Ugrás a fő tartalomra

Nemzetközi lehetőségek​

Miért menj külföldre?

Színvonalas partneregyetemeinken tanulhatsz

Kulturális és szakmai tapasztalat

Ez lesz az egyik a legemlékezetesebb egyetemi élményed

Akár 2 diplomát is szerezhetsz

Tájékozódj!

FONTOS!

A Külföldi Részképzési Szabályzat 6.§ (12) alapján a pályázatok pontozása a következők szerint zajlik:

Jelen Szabályzat szerint készült pályázati kiírás alapján a hallgatók különböző területeken részpontszámokat kapnak azzal, hogy a doktori képzésben részt vevő hallgatók nem kapnak részpontszámot.

Ezek a következők:

− motivációs levél,
− igazolt nyelvtudás,
− egyéb szakmai tevékenység.

Kérjük, hogy a jelentkezés előtt mindenképp olvasd végig alaposan az idei pályázati kiírást. A feltételek pályázatról pályázatra változnak, és érdemes erre időt szánnod.

Tudtad?

A CEMS MIM – Magyarországon csak a Corvinuson

A program 12. helyen végzett a világ egyik legelismertebb vezetőképzési rangsorában, a QS 2023 Masters in Managementben. Számos mesterképzésünkről jelentkezhetsz, sőt az angol nyelvű Vezetés és szervezésre való bekerülés automatikus CEMS felvételt is jelent.

Budapesti Corvinus Egyetem

DSG –Tanulj németül!

Alapszakon német nyelvű kurzusokkal erősítheted a német nyelvtudásod, mesterszakon pedig kettősdiploma-programunk révén a Passaui Egyetem oklevelét is megszerezheted.

Budapesti Corvinus Egyetem

Jelentkezz a pótpályázaton 2024. június 24. és július 8. között!

nap
óra
perc
másodperc

Pótpályázaton elérhető helyek

További nemzetközi lehetőségek

Alapképzés – tanulj külföldön is!

Mesterképzés – tanulj külföldön is!

Alapképzés – német nyelvű kurzusok a Corvinuson

Elérhetőségek

Ha Pannónia Ösztöndíjprogram, CEEPUS vagy bilaterális program kapcsán van kérdésed, keresd az Intézd Online! felületén a megfelelő menüpontot.

Gyakran ismételt kérdések

Általános kérdések

Igen, 3,00-as értékű, kreditekkel súlyozott kumulált tanulmányi átlag a minimum követelmény, tehát az összes lezárt félév tanulmányi eredménye figyelembevételre kerül. A 3,00 alatti értékű kreditekkel súlyozott kumulált tanulmányi átlaggal rendelkező pályázó a pályázatból automatikusan kizárásra kerül.

A pályázat a Mobility Manager rendszerén (továbbiakban: MOB) keresztül nyújtható be, ahol a kért adatokat kell megadni, és a pályázati kiírásban megadott dokumentumokat kell feltölteni.

Igen, de minden hallgató, aki a tanulmányai utolsó félévében utazik ki, csúszni fog egy félévet a végzéssel, hiszen a kint végzett tárgyak, kreditek és jegyek beszámításáról csak a következő félév elején fog tudni dönteni a Kreditátviteli Bizottság.

Igen, azonban természetesen csak akkor fog tudni kiutazni, ha tényleg felvételt nyer a corvinusos mesterképzésre.

B2-es komplex nyelvvizsga a leendő tanulmányok nyelvén a pályázás alapfeltételét képezi. A fogadó egyetem ezen kívül egyéb nyelvvizsgákat is kérhet. Minden meglévő nyelvtudást igazoló bizonyítványt a jelentkezésnél fel kell tölteni a MOB felületre.

Külföldi részképzés alatt is finanszíroznia szükséges a hallgatónak itthoni tanulmányait, amennyiben azt önköltséges keretek között végzi. Ezen kívül az egyetemi általános pályázati feltételek az irányadók, további feltétel nincs. Ugyanakkor a pályázóknak tisztában kell lennie azzal, hogy az Pannónia vagy egyéb ösztöndíj a ténylegesen felmerülő költségeknek nagy eséllyel csak egy részét fogja fedezni, a különbözetet a hallgatónak kell finanszíroznia.

