Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

OTDK

Lezajlott a 2019/2020. évi Tudományos DiákköriKonferencia

2020. május 22-vel sikeresen lezárultak a TDK szóbeli fordulói. Akialakult vírushelyzet miatt idén nem kerülhetett sor a Zárófogadásra, deamennyiben lehetőségünk lesz rá pótolni fogjuk, hogy a hallgatóknak ünnepélyeskeretek között tudjunk gratulálni az elért sikerekhez. Az oklevelekelkészültéről hamarosan jelentkezni fogunk, azt majd a TDK Irodában lehetátvenni.

Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács nevében gratulálunk mindenrésztvevő hallgatónak és felkészítő tanárnak, valamint szeretnénk megköszönni arésztvevő oktatók, bírálók, a zsűri tagjainak a munkáját!

A TDK-n díjazott hallgatók:

Agrárkereskedelem szekció

I. helyezett:Maró Zalán Márk: A kínai Új Selyemút kezdeményezés és a magyar exportlehetőségei a legvalószínűbb útvonalak mentén elhelyezkedő országokba

II.helyezett: Maróty Mariann Mimi: Uganda mezőgazdasági kereskedelmiversenyképességének a vizsgálata, különös tekintettel a kávé kereskedelemre

III.helyezett: Kovács Vince: A visegrádi négyek szerepe a nemzetközisörkereskedelemben

Agrárközgazdasági és vidékfejlesztési szekció

I.helyezett: Tajti Alexandra: A globális szegénység és egyenlőtlenségösszefüggéseinek vizsgálata

I.helyezett: Maró Zalán Márk: A magyar pálinkaágazat – a bérfőzdék és akereskedelmi főzdék jövedelmezőségére ható tényezők

III.helyezett: Kertész Lili Rebeka: A biotermékek fogyasztási jellemzői, abiocímkék ismeretének és az árérzékenység jegyében

Befektetések és vállalati pénzügy szekció

I.helyezett: Reizinger Kristóf: Big data analysis in financial networks: Aneconometric approach for the detection of SIFIs and the measurement of systemicrisk

II.helyezett: Juhász Kristóf Attila: Stock market prediction using GoogleTrends data

II.helyezett: Csepregi Dániel: Residual Trading with WTI Futures Using theFour-factor Diebold-Li Method

Economics section

I.helyezett: Jászai Tamás: When Less is More: The Formation of DistributionSystems in Successive Duopolies with Asymmetric Retailers

II.helyezett: Xiang Jin: The Relationship Between Health-Related Quality of Lifeand Productivity Loss: A Cross-Sectional Study in Chronic Skin Diseases fromHungary

III.helyezett: Heilmann István József: Inflation forecasting using hybrid ARX andneural network model

Egészségügy-gazdaságtan szekció

I.helyezett: Szabó Ákos: Módosított kérdőívváltozatok alkalmazása az egészségügyifinanszírozói döntéshozatalban

II.helyezett: Tóth Barbara: Isteni egészségkontrollhit és az egészségmagatartáskapcsolata

III.helyezett: Lipcsei Bence: A döntéshozók feladatai az egészségügyi szűrésekterületén

Empirical, experimental and behavioraleconomics section

I.helyezett: Teremy Zsombor: Connectedness of Financial Markets and RealEconomies – Analysis of Yield Curve Factors and Commodity Markets

I.helyezett: Anna Rommel: Monday or Friday? Understanding time through spatialexperience.

III.helyezett: Sal Zsombor László: Stock Returns and Soccer, Is there a SoccerAnomaly on Stock Markets?

Európa szekció

I.helyezett: Honti Sára: Út az euróövezet felé – avagy a visegrádi országokgazdasági integrációjának vizsgálata a 2008-as válság óta

II.helyezett: Valentinyi Anna: When No means Yes: The Greek Bailout Agreement of2015

III.helyezett: Bajkán Domonkos: Az Európai Unió és a Visegrádi Négyek: az Uniótagországainak lehetséges csoportosításai.

