Ugrás a fő tartalomra

TDK

Mi a TDK?

„A TDK, a tudományos diákköri mozgalom 70 éve működik Magyarországon. Lényege a tanár és a diák alkotó együttműködése, amely a tehetséggondozás sajátos formája a felsőoktatásban.
Célja, hogy tudományos műhelymunkát és ezzel minőségi többlettudást, alkotási alkalmat adjon az arra vállalkozó egyetemistáknak és főiskolásoknak, akik felsőoktatási tanulmányaik mellett készek arra, hogy többlettőkét gyűjtsenek szakmai és/vagy tudományos karrierálmaik megvalósításához.”

(Szendrő Péter, az OTDT örökös elnökének köszöntője, https://otdk.hu/otdt)

„A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.”

(https://otdk.hu/otdk/kozponti-felhivas)

Ideális TDK-írási stratégia

Az ideális TDK írási stratégia már a sikeres felvételi után kezdetét veszi, hiszen tudatosan célszerű fejleszteni azokat a készségeket, amelyek elengedhetetlenek a tudományos igényű gondolkodáshoz. A különféle problémák iránti kíváncsiságot már gyermekkorunk óta magunkkal hozzuk, az kérdés, hogy képesek vagyunk-e ezt magasabb, tudományos szintre emelni. Bár kikövezett útja a sikeres TDK-nak nincs, mégis összeszedtük azokat a legfontosabb lépéseket, amelyek kulcsfontosságúak a kezdetektől egészen a Pro Scientia Aranyéremig.

TDK téma és mentor kereséseKutatási téma keresése, egyéni érdeklődés vagy a kutatócsoportok ajánlásai alapján, ideálisan a leadás előtt 4–6 hónappalTémavezetők
Kutatócsoportok
Kapcsolódás műhelyekhez
Releváns kurzusok felvételeTémaspecifikus, a tudományos gondolkodást erősítő kurzusok felvételeTémaspecifikus kurzusok
Módszertani kurzusok
Összetett problémamegoldási, elemzési, módszertani, szintetizálási, prezentációs készségfejlesztés
TDK írásaTDK írása egyénileg vagy csapatbanTDK felkészítők
Témavezetők
Összetett problémamegoldási, elemzési, módszertani, szintetizálási, prezentációs készségfejlesztés
TDK részvételRészvétel az intézményi (egyetemi) TDK-n, több éven keresztül, akár évente több dolgozattalTDK felkészítők
Intézményi TDK szervezése
TDK I–III. hely
OTDK-ra jelölés
Best Paper díj
„Közgáz Diáktudós” kötetben megjelenési lehetőség
Publikáció TDK-bólJó minőségű TDK-kból magyar és idegen nyelvű publikációk önállóan vagy témavezetővel közösenTémavezetői támogatásCorvinus Kutatási Kiválósági Díj (CKK)
Best Hungarian publication based on a Scientific Students’ Associations Conference (TDK) paper
Best English publication based on a Scientific Students’ Associations Conference (TDK) paper
OTDK részvételOTDK-ra jelölt dolgozatokOTDK-ra felkészítők (pl. prezentációs kurzus, tudományterületi tájékoztatók)
Témavezetői támogatás
OTDK I–III. hely
Különdíj
PSAT Reménység Kitűző (OTDK-n legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtónak)
Pro Scientia Aranyérem pályázatOTDK évében, OTDT Szakbizottság dönt: Ha van legalább egy OTDK I. helyezés (de a nagy verseny miatt jobb, ha több van) és magasan jegyzett lapokban publikálETDT elnöke jelöl
PSA tájékoztató
PSA Aranyérem

Szekciók

A TDK szekciók szerint szerveződik. Ezen az oldalon találhatók meg az erre az évre meghirdetett szekciók és azok ismertetései.
A szekciók szervezési feladatait szekciótitkárok látják el, akik általában a szekciót gondozó tanszék oktatói. A témát érintő kérdéssel kapcsolatban az itt feltüntetett elérhetőséget használva a szekciótitkárral érdemes a kapcsolatot felvenni és egyeztetni. A tanárok (szekciótitkárok, témavezetők) egyéb elérhetőségei az itt feltüntetettek mellett megtalálhatók az egyetemi telefonkönyvben is. A szekcióismertetők a szekciótitkárok által rendelkezésünkre bocsátott információkat tartalmazzák, melyek általában a következőket foglalják magukban:

 • gondozó tanszék;
 • szekciótitkár neve és elérhetősége;
 • a szekció témájának ismertetése;
 • javasolt dolgozattémák is (nem minden szekciónál).

A témát illetően nincsenek kötöttségek. Ahhoz, hogy a dolgozat a hallgató által kívánt szekcióban indulhasson, az illetékes szekciótitkár jóváhagyása szükséges, melyet a dolgozatregisztrációk lezárását követően fognak megadni. Előfordulhat az is, hogy nem fogadják be a dolgozatot. Elutasítás esetén a szekciótitkárokkal egyeztetve a TDK-koordinátorok fognak új szekciót keresni a dolgozatnak.
A dolgozatregisztráció során ugyanezen szekciók közül kell kijelölni azt, ahol a hallgató tematikusan illeszkedőnek érzi dolgozatát. A 2021. évi kiírás óta az elsődlegesen javasolt szekció mellett az OTDK-hoz hasonlóan meg kell adni egy másodlagos és harmadlagos szekciót is. Ezektől eltérhet a végleges szekcióbeosztás, amelyet az ETDT a hallgatók mellett a szekciótitkárok ajánlásának figyelembevételével szakmai és szervezési szempontok alapján önállóan határoz meg. A végső szekciók ugyanis a jelentkezések és a beérkezett dolgozatok számának függvényében indulnak el, ebből adódóan előfordulhat, hogy egyes eredetileg meghirdetett szekciókat össze kell vonnunk vagy szét kell bontanunk.
A TDK/OTDK nyelve az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) központi felhívása értelmében  a magyar. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, a Corvinus intézményi ETDT versenykiírása értelmében – lehetővé téve az itt tanuló nem magyar anyanyelvű hallgatók indulását is a TDK-n – a magyar mellett vannak angol nyelvű szekciók.

 • Az angol nyelvű szekciókban csak angol nyelvű dolgozatok nyújthatók be, az absztraktot is angolul kell beadni, és a szóbeli konferencián is angolul kell bemutatni ezeket a dolgozatokat.
 • A magyar nyelvű szekciókban is leadhatók a magyar mellett angol nyelven dolgozatok. Ebban az esetben az absztraktot a szerző(k)nek magyarul és angolul is be kell adnia. A magyar nyelvű szekcióban a dolgozat nyelvétől függetlenül a szóbeli prezentációk magyar nyelven folynak.

A TDK-dolgozatok angol nyelven történő megírása és benyújtása előtt érdemes meggyőződni a továbbjutás esetén a tematikailag illeszkedő OTDK-szekciók ezirányú rendelkezéséről. Az idegen nyelvű pályamunkák befogadási és bemutatási szabályairól ugyanis az OTDK-szekciók saját felhívásukban egymástól eltérő módon rendelkeznek. A Közgazdaságtudományi Szekcióban például az angol nyelven benyújtott dolgozatok esetében csak megfelelő szintű tolmácsolás biztosítása mellett tartható meg angol nyelven a szóbeli prezentáció (nem csupán a zsűrire, hanem a közönségre is tekintettel). A Fizika, Földtudományok és Matematika (FiFöMa) Szekció csak indokolt esetekben fogad be idegen nyelvű dolgozatot, ez esetben is az OTDK dolgozatnak az intézményi dolgozat magyar nyelvű fordításának kell lennie, és a magyar nyelvű verziót kell feltölteni az OTDT online rendszerébe. Abban viszont nincs eltérés az egyes OTDK-szekciók között, hogy a magyar anyanyelvű hallgatóknak idegen nyelvű pályamunka esetében is magyarul kell rezüméjüket benyújtaniuk, és előadásukat magyarul (vagy legalább részben magyarul) kell megtartaniuk. Ebben a tanévben a következő szekciókba lehet a dolgozatokat nevezni:

magyar nyelvű szekciók angol nyelvű szekciók
Agrárgazdaságtan
Bank és FinTech
Családi vállalatok menedzsmentje
Digitális marketing
Digitális transzformáció
Döntéshozatal elmélete és gyakorlata
Egészségügy-gazdaságtan
Energiagazdálkodás és vízgazdaság kérdései
Európa
Felsőoktatás-menedzsment és felsőoktatás-policy
Fenntarthatósági menedzsment és környezetgazdaságtan
Filozófia
Földrajz, geopolitika, regionális fejlődés
Gazdaságelemzés és gazdaságmodellezés
Gazdasági rendszerek, intézmények, szabályozás
Gazdaságpolitika és makroökonómia
Hálózat- és adattudomámy
HR és szervezetfejlesztés
Informatika és információmenedzsment
Interkulturális marketing és fogyasztói magatartás
Intézmények és gazdasági viselkedés
Kommunikációelmélet
Közgazdálkodás és közpolitika
Közlekedés és mobilitás
Logisztika és ellátási lánc menedzsment
Marketing-, média, designkommunikáció
Marketingstratégia
Matematika
Médiatudomány
Mikroökonómia, versenypolitika
Nemzetközi kapcsolatok – EU előtt álló kihívások
Nemzetközi kapcsolatok – Globális kihívások
Pénzügy
Pénzügyi ökonometria
Pénzügyi piacok
Politikai gazdaságtan
Politikatudomány
Projektmenedzsment
Pszichológia és pedagógia
Sportgazdaságtan
Statisztika és ökonometria
Stratégiai és nemzetközi menedzsment
Számvitel és gazdasági jog
Személyes pénzügyek
Szociológia
Társadalmi hatású kutatás
Turizmus
Vállalatgazdaságtan
Vállalkozás
Vállalkozásfejlesztés
Vezetés és szervezés, változásvezetés
Világgazdaság
Viselkedési közgazdaságtan
Business studies
Communication and media science
Digital marketing
Economics
Financial markets
Health economics, policy and financing
Inequalities in a historical perspective
International relations
Philosophy
Public policy and management
Sociology
Sustainable finance
World economy and Europe

Agrárgazdaságtan

Meghirdető szervezeti egység: Agrárgazdaságtan Tanszék
Az agrárgazdaságtan szekció a széles értelemben vett agrárgazdaságtan és agrobiznisz területeit foglalja magában. A hagyományos agrárgazdasági termékpálya-elemzésektől, egyes mezőgazdasági vállalkozások menedzsment kérdéseinek elemzésén, a vidékfejlesztésen és az agrárpolitika vizsgálatán át a bioenergia és a mezőgazdaság kapcsolatáig számos témakörrel foglalkozik. A szekcióban minden olyan hallgatót szívesen látunk, aki megfelelő tudást és elkötelezettséget érez magában az agrárgazdaságtan egyes területeinek tudományos igényű vizsgálatához.

Szekciótitkár

Maró Zalán Márk zalan.maro@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Agrárgazdaságtan Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, 308
Telefon: +36 1 482 7212 • Mellék: 7212
témavezetőkajánlott témák
Balogh JeremiásKlímaváltozás hatása az agrobizniszre
Klímaváltozás hatása a szőlő- és borágazatra
Fenntarthatósági kérdések az élelmiszeriparban
Trópusi termékek termesztése és kereskedelme
Borda ÁronAgtech startupok
Generációváltás a családi gazdaságokban
Agrár vállalatok elemzése, vállalkozásfejlesztés
Maró Zalán MárkNemzetközi agrárkereskedelem
Országok agrárpolitikája
Hazai és külföldi alkoholos italok gazdaságtana
Natúrparkok szerepe a magyar, illetve az európai vidékfejlesztésben
Eredetvédett termékek
A vállalkozások szerepe a hazai, illetve nemzetközi értékláncokban
Mizik TamásBorpiac
Nemzetközi agrárkereskedelem
Bioüzemanyagok
Közös agrárpolitika
Precíziós mezőgazdaság
Tóth JózsefÉghajlatváltozási adaptáció az élelmiszergazdaságban
Tudás- és innováció menedzsment az élelmiszerlánc mentén
Hatékonyság- és versenyképesség vizsgálatok
Piacműködési zavarok elemzése
„Willingness to pay” vizsgálatok
Török ÁronEredetvédelem, földrajzi árujelzős termékek
Hungarikumok versenyképessége
Rövid élelmiszer ellátási láncok
Jövedelmezőség a mezőgazdasági vállalkozásoknál
Mezőgazdasági termékek, élelmiszerek versenyképessége
Az Európai Unió élelmiszer minőségrendszerei

Bank és FinTech szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Tanszék
A szekció szívesen fogad a Pénzügy Intézet oktatási és kutatási területeihez kapcsolódó elméleti és gyakorlati megközelítésű, pénzügyi technológiákkal kapcsolatos dolgozatokat (pl. banki termékek és szolgáltatások; banki kockázatok; bankszabályozás; nemzetközi pénzügyek; ESG a bankszektorban; FinTech (banki digitalizáció és új technológiák); Innovatív banki termékek és üzleti modell változása; Fintech és öngondoskodás a fiatalok körében). A TDK témájának kiválasztásában és a témavezetői munkában a Pénzügy Intézet munkatársai (kutatási területük, elérhetőségeik és a fogadóórák megtalálhatóak a Pénzügy Intézet honlapján.

