Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Eredmények

Korábbi TDK és OTDK eredmények
Ezen az oldalon helyeztük el a korábbi évek eredményeit .pdf formátumban. Amennyiben valamilyen eredmény nem található meg, vagy tévesen szerepel, ezt a TDK szervezőinek kell jelezni!
Eredmények:

Igazolás kérése az intézményi TDK-konferencián korábban elért eredményről: etdt@uni-corvinus.hu. Ehhez meg kell adni:

  • igazolni kívánt eredmény(eke)t (év, dolgozatcím, szekció, elért helyezés), melyet a ETDT Titkárság ellenőriz;
  • születési dátumot;
  • igénylő édesanyjának születési nevét.

Oktatói díjak a hallgatói tehetséggondozásban tanúsított kiemelkedő teljesítményért

Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács (ETDT) 2018-ban elhatározta, hogy a hallgatói tehetséggondozásban mutatott kiemelkedő teljesítmények díjazására Kiváló Mentor és Best Paper Díj kitüntetést alapít. A díjakat az ETDT elnöke és a Budapesti Corvinus Egyetem rektora vagy rektorhelyettese adja át, az ünnepélyes eseményre a TDK Mozaik Konferencia keretein belül kerül sor.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1997 novemberében – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés évtizedes sikere alapján – , a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására Mestertanár Aranyérem kitüntetést alapított.

A díjakhoz gratulálunk!

Best Paper Díj – témavezetők

Az éves intézményi Tudományos Diákköri Konferencia kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri dolgozataihoz nyújtott témavezetői teljesítmény elismerése

Kiváló Mentor Díj

A TDK-mozgalomban legalább tíz éve aktív oktatók, témavezetők tudományos diákköri tevékenységet támogató lelkiismeretes és eredményes munkájának elismerése

Mestertanár Aranyérem (MT)

Az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibonta­koz­tatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végző oktatók és kutatók jobb megbecsülésére és ösztönzésére (a Mestertanár Aranyérem kitüntetés teljes értékű jogelődje az 1997-ig adományozott Témavezető Mester elismerés)

Hallgatói díjak a Tudományos Diákköri Munkában tanúsított kiemelkedő teljesítményért

Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács (ETDT) 2018-ban elhatározta, hogy a tudományos diákköri munkában mutatott kiemelkedő teljesítmények díjazására  Hallgatói Tudományos Kiválósági és Best Paper Díj kitüntetést alapít. A díjakat az ETDT elnöke és a Budapesti Corvinus Egyetem rektora vagy rektorhelyettese adja át, az ünnepélyes eseményre a TDK Mozaik Konferencia keretein belül kerül sor.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1988-ban az egye­temisták és a főiskolások alkotókészségének kibontakoztatása, szaktudásának elmélyí­tése, a tehetség, az egyéni teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése céljából Pro Scientia Aranyérem kitüntetést alapított. A kitüntetést megalapítása óta minden alkalommal az OTDT elnöke az MTA elnökével közösen adja át a kitüntetett fiataloknak hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.

A díjakhoz gratulálunk!

Best Paper Díj – szerzők

Az éves intézményi Tudományos Diákköri Konferencia kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri dolgozatainak elismerése

Hallgatói Tudományos Kiválósági Díj

Az egyetemi hallgatók pályafutása alatt a tudományos diákköri tevékenység keretében végzett kiemelkedő tudományos és kutatási teljesítmény elismerése

Pro Scientia Aranyérem (PSA)

Az egyetemi hallgatók tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítmény és az arról számot adó pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások elismerése (az Aranyérem tehát nem egy-egy konferencián bemutatott előadást, pályamunkát ismer el, hanem a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniséget)

A Corvinus Egyetem (és jogelődjeinek) Pro Scientia Aranyéremmel központilag (OTDT és jogelődjei) kitüntetett fiataljai

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.09.24. - 09:43:23