Ugrás a fő tartalomra

Tudományos Diákköri Konferencia (TDK)

Ezen az oldalon teszünk közzé a TDK-val és az OTDK-val kapcsolatos minden fontos és hasznos információt hírek, tájékoztatók, felhívások formájában, mellyel segíteni kívánjuk felkészülést, közreműködést a részvételben, lebonyolításban.

Június 15-ig van lehetősége minden 1-3. helyezést elért hallgatónak átvennie oklevelét az E. 210/A irodában keddenként 10-12 óra között, valamint csütörtökönként 13-15 óra között. Az igényelt igazolásokat e-mailben küldjük el, személyesen itt NEM tudjátok átvenni.

Az igazolásokat minden hét csütörtökén állítjuk ki azon hallgatóknak, akik szerda éjfélig elküldték igényüket az IGAZOLÁSŰRLAP gombra kattintva. A kiállított igazolásokat e-mailben küldjük el számotokra. Bármilyen további kérdés esetén keressetek minket bátran az etdt@uni-corvinus.hu e-mailcímen keresztül.

FIGYELEM!

Kedves Szekciótitkár és Opponens Kollégák, ezúton is nagyon szépen köszönjük az egyetemi tehetséggondozás érdekében kifejtett szolgálatotokat.

TDK Felkészítő Estek felvételei – csak egyetemi hálózatról (IP-címekről) vagy egyetemi vpn-en keresztül tekinthető meg

Hogyan válasszunk témát? – 2024. január 17. (szerda)

Hogyan kutassunk? – 2024. február 7. (szerda)

Hogyan elemezzünk kvantitatív módszerekkel? – 2024. március 13. (szerda)

Hogyan elemezzünk kvalitatív módszerekkel? – 2024. március 14. (csütörtök)

A mesterséges intelligencia gyakorlati használata – 2024. március 25. (hétfő)

Corvinus-os TDK dolgozatból továbbfejlesztett publikációk

Edőcsény K. I. – Harangozó G. 2021: Fenntartható üzleti gyakorlatok a divatiparban – a hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozások példáján keresztül. – Vezetéstudomány 52 (6): pp. 2–17. – DOI: 10.14267/VEZTUD.2021.06.01
Hajnal Á. 2021: Cyberbullying Prevention: Which Design Features Foster the Effectiveness of School-Based Programs? – InterSections 7 (1): pp. 40–58. – DOI: 10.17356/ieejsp.v7i1.648
Kelemen H. 2022: Takarékpénztárból regionális bankóriás. – Századvég 2 (3): pp. 107–136.
Keller K. – Sirkó M. 2023: A biztonság és válságkommunikáció kihívásai a magyar üzleti szállodák körében. – Vezetéstudomány 54 (3): pp. 27–39. – DOI: 10.14267/VEZTUD.2023.03.03
Kovács D. S. – Boros K. 2023: A hazai zenei fesztiválokkal kapcsolatos attitűdvizsgálat a Z generáció tagjainak körében. – Turizmus Bulletin 23 (4): pp. 24–31. – DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n4.3
Kökény L. – Kökény L. 2021: Fogyasztói magatartás vizsgálata egy új típusú turisztikai szolgáltatáson keresztül. – Turizmus Bulletin 21 (3): pp. 14–23. – DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n3.2
Molnár B. – Munkácsy A. – Jászberényi M. 2023: Budapest vizsgálata belföldi kerékpáros turisztikai desztinációként. – Turizmus Bulletin 23 (4): pp. 5–14. – DOI: 10.14267/TURBULL.2023v23n4.1
Neszveda G. – Vágó Á. 2021: A likviditásnyújtás kereskedési stratégiájának hozamvizsgálata a magyar részvénypiacon. – Közgazdasági Szemle 68 (július–augusztus): 794–814. – DOI: 10.18414/KSZ .2021.7-8.794
Ratkózy D. – Mizik T. – Szabó Z. 2023: Zárt többszintes termelési rendszer – egy lehetőség. – Gazdálkodás 67 (2): pp. 139–150. – DOI: 10.53079/GAZDALKODAS.67.2.t.pp_139-150
Rencz F. – Szabó Á. – Brodszky V. 2021: Questionnaire Modifications and Alternative Scoring Methods of the Dermatology Life Quality Index: A Systematic Review. – Value in Health 24 (8): pp. 1158–1171. – DOI: 10.1016/j.jval.2021.02.006
Stocker M. – Várkonyi L. 2022: Impact of market orientation on competitiveness: Analysis
of internationalized medium-sized and large enterprises. – Enterpreneurial Business and Economics Review 10 (1): pp. 81–95. – DOI: 10.15678/EBER.2022.100106
Till G. 2021: Az árfolyam–nyereség arány szerepe a német tőzsdei kereskedésben. – Közgazdasági Szemle 68 (július–augusztus): pp. 815–846. – DOI: 10.18414/KSZ .2021.7-8.815
Török Á. – Jantyik L. – Maró Z. M. 2019: Minőségjelzős élelmiszerek helyzete és kilátásai Magyarországon – Az EU biocímke esete. – Vezetéstudomány 50 (10): pp. 13–25. – DOI : 10.14267/ VEZ TUD.2019.10.02
Török Á. – Maró Z. M. 2020: A földrajzi árujelzők gazdaságtana – az empirikus bizonyítékok. – Közgazdasági Szemle 67 (március): pp. 263–288. – DOI: 10.18414/KSZ .2020.3.263
Török Á. – Maró Z. M. – Jantyik L. 2019: A magyar fogyasztók és az európai uniós földrajzi árujelzős élelmiszercímkék viszonya. – Statisztikai Szemle 97 (6): pp. 546–567. – DOI: 10.20311/stat2019.6.hu0546