Felhívjuk az érdeklődők szíves figyelmét, hogy a Bank és Fintech szekció szívesen fogad angol nyelven írt TDK-dolgozatokat is, azonban – magyar nyelvű szekció lévén – ebben a szekcióban az angol nyelven írt dolgozatokat is magyar nyelven kell prezentálni.

Kapcsolódó elérhetőségek

Vaskövi Ágnes agnes.vaskovi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Makropénzügyek
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 275
Telefon: +36 1 482 5560 • Mellék: 5560
témavezetőkajánlott témák
Kürthy GáborDigitális Jegybank (CBDC) bevezetésének technikája, következményei a bankrendszerre
Sztanó GáborDigitális pénzügyek

Business studies section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Business Studies
We welcome papers to the section from many areas of business sciences with particular regard to the field of business economics, international business economics, business policy, strategic management, market analysis, competitiveness, sports management, knowledge management, corporate governance, and firm theories. You can find the primary supervisors below, but you are free to contact the instructors with your own ideas. We welcome all types of research, from quantitative to qualitative to mixed. We encourage everyone to proactively contact the instructors with additional questions or contact the section secretary.

Secretary of the section

Pistrui Bence László bencelaszlo.pistrui@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi tanársegéd, PhD Hallgató / Assistant Lecturer, PhD Student
E épület, 348
supervisorsrecommended topics
Julianna, FALUDIBusiness transition toward the Circular Economy (CE) – solutions, business models and marketing challenges (Proposals are expected with regards to the analysis of cases on Business Transitions toward CE)
Zsolt, HAVRANCase studies in the internationalisation of companies – special focus on CEE region
Attila, KAJOSResearch related to the theory of the firm
The contribution of marketing to business competitiveness
The emergence of new types of marketing strategies of domestic and international firms
Marketing aspects of sport organizations
Zita, KOMÁRRhetoric and visual rhetoric in advertising: persuasive messages and images (consumer perspective)
Characteristics of rhetoric and genre in for profit vs CSR advertisements and strategic planning of communication messages (organizational perspective)
Brand identity and ethical, credible communication strategies
Differences of competitive and co-operative communication models in business communication
Successful persuasive messages in business and leadership communication
Rhetorical sensitivity and social aspects of ethical marketing communication
Dávid, LOSONCIIndustry 4.0 in Hungarian business practice
Investigating the Hungarian innovation performance – Analysis of the European Innovation Scoreboard data / preparing a company case study

Communication and media section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Communication and Media Science
The section invites any empirical or theoretical research on how the media reflects, represents and influences the world; and language and human communications in all kinds of environment and context – by using scientific approaches from the fields of communication and media studies, linguistics or social psychology. Accordingly, the section is open (but is not limited to) papers in the following areas: social, corporate or public communication, language and human communication, psychology of communication, education, media and new media, marketing communication, media literacy, persuasion and rhetoric, framing, verbal and visual metaphor.

Secretary of the section

Dr. Szabó Lilla Petronella lilla.szabo@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 329
Telefon: +36 1 482 5116 • Mellék: 5116
supervisorsrecommended topics
Zsanett, ADÁMIFamily communication
Adoption communication
Réka, BENCZESFigurative framing in communication and media discourse
Tamás, BOKORDigital competencies
Social effects of AI
Utku BOZDAGPolitical discourse on social media
Biases and conspiratorial thinking on social media
Metaphor analysis
Fanni, CZIRÁKYSport communication
Identity and communication
Ágnes, HAVRILIntercultural communication
Media semiotics
Evelin, HORVÁTHVirtual characters in the marketing industry
Artificial intelligence based image creation and manipulation
Lajos, KOVÁCSFilm, video, advertising, social media
Organizational communication
Jessie LABOVNew media, social media, media history
Film theory, history, and analysis
Aizhamal MURATALIEVAFemale migration and stories of empowerment
Ethnic identities and language boundaries of migrant workers
Alexandra, NAGY-BÉNIVisual communication and framing
Beste ÖZKANOrganizational communication and business excellence
Veronika, PELLEMedia literacy, digital literacy
Children’s media use, digital parenting
Media education, digital competences
New media communication
Márton, RÉTVÁRIVirtual reality in marketing and education
Esports and video games
Social media trends and their societal effects
Judit, SEBESTYÉNFamily communication
Family and media
Media portrayal of the family
Lilla Petronella, SZABÓMetaphors in political rhetoric
Figurative framing in public discourse
The language of mediated politics
Digital political communication and language use
Antal, SZÁNTAYInequalities in communication and media
History of popular music and culture
Tünde, TAXNERStorytelling in organizational communication
Storytelling in journalism
Media education methods
Anilla, TILLEnvironmental communication
Sustainability communication
Erna, URICSKAFighting against online and offline crime by SNSs
Milson VELOSOVisual social media studies
Social media crisis communication
Youth communication practices

Családi vállalatok menedzsmentje

Meghirdető szervezeti egység: Családi Vállalatok Központ
A szekció a mikrovállalkozásoknál nagyobb, már részben vagy teljesen vállalatszerű működést folytató családi tulajdonú cégek vezetési és szervezési kérdéseivel foglalkozik. Központi témaköre a családon belüli utódlás vagy a családon kívül továbbműködtetés megvalósítása, ennek kapcsán a családi alkotmány, az utódlási terv, a részleges vagy teljes exit opciók, a fel- és kivásárlások stb. kérdései. Szintén meghatározó témakör a családi vállalatok professzionális működésének megteremtése, beleértve a stratégiaalkotás és a szervezetalakítás szakszerű véghezvitelét, az egyes szervezeti részterületek (pl. logisztika, marketing, HR, számvitel, pénzügy, controlling) nemzetközi standardoknak megfelelő kialakítását, szakmailag képzett vezetők felvételét, illetve a meglévő munkaerő továbbképzését, professzionális üzleti kultúra megteremtését. A családi vállalatok diverzifikációja és nemzetközi terjeszkedése, valamint innovációs aktivitása – különös tekintettel a digitalizációban történő előrelépésre – szintén tárgyát képezheti a szekciónak, minden más, itt nem felsorolt részterülettel együtt, amelyek mind a családi vállalatok fenntartását és továbbfejlesztését szolgálják.
Természetesen további felkért témavezetőkkel írt dolgozatokat is nagyon szívesen fogadunk!

Szekciótitkár

Szabó Krisztofer krisztofer.szabo@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Vállalkozásfejlesztés és -menedzsment Tanszék
Tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 246.1
témavezetőkajánlott témák
Drótos GyörgyCsaládi vállalat utódlása
Családi vállalat professzionalizációja
Innováció családi vállalatban
Családi vállalat digitalizációja
Családi vállalat nemzetközi terjeszkedése
Szabó KrisztoferCsaládi vállalati háttér szerepe a vállalkozóvá válásban
Családi vállalat utódlásának tervezése és megvalósítása
Innováció a családi vállalatban
Vajda ÉvaA tulajdonos család hatása a HR-ben
A bizalom szerepe a szervezeti kultúrában
Észlelt igazságosság, formalizáltság

Digital marketing section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Digital Marketing
The section welcomes all papers that examine the digital aspects of marketing: the spread of online technologies, an innovative approach to the planning, implementation and evaluation of a digital marketing strategy; online customer behavior and related decisions, omnichannel marketing; current content reflecting the challenges of digital marketing, which appear, for example, in the digital marketing activities of small and medium-sized companies or marketing agencies.

Secretary of the section

Kemény Ildikó ildiko.kemeny@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Digitális Marketing Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 359
Telefon: +36 1 482 5252 • Mellék: 5252
supervisorsrecommended topics
Ildikó, KEMÉNYShopping behaviour in omnichannel environment
Omnichannel shopping exprience
Acceptance of e-health and m-health

Digitális marketing szekció

Meghirdető szervezeti egység: Digitális Marketing Tanszék
A szekcióba minden dolgozatot szívesen látunk, amelyek a marketing digitális aspektusait vizsgálják: online technológiák terjedése, innovatív megközelítés a digitális marketingstratégia tervezése, megvalósítása és értékelése során; online vásárlói magatartás és a hozzájuk kapcsolódó döntések, omnichannel marketing; aktuális, a digitális marketing kihívásaira reflektáló tartalom, amelyek megjelennek például a kis- és középvállalatok, vagy marketingügynökségek digitális marketing tevékenységében.

Szekciótitkár

Dr. Gáti Mirkó György mirko.gati@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Digitális Marketing Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 359
Telefon: +36 1 482 5579 • Mellék: 5579
témavezetőkajánlott témák
Gáti MirkóKis- és közepes vállalatok digitális marketingje
Digitalizálódó értékesítés
Technológia-elfogadási modellek és digitális marketing összefüggései
Kajos AttilaKözösségi média marketing aspektusai
Online vásárlói magatartás
Közösségi médián keresztüli márkaépítés
Márkaidentitás és önreprezentáció a közösségi médiában
Online sportfogyasztás
Kemény IldikóVásárlói magatartás az omnichannel környezetben
Omnichannel vásárlói élmény
Távorvoslás és mobilorvoslás elfogadása
Varga ÁkosDigitális marketingkommunikáció
Neuromarketing
Digitális marketingstratégia

Digitális transzformáció

Meghirdető szervezeti egység: Stratégiai Menedzsment Tanszék
A szekció a digitalizáció, digitális átalakulás kérdéseivel foglalkozik elsősorban a stratégia, a szervezet, a folyamatok és a teljesítmény aspektusai mentén, menedzsment fókusszal. 1.) Digitalizációra épülő üzleti modellek, hálózatok, IT és versenyképesség. 2.) Digitális stratégia/érettség/felkészültség, digitalizációs projektek vezetése. 3.) Folyamatautomatizálás és -robotizálás (RPA, AI stb.). 4.) Szervezetek digitális átalakulása, a jövő szervezete, kiemelten az üzleti szolgáltatóközpontok menedzsmentje. 5.) A digitális átalakulás teljesítményhatásai és teljesítménymérés a digitalizáció korában. 6.) Adatalapú döntések és menedzsment (BI, advanced analytics stb.). 7.) CDO és más, az adatvezérelt vállalatirányításhoz kapcsolódó felelősségek, szerepkörök.

Szekciótitkár

Dr. Móricz Péter peter.moricz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Stratégiai Menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 105
Telefon: +36 1 482 5548 • Mellék: 5548
témavezetőkajánlott témák
Drótos GyörgyAdatalapú döntések és menedzsment (BI, big data, advanced analytics stb.)
Chief data officer és további, a digitális transzformációhoz kapcsolódó szervezeti megoldások
Digitális érettség és felkészültség, digitális stratégia, digitalizációs projektek vezetése
Digitális szervezetközi hálózatok és platformok
Folyamatautomatizálás és -robotizálás
Digitalizáció és versenyképesség
Szervezetek digitális átalakulása
A jövő szervezete
Üzleti szolgáltatóközpontok – mint a digitális átalakulásban élenjáró szektor – menedzsmentje
Digitális kormányzás és szolgáltatásnyújtás – digitális transzformáció a közszektorban és nonprofit szervezetekben
Fazekas NóraDigitalizáció és közoktatás
Marciniak RóbertSzervezetek digitális átalakulása
A jövő szervezete
Üzleti szolgáltatóközpontok – mint a digitális átalakulásban élenjáró szektor – menedzsmentje
Szervezeti jövőképesség mérése
Digitális érettség és felkészültség, digitális stratégia, digitalizációs projektek vezetése
Folyamatautomatizálás és -robotizálás (RPA, chatbot, blokklánc, kognitív/AI/tanuló algoritmusok stb.)
Folyamatok digitalizációja
Móricz PéterSzervezetek digitális átalakulása, digitális érettség/felkészültség, digitális stratégia
Digitalizációra épülő üzleti modellek (AI, IoT, sharing/gig economy, blokklánc, metaverse stb.)
Folyamatok digitalizációja, robotizálódása
Szukits ÁgnesA digitális átalakulás teljesítményhatásai, kontroll és teljesítménymérés a digitalizáció korában
Adatalapú vezetői döntéshozatal
CDO és más, az adatvezérelt vállalatirányításhoz kapcsolódó felelősségek, szerepkörök

Döntéshozatal elmélete és gyakorlata szekció

Meghirdető szervezeti egység: Döntéselmélet Tanszék
A szekcióba minden olyan dolgozatot szívesen látunk, amely a döntéselmélettel és a viselkedéstudományi megközelítéssel, vagyis a döntések meghozatalának elméleti vagy gyakorlati megközelítésével kapcsolatos. A meghirdetett témakörök a vállalati döntések mellett a döntéstervezés, a társadalmi vállalkozások és civil szervezetek döntési helyzetei, és a társadalmi döntések témakörét is felölelik.  