Fenntartható és társadalmilag felelősvállalatirányítás szekció

I.helyezett: Deme Gábor: Társadalmi vállalkozások bevételét befolyásoló tényezőkkvantitatív vizsgálata

II.helyezett: Kelemen Réka: A mesterséges intelligencia alapú ESG befektetések

II.helyezett: Tóth Rebeka: A textil- és ruhaipar körforgásos szemlélete – Ahasználtruha piac szerepe és kihívásai

III.helyezett: Laufer Zoltán, Matos Bence: Zöldebb utakon? – Olajvállalatokstratégiái a klímaváltozás tükrében

Fenntarthatósági politikák, zöld pénzügyekszekció

I.helyezett: Szepesi Nóra Judit: Válságálló-e a fenntartható befektetés? –ESG-részvényportfóliók teljesítményének vizsgálata válság és nem-válságidőszakokban

II.helyezett: Hartvig Áron Dénes, Kelemen Adél: Zöld faktorok vizsgálata: A lakosságiszelektív hulladékgyűjtés ösztönzői

II.helyezett: Michels Ambrus Menyhért: Van ilyenkor helye a bizalomnak? Avagy afogyasztó és termelő közötti kapcsolat vizsgálata magyarországibevásárló-közösségeken keresztül

Filozófia szekció

I.helyezett: Kósa Livia: Intergenerational distributive justice and climate change

II.helyezett: Balogh Attila, Baranyi Dániel Martin, Csontos Tamás Tibor: AKAPITALIZMUS SZELLEME ÉS MARXI PROFITRÁTA; A TUDÁS INTEGRÁLÁSA A CSÖKKENŐPROFITRÁTA ELMÉLETEBE

Fogyasztói magatartás és fenntarthatóságszekció

I.helyezett: Márton János: “Szütyőforradalom” – A fogyasztóielköteleződés megértése a fogyasztói mozgalmakban a zero waste mozgalompéldáján keresztül

II.helyezett: Csibor Anna Zsófia: A fenntartható életvitel támogatásáraszerveződött közösségek tanulási folyamatának vizsgálata

II.helyezett: Kulhavi Nikoletta Márta: Bojkott és buycott mozgalmak a budapestiegyetemi hallgatók körében

III.helyezett: Füller Kamilla: Venni vagy nem venni? – Önkorlátozó közösségek atúlfogyasztás ellen

Folyamatmenedzsment, controlling ésteljesítménymenedzsment szekció

I.helyezett: Kalácska Eszter: Prediktív karbantartási lehetőségek vizsgálatamagyar termelővállalatok esetén

II.helyezett: Hoffmann Kamilla: Digitális megoldások a shop floor szintűkiszolgálás fejlesztésére a magyar vendéglátásban

III.helyezett: Baranyi Virág: RotoBOTi vagyok, miben segíthetek? Chatbot bevezetésea HR területén egy feldolgozóipari vállalatnál

Földrajz, regionális fejlődés, geopolitikaszekció

I.helyezett: Horváth Anna: Településfejlesztési jó gyakorlatok kisugárzásánaklehetőségei és korlátai a szatmári szilva hazájában

II.helyezett: Tóth Róbert: A Krím-félsziget politikai földrajzi sajátosságai atöbbi posztszovjet „hotspot” tükrében

II.helyezett: Petrezselyem Nóra: A volt óvóhelyek “újrahasznosításának”vizsgálata egy önkormányzati példán keresztül

Gazdaságelemzés és gazdaságmodellezés szekció

I.helyezett: Fazekas Bence György: A magyar lakáspiaci támogatási rendszervizsgálata RBC modellezéssel

II.helyezett: Babotán Márk László: Sportközvetítések jogdíjainak szétosztása: Egyjátékelméleti megközelítés

III.helyezett: Balázs Ákos: A közlegelők drámája. A közlegelők tragédiájánakformalizált modellje és lehetséges megoldásai

III.helyezett: Nagy Richárd: Az időjárás alapú biztosítások és derivatív termékekpiaca és potenciális alkalmazása a szórakoztatóiparban

Gazdaságpolitika és makroökonómia szekció

I.helyezett: Zanaty Krisztina: A bérnövekedés inflációs hatásának vizsgálataMagyarországon

II.helyezett: Granát Marcell: A születésszám alakulása és az azt kísérő változásokMagyarországon

III.helyezett: Gál István Bence: Az ingatlanpiaci krízisek és a magyarországilakáspiac vizsgálata

Hazai tőkepiac szekció

I.helyezett: Babotán Márk László, Jakó Fanni: Negyedéves bejelentések hatása amagyar tőzsdén

II.helyezett: Vágó Ákos: Megéri-e likviditást nyújtani a magyar tőkepiacon? – Alikviditás nyújtás kereskedési stratégia hozamainak vizsgálata a magyarrészvénypiacon