A Turizmus Bulletin tudományos folyóirat teljes 2023/4. (decemberi) tematikus számában a 2023. évi OTDK díjazott pályamunkáiból készült cikkek kaptak megjelenési lehetőséget Wimmer Ágnes vendégszerkesztői előszavával. A tematikus szám IDE kattintva érhető el.

Hivatkozási Kisokos – plágiumszűrési lehetőséggel

Egy TDK-dolgozattól a tudományos munkákhoz hasonlóan elvárt, hogy tartalmazzon hivatkozásokat más forrásokra, a szerző ezzel tanúbizonyságot tesz jártasságáról a témájában releváns hazai és idegen nyelvű szakirodalomban. A hivatkozások többsége csak utalás más szerzők gondolataira, megállapításaira, a hivatkozások speciális esete az eredeti forrásszövegek szó szerinti átvétele, mely csak bizonyos esetekben, ritkán indokolt. A helytelen forrásátvétel akár plágiumhoz is vezethet. Ennek elkerülésére az alábbiakban néhány gondolatot osztunk meg Veletek.

Mi az a plágium?

 • Más munkájának, szellemi termékének, tulajdonának megfelelő forrásmegjelölés nélküli feltüntetése a saját dolgozatban
 • A plagizálás nem néhány pontlevonással járó formai vagy tartalmi hiba, hanem morális vétség, amely a dolgozat automatikus kizárását jelent
 • Egy TDK-dolgozatnak vagy más tudományos munkának saját szellemi értéknek kell lenni, még a megfelelő forrásmegjelöléssel ellátott hivatkozások sem dominálhatják a szöveget
 • A plágium nem csak egyetlen teljes munka átvételét jelenti, akár pár bekezdésnyi szöveg megfelelő forrásmegjelölés nélküli átvétele plágiumnak számít
 • A plágium általában helytelen szó szerinti szövegátvétel esetében fordul elő, de hosszabb szöveg kis mértékű átfogalmazása esetén is előfordulhat
 • Egy idegen nyelvű szöveg magyar tükörfordítása szó szerinti átvételnek számít, ennek megfelelően kell esetében a forrást megjelölni
 • A hivatkozási szabályok nem ismerete sajnos nem mentesíti a plagizálót

Lehetőségetek van még a feltöltés előtt a TDK-dolgozat plágiumszűrésére Urkund-vizsgálattal IDE KATTINTVA

Plágiumnak számít–e, ha a TDK-dolgozat alapján később szakcikk is készül?

 • Fontos a TDK-dolgozat előidejűsége, ebben az esetben a TDK-ra, mint előzményre a cikkben utalni kell
 • Ha a TDK-írás idején már beadásra került a cikk, folyamatban van a megjelenése, erre utalni kell a TDK-dolgozatban (ha a cikk szerzői köre eltér a TDK szerzői körétől, mindenképpen jelezni kell a hozzájárulásokat, és egyértelművé tenni, hogy a TDK az ott megjelölt szerző(k) saját munkája)
 • Szakmai és etikai irányelvek (OTDK Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság, 2018)

Milyen esetekben szoktunk szó szerint átvenni szövegeket?

 • Ha a tartalom szempontjából elengedhetetlen, hogy a szöveg minden szava pontosan megegyezzen az eredeti szöveggel, pl. jogszabályok esetében
 • Ha maga a megfogalmazás az eredeti forrás szellemi terméknek tekinthető, pl. gyönyörűen megfogalmazott művészi vagy irodalmi szöveg esetében
 • Ha az adott szöveggel tartalma vagy formája miatt nem azonosulunk, szándékosan adjuk az eredeti forrás szájába, pl. vitatható szöveg esetében

Hogyan jelöljük a szó szerinti hivatkozást?