Szekciótitkár

Dr. Kiss Gabriella Katalin gabriella.kiss@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 130
Telefon: +36 1 482 5505 • Mellék: 5505
témavezetőkajánlott témák
Farkas MáriaVállalati fenntarthatóság
Gáspár JuditFelelős döntéshozatal egyéni / szervezeti / társadalmi szinteken
Egyéni és csoportos döntéshozatali és problémamegoldási képességek fejlesztése / támogatása
A problémamegoldás és a döntéshozatal morális és kulturális beágyazottsága
Részvételi kutatási módszertanok
Kiss GabriellaRészvételi döntéshozatal a gyakolatban
Fenntartható fogyasztás kutatása kooperatív kutatási szemléletben
Köves AlexandraFelelős döntések
Fenntarthatósági döntések
Ökológiai közgazdaságtan
Rendszerszemlélet
Szathmári AttilaDöntések a sportban
Wimmer ÁgnesViselkedéstudományi megközelítés, pszichológiai tényezők, heurisztikák az üzleti döntésekben
Pszichológiai tényezők, heurisztikák a beszállító-kiválasztásban és a vevő-szállító kapcsolatok kezelésében
Kulturális hatások az üzleti döntésekben
Teljesítménymérés, objektív és szubjektív információk a döntéstámogatásban

Economics section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Institute of Economics
We welcome papers to this section in which authors make research in theoretical and/or empirical economics. There is no further specification, any area of economics is welcome.

Secretary of the section

Dr. Kuncz Izabella izabella.kuncz@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 219
Telefon: +36 1 482 5148 • Mellék: 5148
supervisorsrecommended topics
András Olivér, NÉMETHFiscal and tax policy
Theory and economic policy of economic growth

Egészségügy-gazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Egészségpolitika Tanszék
A szekcióba bármilyen tágabban az egészségügyhöz kapcsolódó témájú dolgozatot fogadunk, beleértve például, de nem kizárólag az egészségpolitika, egészségügyi közgazdaságtan, egészséggazdaságtani elemzések, egészségügyi technológiaelemzés és az egészség és életminőség mérése és értékelése területeket.

Szekciótitkár

Prof. Dr. Rencz Fanni fanni.rencz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Egészségpolitika Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
C épület, 533
témavezetőkajálott témák
Rencz FanniEgészség és életminőség mérése kérdőívekkel
Egészségügyi közgazdaságtan
Egészségügyi technológiaelemzés

Energiagazdálkodás és vízgazdaság kérdései szekció

Meghirdető szervezeti egység: Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
A szekció a meghirdető szervezeti egység kutatási témáinak teljes spektrumát lefedi. A víz és energiagazdálkodás egyaránt közszolgáltatások, sok hasonlósággal és számos eltéréssel, az alkalmazható szabályozási megoldások széles körével és sokféle kapcsolódási ponttal a környezetvédelem, fenntarthatóság, technológiai fejlődés vagy éppen az üzleti élet irányába. Ennek megfelelően a szekción belül mi is nyitottak vagyunk a víz- és energiagazdálkodáshoz kapcsolódó témák széles körére.

ENERGIAGAZDÁLKODÁS: Az energiagazdaság szekció az energiaszektorral kapcsolatos széles tématerületet ölel fel. Szekciónkba az áram-, gáz-, olaj- vagy hőpiacok akár európai szintű, akár régiós vagy hazai aktualitásait elemző dolgozatokat várunk. A dolgozatok fókusza lehet a globális, európai vagy régiós trendek elemzése, a piacok átalakulása és a szektorvállalatok adaptációs stratégiáinak elemzése. Megfelelő témaválasztás az is, ha a dolgozat egy-egy hazai szakpolitikai döntés hátterének megvilágítását, egy iparági szegmens vagy akár egy konkrét, az energiaszektorban tevékenykedő vállalat stratégiájának elemzését állítja középpontba.

VÍZGAZDÁLKODÁS – A csapvíztől az árvízig: A vizet a XXI. század stratégiai elemének tartják, egyre nagyobb érdeklődés fordul felé és az éghajlatváltozás kapcsán is egyre inkább előtérbe kerülnek a víz hiányából és a kiszámítható környezeti feltételek megbillenéséből fakadó társadalmi hatások. Ennek ellenére a közgazdaságtan bevett, klasszikus eszközei gyakran korlátozott szerepet játszanak a víz-kihívásokra adott policy válaszok kialakításában. Ezért szeretnénk erre a tématerületre érdeklődőket vonzani.
Olyan dolgozatokat várunk, amelyek a vízgazdaság valamely aspektusán keresztül reflektálnak a kihívásokra (mint az éghajlat változás, a tiszta ivóvízkészletek iránti növekvő igények, a készletek elszennyeződése, a demográfiai változások, az országokon belüli, vagy azokon átívelő vándorlás…). Megfelelő témaválasztás az is, ha a dolgozat egy-egy hazai szakpolitikai döntés hátterének megvilágítását, hatását dolgozza fel, vagy egy cég / fogyasztói csoport szempontjából elemez, tár fel folyamatokat.

Szekciótitkár

Ungvári Gábor gabor.ungvari@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
Kutató / Researcher
E épület, 117.1
Telefon: +36 1 482 5153 • Mellék: 5153
témavezetőkajálott témák

Európa szekció

Meghirdető szervezeti egység: Világgazdasági Tanszék
Az Európa szekció várja azokat a dolgozatokat, amelyek az EU-n belüli és azon kívüli, de európai országra fókuszáló (Balkán, Kelet-Európa, Kaukázus stb) témával kíván foglalkozni, több oldalról megvilágítani, kritikai megvilágításba helyezni azokat a folyamatokat, amelyek gazdaságilag, politikailag, társadalmilag vizsgálják meg kontinensünk és integrációnk kihívásait, állapotát.

Szekciótitkár

Miklós Gábor gabor.miklos2@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Globális Tanulmányok Intézet / Világgazdasági Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, 401
Telefon: +36 1 482 7425 • Mellék: 7425
témavezetőkajánlott témák
Almadi SejlaFranciaország gazdasági-politikai-társadalmi kérdései
V4-ek és az EU: múlt, jelent, jövő, kihívások és lehetőségek
Endrődi-Kovács ViktóriaA nyugat-balkáni államok gazdasága és integrációérettsége
Kollai IstvánKapitalizmusok Közép-Európában
Nacionalizmusok Közép-Európában
Miklós GáborEurópai szállítási útvonalak
Nemzeti közösségek Európában
Magyar nemzetrészek Kárpát-medencében
Államadósságok és kihívások az EU-ban
Szijártó NorbertAz európai integráció politikai gazdaságtana
Gazdasági kormányzás az Európai Unióban
Gazdasági és Monetáris Unió kihívásai
Euróbevezetés Közép-Kelet-Európában

Felsőoktatás-menedzsment és felsőoktatás-policy szekció

Meghirdető szervezeti egység: Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja
AA szekció elsősorban a felsőoktatáshoz és tudománypolitikához kapcsolódó témákkal foglalkozó dolgozatokat vár. Minden olyan dolgozat releváns a szekcióban, amelynek fő fókusza a felsőoktatási ágazat vagy a felsőoktatási intézmények működése, és a tanulságok a felsőoktatás szereplői számára fogalmazódnak meg. A szekcióban szívesen fogadunk empirikus dolgozatokat, esettanulmányokat és koncepcionális írásokat, hazai és nemzetközi összehasonlításokat.

A kutatóközpontról további információ itt érhető el: http://nfkk.uni-corvinus.hu

A megfelelő konzulens megtalálásában a szekciótitkár tud segíteni.

Szekciótitkár

Kováts Gergely Ferenc gergely.kovats@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Stratégiai Menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 103
Telefon: +36 1 482 5179 • Mellék: 5179
témavezetőkajánlott témák
Drótos GyörgySzervezeti és vezetési innovációk a felsőoktatásban
Teljesítményalapú finanszírozás a felsőoktatásban
Digitalizáció a felsőoktatásban;
Kováts GergelyFelsőoktatás irányítása és kormányzása
Modellváltás
Felsőoktatás finanszírozás
Felsőoktatási HR
Képzésszervezés
Kutatásszervezés

Fenntarthatósági menedzsment és környezetgazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Fenntarthatósági Menedzsment és Környezetgazdaságtan Tanszék
A szekció a gazdasági és társadalmi folyamatok környezeti és társadalmi hatásaival foglalkozik, különös tekintettel a vállalatok, vállalkozások működésére. A környezeti és társadalmi problémák elemzését és megoldási javaslatokat tartalmazó dolgozatokat várunk mind elméleti, mind pedig gyakorlati vonatkozásban. A javasolt témákon túl természetesen egyéb területeken is biztosítunk konzulenst a szekció témakörein belül.

Szekciótitkár

Dr. Ásványi Katalin katalin.asvanyi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Fenntarthatósági Menedzsment és Környezetgazdaságt
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 305
Telefon: +36 1 482 7249 • Mellék: 7249
témavezetőkajánlott témák
Ásványi KatalinVállalati fenntarthatósági menedzsment
Fenntarthatóság kommunikációja
Fenntarthatóság oktatásának hatása a fenntarthatósági tudatosságra
Csutora MáriaHogyan csökkenthető az élelmiszerek kínálata és kereslete közötti szakadék az iparosodott országokban (élelmiszerhulladék az el nem fogyasztott élelmiszerekből)?
Hogyan lehet egy vállalat karbonsemleges vagy nettó zéró kibocsátású? Hasonlítsa össze egy nemzetközi nagyvállalat és egy magyar vállalat karbonstratégiáját! Melyek a kritikus pontok? Mennyire meggyőzőek a stratégiák?
Gossler JuditKlímapolitika
Környezetgazdaságtan
Ökológiai gazdaságtan
Kerekes SándorA jövedelmi egyenlőtlenségek és a fenntarthatóság összefüggései
Kocsis TamásAz anyagi jólét, a jól-lét és a fenntarthatóság kapcsolata
Marjainé Szerényi ZsuzsannaKörnyezetértékelés
Környezetgazdaságtan
Szabályozóeszközök vizsgálat
Hulladékgazdálkodási kérdések
Széchy AnnaA klímapolitika aktuális kérdései
Vetőné Mózner ZsófiaFenntartható fogyasztás

Filozófia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Politikatudományi Tanszék
A társadalmi valóság elméleti, szisztematikus és történeti tárgyalású munkáit várjuk. A filozófiát tág értelemben felfogó, politikai filozófiai, vallástudományi témákat is várunk. Nagy hangsúlyt helyezünk a fogalomelemzésre, a jelentésátalakulások vizsgálatára, a történeti és szisztematikus tárgyalásra, melybe etikai, esztétikai, logikai, művészetelméleti, teológiai vonatkozások is bekapcsolhatók.

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Hoppál Bulcsú Kál bulcsu.hoppal@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
C épület, 508
Telefon: +36 1 482 7388 • Mellék: 7388
témavezetőkajánlott témák
Balázs ZoltánPolitika és irodalom
Politikai teológia
Kormányzáselmélet
Politikai értékek
Liberalizmus és konzervatizmus
Toronyai GáborFilozófiatörténet
Társadalomfilozófia
Etika
Kultúraelmélet

Financial markets section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Institute of Finance
We welcome papers to this track in which authors make research in empirical and/or theoretical finance. There is no further specification, any area of financial markets is welcome. The professors of the faculty provided some research topics below, however any other research agenda is welcome. This is only a short list to inspire you. Although you can choose other topics and other supervisors as well. Please have a look on our department homepage and the profiles of the colleagues.

Secretary of the section

Badics Milán Csaba milancsaba.badics@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Befektetések
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 279.1
Telefon: +36 1 482 5338 • Mellék: 5338
supervisorsrecommended topics
Gábor, SZTANÓMonetary policy spillovers
Digital finance
Borbála, SZÜLERisk management

Földrajz, regionális fejlődés, geopolitika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék
A Földrajz, regionális fejlődés, geopolitika szekció a társadalmi–gazdasági jelenségek, egyes társadalmi csoportok földrajzi megjelenésének, területi egyenlőtlenségeinek és folyamatainak vizsgálataitól kezdve a települések és vállalatok fejlődésén át a fejlesztéspolitika és geopolitika valamennyi aspektusáig terjedő témában várja és gondozza a tudományos igényű vizsgálatok iránt érdeklődő hallgatók munkáit.

Szekciótitkár

Dr. Jeney László Botond laszlo.jeney@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 311
Telefon: +36 1 482 7735 • Mellék: 7735
témavezetőkajánlott témák
Jeney LászlóEgy választott ország gazdaságföldrajzi különbségeinek vizsgálata regionális elemezési módszerekkel
Sikeres foglalkoztatási fejlesztések Dél-Abaúj hátrányos helyzetű településein
A fejlesztéspolitikai támogatások földrajzi összefüggései az Encsi járásban
Kocsis János BalázsTelepülés, közösség, identitás és irányítás
Urbanizációs folyamatok társadalmi vetülete
Varga ÁgnesVidéki tereink újraértelmezése a posztmodern korban: kényszerpályák, lehetőségek, dilemmák
Településföldrajzi, településhálózati kutatások a Kárpát-medencében/ V4-es országokban
Gazdaság- és társadalomföldrajzi egyenlőtlenségek a hazai térszerkezetben

Gazdaságelemzés és gazdaságmodellezés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A szekció az aktuáriustudományok, biztosítás, döntéselmélet, játékelmélet, operációkutatás és többváltozós adatelemzés témakörében született, erős módszertani szemléletű dolgozatokat fogadja.