A megpályázható egyetemek listája itt található.

A pályázó csak a saját képzési területéhez kapcsolódó partnerintézményeket jelölhet meg. A tudományterületek listáját a pályázati felhívás 3. sz. melléklete tartalmazza. A tanulmányi időszak kitolódását (csúszás) elkerülendő, érdemes minél több K, KV tárgyat felvenni a külföldi tanulmányok keretében. Amennyiben a mintatantervében kötelező külföldi/nemzetközi féléve van, úgy minden kinti tárgyat a kötelező külföldi félév itthoni kreditértékével arányosan, a tudományterületet lefedve kell kiválasztani.

A pótpályázat keretében 2024/2025-ös tanév tavaszi félévére minden egyetemen 1-2 hely van.

A Brexittől függetlenül ugyanúgy a partnerlistán szerepel két Brit egyetem (Nottingham Trent University & University of Portsmouth), melyek közül képzését tekintve releváns egyetemet választhat.

Nem, mivel külföldi részképzése során olyan tantárgyakat kell felvennie, amelyek illeszkednek a saját szakján végzett tanulmányaihoz.

A pályázat leadását követően a preferencia-listát nem lehet megváltoztatni. A pályázónak a pontszáma alapján kijelölt felsőoktatási intézményt el kell fogadnia. Ha ezt nem szeretné, visszaléphet a részképzéstől 2024.11.30-ig. Sorrendet változtatni mindaddig van lehetőség, amíg nem kattint a hallgató a “Benyújtom a pályázatom” gombra.

Kizárólag az első három helyen megjelölt külföldi egyetem esetében kell motivációs levelet írni a MOB-ban megadott motivációs levél sablonban. Nem érdemes többet leadni, mert nem kerülnek bírálatra. Azonban ettől függetlenül azon intézmények esetében is tájékozódni kell a felvehető tárgyakról, amely helyekre vonatkozóan már nem ír motivációs levelet.

A motivációs levelet azon a nyelven kell megírni, amilyen nyelven a megpályázott egyetemen tanulni fog. Adott esetben előfordulhat, hogy egy német egyetemet választ, de ha az oktatás ott angolul folyik, akkor a motivációs levelet is angolul kell megírni. A motivációs levélben ki kell térni olyan konkrétumokra is, hogy miért pont az adott egyetemet választotta, valamint, hogy ott milyen tárgyakat fog tudni felvenni, ami illeszkedik a képzési programjába. Érdemes külön megjelölni a K és KV tárgyakat. FONTOS: Csak az első három helyen megjelölt egyetemre vonatkozóan kell írni motivációs levelet. A MOB-ban megadott motivációs levél sablont kell kitölteni, abban a megadott kérdésekre kell válaszolni. A tanulmányok nyelvének a motivációs levél nyelvét tekintjük. Ha kész a motivációs levél, át kell konvertálni .pdf formátumba!

A motivációs levelet a pályázathoz kell csatolni az adott egyetemen felvételre kerülő tárgyak oktatási nyelvén. A motivációs levelet nem a partneregyetem, hanem a Corvinus adott szakfelelősei bírálják el. Azokat a pályázatokat elbíráló nemzetközi koordinátorok továbbítják a szakfelelősök számára.

A pontszámítás módszerét az aktuális pályázati kiírás tartalmazza.

A Neptunból kinyert kreditekkel súlyozott kumulált tanulmányi átlag alapján kapnak pontot a hallgatók. Minden lezárt félév eredménye figyelembevételre kerül.

A népszerű helyeken magasabb pont kell a hely elnyeréséhez. Az adott egyetemre beadott pályázatok száma, ill. a rendelkezésre álló helyek száma határozza meg egy-egy egyetemre a bejutási ponthatárt, így ez évenként változik.

