – Wimmer Ágnes  – Zoltayné Paprika Zita (1999, szerk.): Arccal a piac felé, Gyorsjelentés az 1999-es kérdőíves felmérés eredményeiről

Czakó Erzsébet – Wimmer Ágnes  – Zoltayné Paprika Zita (2000, szerk.): Jelentés a vállalati versenyképességről az 1999-es kérdőíves felmérés alapján

 

1995 – 1997

Chikán Attila – Czakó Erzsébet – Demeter Krisztina (1996,  szerk.):  Vállalataink erőltetett (át)menetben – Gyorsjelentés a “Versenyben a világgal” kutatási program kérdőíves felmérésről

Chikán Attila (1997): Jelentés a magyar vállalati szféra nemzetközi versenyképességéről – kutatási zárójelentés

A hivatásos labdarúgás globális iparággá vált

http://www.vg.hu/vallalatok/szolgaltatas/a-hivatasos-labdarugas-globalis-iparagga-valt-441319

A szomszédban kaszíroznak a fociból

http://www.vg.hu/vallalatok/szolgaltatas/a-szomszedban-kassziroznak-a-focibol-441318

Szerző: Dr. András Krisztina – Havran Zsolt, BCE Sportgazdaságtani Kutató Központ

2015.01.20

Forrás:Világgazdaság

 

A szabályozás a piac előtt: KKV A finanszírozásban nagyobb baj a vevők pénzhiánya, mint a hitelszűke

http://www.vg.hu/kkv/a-szabalyozas-a-piac-elott-439252

Miben jobbak a sikeres KKV-k?

http://www.vg.hu/kkv/miben-jobbak-a-sikeres-kkv-k-439251

Szerző:  Bakonyi Zoltán – Wimmer Ágnes, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ

2014.11.20.

Forrás:Világgazdaság

 

A globális értékláncok alakították a gazdaságot – újságcikk a külkereskedelem szerkezeti változásáról

Szerző: Czakó Erzsébet, BCE Versenyképesség Kutató Központ

www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/a-globalis-erteklancok-atalakitottak-a-gazdasagot-436985

2014.10.10.

Forrás:Világgazdaság

 

Export: A hozzáadott érték is számít – újságcikk a világ külkereskedelmében érintett a nemzetközi vállalatcsoportokról

Szerző: Chikán Attila – Czakó Erzsébet BCE Versenyképesség Kutató Központ

http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/export-a-hozzaadott-ertek-is-szamit-436984

2014.10.10.

Forrás:Világgazdaság

 

Versenyben a világgal – újságcikk a vállalati versenykutatásról

Szerző: Chikán Attila – Czakó Erzsébet

http://www.vg.hu/velemeny/elemzes/versenyben-a-vilaggal-432444

2014.08.04.

Forrás:Világgazdaság

 

Éllovasból lett sereghajtó Magyarország – újságcikk: Magyarország a régió éllovasa volt a 90-es évek végén, jelenleg sereghajtó, és az egyik kitörési pontot az üzleti szféra eredményei jelzik.

Szerző: Chikán Attila – Czakó Erzsébet

http://www.vg.hu/velemeny/elemzes/ellovasbol-lett-sereghajto-magyarorszag-432445

2014.08.04.

Forrás: Világgazdaság

 

Export és vállalati menedzsment – újságcikk: Magyarország kicsi, nyitott gazdaság, így a kivitel jelenti a fő gazdasági hajtóerőt.

Szerző: Chikán Attila – Czakó Erzsébet

http://www.vg.hu/vallalatok/export-es-vallalati-menedzsment-433741

2014. 08. 22.

Forrás: Világgazdaság

 

Hatékonyság nélkül nincsen kitörés – újságcikk: A nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy egy-egy nemzetgazdaságon belül az exportáló vállalatok nagyobbak és hatékonyabbak is, mint a csak belpiacra dolgozók.

Szerző:Reszegi László – Juhász Péter, Budapesti Corvinus Egyetem

http://www.vg.hu/vallalatok/hatekonysag-nelkul-nincsen-kitores-433742

2014. 08. 22.

Forrás: Világgazdaság

 

 

Multik nélkül nem megy

Szerző: Chikán Attila–Czakó Erzsébet, BCE Versenyképesség Kutató Központ

http://www.vg.hu/vallalatok/a-multik-nelkul-nem-megy-435447

2014. szeptember, 18.

