Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
További menük

Repozitóriumok

A Budapesti CorvinusEgyetem három repozitóriumban gyűjti és tárolja az egyetemen keletkezettpublikációkat, PhD dolgozatokat és szakdolgozatokat. A repozitóriumokműködtetője az Egyetemi Könyvtár.
A Corvinus Kutatásoka Budapesti Corvinus Egyetemen keletkező szellemi termékek, kutatási eredményekdigitális intézményi repozitóriuma.A Corvinus Kutatásokaz egyetem kutatói, alkalmazottai által létrehozott kutatási eredményeketmutatja be, többek között folyóiratcikkeket, könyvfejezeteket,műhelytanulmányokat, konferenciaelőadásokat.

A Corvinus Kutatásokgyűjteményben elhelyezett publikációk elérhetők többek közt a Google Scholar,az EconBiz, a BASE és a CORE tudományos keresőszolgáltatások oldalain is.

A Corvinus Kutatásokgyűjtemény az MTMT által minősített repozitórium. Az adatbázisba valófeltöltéssel teljesíthető az OpenAIRE, az OTKA, az NKFIH és máskutatásfinanszírozó szervezetek által elvárt open access közzétételikötelezettség.

A repozitórium aNEKIFUT rendszerben regisztrált kutatási infrastruktúra (RKI) címet kapott. 

A repozitórium a Budapesti Corvinus Egyetemen (2004.augusztus 31-ig Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem) védett Ph.D. értekezések közül azokat tartalmazza,amelyek teljes szövege elektronikus formában is rendelkezésre áll.

Az elektronikus archívum a Budapesti Corvinus Egyetemenmegvédett szakdolgozatokból ad ízelítőt. Az archívum célja, hogy mintát,módszertani segítséget adjon a házi dolgozat, szakdolgozat írására készülőhallgatóknak. Az itt olvasható dolgozatok önálló szellemi termékek, pontoshivatkozás nélküli felhasználásuk a szerzői jogi törvény, a vonatkozójogszabályok, az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, illetve a Karok általa szakdolgozattal szemben megfogalmazott követelmények értelmében tilos. A szakdolgozatok mellett az Egyetem hallgatói által írt minősített TDKdolgozatok is megtalálhatók, abban az esetben, ha a szerző engedélyezte ahozzáférést. Az archívumban található dolgozatok csak az egyetemi hálózatgépeiről érhetők el teljes szöveggel. Szakirodalomért jöjjön el a könyvtárba,munkatársaink készséggel segítenek az irodalom keresésben, a források közöttieligazodásban.

Vágólapra másolva