Nyelvvizsgával kapcsolatos kérdések

A partner egyetemek honlapján érdemes tájékozódni, valamint a partnerlista megjegyzés oszlopában. Amennyiben a kettő között eltérés mutatkozik, úgy a partnerlista megjegyzés oszlopa a mérvadó. A tanulmányok nyelvén B2 komplex (középfokú írásbeli és szóbeli) nyelvvizsga a pályázás alapfeltétele. A pályázó saját felelőssége eldönteni, hogy nyelvtudásával követni tudja-e kinti óráit. Néhány partner szigorúbb követelményeket támaszt. (pl. C1 vagy IELTS/TOEFL, TOIC stb.) Az adott egyetemeken ezeknek meg kell felelni a részképzés elnyeréséhez. A nyelvvizsgának a teljes mobilitási időszakban érvényesnek kell lennie, még ha ez két, egymás után letett nyelvvizsgát is jelent. A pályázati időszakban be nem nyújtott (az alapkövetelményen túli), a fogadó intézmény által kért további nyelvvizsgák benyújtásának határideje 2024.08.21. Ilyen módon benyújtott nyelvvizsgákra többletpont már NEM adható!

Pontértékkel kizárólag a MOB felületére pályázati időszakban feltöltöttek bírnak, de az esetleg be nem nyújtott, de a fogadó intézmény által külön kért és 2024.08.21-ig pótlólag benyújtott, B2 szinttől eltérő nyelvvizsgák vehetők -pont nélkül- figyelembe.

A nyelvvizsgákat a MOB felületre kell feltölteni a pályázati időszakban, .pdf fájlként, ékezetmentes fájlnévvel ellátva. A pályázati időszakban be nem nyújtott, de a fogadó intézmény által külön kért, B2 szinttől eltérő nyelvvizsgák az Intézd Online! felületen nyújthatók be 2024.08.21-ig.

A B2 szintű komplex (középfokú írásbeli és szóbeli) nyelvvizsga a tanulmányok nyelvén, vagy ezzel egyenértékű hivatalos érettségi bizonyítvány a pályázás alapfeltétele, így azt a pályázati időszakban be kell nyújtani. Ennek hiánya a pályázásból való kizárással jár. Minden releváns dokumentum minden oldala benyújtandó, törekedni kell arra, hogy minden sorszám és aláírás látható legyen.

Mindenképpen érdemes, hiszen ezen kívül más tényezők is befolyásolják a pályázás sikeres kimenetelét. Bár a pontozáskor némi hátrányt jelenthet, hiszen csak a középfokú nyelvvizsgáért (a tanulmányok nyelvén) nem jár plusz pont, ugyanis ez a pályázás alapfeltétele.

Később nem pótolható, hiszen a tanulmányok nyelvén a B2 szintű nyelvvizsga a pályázás alapfeltétele. A pontszámításkor csak a MOB felületre már feltöltött hivatalos nyelvvizsgákra tudunk pontot adni. Azonban, ha a külföldi egyetem más típusú nyelvvizsgát is megkövetel (tipikus esetekben pl.: TOEFL, TOIC, IELTS), akkor a pályázati időszakban be nem nyújtott, a fogadó intézmény által kért nyelvvizsgák az Intézd Online! felületen még 2024.08.21-ig pótlólag benyújthatók. Azonban ezekért az utólag benyújtott nyelvvizsgákért már plusz pont NEM jár.

m

Igen, ha az érettségiben szerepel az, hogy a nyelvi érettségi eredmény legalább B2-es komplex nyelvvizsgával egyenértékű.