Forrás: Világgazdaság

 

Nem minden multi tekinthető példaképnek

Szerző: Reszegi László–Juhász Péter, Budapesti Corvinus Egyetem

http://www.vg.hu/vallalatok/nem-minden-multi-tekintheto-peldakepnek-435448

2014. szeptember, 18.

Forrás: Világgazdaság


A Lean menedzsment és a versenyképesség kapcsolata

Szerzők: Demeter Krisztina, Jenei István és Losonci Dávid

Napjainkban a lean menedzsment második virágkorát éli. Egyre több vállalat érdeklődését kelti fel, bevezetésétől jelentős előnyöket remélve. Erre a reményre más vállalatok által eddig elért eredmények adhatnak okot. Ugyanakkor a lean menedzsment és a versenyképesség kapcsolatának tudományos vizsgálatára eddig csak kevesen tettek kísérletet. A könyvben egy ilyen célú kutatássorozat eredményeiről olvashatunk. A szerzők tizennégy – köztük több hazai – vállalat esetét vizsgálják meg részletesen annak érdekében, hogy tetten érjék a sokak által feltételezett szoros kapcsolatot. A kutatás eredményei bizonyítják, hogy a lean menedzsment alkalmazásával a vállalatok jellemzően átalakítják mind folyamataikat, mind az irányítási, emberi erőforrás menedzselésével kapcsolatos tevékenységeiket. Ezek eredményeként a versenyképesség számos dimenziójában jelentős előrelépést képesek elérni. Talán meglepő azonban az az eredmény, mely szerint lean menedzsment alkalmazása az üzleti teljesítményre képes ugyan pozitív hatást kifejteni, azonban ez a hatás nem érvényesül közvetlenül, sok feltételtől függ.

A könyv elektronikus változata itt érhető el.


A multinacionális vállalatok hatása a hazai versenyre és a versenyképességre  című könyv ismertetése

Szerkesztette: Chikán Attila

Szerzők: Ábrahám Zsolt, Bakonyi Zoltán, Chikán Attila, Csengődi Sándor, Gelei Andrea, Gémesi Katalin, Kontra Veronika, Lajkó Erika, Megyimóri Attila, Sass Magdolna, Szalai Bálint, Venter Lóránt

Lektorálta: Czakó Erzsébet

A multinacionális vállalatok hazai szerepéről igen sok szó esik, de érdekes módon viszonylag kevés célirányos kutatás igyekezett feltárni tevékenységüket és hatásaikat. Jelen könyvünk egy ilyen kutatásról számol be, egy meghatározott nézőpontból, a belföldi piaci versenyre és ezen keresztül gazdaságunk versenyképességére gyakorolt hatásuk szempontjából vizsgálja a multik szerepét.

A kötet két átfogó elemzést és négy esettanulmányt tartalmaz. Az előbbiek a multik megjelenését és működését nemzetközi összefüggésekbe helyezik, gazdaságpolitikai és befektetői szempontból, míg az utóbbiak négy ágazat: a villamosenergia-ipar, a járműgyártás, a kiskereskedelem és a kiszervezett szolgáltatások részletes elemzését mutatják be.

A könyv alapját képező kutatásokat a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a TÁMOP -4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 projekt támogatta.

A könyv ezen a linken keresztül tölthető le.


THEORETICAL and PRACTICAL CONTEXT and IMPLICATIONS of COMPETITIVENESS

Round-table discussion with Stephane Garelli

After one and half decade long competitiveness research it was a great honor and pleasure to have Stephane Garelli for a discussion on competitiveness in Budapest on October, 2010.

Professor Garelli is one of the globally recognized academic and professional on competitiveness. For several years his name has become inseparable from the IMD World Competitiveness Yearbook. We took the opportunity of his visit to Budapest for organizing a roundtable. Hungarian academics and professionals engaged in competitiveness issues were invited to have a discussion with Professor Garelli. Thanks for their participation and contribution. For preparing the round-table we studied Professor Garelli’s works (some of them are attached in the Appendix), and elaborated a list of themes and topics for discussion. This volume is a typewritten and edited version of the three hour long discussion.

Orienting the readers was our main aim in the editing process. The delivered questions, answers and comments have not got changed. The discussion is divided into chapters and their titles show the main topic of them. Some stylistic improvements were made and footnotes were added to provide background or clarification. The Appendices are to provide the professional context of the notions, issues, and approaches on competitiveness in the roundtable.