III.helyezett: Muratov-Szabó Kira: Megváltozom, és minden más lesz! (Vagy nem?) – Amargin követelmény változásának hatása a piacra és likviditásra

III.helyezett: Simon Péter: Momentum-stratégiák és január-hatás a magyar tőkepiacon

HR és szervezetfejlesztés szekció

I.helyezett: Tajti Anna: A digitális bennszülött (Z) generáció pályaválasztásátbefolyásoló tényezők

II.helyezett: Böröcz Máté: Döntéstámogatási rendszerek alkalmazása atoborzás-kiválasztás területén

III.helyezett: Pelyhe Valéria: Női- és férfi szerepek a munkahelyen

Információmenedzsment szekció

I.helyezett: Tajti Anna: A digitális felkészültség és szokások, valamint azinformatikai pályaválasztás kapcsolata

II.helyezett: Csepregi Dániel: Első Lépés az Automatizált Oktatásfejlesztés Felé

III.helyezett: Illés Dániel, Szász Vince: Mire képes a mesterséges intelligencia atőzsdei kereskedésben?

International relations section

I.helyezett: Ágoston Csenge Irén: COGNITIVE MAPPING: PREDICTING FOREIGN POLICYDECISIONS?

I.helyezett: Baumgartner Ákos: Hybrid Warfare in Contemporary Conflicts

III.helyezett: Németh Judit: Slow consolidation or the calm before the storm?

Kommunikációelméleti szekció

I.helyezett: Horváth Evelin: Porból lettünk, pixellé leszünk

II.helyezett: Bakondi Flóra: The Role of Context in Art Viewing Behavior

III.helyezett: Magosi Orsolya: Greta Thunberg vs. Severn Cullis-Suzuki:Zöldpróféták a digitális agorán

Közgazdálkodás és közpolitika szekció

I.helyezett: Bánóczi Anna: Szabályozni a szabályozhatatlant? – Piacelméletimegközelítésben az Airbnb budapesti szabályozhatósága

II.helyezett: Tóth Laura Csenge: A fertilitással kapcsolatos tudás a gyermektelennők körében Magyarországon

II.helyezett: Kovács Evelin: A magyarországi megújuló energiaforrásból származóvillamosenergia támogatási rendszerének közpolitikai szemléletű vizsgálata

Közlekedés és mobilitás szekció

I.helyezett: Siket Olivér László: Kényelmi Közlekedés

I.helyezett: Murányi Mátyás Péter, Raptis András Joannis: Budapesti kerékpárosokszállópor expozíciójának mérése

III.helyezett: Deme Gyöngyi: A Z generáció szabadidős utazóként a légi közlekedésben– A COVID-19 rövid távú hatásai a szektorban

Marketing-, média-, designkommunikáció szekció

I.helyezett: Fekete Fanni Krisztina: A felhasználókban rejlő érték – Az IKEAvállalati Facebook-oldalán végbemenő közös értékteremtés nyomában

I. helyezett:Békési Vivien: Az ügymarketing-kampányok mint a fogyasztói társadalmifelelősségvállalás szócsövei

II.helyezett: Tamás Zsanett: „Itt a pénzem, fuss el véle?” – Azeseményszponzoráció márkaértékre gyakorolt hatásának vizsgálata a hazairendezésű futóversenyek esetében

III.helyezett: Dulai Sára: Valódi, nem kozmetikázott!- A fogyasztók elvárásairól akozmetikai iparban működő vállalatok CSR kommunikációjával kapcsolatban

Marketingkutatás szekció

I.helyezett: Hegedüs Dóra: Tényleg boldog a Karácsony? Avagy miért stresszesek azemberek a szeretetünnep környékén?

