Ugrás a fő tartalomra

RRF

  • kedvezményezett neve: Budapesti Corvinus Egyetem 
  • a fejlesztés tárgya, célja: Gyakorlatorientált és digitális fejlesztések a Corvinuson.  
  • A projekt összköltsége: 1 857 528 235 Ft 
  • a megítélt uniós támogatás összege: 1 491 055 696 Ft 
  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2026. április 30. 

A projekt tartalmának részletes bemutatása: 

A Budapesti Corvinus Egyetem projektje digitális és gyakorlatorientált infrastruktúra és készségek fejlesztésére irányul. A projekt négy alprojektje: 1. Digitalizáció alprojekt, 2. Ménesi Campus alprojekt, 3. Akadémia alprojekt, 4. Informatika alprojekt, emellett előkészítési, közbeszerzési, menedzsment és tájékoztatási feladatok ellátására is sor kerül.

  • A Digitalizáció alprojekt keretében egyrészt a Corvinus digitális rendszereinek fejlesztése valósul meg, melynek során kidolgozásra és továbbfejlesztésre kerülnek oktatási kiválóságot, képzési adatvagyon gazdálkodást és tanulmányi adminisztrációt támogató rendszerek, szolgáltatások.
  • az Informatika alprojektben a zárt rendszerű elektronikus távolléti oktatást és hibrid oktatást is támogató digitális infrastruktúrafejlesztés is megvalósul, melynek keretében sor kerül előadók és termek hibrid átalakítására, termek, oktatási terek digitalizációjára, a digitális alapinfrastruktúra fejlesztésére, valamint digitális eszközök beszerzésére.
  • A Ménesi Campus alprojekt keretében a Corvinus új campusának zárt rendszerű elektronikus távolléti oktatást is támogató digitális, valamint a gyakorlatorientált oktatást támogató egyéb eszközbeszerzései valósulnak meg.
  • Az Akadémia alprojekt részeként sor kerül továbbá kiemelt tantárgyakhoz kapcsolódó digitális tananyagfejlesztésre és kapcsolódó digitális készségfejlesztésekre, a Corvinus új campusához kapcsolódó innovációs program keretében megvalósítandó digitális fejlesztésekre, valamint az adattudományhoz és mesterséges intelligenciához kapcsolódó graduális és posztgraduális képzések fejlesztésére, megvalósítására.

A projekt keretében tervezett fejlesztések maradéktalanul illeszkednek a Budapesti Corvinus Egyetem hatályos Intézményfejlesztési Tervéhez (Corvinus Megújulási Program 2021-23). A dokumentum a megújulás alapelvei között nevesíti az innovációra való törekvést, az egyéni és szervezeti mérés és fejlesztés szükségességét és a fenntarthatóságot.

A projekt hozzájárul az oktatási portfólió megújításához (kimeneti kompetenciák fejlesztése; munkáltatói elvárások és visszajelzések beépítése; fejlődés mérése, nyomon követése; egyéni tanulási utak meghatározása; inspiráló környezet és hallgatói élmény biztosítása; egyedülálló programok kidolgozása és indítása; gyakorlati tapasztalatok bemutatása; hallgatók társadalmi felelősségvállalásának ösztönzése; transzverzális kompetenciák fejlesztése; online / blended learning elemek kialakítása; kompetenciákra alapuló oktatási kínálat létrehozása), a világszínvonalú hallgatói élmény nyújtásához (hallgatói szolgáltatások, ügyintézés digitális platformra helyezése; élményszerű digitális ökoszisztéma kialakítása; inspiráló fizikai környezet kialakítása), a kifogástalan és standardizált informatikai hálózatok, szolgáltatások, támogató digitális platformok biztosításához, a tudománykommunikáció és belső kommunikáció fejlesztéséhez, továbbá a társadalmi felelősségvállalás és környezeti fenntarthatóság kiemelt témaként való kezeléséhez, valamint az egyetemi közösség formálásához, összetartásának erősítéséhez.

A projekt eredményeként olyan, gyakorlatorientált és digitális fejlesztések megvalósítására kerül sor, amelyek egyszerre járulnak hozzá az intézmény Megújulási Programjában nevesített rövid- és középtávú fejlesztési elképzeléseihez, továbbá a Fokozatváltás a felsőoktatásban szakpolitikai stratégiai dokumentumban és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben foglalt felsőoktatási szakpolitikai célok eléréséhez. A projekt eredményeképp a Corvinus hosszú távú céljainak és missziójának elérését támogató fejlesztések valósulnak meg, amelyek fenntartása a Felhívásban előírásainak betartásán túl az intézmény stabil és sikeres, világszínvonalú, ezáltal nemzetközi összevetésben is élmezőnybe tartozó oktatási tevékenységéhez, működéséhez járulnak hozzá.

A beszerzésre és telepítésre kerül 1 650 darab egyedi informatikai eszköz, mely hozzájárul a zárt rendszerű elektronikus távolléti oktatás, a hibrid oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez, lehetővé téve ezáltal a világszínvonalú oktatási portfólió biztosítását. A Ménesi Campus, mint a „jövő campusa” eszközfejlesztései hozzájárulnak továbbá a fenntarthatóságot, gyakorlatorientáltságot, környezettudatosságot tükröző kampuszfejlesztés sikeréhez, megteremtve egyrészt az új kampusz digitális infrastruktúráját, valamint a gyakorlatorientált oktatást támogató, világszínvonalú eszközállományt.

A Digitalizáció alprojekt keretében kifejlesztett és bevezetett digitális platformok, rendszerek emellett mind az oktatás, mind a hallgatói szolgáltatások, mind a támogató folyamatok minőségét, színvonalát erősítik. Az Akadémiai alprojekt eredményeként pedig nem csak az infrastruktúra megteremtése, hanem annak tartalommal való megtöltése és az oktatói állomány digitális kompetenciákkal való felvértezése is a projekt részét képezi.

A projekt szakmai vezetője: Sopronyi Tibor

Projektmenedzser: Baumgartner László

Az Informatika alprojekt vezetője: Sopronyi Tibor

Az Akadémiai alprojekt vezetője: Vas Réka

A Ménesi Campus alprojekt vezetője: Barta Márton

A Digitalizáció alprojekt operatív vezetője: Kissné Fajcsák Dorina

A Digitalizációs alprojekt szakmai vezetője: Tarjáni Gábor

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.18. - 15:19:37