We are grateful to all the participants and our technical assistants to have an instructive and enjoyable publication on competitiveness. We agree with Professor Garelli who put it in the roundtable “Competitiveness is a field where everybody has his own definition. Every body has his own opinion. I think we can only a little bit clarify the debate.” We hope that the “little bit clarification” in this publication will enhance further academic and professional work in the field of competitiveness.

The round-table was organized by the Competitiveness Research Center of Corvinus University of Budapest on October 7, 2010. The event was sponsored by the Competition Culture of the Hungarian Competition Authority.

  The REPORT is available here.     


Projekt zárótanulmányok (1995-1999-es kutatási fázisból)


 1. Zsolnai László: A versenyképesség társadalmi vonatkozásai
 2. Demeter Krisztina: Tevékenységszervezés és eredményesség
 3. Bartók István: Gazdaságpolitikai hatások, vállalati gazdálkodás és a magyar gazdaság versenyképessége
 4. Csányi Tamás: Az információ szerepe a versenyképességben
 5. Angyal Ádám et al: Menedzsment és versenyképesség
 6. Czakó Erzsébet: Iparágaink versenyképessége az 1990-es évek elején
 7. Chikán Attila: Versenyképesség és a gazdaság szereplői közötti interakciók

  Alprojekt zárótanulmányok  

 1.  Bodnár Viktória – Dobák MIklós – Lázár László  (1997): A szervezettervezés és menedzsment  kontrolll alprojekt zárótanulmánya
 2. Bessenyei István – Mártonfi György  (1997): A gazdaság versenyképessége és az oktatás
 3. Tóth Ferenc  (1997): A magyar vállalatok versenyképessége az exportpiacokon
 4. Csányi Tamás- Dolgos Olga – Wimmer Ágnes (1997): Költséggazdálkodás, teljesítménymérés és hatékonyság a magyar vállalati gyakorlatban
 5. Pandurics Anett (1997): Technológia és versenyképesség
 6. Antal-Mokos Zoltán – Balaton Károly – Drótos György – Tari Ernő (1997): Vállalati stratégiák és stratégiai menedzsment a magyar gazdságban
 7. Angyal  Ádám (1997): Vállalati vezetők az ezredforduló küszöbén avagy milyenek a versenyképes vezetők
 8. Berács József (1997): A marketing hozzájárulása a vállalati versenyképességhez 
 9. Ábel István – Öcsi Gábor (1997): A válllalati hitelpolitika és hitelkapcsolatok főbb jellegzetességeiről
 10. Ábel István – Polivka Gábor (1997): A versenyképességet befolyásoló tényezők a bankrendszerben
 11. Ábel István – Halpern László (1997): A versenyképességet befolyásoló tényezők a monetáris politikában
 12.  Holló Margit – Markó Imre (1997): Információpiac és információ-ellátottság
 13. Juhász Péter – Megyik László – Csányi Tamás (1997): Információáramlás  szerepe a versenyképességben
 14. Czakó Erzsébet (1997): Versenyképesség iparági esettanulmányok tükrében
 15. Hermann Zoltán – Szepesi Balázs – Tarcali Géza – Ungvári Gábor (1997): A települési önkormányzatok hatása a helyi gazdaság versenyképességére
 16. Fertő Imre – Mohácsi Kálmán (1997): Az élelmiszergazdaság versenyképességét meghatározó tényezők
 17. Andrási Zoltán (1997): Szakmai szervezetek szerepe a gazdaságban
 18. Chikán Attila (1997): Vállalatok és funkcióik integrációja
 19. Boda Zsolt – Pataki György (1997): Versenyképesség és környezetügy
 20. Voszka Éva (1997): A külső befektetés mint a vállalati növekedés sajátos formája
 21. Gelei Andrea (1997): A logisztikai menedzsment szerepe a vállalati versenyképesség biztosításában
 22. Zoltayné Paprika Zita (1997): A stratégiai döntéshozatal módszerei és versenyképesség
 23. Demeter Krisztina (1997): A termelésmenedzsment helyzete és szerepe a versenyképességben
 24. Szanyi Miklós (1997): Stratégiai szövetségek, a vállalati hálók átalakulása és a versenyképesség
 25. Zsolnai László:(1997): Versenyképesség és etika
 26. Bartók István (szerk. 1997): A gazdaságpolitika alprojekt zárótanulmánya
 27.  Csányi Tamás (1997): A versenyképesség egyedi cégadatok elemzése tükrében

Műhelytanulmányok


 A kutatási program műhelytanulmányai elérhetők a Központi Könyvtár honlapján.

Vágólapra másolva