Szekciótitkár

Dr. Csató László laszlo.csato@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 122
témavezetőkajánlott témák
Csató LászlóDöntési módszerek
Operációkutatás a sportban

Gazdasági rendszerek, intézmények, szabályozás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdaságtan Intézet
A szekció szívesen fogad minden olyan TDK dolgozatot, amely gazdasági rendszerekkel, a posztszocialista átmenettel vagy szabályozási kérdésekkel foglalkozik, illetve az összehasonlító gazdaságtan, a gazdasági rendszerelmélet, a politikai gazdaságtan, az átment gazdaságtana, az oktatás-gazdaságtan vagy a piac- és versenyszabályozás diszciplínák valamely témaköréhez kapcsolódik.

Szekciótitkár

Katona Márton Tamás marton.katona@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 226
Telefon: +36 1 482 5379, 5536 • Mellék: 5379
témavezetőkajánlott témák
Szüle BorbálaBiztosítási szektor szolvencia szabályozása

Gazdaságpolitika és makroökonómia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdaságtan Intézet
A szekció a gazdaságpolitika és makroökonómia széles tárgykörében írt dolgozatokat várja, legyen szó akár elméleti megközelítésekről, akár a nemzetközi vagy a magyar tapasztalatok elemzéséről. Szívesen látunk minden dolgozatot az elméleti makrogazdasági kérdésektől a költségvetési vagy monetáris politikai szabályozáson át az egyes ágazati szakpolitikákig bármilyen gazdaságpolitikai és makroökonómiai témában.

Szekciótitkár

Németh András Olivér nemeth.andras@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 219
Telefon: +36 1 482 5148 • Mellék: 5148
Németh András OlivérKöltségvetési és adópolitika
A gazdasági növekedés elmélete és gazdaságpolitikája

Hálózat- és adattudomány

Meghirdető szervezeti egység: CIAS
A szekcióban mind a módszertani témájú fejlesztéseket, mind az empirikus adatelemzést tartalmazó tanulmányokat várjuk az üzleti adattudomány, gépi tanulás, adatelemzés, adatvizualizáció, hálózattudomány és társadalmi hálózatelemzés témakörében. A vizsgált problémák az egyetem bármely területéről érkezhetnek, azaz a közgazdaságtani, az üzleti, és a társadalomtudományi alkalmazásokat is örömmel látjuk. Tehát a big data, a számítógépes társadalomtudomány (computational social science), számítógépes nyelvfeldolgozás (NLP) témájú vagy módszerű dolgozatoknak szintén itt a helye!

Szekciótitkár

Lőrincz László laszlo.lorincz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
Tudományos főmunkatárs / Senior Research Fellow
C épület, 73
Telefon: +36 1 482 5598 • Mellék: 5598

Health economics, policy and financing section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Health Policy
Student papers dealing with any topic related to health economics, pharmacoeconomics, financing healthcare systems, health policy in any country are welcomed.

Secretary of the section

Beretzky Zsuzsanna zsuzsanna.beretzky@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Egészségpolitika Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 533
supervisorsrecommended topics
Fanni, RENCZThe measurement and valuation of health outcomes, health economics, health technology assessment

HR és szervezetfejlesztés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Szervezeti Magatartás Tanszék
A szekció a vezetéstudomány témakörein belül a szervezeti élet „soft” oldalára koncentrál. Vizsgálati fókuszában egyrészt az emberi tényező, másrészt pedig a szervezeti valóságok különböző megközelítései állnak. Szekciónkba várjuk az emberierőforrás-menedzsment és -fejlesztés kérdéseivel, a szervezetfejlesztéssel, illetve a szervezetelméletekkel és a szervezeti magatartást meghatározó egyéb tényezőkkel foglalkozó kutatásokat.

Szekciótitkár

Tóth Rita toth.rita@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás és Emberi Erőforrásfejl.Tsz
Egyetemi tanársegéd, PhD Hallgató / Assistant Lecturer, PhD Student
E épület, 342
Telefon: +36 1 482 5488 • Mellék: 5488
témavezetőkajánlott témák
Beke Diána DóraHibákból való tanulás
Tech start-up szervezetfejlesztés és szervezeti kultúra, szervezeti tanulás
Hartyándi MátyásSzimuláció
Komoly játék
Játékosítás
Pszichodráma
Dramatizálás
Szerepjáték
Coaching
Tréning
Vezetés- és vezetőfejlesztés
Ember erőforrás fejlesztés (hrd)
Adaptáció
VUCA
Hidegh Anna LauraKritikai menedzsmentkutatások
A digitalizáció kritikai megközelítései a munkahelyen
Diverzitás a munkahelyen
Tóth RitaVezetői játékosság – játék a vezetői gyakorlatban
A humor szerepe a szervezetfejlesztésben
Bölcsesség a vezetésben

Inequalities in a historical perspective section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Communication and Media Science
This section welcomes research papers, analytical descriptions, and comparative or case studies of inequality issues, global or local, in any historical era, from the ‘caveman’ till yesterday. A significant share of today’s human population does not have full access to basic needs of life, fresh air, potable water, sufficient food, and housing. Proper health-care and education are even less accessible for many. There are considerable inequalities in wealth and income, economic and social circumstances, and access to diverse infrastructures, including communication and media. Thus, inequality is the most crucial issue that social sciences, arts and humanities should explore. The historical perspective provides a deeper understanding of the present for setting the future.

Secretary of the section

Dr. Szántay Antal Péter antal.szantay@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 331
Telefon: +36 1 482 5207 • Mellék: 5207
supervisorsrecommended topics
Antal, SZÁNTAYInequality (economic, social, cultural, etc.)
History
Ecoomic history
Social history
Cultural history
Environmental history
Political and economic thought

Informatika és információmenedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Adatelemzés és Informatika Intézet
A szekcióba azoknak a hallgatóknak a jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek akár az informatikai fejlesztések iránt, akár információmenedzsementtel kapcsolatos témák iránt. A szekcióba széles körben nyújthatók be pályamunkák, akár az informatikai megoldások és forráskódok világából, akár az információs társdalommal kapcsolatos bármely témakörből (üzleti folyamatok elemzése, IT jogi kockázatok kezelése, mesterséges intelligencia etikai vonzatai, stb.)

Szekciótitkár

Mike Nimród nimrod.mike@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Infokommunikáció Tanszék
Tanársegéd / Assistant Lecturer
Sóház, 20
témavezetőkajánlott témák
Balogh Zsolt GyörgyInnovatív FinTech megoldások szabályozási kihívásai
Borbásné Szabó IldikóDigitalizáció mozgatórugói a KKV szektorban
Data engineering és data governance szerepe a vállalatok életében
Fodor SzabinaMesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei: Webes szövegbányászat
Alkalmazott adatelemzés
Kvantum számítással továbbfejlesztett gépi tanuló algoritmusok
Mike NimródAdatvédelem és kiberbiztonság szabályozása a modern adatalapú gazdaságban
Pintér RóbertInformációs társadalom: társadalom és technológia kapcsolata
E-kereskedelem relatív fejletlenségének okai Magyarországon
Kis-és középvállalkozások digitális versenyképessége (lásd digimeter.hu)
MI és munka kapcsolata: társadalmi percepciók

Interkulturális marketing és fogyasztói magatartás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Interkulturális és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A szekció szívesen fogad olyan dolgozatokat, amelyek markerting problémákat nemzetközi, interkulturális aspektusból vizsgálnak. A szekció kiemelten érinti a tágan értelmezett fogyasztói magatartás különböző területeit, akkor is, ha az csak a hazai mintázatok megismerésére, kibontására, elemzésére törekszik.

Szekciótitkár

Pelsőci Balázs Lajos balazs.pelsoci@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
Projekt koordinátor / Project Coordinator
E épület
Telefon: +36 1 482 7206
témavezetőkajánlott témák
Agárdi IrmaKiskereskedelmi digitális technológiák hatása a fogyasztók magatartására
Kenesei ZsófiaDigitális termékek és szolgáltatások fogyasztói elfogadása

International relations section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of International Relations
Section International Relations welcomes papers on inter-state relations, on the role of IOs (universal and/or regional) and other non-state actors in the international system or on impacts of global challenges on international affairs. We invite papers presenting original theoretical and empirical research work in the field of IR, focusing on foreign policy analysis, area studies, security studies or dilemmas of international law.

Secretary of the section

Dr. Matura Tamás Attila tamas.matura@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Globális Tanulmányok Intézet
Docens / Associate Professor
C épület, 412
supervisorsrecommended topics
Annie Abena Aku, AGYEMFRASecurity and terrorism in Africa
Vigilantism
Conflicts in Africa
Violent Non-State Actors and African Studies
Tamás, HOFFMANNInternational Legal Issues of the Russia–Ukraine conflict
Ákos, KENGYELEU level measures to help recovery after the COVID crisis
Green transition and the energy crisis
Challenges of digital transition
Bernadett, LEHOCZKILatin America in the world
Populism and Foreign policy
Migration and IR
Péter, MARTONForeign Policy Analysis (külpolitika-elemzés)
Security Studies (biztonsági tanulmányok)
Global Public Health (globális közegészségügy)
Buyisile, NTAKAAfrican Affairs
Rebel Governance
Conflicts
Peace-building
State-building

Intézmények és gazdasági viselkedés

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdaságtan Intézet
A tanszék ebben a szekcióban elsősorban olyan dolgozatokat vár, amelyek betekintést engednek az intézményi közgazdaságtan és a gazdasági viselkedés különféle problémáiba. Ennek során többek között örömmel foglalkozunk a tranzakciós költségek gazdaságtanával, a szerződések kérdéseivel, a közösségi döntések elméletével, a kollektív cselekvés logikájával és a tulajdonjogok mindig aktuális problémaköreivel. A dolgozatok foglalkozhatnak például a legfontosabb gazdasági intézményekkel, és a kapcsolódó viselkedési és szabályozási kérdésekkel, a különböző tulajdonformákkal és koordinációs mechanizmusokkal és a gazdasági szereplőknek az azokra adandó racionális és érzelmi reakcióival. Ugyancsak üdvözlünk minden a piac, a vállalat és az állam intézményi elméletének és viselkedési kérdéseinek, azok empirikusan vizsgált problémáinak a bemutatására vállalkozó, továbbá az intézmények és viselkedési sajátosságok gazdasági rendszerré szerveződését tárgyaló kutatást/munkát.

Szekciótitkár

Golovics József jozsef.golovics@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 226
Telefon: +36 1 482 5379, 5536 • Mellék: 5379
témavezetőkajánlott témák
Veres PálA felsőoktatás irányítási kérdései
A felsőoktatás finanszírozási kérdései
A tulajdonjogok dinamikus szemléletben
Pénzügyi egészség és pénzügyi kultúra – a felsőoktatás nappali hallgatóinak esete, kihívások és a fejlesztés lehetőségei

Kommunikációelmélet szekció

Meghirdető szervezeti egység: Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
A Kommunikációelméleti szekció vizsgálódási körébe a társadalmi és szervezeti kommunikáció, a közvetlen emberi kommunikáció, a kommunikáció pszichológiája, továbbá az oktatás témakörei tartoznak. A szekció mind az elméleti, mind az empirikus kutatások iránt érdeklődő hallgatók munkáit fogadja.

Szekciótitkár

Dr. Szabó Lilla Petronella lilla.szabo@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 329
Telefon: +36 1 482 5116 • Mellék: 5116
témavezetőkajánlott témák
Adámi ZsanettCsaládi kommunikáció
Örökbefogadási kommunikáció
Benczes RékaFiguratív keretezés a kommunikációban
Cziráky FanniSportkommunikáció
Identitás és kommunikáció
Kristóf-Csáki CsillaOrvos–beteg kommunikáció
Nagy-Béni AlexandraVizuális kommunikáció: metaforák és metonímiák
Pelle VeronikaA személyközi kommunikáció változásai, verbális és nem verbális aspektusai
Sebestény JuditCsaládi kommunikáció
Szabó Lilla PetronellaMetaforák a politikai retorikában
Diskurzus és fogalmi keretezés
Szántay AntalTöbbnyelvűség
Taxner TündeTörténetmesélés a szervezeti kommunikációban
Till AnillaFenntarthatósági kommunikáció
Környezeti kommunikáció

Közgazdálkodás és közpolitika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közpolitika Tanszék
A szekcióba olyan dolgozatokat várunk, amelyek a kormányzás különböző szintjeinek (nemzeti, területi, európai) és tágabban a közszektor, illetve a nonprofit szektor szereplőit, intézményeit, folyamatait, működését, döntéshozatali mechanizmusait vizsgálják, illetve valamely szakpolitika, szakpolitikai intézkedés elméleti, illetve empirikus elemzését végzik el a közgazdaságtan, közpolitika, politikatudomány, szociológia, menedzsmenttudományok és más társadalomtudományi megközelítések alkalmazásával.