II.helyezett: Jakab Rita: Tükröd leszek, hogy lásd ki vagy

III.helyezett: Kovács Lilla: Kézbe venni a pénzügyeket – A pénzügyi szolgáltatásokfogyasztói élményének változása a kevert valóságok hatására – Az OTP HoloBankesete

Marketingstratégia szekció

I.helyezett: Szücs Zoltán: Diamonds and Rust: The destination image of industrialheritage sites as targets of tourism

II.helyezett: Pelsőci Balázs Lajos: Innovatív értékteremtés – Az innováció-elfogadásés az értékteremtés kapcsolatának feltáró elemzése a FinTech innovációkpéldáján keresztül

III.helyezett: Szekeres János, Túri Noémi: A sikeres social-issue kampány titka

Médiatudományi szekció

I.helyezett: Mezriczky Marcell: Ál/arc – A deepfake és a digitálisvideómanipuláció

II.helyezett: Kovács Kornél, Szebik Borbála: Magyar hírportálok hiperhivatkozásiszokásainak vizsgálata kvantitatív módszerekkel

III.helyezett: Torma Réka: Szextingdilemmák

Nemzetközi pénzügyi piacok szekció

I. helyezett:Kiss Domonkos: Applying time series momentum and moving average indicators in ahybrid ANN and ARX model to forecast cryptocurrency and commodity returns

I.helyezett: Timár Barnabás: A jól menedzselt cégek valóban jobb hozamotbiztosítanak? (Faktormodellek a londoni tőzsdén)

III.helyezett: Hegedűs Annamária: Tényleg nem működik Japánban a momentumkereskedési stratégia?

Nemzetközi tanulmányok szekció

I.helyezett: Rákos András Dominik: Klímaaktivizmus: az új közellenség? – Zöldmozgalmak a magyar kormányközeli sajtó szemszögéből

II.helyezett: Papp Lídia: Támogatás a jó szomszédnak? Izrael humanitáriussegítségnyújtása szíriai rászorulóknak

III.helyezett: Czárth Luca Kata: A venezuelai válság okozta migráció hatása azország külkapcsolataira

Pénzügy szekció

I.helyezett: Szentirmai Bàlint: Digitális pénzek hatása a gazdaságra

II.helyezett: Wippelhauser Gergely: Pénzügyi szabályozások a 2008-as válság előttés után

II.helyezett: Nagy Odett, Vágó Ákos: Banki likviditás, bankcsődök ésbankszanálások stochasztikus modellezése

Pénzügyi és vezetői számvitel szekció

I.helyezett: Kiffer Dorina Lilla: A 2017-es IFRS átállást vizsgálóösszehasonlítás a magyar tőzsdei cégek körében

II.helyezett: Veres Laura: Mit árul el a goodwill a világgazdaságról? – Az üzletikombinációk és a goodwill vizsgálata az európai telekommunikációs szektorban

II.helyezett: Menyhért Kristóf: Luca Pacioli élete és munkássága

III.helyezett: Révai Júlia: Lakáspiaci tendenciák az építési vállalkozásokbeszámolóinak tükrében

Politikatudományi szekció

I.helyezett: Csernák János, Tordai Dániel: A centrális erőtér átalakulása:Országgyűlési szavazások elemzése 2010-2018

II.helyezett: Balázs Ákos: Ideológiák és a racionális választó. A Hotelling-Downsmodell továbbfejlesztése

III.helyezett: Plesz Bendegúz: Kormánykoalíciók játékelméleti modellezése és akormányzati stabilitás összefüggései a V4 országokban

Statisztika és ökonometriai szekció

I.helyezett: Jakó Fannni, Török Borbála Cecília: Az elektromos autók iparágánakvizsgálata a Tesla szemszögéből

I.helyezett: Hartvig Áron Dénes: DY spillover index in cointegrated system: asimulation study

II.helyezett: Takács Barnabás: Az Amerikai Profi Kosárlabdabajnokság fizetéseinekvizsgálata

III.helyezett: Heilmann István József: A média hangulatvilágának elemzése, avagyvan-e kapcsolat a hírek és makrogazdasági mutatók között?

Stratégiai és nemzetközi menedzsment szekció

I.helyezett: Faragó Teodóra, FeketeAnett: “Nálunk egyetlen egy dolog állandó, a változás”- Adigitalizáció okozta változás megélésének vizsgálata egy munkaerő-közvetítőszervezetnél

II.helyezett: Matos Bence, Papik Réka: Kicsi a bors, de erős – Nagyvállalatok ésstartupok közötti együttműködések vizsgálata stratégiai nézőpontból

II.helyezett: Vései Viktor: Hallgatói élmény a felsőoktatás-menedzsmentben –Hogyan vizsgáljuk a hallgatói szervezeteket?