A 21 kredites szabály szerint minimum 21 itthon még elvégzendő, mintatanterv szerinti kredit megléte (szakszeminárium és kötelező szakmai gyakorlat nélkül számítandó) szükséges, hogy a hallgató a pályázatban részt vehessen. Az itthon kedvezményes tanulmányi rendben végzett tárgyak (maximum 4 tárgy vehető így fel plusz szakszeminárium és szakmai gyakorlat) nem számítanak be a hallgató által külföldön teljesítendő 21 kreditbe, de beszámíthatóak az abszolválásig szükséges 21 kreditbe. A kiutazás félévében minimum teljesítendő 21 kreditbe beleszámítanak az idegennyelvi tárgyak is. A kötelezően elvégzendő kreditek mennyiségéről, és a kiutazó hallgató jogaival és kötelességeivel kapcsolatosan a honlapon elérhető Külföldi Részképzési Szabályzat a mérvadó. Ennek alapos ismerete a mobilitására készülő hallgató egyik kötelessége.

Aki a képzési programja szerinti utolsó félévében végzi mobilitását, tudatában kell legyen annak, hogy kizárólag a külföldi szemesztert követő félévben fog tudni záróvizsgázni, mert a külföldön végzett kreditek és jegyek beszámítására csak a következő félév folyamán van lehetőség.

Az adott egyetem honlapján. Ha e-mailben tudják csak elkérni, nagyon fontos, hogy a kérésnél adják meg az adott kinti tárgy pontos kódját és nevét is.

Igen, 30 ECTS felvétele van meghatározva, melyből minimum 21-et kötelező teljesíteni is. Arra vonatkozóan nincs szabály, hogy hány K, KV vagy V tárgyat teljesítsenek külföldön a hallgatók, ugyanakkor a tanulmányi előmenetel miatt javasolt lehetőség szerint minél több K, ill. KV tárgyak teljesítése a külföldi félév során.

Külföldi csereprogramban való részvétel esetén a Corvinus ösztöndíjjal támogatott félévek maximális száma egy félévvel növelhető a jogosultsági időszakon belül. Ez nem jár automatikusan, a további egy támogatott félévet kérvényezned kell a hosszabbítással érintett félévet megelőző félév utolsó napjáig!

Kérjük, a külföldi egyetem honlapján, illetve a fogadó koordinátoroknál tájékozódjon. Min. 75%-os átfedés szükséges az itthoni, ill. a kinti tárgy tematikájában ahhoz, hogy megfeleltethető legyen. Ennek eldöntésében segíteni tud az adott tárgy itthoni tárgyfelelőse/szakfelelőse vagy oktatója.

Szabadon választható tárgyak esetében nem szükséges, hogy az adott tárgy szerepeljen a képzés mintatantervében. Minden olyan kint végzett tárgy, ami nem szerepel a képzés mintatantervében, de a hallgató kint sikeresen elvégzi, szabadon választható tárgyként lesz befogadva.

A külföldi egyetem honlapján tud tájékozódni a cserehallgatóknak kínált tárgyakról és azok oktatási nyelvéről. Kérjük, nézzen utána, a kiválasztott egyetemeken milyen tárgyakat kínálnak, ezek közül mennyi illeszkedik az itthoni képzésének mintatantervéhez. Ezt követően a szakfelelősökkel szükséges egyeztetni, mert ők hagyják hivatalosan jóvá egy “kötelező melléklet” elnevezésű formanyomtatványon.

Csekély az esély arra, hogy talál olyan egyetemet, ahol egy az egyben fel tud venni az adott félévben itthon teljesítendő tárgyaival megegyező órákat. Viszont sok esetben teljesíthet kinti tárgy elvégzése által néhány itthoni, későbbi féléves (nem-előfeltételes) tárgyat.

A jelenleg érvényes szabályok szerint igen. Azonban, ha önköltséges képzést végez itthon, akkor azt kinti féléve alatt is finanszíroznia szükséges.

2024.11.30-ig vissza tud lépni. Lehetőség szerint viszont kérjük, hogy amint eldöntötte, hogy visszalép, azonnal jelezze ezt az Intézd Online! felületén a Külföldi tanulmányi mobilitás alatt eset indításával és egy rövid indokolással.

Elnyert tavaszi félév esetében hosszabbításra nincs lehetőség.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.20. - 02:49:19