Szekciótitkár

Molnár Gábor Tamás gabortamas.molnar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Közpolitika Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 518
Telefon: +36 20 324 1531
témavezetőkajánlott témák
Bartha AttilaKorrupció és antikorrupciós politikák
Jóléti politikai reformok
Fejlesztéspolitika
Oktatáspolitika
Migrációs politika
Fazekas NóraKözoktatási menedzsment
Molnár Gábor TamásSzakmai közösségek szerepe a kormányzásban, közpolitikában
Közpolitikai tanácsadás, szakértelem és közpolitikai döntéshozatal
Közjavak, közös erőforrások közösségi kormányzása
Kormányzati döntéshozatal intézményi közgazdasági elemzése
Szalma IvettAz abortusz törvényi szabályozása és megítélése napjainkban

Közlekedés és mobilitás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Turizmus Tanszék
Szekció célja, hogy teret adjon a közlekedés és turizmus sokrétű kapcsolódását, a közlekedés fejlesztését, annak fenntarthatóságát, aktuális tendenciáit és a közlekedés alágazati jellegzetességeit bemutató dolgozatoknak. Alábbi témák iránt érdeklődők keressék a szekciótitkárt, aki megfelelő egyetemi és külső szakmai konzulensekhez irányítja a hallgatókat.

Szekciótitkár

Dr. Miskolczi Márk mark.miskolczi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet
Egyetemi Adjunktus PhD / Assistant Professor
C épület, 301
témavezetőkajánlott témák
Jászberényi MelindaLégi turizmus
Keller KrisztinaKerékpáros turizmus
Kökény LászlóLégiközlekedési szektor pénzügyi teljesítményének mérése
Megosztás alapú járművek fogyasztói kihívásai
Michalkó GáborA nemkonvencionális turisztikai mobilitás
Miskolczi MárkÖnvezető járművek és a turizmus

Logisztika és ellátási lánc menedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A szekció felöleli az ellátási lánc menedzsment, beszerzés, közbeszerzés, disztribúció, szállítás, termelésmenedzsment, lean menedzsment, logisztikai teljesítménymérés, és a fenntarthatóság a logisztikában témaköröket.

Szekciótitkár

Dr. Kiss János janos.kiss@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Ellátásilánc-menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens, PhD / Associate Professor, PhD
E épület, 123.2
Telefon: +36 1 482 5261 • Mellék: 5261
témavezetőkajánlott témák
Demeter KrisztinaLean menedzsment
Digitalizáció
Ipar 4.0 (termelés és ellátásilánc-menedzsment területeken)
Jámbor ZsófiaEllátásilánc-menedzsment
Élelmiszeripari ellátási láncok
Versengő együttműködés
Kiss JánosInnováció az ellátási lánc mentén
Szállítók bevonása a termékfejlesztésbe
Losonci DávidÁgazatok digitális versenyképessége – egy kiválasztott ágazat digitális versenyképességének elemzése az EU-s adatgyűjtés felhasználásával
Nemzetgazdasági (digitális) versenyképességi rangsorok – adatgyűjtési és rangsorképzési megközelítések hatása az egyes országok versenyképességére
Vállalatok digitális transzformációjának elemzése – esettanulmány / kérdőíves felmérések elemzése alapján
Vörösmarty GyöngyiVállalati beszerzés beszerzési folyamat
Beszállítómenedzsment és eszközei
Környezeti szempontok a beszerzésben
Beszerzési szerepek és feladatok a beszerzési szervezetben
Wimmer ÁgnesVevő-szállító kapcsolatok értékelése
Teljesítménymérés és -menedzsment a működési folyamatokban, a termelésben és a logisztikában
Teljesítménymérés és üzleti kapcsolatok értékelése az online világban

Marketing-, média, designkommunikáció szekció

Meghirdető szervezeti egység: Marketing- és Designkommunikáció Tanszék
A marketingkommunikáció a XXI. században már nem ATL és BTL eszközök kombinációjaként vizsgálandó. Minden kommunikál, megjelennek közvetlen és közvetett üzenetek. Az infokommunikációs technológiák forradalma nemcsak a média színtéren vezetett radikális szerkezeti átalakulásokhoz, hanem a vállalati kommunikáció területén is komoly változásokat idézett elő az ezredfordulót követően. A designkommunikáció nem csupán funkció és forma, hanem tartalom, üzenet, stílus és kultúra is egyben. Ez egy szemlélet, amely a designt és az életünket meghatározó gazdaságot, valamint a stratégiai kommunikációt próbálja összekötni a hozzáillő státusszal együtt. A kommunikáció ebben a formában nem egy utólagos sallang, hanem a problémakereséssel, problémamegoldással együtt születik és kódolódik a termék, szolgáltatás vagy éppen eljárás fejlődésébe.
A TDK szekció munkája során arra keressük a választ, hogy mit jelent a vállalati kommunikáció klasszikus és legújabb eszközei közötti átjárás tartalmi és technikai értelemben, az egyes eszközök szinergiái milyen feltételek között és hogyan használhatók ki, mik az üzenethordozók fogyasztói/felhasználói befogadásának tényezői, támogatói és hátráltatói. Kitérünk így a klasszikus és új generációs kommunikációs eszközökre, az olyan közvetett kommunikációs eszközökre, mint a termék, márka, csomagolás, vagy a divat, vizsgáljuk a kommunikáció gazdasági hátterét és művészi megoldásainak hatásait. TDK szekciónkba újszerű, tudományos kérdéseket felvető, a technikát bátran használó, kísérletező kedvű szerzőket és szerzőcsoportokat várunk.

Szekciótitkár

Markos-Kujbus Éva eva.kujbus@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketing- és Designkommunikáció Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 337
Telefon: +36 1 482 5390 • Mellék: 5390
témavezetőkajánlott témák
Cosovan AttilaDesignkommunikáció
A marketing és marketingkommunikáció kritikai megközelítései
Saját termék, identitás tervezése
Az oktatás jövője
Tervezői kapcsolatteremtés design elméleti megközelítései
Csordás TamásVirtuális közösségek szerepe a márkák életében
A felhasználók által előállított online tartalmak szerepe a marketingkommunikációban
Felhatalmazott fogyasztók a vállalatok ellen
Galla Daniella DominikaTudatos marketingkommunikáció
Fenntartható divat marketingkommunikációs gyakorlatai
Horváth DóraDesignkommunikáció
A marketing és marketingkommunikáció kritikai megközelítései
Saját termék, identitás tervezése
Az oktatás jövője
Tervezői kapcsolatteremtés design elméleti megközelítései
Komár ZitaMeggyőző kommunikáció és manipuláció a reklámban (fogyasztói szempontok)
Retorika és hitelesség a marketingkommunikációban (vállalati szempontok)
Karizmatikus és felelős vezetői kommunikáció
Etikus reklámkommunikáció és tudatos médiafogyasztás
Markos-Kujbus ÉvaVirtuális közösségek
Online szájreklám
Fogyasztói narratívák szerepe a marketingkommunikációban
Simay AttilaEtika és privacy a marketingkommunikációban
Digitális marketingkommunikáció

Marketingstratégia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Marketingmenedzsment Tanszék
A Marketingstratégia szekcióba olyan dolgozatokat várunk, melyek a marketing stratégiai kérdéseit, valamint az azokhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati megfontolásokat tárgyalják, ideértve a piaci stratégia, versenyelemzés, online-marketing, kereskedelem, szolgáltatások, valamint a non-profit területek marketingstratégiai témakörét is.
A szekció a mainstream területek mellett az alternatív megközelítésekben gondolkodókat is szívesen várja (pl. posztmodern). Bátorítjuk az olyan dolgozatokat, amelyek más tudományterület és a marketing módszereit közösen alkalmazzák.
A TDK keretében várjuk azokat a hallgatókat, akik elméletileg felkészültek, megfelelő kutatási kérdéseket képesek megfogalmazni akár egy gyakorlati területen is és azt tudományos igénnyel elemezni tudják.
A résztvevőknek a témavezetők széleskörű irodalmi és kutatási támogatást nyújtanak, magyar és idegen nyelvű irodalom ajánlásával, kutatási módszertani megoldások megvitatásával.

Szekciótitkár

Berezvai Zombor zombor.berezvai@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 355
Mellék: 5518
témavezetőkajánlott témák
Agárdi IrmaDigitális innovációk a kiskereskedelemben
Kenesei ZsófiaSzolgáltatásmarketing
Mitev ArielTársadalmi marketing
Posztmodern marketing
Értékesítési technikák
Marketing és pszichológia

Matematika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Adatelemzés és Informatika Intézet
A szekcióba olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a matematika és közgazdasági alkalmazásai iránt, valamint szívesen foglalkoznának a tananyag mélyebb megértését és azt meghaladó, új ismeretek elsajátítását elősegítő kérdésekkel.

Szekciótitkár

Pusztai Péter peter.pusztai1@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Matematika Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
Sóház, 229/B
Telefon: +36 1 482 7445 • Mellék: 7445
témavezetőkajánlott témák
Tallos PéterFolyamatok modellezése differenciálegyenletekkel, lineáris és nemlineáris rendszerek
Egyensúly, stabilitás és irányíthatóság

Médiatudomány szekció

Meghirdető szervezeti egység: Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
A Médiatudomány szekció a média és az újmédia kérdéseit vizsgálja, társadalomtudományi aspektusból, külön figyelemmel a közéleti kommunikáció, a marketingkommunikáció, illetve a médiatudatosság témaköreire. A szekció mind az elméleti, mind az empirikus kutatások iránt érdeklődő hallgatók munkáit fogadja.

Szekciótitkár

Dr. Szabó Lilla Petronella lilla.szabo@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 329
Telefon: +36 1 482 5116 • Mellék: 5116
témavezetőkajánlott témák
Benczes RékaFiguratív keretezés a médiadiskurzusban
Bokor TamásDigitális kompetenciák
Az MI társadalmi hatásai
Horváth EvelinVirtuális karakterek a marketingiparban
Mesterségesintelligencia-alapú képalkotás és -manipuláció
Huszti-Szlama ZsófiaDivatkommunikáció: sajtóelemzés töréneti és/vagy modern kontextusban
Kovács LajosFilm, videó, reklám, közöségi média
Szervezeti kommunikáció
Kristóf-Csáki CsillaA mesterséges intelligenciához fűződő attitűdvizsgálatok
Nagy-Béni AlexandraMédiakeretezés és médiahatás online hírekben
Pelle VeronikaMédiatudatosság, digitális műveltség, felelős médiahasználat
Gyermekkori médiahasználat, digitális szülőség
Médiaoktatás, digitális kompetenciák
Újmédia-kommunikáció
Rétvári MártonEsportok és videójátékok
Közösségi média trendek és társadalmi hatásaik
Sebestény JuditCsalád és média
Családábrázolás a médiában
Szabó Lilla PetronellaMédianyelvészet
Nyelvhasználat a digitális politikai kommunikációban
Szántay AntalFilm és történelem
Kommunikáció és média története
Székely LeventeMédiafogyasztás
Empirikus kutatások
Taxner TündeTörténetmesélés az újságírásban
Médiaoktatási módszerek

Mikroökonómia, versenypolitika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdaságtan Intézet
A szekció elsősorban fogyasztói viselkedéssel, piacelméleti problémákkal és versenypolitikával foglalkozó dolgozatokat vár.

Szekciótitkár

Dr. Isztin Péter Zoltán peter.isztin@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 241
Telefon: +36 1 482 5188 • Mellék: 5188
témavezetőkajánlott témák
Drabancz ÁronTársadalmi jelenségek/problémák közgazdasági elemzése
Gazdasági növekedés és demográfiai folyamatok kapcsolata
Fertilitáshoz/gyermekvállaláshoz kapcsolódó közgazdasági kérdések

Nemzetközi kapcsolatok – EU előtt álló kihívások szekció

Meghirdető szervezeti egység: Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

Szekciótitkár

Dr. Matura Tamás Attila tamas.matura@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Globális Tanulmányok Intézet
Docens / Associate Professor
C épület, 412
témavezetőkajánlott témák
Hoffmann TamásAz orosz–ukrán válság nemzetközi jogi kérdései
Kengyel ÁkosA koronavírus-járvány utáni helyreállítást segítő európai uniós szintű és nemzeti keretek
A zöld átállás és az energiaválság kapcsolata
A digitális átállás kihívásai
Szűcs AnitaFrancia és frankofón politika/gazdaság/társadalom
Nemzetközi politikaelmélet bármely irányzata
Magyar külpolitika

Nemzetközi kapcsolatok – Globális kihívások szekció

Meghirdető szervezeti egység: Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
A Nemzetközi tanulmányok szekció várja azokat a dolgozatokat, amelyek az államközi kapcsolatokkal, nemzetközi szervezetek és egyéb nem állami szereplők nemzetközi rendszerben betöltött szerepével, illetve a globális kihívások nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatásaival foglalkoznak. A beérkező dolgozatok foglalkozhatnak a nemzetközi kapcsolatok elméleteinek továbbgondolásával, azok empirikus tesztelésésével, külpolitika elemzéssel, biztonságpolitikával vagy nemzetközi jogi kérdésekkel.