 • A szó szerint átvett szöveget “idézőjelbe” (“macskaköröm”) kell tenni
 • Az idézet vagy az idézett mondat végén ki kell tenni a forrásmegjelölést oldalszámmal, helyes példa erre: (SMITH, A. 2020 p. 12.)
 • Nem kötelező, de gyakran a szó szerint idézeteket “dőlt betűvel” szedjük elkülönítve a saját szövegtől

Milyen hosszú lehet egy szó szerinti hivatkozás?

 • A törzsszöveg bekezdéseiben kerüljük a 2–3 mondatnál hosszabb szó szerint idézeteket
 • Egy szó szerint idézett egész bekezdést érdemes petitelve szedve elkülöníteni a saját szövegtől: balról és jobból 1–1 cm-es behúzással beljebb venni a szöveget (szövegtükröt), 10pt-osra csökkenteni a betűméretet, a bekezdés előtt és után egy-egy üres sort hagyunk
 • Ritkán, pl. jogszabályok esetében előfordulnak hosszabb szó szerinti idézetek, ezeket a mellékletbe szokás tenni

Általában milyen egy formailag helyes hivatkozás?

 • A forrásmegjelölésre a zárójeles szövegközi hivatkozást használjuk, ahol zárójelbe tesszük a szerző nevét és a hivatkozott mű megjelenésének évszámát
 • A zárójeles hivatkozásnak nem muszáj a bekezdés végére kerülnie, lehet bármelyik mondat végén, ritkán akár mondat közben is
 • Fontos megjegyezni, hogy a hivatkozásoknak többféle formája lehetséges, a lényeg, hogy a szöveg egészében önmagaddal következetes legyél
 • Valamennyi szövegben hivatkozott forrás szerepeljen az irodalomjegyzékben, és az irodalomjegyzék valamennyi tétele jelenjen meg valamely zárójeles szövegközi hivatkozásban
 • A tudományban divatos forma, ha a szerző vezetékneve után a keresztnév kezdőbetűje szerepel, majd az évszám: (KOVÁCS Á. 2009)
 • Külföldi szerzők esetében a vezetéknév után vesszőt eszünk: (SMITH, A. 2006)
 • Kétszerzős források esetében mindkét szerző nevét megjelenítjük, és a kiskötőjelnél hosszabb gondolatjellel (Word gyorsbillentyű: CTRL –) válasszuk el: (WHITE, J. – BLACK, S. 2005)
 • Kettőnél több szerző esetén csak az első szerző nevét jelenítjük meg, és utána írjuk, hogy et al.: (NAGY Z. et al. 2006)
 • Egy gondolatnál több forrásra is hivatkozhatunk, a zárójelben pontosvesszővel elválasztva több forrást is felsorolhatunk, ahol a forrásokat elsősorban időrendben, ugyanazon éveknél a szerző neve szerinti abc-sorrendben tüntetjük fel: (WHITE, J. – BLACK, S. 2005; NAGY Z. et al. 2006; SMITH, A. 2006)
 • Ha olyan forrásra hivatkozol, amely maga is hivatkozik egy korábbi forrásra, a zárójeles szövegközi hivatkozásnál mindkét forrást feltüntetjük, de az irodalomjegyzékben csak a későbbit, amelyet közvetlenül olvastál (WHITE, J. – BLACK, S. 2005 idézi: KOVÁCS Á. 2009)
 • Ha ugyanattól a szerzőtől ugyanabban az évben több forrásra is hivatkozunk, az évszám után írt kisbetűkkel különböztetjük meg az egyes forrásokat, ahol a betűsorrendet a hivatkozott művek címe szerinti abc-sorrend határozza meg, természetesen a tartalomjegyzékben is a megfelelő tételeknél, hogy be lehessen azonosítani: (KOVÁCS Á. 2009a) és (KOVÁCS Á. 2009b)
 • Ha az évszám nem ismert, akkor a szerző neve után az évszám helyett írjuk, hogy n. d. (KLEIN, M. n. d.)
 • Szerkesztett művek esetében írjuk a szerző neve után a megjelenés nyelve szerint, hogy szerk., ed., eds. (többszerzőnél) vagy Hrsg.
 • Könyvfejezet esetében a befoglaló mű szerkesztője, szerzője helyett az adott fejezet szerzőjére hivatkozunk.

