Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
További menük

Tudományos Diákköri Konferencia (TDK)

Üdvözöljük a Tudományos Diákköri Konferencia oldalán!
A Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) a tantervi tananyagot meghaladó, tudományos igényű hallgatói munkáknak teremt nyilvános fórumot. Célja a szerzők tudományos, szakmai fejlődésének elősegítése, a tudományos gondolkodás és vitastílus fejlesztése. A dolgozatok elkészítését témavezető segíti, a hallgatók a tudományos konferenciákhoz hasonlóan szekciókban mutatják be dolgozataikat. A dolgozatokat és a prezentációkat szakmai zsűri értékeli a tudományos közleményekre vonatkozó elvárások és normák alapján.

Örömmel értesítünk, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem TDK-honlapja megújult. Ezen az oldalon teszünk közzé minden információt hírek, tájékoztatók, felhívások formájában, mellyel segíteni kívánjuk felkészülését, közreműködését a Tudományos Diákköri Konferencián való részvételben, annak lebonyolításában. A TDK-val kapcsolatos kérdések az etdt@uni-corvinus.hu címre tehetők fel. Kövesd és lájkold facebook oldalunkat!Felhívjuk a figyelmet, hogy a Corvinus Egyetemen megújult a TDK-szervezés szervezeti felépítése. Megalakult az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács (ETDT), amely 2018. november 7-én tartotta alakuló ülését. Az új rendszerben a TDK-hoz kapcsolódó operatív döntések meghozatala az ETDT Kabinet jogosultsága.   
Az ETDT Kabinet az ETDT munkáját támogató, kisebb súlyú kérdésekben önállóan eljáró szerve, mely:

 • előkészíti az ETDT ülését és napirendjét;
 • előkészíti és az ETDT elé terjeszti a TDK versenykiírást;
 • előkészíti és felügyeli TDK-t, valamint az ahhoz kapcsolódó rendezvényeket;
 • dönt a TDK lebonyolítása során felmerült hallgatói és oktatói észrevételekről, kérvényekről, panaszokról;
 • kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal, ösztönzi és koordinálja az Egyetem hallgatóinak részvételét az Országos Tudományos Diákkonferencián.
Az ETDT Kabinet szavazati joggal rendelkező tagjai: az ETDT elnöke, a Kari TDT titkárok és az ETDT egy hallgatói képviselője, állandó meghívottja a TDK Iroda egy munkatársa.

Elnök

Dr. Mitev Ariel Zoltán ariel.mitev@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
docens
E épület, E.355
Telefon: +36 1 482 5523 • Mellék: 5523

Titkár

Kajos Attila attila.kajos@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
tanársegéd
E épület, 145
Telefon: +36 1 482 5422 • Mellék: 5422

G kar TDT titkára

Dr. Jenes Barbara barbara.jenes@uni-corvinus.hu Vállalkozásfejlesztési Intézet
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 385
Telefon: +36 1 482 5589 • Mellék: 5589

K kar TDT titkára

Bakó Barna barna.bako@uni-corvinus.hu Közgazdaságtani Intézet
Docens / Associate Professor
E épület, 225.1
Telefon: +36 1 482 5165 • Mellék: 5165

T kar TDT titkára

Dr. Jeney László laszlo.jeney@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 410
Telefon: +36 1 482 7735 • Mellék: 7735

TDK adminisztrációs asszisztens

Koleszár Dóra dora.koleszar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Tanárképző és Digitális Tanulási Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Projektasszisztens / Project Assistant
C épület, 529
Telefon: +36 1 482 7106 • Mellék: 7106
Hallgatói Tudományos Tanácsot (HTT) képviselő hallgató: Kavas Katalin


Az egyes karok TDK-felelősei, egyben az ETDT delegált tagjai 2018. július 1-től:

 • Gazdálkodástudományi Kar: Wimmer Ágnes (elnök), Jenes Barbara (titkár)
 • Közgazdaságtudományi Kar: Csesznák Anita (elnök), Bakó Barna (titkár)
 • Társadalomtudományi Kar: Bartus Tamás (elnök), Jeney László (titkár)

Az egyes karok TDK-felelősei 2018. június 30-ig:

 • Gazdálkodástudományi Kar: Wimmer Ágnes (elnök), Jenes Barbara (titkár)
 • Közgazdaságtudományi Kar: Rencz Fanni (elnök), Pálvölgyi Dénes (titkár)
 • Társadalomtudományi Kar: Jeney László (elnök), Lehoczki Bernadett (titkár)

Az adminisztrációs folyamatokat a “TDK Iroda” támogatja: Koleszár Dóra (TDK adminisztrációs asszisztens)
Hagyományokra építve

 A tudományos diákköri munka és a tudományos diákköri konferenciák szervezése több évtizedes hagyományokkal rendelkezik a BCE különböző karain, s minden tanévben több száz hallgatót és oktatót mozgósít. A TDK tevékenység szakmai tartalmát tekintve – az egyes karokon belül is – igen sokszínű. A tudományterületek szakmai sajátosságai szerint (ilyen jellemző például a kutatások eltérő eszközigénye a különböző területeken) a tudományos diákköri munka és a kutatások szervezése, a TDK programok lebonyolítása karonként eltérő sajátosságokat mutat, ugyanakkor a fő elvek, a hallgatói tudományos munka és életpálya-tervezéshez kapcsolódó szakmai értékek és célok hasonlóak valamennyi karon.
Egyetemi szinten hasonló kihívásokkal szembesülünk a tudományos diákköri munka ösztönzése és fejlesztése során: a felkészítő tevékenység megújítására és TDK fokozott népszerűsítésére van szükség minden Karon, különösen az elsőéves hallgatók (alap- és mesterképzésben egyaránt) bevonása érdekében. Mindehhez jó alapot jelentenek a tudományos diákköri tevékenység több évtizedes hagyományai és tapasztalatai, melyet folyamatos megújítási, fejlesztési igény is jellemez. Ezt segíti a TDK-munkára jellemző erőteljes hallgatói öntevékenység, melyben a szakkollégiumok és a diákszervezetek is jelentős szerepet vállalnak, s az oktatók aktív részvétele, melyet a vezető oktatók jelentős szerepvállalása mellett a – gyakran a korábban sikeresen TDK-zó – fiatal oktatók, doktoranduszok folyamatos bekapcsolódása is támogat.A tudományos diákköri tevékenységben, az eredmények disszeminációjában az egyetemen belül szakterületenként szerveződő konferenciák mellett fontos szerepet játszik az országos versenyeken való részvétel.
Az OTDK-n részt vevő hallgatóink száma növekszik, s számos OTDK szekcióban eredményesen szerepeltek hallgatóink: a legnagyobb létszámban évről évre a Közgazdaságtudományi és a Társadalomtudományi szekciókban, de emellett például az Agrártudományi, a Fizika, földtudományok és matematikai, a Hadtudományi, az Informatikatudományi, a Műszaki tudományi, a Pedagógia, a Természettudományi és a Tantárgypedagógiai OTDK szekciókban is képviselik egyetemünk karait. Az elmúlt években az országos versenyen résztvevők fele-harmada elért valamilyen helyezést, s több tudományterületen Pro Scientia aranyérmet vehettek át hallgatóink.
Közgáz Diáktudós könyvsorozat
2010-ben indítottuk útjára a TDK Könyvtár – Közgáz Diáktudós könyvsorozatot, mely a Budapesti Corvinus Egyetem karain folyó tudományos diákköri (TDK) munkába kínál betekintést. Köteteinkben a legjobb hallgatók szélesebb közönségnek szánt írásait adjuk közre, amelyek TDK dolgozataik alapján készültek. A könyvsorozatban (ISSN: 2063-7667) eddig kilenc kötet jelent meg, sorozatszerkesztői Wimmer Ágnes és Juhász Péter a BCE Gazdálkodástudományi Karának oktatói.A sorozat legutóbbi, Gazdaság, közösség, társadalom című kötete nyolc, a 2017-es TDK-konferencián helyezést elért munkára épülő tanulmány mellett tartalmazza valamennyi ez évben díjnyertes dolgozat listáját és az egyetemi tudományos diákköri munka rövid áttekintését és elemzését is. A kötetek elérhetők a BCE könyvtárának repozitóriumában.  
Hírek, aktualitások
Vágólapra másolva