Szekciótitkár

Dr. Matura Tamás Attila tamas.matura@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Globális Tanulmányok Intézet
Docens / Associate Professor
C épület, 412
témavezetőkajánlott témák
Lehoczki BernadettLatin-amerikai államok kapcsolatai egymással és külső szereplőkkel
A nemzetközi migráció dilemmái
Európán kívüli regionális szervezetek
Marton PéterKülpolitika-elemzés
Biztonsági tanulmányok
Globális közegészségügy
Zsinka LászlóKatolikus társadalmi tanítás és a globalizáció

Pénzügy szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Intézet
A Pénzügy szekcióba elsősorban a Pénzügy Intézet oktatási és kutatási területeihez kapcsolódó elméleti és gyakorlati megközelítésű témákat várunk:

A. Makrópénzügyek

 • Adópolitika, adózás
 • Egészségügy‐ és nyugdíjfinanszírozás
 • Pénzelmélet, pénzügypolitika
 • Hitelpénzrendszer működése, pénzügyi egyensúlyhiányok és pénzügyi stabilitás
 • Monetáris politika, euróövezet
 • Adónemek és adórendszerek
 • Alternatív finanszírozási rendszerek
 • Államadósság, állampapír-piacok
 • Ingatlanpiacok és azok pénzpiaci/hitelpiaci hatásai

B. Vállalati pénzügyek

 • Kockázati tőkebefektetések
 • Vállalatértékelés
 • Vállalati pénzügyi esetek
 • Vállalati kockázatkezelés

Felhívjuk az érdeklődők szíves figyelmét, hogy a Pénzügy szekció szívesen fogad angol nyelven írt TDK-dolgozatokat is, azonban – magyar nyelvű szekció lévén – ebben a szekcióban az angol nyelven írt dolgozatokat is magyar nyelven kell prezentálni.

Szekciótitkár

Vaskövi Ágnes agnes.vaskovi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Makropénzügyek
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 275
Telefon: +36 1 482 5560 • Mellék: 5560
témavezetőkajánlott témák

Pénzügyi ökonometria szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Intézet
A Pénzügyi ökonometria szekcióba olyan dolgozatokat várunk, amelyek vagy ökonometriai módszerek szimulációs vizsgálatát helyezik a középpontba, vagy egy empirikus kutatási kérdés során ökonometriai/statisztikai módszerek előnyeinek/hátrányainak bemutatására törekednek. A hagyományos ökonometriai modellek mellett a gépi tanulási módszerek pénzügyi alkalmazásait vizsgáló kutatásokat is várjuk. Érdeklődő, de nem kiforrott ötlettel rendelkező hallgatók esetén a TDK témájának kiválasztásában és a témavezetői munkában a Pénzügy Intézet munkatársai segítenek. A tanszéki munkatársak kutatási területe, elérhetőségei és a fogadóórák megtalálhatóak a Pénzügy Intézet honlapján.

Szekciótitkár

Badics Milán Csaba milancsaba.badics@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Befektetések
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 279.1
Telefon: +36 1 482 5338 • Mellék: 5338
témavezetőkajánlott témák
Badics Milán CsabaÖkonometriai és machine learning módszerek
Pénzügyi adatelemzés

Pénzügyi piacok szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Intézet
A Pénzügyi Piacok szekciójába olyan dolgozatokat várunk, amelyek empirikusan vagy elméleti módon vizsgálják az egyes piacok működését. Érdeklődő, de nem kiforrott ötlettel rendelkező hallgatók esetén a TDK témájának kiválasztásában és a témavezetői munkában a Pénzügy Intézet munkatársai segítenek. A tanszéki munkatársak kutatási területe, elérhetőségei és a fogadóórák megtalálhatóak a Pénzügy Intézet honlapján.

Szekciótitkár

Dömötör Barbara Mária barbara.domotor@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Befektetések
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 281
Telefon: +36 1 482 5212 • Mellék: 5212
ajánlott témák
Empirikus eszközárazás
Tőkepiaci anomáliák
Pénzügyi piacok közötti kapcsolatrendszerek modellezése
Likviditás modellezése
Eseményelemzés statisztikai módszerekkel

Philosophy section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Political Sciences
We are looking forward to papers with a theoretical, systematic and historical discussion of social reality. We also expect topics that take philosophy in a broad sense, political philosophy, and religious studies. We place great emphasis on conceptual analysis, the examination of meaning transformations, and historical and systematic discussion, which can include ethical, aesthetic, logical, art theory, and theological aspects.

Secretary of the section

Dr. Hoppál Bulcsú Kál bulcsu.hoppal@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
C épület, 508
Telefon: +36 1 482 7388 • Mellék: 7388
recommended topics

Politikai gazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdaságtan Intézet
A szekcióba olyan szerzők dolgozatait várjuk, akik a gazdasági folyamatokat politikai vonatkozásukkal együtt elemzik, legyen az akár iparág-, országspecifikus, regionális, vagy globális keretbe foglalva. A szekció befogad minden, a klasszikus és modern politikai gazdaságtan tárgykörébe tartozó, tudományos igényességgel megírt pályamunkát.

Szekciótitkár

Drabancz Áron aron.drabancz@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
PhD Hallgató / PhD Student
témavezetőkajánlott témák
Medve-Bálint GergőKözép-európai piacgazdasági rendszerek
Iparpolitika (FDI és beruházás ösztönzés)
EU kohéziós politikája

Politikatudomány szekció

Meghirdető szervezeti egység: Politikatudományi Tanszék
A szekcióba várjuk azon politikatudományi tárgyú dolgozatokat, amelyek a tágan értelmezett politikai rendszer egy vagy több elemével kívánnak foglalkozni. Az írások irányulhatnak a politikai intézmények leírására és összehasonlítására, politikai szereplők (pártok, politikusok) vizsgálatára, választások vagy választói magatartás bemutatására, egyes politikai események magyarázatára, de lehetnek közpolitikai, politikaelméleti, politikatörténeti, politikai kommunikációs, vagy akár politikai gazdaságtani tárgyúak is.

Szekciótitkár

Molnár Csaba csaba.molnar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 513
Telefon: +36 1 482 7714 • Mellék: 7714
témavezetőkajánlott témák
Balázs ZoltánPolitika és irodalom
Politikai teológia
Kormányzáselmélet
Politikai értékek
Liberalizmus és konzervatizmus
Dúró JózsefPopulizmus
Radikális jobboldal
Euroszkepticizmus
EU
Kelet-európai politikai rendszerek
Nyugat-európai politikai rendszerek
Kormányzati stabilitás
Demokratikus átmenetek
Farkas Bede KatalinPDA
Diktatúrák
USA
Gallai SándorKormányzás
Közpolitika
Társadalombiztosítás
Migráció
Rendszerváltás
V4
Magyar politika
Molnár CsabaTörvényhozás-kutatás
Napirend-kutatás
Jobboldali radikalizmus
Magyar politikai gondolkodás története
Rajnai GergelyVálasztási rendszerek
Amerikai politika
Demokráciaelméletek
Hatalomelméletek
Összehasonlító politika
Ványi ÉvaXX. századi egyetemes és magyar politikatörténet
Kormányzati döntéshozatal
Politika és közigazgatás
Politikai elit
Politikai szocializáció
Várnagy RékaPártok a parlamentben
Képviselői munka
(Női) képviselet kérdései

Projektmenedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Projektmenedzsment Tanszék
A szekció várja azon hallgatói TDK dolgozatokat, amelyek projektmenedzsment témakörben születnek. Ebbe éppúgy beletartozhat a hard része, mint a soft, sőt, azokat a dolgozatokat is üdvözöljük, amelyek nem a projektre, hanem a projektvezetőre vagy az aktuális trendekre fókuszálnak.

témavezetőkajánlott témák
Blaskovics BálintDigitális/virtuális projektmenedzsment
Projektmenedzsment kompetenciák
IT projektmenedzsment
Projektsiker
Fekete IstvánProjekt kockázatmenedzsment
Jelen TiborÜzleti stratégia és projektek kapcsolata
Üzleti és projekttervezés gyakorlati aspektusai
Papp-Horváth ViktóriaProjektvezető vezetési stílusa
Projektvezető személyiségjegyei
Projektmenedzsment kompetenciák
Projektsiker
Stakeholder management
Tóth JánosProjektmenedzsment kompetenciák
Projektsiker
Projektiroda (PMO) létrehozása és működtetése
Projektszervezet építése
Projektcsapat kialakítása
Nonprofit szervezet projektmenedzsmentje
Projektszervezet szervezeti implementációja

Pszichológia és pedagógia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Szervezeti Magatartás Tanszék
A szekció olyan dolgozatokat fogad, melyek a társas rendszerek pszichológiai folyamataival és képzési aspektusaival, illetve az oktatás, felsőoktatás aktuális pedagógia, módszertani kérdéseivel foglalkoznak.
Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik a tanulmányaik során pszichológiai ismereteket szereztek, illetve a tanítási-tanulási folyamatok, kérdések iránt érdeklődnek; ezekben a témákban szívesen kutatnak vagy kapcsolódnak be kutatásokba.

Szekciótitkár

Marek László laszlo.marek@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Pszichológia Tanszék (Department of Psychology)
Mesteroktató / Master Lecturer
E épület, 377
témavezetőkajánlott témák

Public policy and management section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Publicy
We welcome papers to the section which study the actors, institutions, processes, mechanism and decisionmaking on different levels (national, regional, European) of governance, and in the public or nonprofit sector in a broad sense, or any public policy area, or policy measure from theoretical or practical perspective applying scientific approaches from the field of economics, public policy, political science, sociology, management studies and other fields of social sciences.

Secretary of the section

Molnár Gábor Tamás gabortamas.molnar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Közpolitika Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 518
Telefon: +36 20 324 1531
supervisorsrecommended topics
Attila, BARTHACorruption and anticorruption policies
Welfare policy reforms
Development policy
Education policy
Migration policy
Gábor Tamás, MOLNÁRThe governance and public policy role of professional communities
Policy advice, expertise and policy making
Community governance of public goods and common pool resources
Institutional economic analysis of public decisions and their implementation

Sociology section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Sociology

Secretary of the section

Dr. Vicsek Lilla Mária lilla.vicsek@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Szociológia Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 525
recommended topics
Analysis of a social problem with social or development political relevance (e.g. poverty, ethnic conflicts, deviance, segregation) – or critical analysis and/or empirical test of an important sociological theory, approach.

Sportgazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Üzleti Gazdaságtan Tanszék
A TDK témakiírás középpontjában a sportgazdaságtan (András K. 2015) van, ami alkalmas mind város-, mind térség-, mind nemzetfejlesztésre. Hozzákapcsolódón a kutatások középpontjában a mikro-, mezo- vagy makroszinten értelmezett működési, üzleti versenyképesség áll, amelynek három pillérét jelentik a különböző gazdasági rendszerek, a különböző működési modellek, illetve a nemzetközivé válás különböző formái. Funkcionális megközelítésében fontos teret kap a sportmarketing és a -innováció, ezek hármas, így üzleti, társadalmi és kapcsolódó sportszakmai vonatkozásai.A TDK témakiírás középpontjában a sportgazdaságtan (András, 2015) van, ami alkalmas mind város-, mind regionális, mind nemzetfejlesztésre. Hozzákapcsolódón a kutatások középpontjában a mikro-, mezo- vagy makroszinten értelmezett működési, üzleti versenyképesség áll, amelynek három pillérét jelentik a különböző gazdasági rendszerek, a különböző működési modellek, illetve a nemzetközivé válás különböző formái. Funkcionális megközelítésében fontos teret kap a sportmarketing és a -innováció, ezek hármas, így üzleti, társadalmi és kapcsolódó sportszakmai vonatkozásai. Sportgazdaságtani szempontból a TDK tématerület a következő témákat tartalmazza: a hivatásos és annak az öt médiaképességi feltételnek megfelelő látványsport területe, a tehetséggondozáshoz kapcsolódón az utánpótlás-nevelés. A működési modell középpontjában a különböző versenyrendszerek, sportrendezvények állnak, s ezek komplex hatásrendszerének vizsgálata.

Szekciótitkár

Dr. Havran Zsolt zsolt.havran@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 348
témavezetőkajánlott témák
András KrisztinaA hivatásos és a médiaképességi feltételnek megfelelő látványsportok.
A tehetséggondozáshoz kapcsolódóan az utánpótlás-nevelés.
Működési modellek vizsgálata: különböző versenyrendszerek, sportrendezvények és ezek komplex hatásrendszere.
Havran ZsoltA hivatásos labdarúgás üzleti kérdései (játékospiac, nemzetköziesedés, ligák és klubok üzleti elemzése, közép-kelet-európai fókusz stb.)
A humán erőforrás menedzsment szerepe a sportban
A hivatásos sportba történő állami és magán befektetések értékelése
Kajos AttilaA sport fogyasztói piacának kérdései
Részvételi sportfogyasztás (motivációk, attitűdök, magatartás)
Nézői sportfogyasztás (motivációk, attitűdök, magatartás)
Szatellit szurkolói magatartás
Márkaépítés a sportban
Sportegyesületek, sportcsapatok márkaépítése
Sportegyesületek, sportcsapatok online márkakommunikációja
Személyes márkázás a sport területén
Sportolók egyéni márkaépítése a közösségi médián keresztül
Munkáltatói márkaépítés a sport terültén
Sportszervezetek marketing tevékenysége
Kozma MiklósA sporteredményeken és a profiton túl (társadalmi hasznok és eredmények a hivatásos és szabadidősportban, integrált szemléletben)
Máté TündeSportrendezvények (nemzetközi, hazai, hivatásos sport és szabadidősport)
Szabó ÁgnesVállalati sport elméletben és gyakorlatban
A fitnesz szektor jelene és jövője

Statisztika és ökonometria szekció

Meghirdető szervezeti egység: Adatelemzés és Informatika Intézet
A szekcióba olyan a statisztika és ökonometria iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését várjuk, akiket érdekel az alkalmazott statisztika, ökonometria, képesek a tananyag tovább gondolására, alkalmazására és szívesen tanulnának a tananyagon túlmutató ismereteket.