TDK-sztorik

TDK-sztorik: Így mentorálnak a TDK mikro- és makroökonómiai szekciójában

Van, amikor az oktató annyira hisz a hallgatóban, hogy személyesen keresi meg a TDK lehetőségével. Hogyan lehe (…)

2022. április 14.
Budapesti Corvinus Egyetem
Tovább

TDK-sztorik: Ezért érdemes különleges témát választani a Számviteli szekcióban

A Számvitel szekcióra kifejezetten jellemző, hogy minél különlegesebb témát választunk a TDK-ra, annál sikeres (…)

2022. április 16.
Budapesti Corvinus Egyetem
Tovább

TDK-sztorik: Így írhatsz a TDK-ból színvonalas szakcikket

Vannak olyan hallgatók, akik a Tudományos Diákköri Konferenciára írt dolgozatukat szakcikként is meg tudják je (…)

2022. április 18.
Budapesti Corvinus Egyetem
Tovább

TDK-sztorik: Ez a TDK-téma vonzza a hallgatókat

Szinte bármilyen kérdéskört feldolgozhat az, aki a sportgazdaságtant választja TDK dolgozati témájául. Így kez (…)

2022. április 12.
Budapesti Corvinus Egyetem
Tovább

TDK-sztorik: Így tehetsz eleget a tudományos írás követelményeinek

TDK-dolgozatot írni kihívás és kulcsfontosságú a tudományos világban. Ám azoknak sem kell lemondaniuk az akadé (…)

2022. április 10.
Budapesti Corvinus Egyetem
Tovább

TDK-sztorik: Mit jelent a TDK az akadémiai pályán? 

Szervezett keretek között, személyre szabott, egyéni támogatással kutatható a választott téma; kézzel fogható (…)

2022. április 08.
Budapesti Corvinus Egyetem
Tovább

TDK-sztorik: hasznos tippek és tanácsok kezdő és haladó versenyzőknek

A Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel nem igényel olyan extra skilleket, amelyet a corvinusos okta (…)

2022. április 06.
Budapesti Corvinus Egyetem
Tovább

TDK-sztorik: Ezért jó együtt TDK-dolgozatot írni

„A tudomány világában az a legizgalmasabb, amikor találkoznak a különböző tudományterületek. Két ember pedig a (…)

2022. március 16.
Budapesti Corvinus Egyetem
Tovább

TDK-sztorik: A TDK az életpályán való eligazodás eszköze

A sokadik TDK-dolgozata közben körvonalazódott, milyen munkakörben képzeli el magát. Öt dolgozattal nevezett a (…)

2022. március 11.
Budapesti Corvinus Egyetem
Tovább

TDK-sztorik: Sorsfordító három perc a határidő előtt

Milyen út vezet a csúcsra? Néha három perccel a határidő előtt adunk le egy anyagot, ami az egész jövőnket bef (…)

2022. március 10.
Budapesti Corvinus Egyetem
Tovább

Kapcsolódó hírek

Az NTP-HHTDK-22-0044 pályázatnak köszönhetően sikeresen megvalósított rendezvényeink

A pályázati forrásból szerencsésen lebonyolítottuk a 2022. évi információs napot:

 • 2022. november 28.: TDK Infóest, ahol a hallgatók a TDK kutatói elemeiben mélyedhettek el. – Az esemény felvétele

Az esemény az NTP-HHTDK-22 pályázat keretein belül került megvalósításra. Nagyon szépen köszönjük a támogatást!

Miért érdemes TDK-zni?

 • A Budapesti Corvinus Egyetem egyik legrangosabb, legnagyobb és legsokszínűbb versenyén szerezhetsz elismerést.
 • Fejleszti az összetett problémamegoldási, elemzési, módszertani, szintetizálási, prezentációs készségeidet, valamint a magasabb szintű, tudományos igényű gondolkodásmódot.
 • Az általad választott témában témavezetői támogatással készíthetsz saját kutató, elemző munkát vagy csatlakozhatsz egy kutatócsoport munkájához.
 • Hiteles szakmai bírálatokat kapsz a munkádról, amelyekre a későbbi továbbfejlesztések (pl. cikkírás) során biztosan támaszkodhatsz.
 • Mesterszakra, külföldi és belföldi ösztöndíjra (pl. ÚNKP) való jelentkezéskor, állásinterjúknál előnyt jelentenek a korábbi TDK-szerepléseid.
 • Doktori programra jelentkezéskor pozitívan értékelik, sőt egyes doktori iskoláknál előfeltétel a TDK-szereplés.
 • Nyertes dolgozatodért elismerést és magas tudományos ösztöndíj pontszámokat kaphatsz, valamint publikációs lehetőségekhez juthatsz.
 • Indulhatsz a 2023-ban megrendezésre kerülő OTDK-n, ahol az ország hasonló témában kutató hallgatóival mérheted össze a tudásodat.
 • Az OTDK-ra jelölt, egyszerzős dolgozatok jeles érdemjegyben részesülnek, (amennyiben a szakfelelős a témát befogadja).


Amennyiben a TDK honlapjával és informatikai rendszerével kapcsolatban kérdés merülne fel, fordulj bizalommal Jeney Lászlóhoz!A TDK-val kapcsolatos minden más jellegű kérést az etdt@uni-corvinus.hu email-címen várjuk. Igazolás is ezen a központi email-címen kérhető a születési dátumod és édesanyád nevének megadásával.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.13. - 07:56:48