III.helyezett: Gresó Eszter: A magyar divat lehetőségei a külföldi piacokon –Nemzetközi piacra lépési stratégiák vizsgálata az elérhető-luxus dimenziójában

Szociológia I. szekció

I.helyezett: Csepregi Dóra Fanni, Szebik Borbála: Ki tiltja meg, hogy lakjak,avagy a hajléktalan ellátórendszerből való kitiltásról

II.helyezett: Jakab Laura: Kilátások a hátsó padból – A városi környezet hatása a(halmozottan) hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulási aspirációira

III.helyezett: Gelencsér Anna: A gyermekprostitúció áldozatainak integrálása-ARákospalotai Leánynevelő Intézet lehetőségei

Szociológia II. szekció

I.helyezett: Orbán Éva: „Mi lesz veled, Káli-medence?” – dzsentrifikáció a’magyar Provence-ban’

II.helyezett: Pajor Luca Sára: A mesterséges intelligencia hatása a fiatalokmunkaerőpiaci jövőképére és elvárásaira

III.helyezett: Bátki Benedek, Takács Kolos: A PISA eredmények összehasonlítása a V4országok esetén

III.helyezett: Orehóczki Zsuzsanna, Szücs Viktória: Vidék vagy város? – Magyar éslengyel oktatási különbségek elemzése a PISA adatok tükrében

Turizmus szekció

I.helyezett: Kovács Dóra: Nekünk MUNKA, másnak ÁLOM! Értelmi fogyatékosmunkavállalók foglalkoztatásának lehetőségei és korlátai a vendéglátásban

II.helyezett: Czillahó Krisztina: A fesztiválok napos oldala – Fenntarthatóságiszempontok vizsgálata hazai nagyfesztiváljaink esetében

III.helyezett: Bánfi Dorottya: One-touch Away From the Ordinary – The Rise ofMobile Applications Among Hotel Marketing Strategies

Vállalatgazdaságtan szekció

I.helyezett: Légrádi Attila: Hogyan készülhet fel egy magyar bank a fintechstart-upok fenyegetése ellen? – Stratégiai esettanulmány a banki üzletimodellről

II.helyezett: Lentner Balázs, Velkey Artúr: Verseny a jövőért! Hogyan hat aziparági verseny élessége a magyar vállalatok jövőorientációjára?

III.helyezett: Pataki János Balázs: “Contract year hatás” az NBA-ben

III.helyezett: Babos András: Az utánpótlás-nevelés, a játékospiaci stratégia és anemzetközi eredményesség kapcsolata a FK Crvena Zvezda példáján keresztül

Vállalkozás szekció

I.helyezett: Szammer Anett: A rendszeres sportolás befolyásoló szerepe a vállalkozóiattitűd kialakulásában: Egy felmérés a BCE GTK alapszakos hallgatói között

II.helyezett: Deme Gábor: Társadalmi vállalkozások indításához és működtetéséhezszükséges kompetenciák

III.helyezett: Horn Péter: Competitiveness of family owned enterprises – Evidencefrom Hungarian firms

Vállalkozásfejlesztés szekció

I.helyezett: Krasznai Adél: „Hasonló, de mégis más” – A Tresorit nemzetközimarketingkommunikációs tevékenységének vizsgálata a regionális közösségi médiafelületeken

II.helyezett: Fejes Csongor: Magyarország versenyképességének elemzése amegnyilvánuló komparatív előnyök alapján

III.helyezett: Regős Tamás: A nemzetközi versenyképességre, valamint areál-fejlettségre ható tényezők komplex vizsgálata

Versenyképesség, ipar 4.0, logisztika szekció

I.helyezett: Bíró János, Gyenes János Márk: Az exportálók versenyképesebbek, vagya versenyképesebbek exportálnak? – Az exportálás vállalati versenyképességregyakorolt hatásának elemzése

II.helyezett: Csikós Eszter Lilla: A BESZERZÉSI STRATÉGIÁK KAPCSOLATA A BESZÁLLÍTÓKIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOKKAL ÉS KÉPESSÉGEKKEL

III.helyezett: Fejes Balázs Benedek: A vállalati versenyképesség erőforrás-, ésdriver alapú megközelítésének vizsgálata, az ezek közti összefüggések feltárása

Világgazdasági szekció

I. helyezett:Paulovics Péter: A londoni olimpia rendezésének hatása a lakásárakra

II.helyezett: Hartvig Áron Dénes: Devizaverseny az olajért – Az olaj, a dollár, azeuró és a renminbi kapcsolatának spillover elemzése

Vágólapra másolva