Szekciótitkár

Dr. Mák Fruzsina fruzsina.mak@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Statisztika Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
Sóház, 201/a
témavezetőkajánlott témák
Fellner ZitaHáztartások viselkedésének empirikus vizsgálata mikroszintű adatok felhasználásával
Ferenci TamásStatisztikai próbák vizsgálata Monte Carlo-szimulációval
Statisztikai modellek összekapcsolt tér és idő dimenzióban (“spatiotemporal modeling”)
Túlélés-analízis többszörös eseményekkel
Többlethalálozás számítási módszereinek optimalizálása
Halálozási arány becslésének módszertani kérdései
Keresztély TiborMakroökonómiai elemzések SVAR modellel
Dimenziócsökkentés főkomponenselemzéssel és/vagy klaszter analízissel
Kovács LászlóGazdasági idősorok elemzése, kiemelten VAR és VECM modellek alkalmazása
Panel adatok elemzése
Mák FruzsinaVillamosenergia- és földgáztőzsdei árfolyamok elemzése (pénzügyi) ökonometriai módszerekkel
Pénzügyi és energiapiaci idősorok elemzése statisztikai-ökonometriai módszerekkel
Sugár AndrásA hőmérséklet (időjárás) hatása gazdasági idősorokra (pl. energia, élelmiszer/italfogyasztás) ennek modellezése
Az infláció számszerűsítésének problémái a 20-as években, avagy mi jöhet a fogyasztóiár-index után?
Az összetétel-hatás a társadalomtudományokban (Simpson paradoxon, Standardizálás, regressziós technikák) és ezek alkalmazása valamely gazdasági társadalmi problémára
Szüle BorbálaAdatelemzés a kockázatkezelésben

Stratégiai és nemzetközi menedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Stratégiai Menedzsment Tanszék
A szekció a stratégiai és a nemzetközi menedzsment aktuális kihívásait és az arra adott megoldásokat tárgyalja. Releváns témák: stratégiai menedzsment, nemzetközi menedzsment, menedzsment kihívások, versenyképesség, folyamatmenedzsment, teljesítménymenedzsment, digitalizációs kihívások.

Szekciótitkár

Szanyi-Gyenes Xénia xenia.gyenes@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Stratégiai Menedzsment Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 113
témavezetőkajánlott témák
Felsmann BalázsVállalati stratégiák, különösen a hálózatos iparágak területén (energia, közlekedés, vízszolgáltatás…)
Móricz PéterIT alapú versenyelőny-szerzés és versenyképesség
Az információrendszerek/IT szerepe szervezetekben és szervezetek hálózataiban (döntéstámogatás, folyamatmenedzsment, tudásmenedzsment, panoptikon-hatás stb.)
Sebrek SzabolcsVállalati stratégia & innováció
Vállalati képességek
Szervezeti átalakulás
Szanyi-Gyenes XéniaHazai vállalkozások menedzsment kihívásai

Sustainable finance section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Institute of Finance
In the Sustainable Finance section, we are primarly looking for topics with theoretical and preactical approach related tot he teaching and redearch areas of the Institute of Finance:

 • ESG
 • green bonds
 • financing climate change
 • development of carbon markets

The area, contact information and reception hours of the Institute’s staff can be found on the research website of the Institute of Finance.

Secretary of the section

Badics Milán Csaba milancsaba.badics@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Befektetések
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 279.1
Telefon: +36 1 482 5338 • Mellék: 5338
supervisorsrecommended topics

Számvitel és gazdasági jog szekció

Meghirdető szervezeti egység: Számviteli és Jogi Intézet
A szekció célja, hogy feldolgozza a számvitellel és a gazdasági joggal kapcsolatban lévő, közgazdászok számára releváns tudományos kérdéseket, teret adjon az eziránt érdeklődő hallgatóknak.

Szekciótitkár

Kovács Lilla lilla.kovacs10@stud.uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Számviteli és Jogi Intézet / Számvitel Tanszék
PhD Hallgató / PhD Student
E épület, 300
Telefon: 06 1 482 5151 • Mellék: 5151
témavezetőkajánlott témák
a Számvitel Tanszék munkatársaiA számviteli szabályozás változásának iránya itthon és külföldön
Nemzeti szabályozások számviteli összehasonlítása
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS)
Pénzügyi instrumentumok számvitele
Számviteli törvény, vagy magyar számviteli standardok
Számviteli törvény a gyakorlatban
Könyvvizsgálat elmélete és gyakorlata
Számvitel az adótörvények tükrében
Vezetői számvitel
Vezetői döntések számviteli támogatása
Költségszámítás és -gazdálkodás új irányzatai, számviteli kérdései
Felelősségi elven felépített számviteli rendszerek
Transzferárak számvitele
A cash flow-kimutatások elméleti és gyakorlati kérdései
Számviteli információkra épülő elemzések
Bankszámvitel szabályozásának dilemmái
Pénzügyi vállalkozások (biztosítók és lízingcégek) számviteli sajátosságai
A lízing magyar és nemzetközi szabályozása
Költségvetési számvitel jelene és jövője
Speciális céghelyzetek számviteli és könyvvizsgálati kérdései
Konszolidált beszámolók elméleti és módszertani kérdései

Személyes pénzügyek szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Intézet

A szekció szívesen fogad a Pénzügy Intézet oktatási és kutatási területeihez kapcsolódó elméleti és gyakorlati megközelítésű, személyes pénzügyekkel (Household finance) kapcsolatos dolgozatokat (pl. az egyéni életpálya pénzügyei, megtakarítások és befektetések stb.)

A TDK témájának kiválasztásában és a konzulensi munkában a Pénzügy Intézet munkatársai segítenek. Az intézeti munkatársak kutatási területe, elérhetőségei és a fogadóórák megtalálhatóak az Intézet honlapján: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/intezetek/penzugy-intezet/

Fontosabb kutatási területek:

 • Az életpálya pénzügyei: megtakarítás, befektetés
 • Nyugdíjmegtakarítások
 • Ingatlanbefektetés és jelzáloghitelek
 • Ingatlanpiaci áralakulások és egyéb tényezők
 • Megélhetési költségek
 • Jövedelmi egyenlőtlenségek az egyén szintjén
 • Egészség és család pénzügyi vonatkozásai
 • Nemek közötti különbségek a pénzügyekben
 • Pénzügyi tudatosság, öngondoskodás és várakozások

Felhívjuk az érdeklődők szíves figyelmét, hogy a Személyes pénzügyek szekció szívesen fogad angol nyelven írt TDK-dolgozatokat is, azonban – magyar nyelvű szekció lévén – ebben a szekcióban az angol nyelven írt dolgozatokat is magyar nyelven kell prezentálni.

Szekciótitkár

Vaskövi Ágnes agnes.vaskovi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Makropénzügyek
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 275
Telefon: +36 1 482 5560 • Mellék: 5560
témavezetőkajánlott témák

Szociológia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Szociológia Tanszék
Egy társadalom- vagy fejlesztéspolitikai relevanciával bíró társadalmi probléma (például szegénység, etnikai konfliktusok, deviancia, szegregáció) vizsgálata – vagy egy fontos szociológiai elmélet, megközelítés kritikai elemzése és/vagy empirikus tesztelése.

Szekciótitkár

Dr. Vicsek Lilla Mária lilla.vicsek@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Szociológia Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 525
témavezetőkajánlott témák
Szalma IvettGyermektelenség
Reprodukcióval kapcsolatos döntések
Gyermekvállalás és Covid-19

Társadalmi hatású kutatás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Corvinus Science Shop Kompetencia Központ

Ha a kutatásoddal azonnali társadalmi, ökológiai hatást szeretnél elérni…

Ha kutatási terepet keresel…

Ha szívesen kutatnál olyan témát, amely előre mozdítja egy társadalmi vállalkozás vagy nonprofit szervezet céljait, működését…

A Corvinus Science Shop TDK-szekciójában témaötletekkel és kutatási partnerekkel várunk változatos szervezeteknél, eltérő iparágakban, sokféle életterületen, számtalan lehetséges gazdasági-társadalmi szempontból vizsgálódva. A science shop összeköt partnerrel és akár konzulenssel is. A szekció lényege, hogy a TDK-kutatás egyúttal civilt, nonprofit szervezet, társadalmi vállalkozást – azaz a közösséget, társadalmi, ökológiai ügyet – is szolgáljon. Olyan témában, ami a szervezetet és az egyetemistát egyaránt érdekli. Ehhez a közösségbe ágyazott (community engaged) kutatást kínáljuk, mely sokféle módszertan lehetőségét hordozza úgy, hogy közben az egyetemista és a szervezet partnerré váljon, kölcsönös tanulás legyen az eredménye. A science shoppal dolgozó szervezetek többnyire társadalmi innovációt valósítanak meg, maguk is küzdenek szokásos szervezeti kérdésekkel, sokszor szeretnének mélyebben megérteni valamilyen társadalmi-gazdasági folyamatot, hasonló ügyért dolgozó hazai és nemzetközi szervezetek gyakorlatát. Így a javasolt kutatási kérdéseik is gyakran kötődnek ezekhez. Lásd a mellékelt példákat, melyek kiindulópontok, más szervezettel, témában is szervezünk kapcsolatot. A szekcióba saját ötlettel is várunk, legyen az téma vagy szervezet (társadalmi vállalkozás, civil, nonprofit), netán mindkettő.

Szekciótitkár

Matolay Réka reka.matolay@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Innováció és Üzleti Inkubáció Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 385
Telefon: +36 1 482 5311
témavezetőkajánlott témák

Turizmus szekció

Meghirdető szervezeti egység: Turizmus Tanszék
A Turizmus Tanszék munkatársai sokrétű oktatási és kutatási tevékenységükhöz kapcsolódó témákban állnak a tudományos igényű kutatások iránt érdeklődő, TDK-dolgozatot írni szándékozó hallgatók rendelkezésére.
Az alábbiakban néhány olyan témakört és hozzá témafelelősöket sorolunk fel, amelyekkel kapcsolatban tanszékünk oktatói a hallgatók kutatási tevékenységét konzulensként támogathatják. A Turizmus Szekció a témavezetők által megjelölt, lehetséges kutatási témákhoz képest további, a Tanszék oktatóinak profiljába illő kutatási témák befogadására is nyitott.
Tanszékünk munkatársai minden, a tudományos igényű kutatások iránt érdeklődő, illetve amellett elkötelezett hallgató jelentkezését várják. Amennyiben a kutatási téma vagy a témavezető-választás kapcsán merül fel kérdés, kérjük, forduljanak bizalommal a szekciótitkárhoz!

Szekciótitkár

Kökény László laszlo.kokeny2@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Turizmus Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, 301
Telefon: +36 1 482 7217 • Mellék: 7217
témavezetőkajánlott témák
Ásványi KatalinFenntarthatóság oktatása a turizmus képzésben
Boros KittiRendezvényturizmus
Rendezvénymarketing
Smart megoldások a rendezvények piacán
Csapody BenceFenntartható vendéglátás
Éttermi digitalizáció
Aktuális kihívások a vendéglátás-menedzsmentben
Irimiás AnnaA fiatal turisták utazási szokásai
Jászberényi MelindaKulturális turizmus
Fesztiválturizmus
Keller KrisztinaInnováció és kreativitás a turizmusban
Aktív turizmus
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
Kökény LászlóUtazásvásárlással kapcsolatos fogyasztói észlelések
Szállodamenedzsment és szolgáltatás
Turisztikai szolgáltatások értékesítési kihívásai
Smart turizmus
Sportturizmus
Michalkó GáborOverturizmus Budapesten
Turizmus és biztonság
Covid és turizmus
Turizmus a háború árnyékában
Miskolczi MárkMesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei a turizmusban

Vállalatgazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Üzleti Gazdaságtan Tanszék
A szekciónk lehetőséget biztosít a vállalatgazdaságtan tématerületen belül mind az alapképzésen, mind a mesterképzésen tanuló hallgatók számára, hogy tudományos alaposságú munkájukról érdemi visszacsatolást kapjanak. Szeretettel várjuk azokat a hallgatókat, akik már részt vettek a Vállalatgazdaságtan versenyen, és úgy érzik, hogy a kutatásuk során fontos megállapításokra jutottak. Szekciónk aktív résztvevői a szakkollégiumok hallgatói, továbbra is számítunk az aktív részvételükre. A Vállalatgazdaságtan tárgykörön belül kiemelt szerepe van a versenyképesség, az üzleti modell, a digitalizáció és a nemzetközivé válás témaköröknek. Fontosnak tartjuk a vállalatok környezeti beágyazottságát, és az érintetti háló kiemelt elemének részletesebb elemzését. Ezért a szűkebb iparági vizsgálatokon túl, speciális témakörökben is várjuk a hallgatók jelentkezését, pl. vállalati egészségfejlesztés, hibrid munkavégzés, az Európai Unió energia- és klímapolitikájának üzleti következményei, a karbonkvóta rendszer (CBAM) hatása az európai vállalatok versenyképességére.

Szekciótitkár

Ónodi Annamária annamaria.kazaineonodi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 350
témavezetőkajánlott témák
Havran ZsoltVállalatok nemzetköziesedése
Közép-kelet-európai vállalatok regionális és globális terjeszkedése
Kiss JánosVállalati innováció
Az innováció hatása a versenyképességre
Nyílt innováció

Vállalkozás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vállalkozásfejlesztés és -menedzsment Tanszék
A szekcióba bármilyen vállalkozási témakörrel jelentkezni lehet. Például: induló vállalkozások, stratupok, hazai kis- és középvállalkozások működési/fejlesztési kérdései, a vállalkozások HR/pénzügy/marketing problémái, generációváltás, de akár a vállalkozások bizonyos halmazának elemzése vagy akár a vállalkozások működést befolyásoló elemek (pl. ökoszisztéma, adózási/szabályozási kérdések) is ide tartozhatnak, ha a dolgozat középpontjában a vállalkozói szempont érvényesül.

Kapcsolódó elérhetőségek

Kerékgyártó Gábor gabor.kerekgyarto@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Vállalkozásfejlesztés és -menedzsment Tanszék
Tudományos segédmunkatárs / Assistant Research Fellow
E épület, 244
témavezetőkajánlott témák
Huszák LorettaStart-up
Startup ökoszisztémák
Nemzetközi növekedés
Német-magyar gazdasági kapcsolatok
Innovációmenedzsment
Szellemi tulajdon
Kerékgyártó GáborA váltóalapú likviditásteremtés, mint piaci finanszírozási forma
Szabó KrisztoferVállalkozói szándék és motiváció (vállalkozói orientáció, vállalkozói kompetenciák- és személyiségek, vállalkozói ismeretek)
Kisvállalkozások indítása
Start-up vállalkozások

Vállalkozásfejlesztés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Innováció és Üzleti Inkubáció Tanszék
A szekció a vállalkozásfejlesztés tématerületeit öleli fel, azon hallgatói dolgozatokat várja, melyek innovációval, vállalkozások és start-up-ok létrehozásával és fejlesztésével foglalkoznak.

Kapcsolódó elérhetőségek

Nagy-Borsy Viktor viktor.nagy-borsy@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Innováció és Üzleti Inkubáció Tanszék
Tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 385
témavezetőkajánlott témák
Aranyossy MártaDigitalizáció a vállalkozásfejlesztésben

Vezetés és szervezés, változásvezetés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vezetés és Szervezés Tanszék
A szekció a vezetéstudomány témakörein belül a szervezés, szervezettervezés, változásvezetés, társaságirányítás, vezetéselmélet és módszertan / menedzsmenttörténet, szervezetközi hálózatok irányítása, kelet-ázsiai menedzsment témában várja a hallgatók jelentkezését. A Vezetés és Szervezés Tanszék munkatársai készséggel állnak témavezetőként a hallgatók rendelkezésére.

Kapcsolódó elérhetőségek

Hegedüs Krisztina krisztina.hegedus@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Vezetés és Szervezés Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 361
Telefon: +36 1 482 5344 • Mellék: 5344
Témavezetőkajánlott témák
Csedő ZoltánVezetés és szervezés
Változásvezetés
Társaságirányítás
Szervezetközi hálózatok
Innovatív szervezetek vezetése
Magyari JózsefVezetés és szervezés
Változásvezetés
Társaságirányítás
Szervezetközi hálózatok
Innovatív szervezetek vezetése
Strausz PéterVezetéselmélet és módszertan
Menedzsmenttörténet
Vaszkun BalázsManagement history
International management

Világgazdaság szekció

Meghirdető szervezeti egység: Világgazdasági Tanszék
A Világgazdaság szekció minden olyan jelentkezőt szívesen fogad, aki aktuális és/vagy fontosnak tekintett világgazdasági, nemzetközi gazdasági kérdések, kapcsolatok témakörben szeretne kutatni, elmélyedni, mint például a magas energiaárak okai és követmezményei a világgazdaság szereplői számára; nemzetközi kereskedelemmel és globalizációval kapcsolatos kérdések; Kína növekvő gazdasági szerepe; BRIC országok gazdasága; Brexit hatásai; nemzetközi politikai gazdaságtan kérdései; vagy a multinacionális vállalatok nemzetköziesedése, menedzsmentje és befektetései stb.
Olyan dolgozatokat is szívesen várunk, amelyek nemzetközi fejlődési, fejlesztési kérdésekkel kapcsolatos.
Kevés induló esetén a szekció összevonásra kerülhet az Európa szekcióval.
Bármilyen kérdés, kérés esetén bátran keressék a szekció titkárát Endrődi-Kovács Viktóriát. Témavezetőként a Világgazdasági Tanszék minden munkatársa szívesen áll a hallgatók rendelkezésére.

Kapcsolódó elérhetőségek

Miklós Gábor gabor.miklos2@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Globális Tanulmányok Intézet / Világgazdasági Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, 401
Telefon: +36 1 482 7425 • Mellék: 7425
Témavezetőkajánlott témák
Almadi SejlaÖnbeteljesítő jóslatok és más viselkedési tényezők a nemzetközi gazdaságtan és politika területén
Szervezeti viselkedés a nemzetközi vállalatoknál
Nemzeti és vállalati szintű versenyképesség
Endrődi-Kovács ViktóriaKözvetlen külföldi beruházások (FDI) motivációi és hatásai
Vállalatok nemzetköziesedése
Globális gazdasági kihívások
Nagy Sándor GyulaLatin-Amerika gazdasági, társadalmi és politikai kérdései
Szijártó NorbertNemzetközi pénzügyek
Nemzetközi monetáris rendszer
Pénzügyi integráció
Digitális jegybanki pénzek
Szunomár ÁgnesKelet-Ázsia gazdaságai
Feltörekvő országok működőtőke-befektetései

Viselkedési közgazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdaságtani Intézet
A szekció célja a hagyományos közgazdasági modellekkel nem leírható helyzetek vizsgálata, a viselkedési közgazdaságtan elméleteinek tovább gondolása, empirikus tesztelése.

Kapcsolódó elérhetőségek

Ertl Antal antal.ertl@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
PhD Hallgató / PhD Student
Témavezetőkajánlott témák
Kiss Hubert JánosKísérleti közgazdaságtan
Preferenciák mérése
Preferenciák közötti kapcsolatok
Selei AdriennNem-sztenderd preferenciák
Referenciafüggőség
Viselkedési piacelmélet

World economy and Europe section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of World Economy
World economy and Europe section welcomes all interested in the Scientific Student Conference, and particularly in the fields of world economy and Europe. Hence, in topics related to international trade and finance, international development (development economics), international corporations, international banking organisations; European Union and its member states, regions and alliances within Europe; issues and phenomena of high actuality like digitalisation, industry 4.0, migration, populism, resource curse, Covid-19, Russian-Ukrainian war etc. in an economic and/or European context. With regard to the type of study, all methodologically grounded initiatives are accepted from theoretical to empirical papers. The associates of the Department of World Economy would gladly help as supervisors in case of inquiry (see availabilities and research topic propositions below). For further questions, please contact Section Secretary, Sejla ALMADI.

Secretary of the section

Dr. Almadi Sejla sejla.almadi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Globális Tanulmányok Intézet / Világgazdasági Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 401
Telefon: +36 1 482 7425 • Mellék: 7425
supervisorsrecommended topics
Sejla, ALMADISelf-fulfilling prophecies and other behavioural factors in international economy and politics
Organisational behaviour at international corporations
National and corporate level competitiveness
France’s political, economic, social issues
V4 and the EU: past, present, future, challenges and opportunities
Gergely, BUDADevelopment Economics
International Development
African Studies
Circular Economy
Green Industrial Policy
Viktória, ENDRŐDI-KOVÁCSMotivations and effects of FDI
Companies’ internationalisation
Global economic challenges
Denis, IVANOVQuantitative Political Economy
Economic Inequality
Political Economy of Transition
Political Parties in Central and Eastern Europe
Social and Institutional Trust
Baltic Economies and the post-Soviet space
István, KOLLAICapitalism in Central and Eastern Europe
Nationalism in Central and Eastern Europe
Sándor Gyula, NAGYLatin-American economic, social and political affairs
Dzenita, SILJAKEconomic convergence
Transition
Integration Maturity
Institutions
Foreign Direct Investment
Norbert, SZIJÁRTÓPolitical economy of the European integration
Economic and Monetary Union
Euro introduction in Central and Eastern Europe
Economic governance in the European Union
Varieties of capitalism
Topics in international finance
Ágnes, SZUNOMÁREast Asia’s economies
Emerging countries’ investment

Regisztráció

MEGNYÍLT A TDK ONLINE REGISZTRÁCIÓS FELÜLETE!

Figyelem! Néhány fontos információ a regisztrációhoz:

 • Többszerzős dolgozatoknál elég csak az egyik szerzőnek beregisztrálnia a dolgozatot (csak ő kap a regisztrációról rendszerüzenetet)
 • Külsős témavezető esetén is kell egy Corvinusos témavezető
 • A regisztráció részét képezi egy minimum 500, maximum 2500 karakteres absztrakt megfogalmazása a dolgozat nyelvén
 • A dolgozat címe és absztraktja még a regisztráció után is módosítható

2022. évi felkészítő programok

Online TDK Felkészítő Estek
Az ETDT felkészítő esteket szervez a hatékony TDK-írás segítésére. A Felkészítő Estek sorozat következő eseményei (a 2021. őszi és a 2022. tavaszi félévben valamennyi esetben 17.20-tól online teams felületen):

 1. december 2. (csütörtök): Hogyan tűnj ki a tömegből?Berezvai Zombor
 2. február 23. (szerda): Hogyan elemezzünk?Oroszné dr. Csesznák Anita
 3. március 3 (csütörtök): Hogyan keressünk és kezeljünk forrásokat?Könyvtári tájékoztató
 4. március 9. (szerda): Hogyan írjunk (sikeres TDK-dolgozatot)?dr. Juhász Péter

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! ETDT

TDK Felkészítő Estek: Hogyan írjunk (sikeres TDK dolgozatot)? – IV. online felkészítő műhely

Időpont: 2022. március 9. (szerda) 17:20-tól
Online felület: teams

Az ETDT felkészítő workshopokat szervez a hatékony TDK-írást segítendő. A következő felkészítőn Juhász Péter a “Hogyan írjunk…? – 101 tanács (szak)dolgozatíróknak” c. kötet egyik szerzője ad tanácsokat a TDK-íróknak, mutat rá tipikus hibákra, s válaszol a résztvevők kérdéseire. A tervezett témák:

 • témaválasztás és kérdésmegfogalmazás,
 • a kutatási kérdés és a módszertan megválasztása,
 • információgyűjtés,
 • a dolgozat felépítése,
 • az eredmények megfogalmazása,
 • formai követelmények,
 • hivatkozások kezelése,
 • és további, a résztvevők által felvetett kérdések.

AA részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése, a létszám tervezése érdekében részvételi szándékodat jelezd a regisztrációs űrlapon!

Ha nem szeretnétek lemaradni a rendezvényekről, hírekről, az eseményeket a TDK facebook-oldalán is nyomon követhetitek.

TDK Felkészítő Estek: Hogyan keressünk és kezeljünk forrásokat? – III. online felkészítő műhely

Időpont: 2022. március 3. (csütörtök) 17:20-tól
Online felület: teams

Az ETDT felkészítő workshopokat szervez a hatékony TDK-írást segítendő. A soron következő felkészítőn megtudhatod, hogyan keress hatékonyan szakirodalmat, milyen megbízható forrásokat kínál a könyvtár. Elmondjuk, hogyan juthatsz el a cikkek, könyvek teljes szövegéig. Beszélünk a plágiumról, bemutatjuk a szövegközi hivatkozások beillesztésének és a hivatkozásjegyzék elkészítésének módját, eszközét.
A részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése, a létszám tervezése érdekében részvételi szándékodat jelezd a regisztrációs űrlapon!

Ha nem szeretnétek lemaradni a rendezvényekről, hírekről, az eseményeket a TDK facebook-oldalán is nyomon követhetitek.

TDK Felkészítő Estek: Hogyan elemezzünk? – II. online felkészítő műhely

Időpont: 2022. február 23. (szerda) 17:20-tól
Online felület: teams (esemény)

Az ETDT felkészítő workshopokat szervez a hatékony TDK-írást segítendő. A következő felkészítőn Oroszné dr. Csesznák Anita, a Statisztika Tanszék egyetemi docense nyújt betekintést a hatékony adatelemzés különböző módszereibe.
A részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése, a létszám tervezése érdekében részvételi szándékodat jelezd a regisztrációs űrlapon!

Ha nem szeretnétek lemaradni a rendezvényekről, hírekről, az eseményeket a TDK facebook-oldalán is nyomon követhetitek.

TDK Felkészítő Estek: Hogyan tűnj ki a tömegből? I. online felkészítő műhely

Időpont: 2021. december 2. (csütörtök), 17:20–18:50

Helyszín: Teams (esemény)

1. TDK Felkészítő Est! Az ETDT felkészítő műhelysorozatot indít TDK-t írók számára. A sorozatban az I. műhelyt Berezvai Zombor tartja. Ezt az alkalmat elsősorban azoknak ajánljuk, akik bizonytalanok abban, hogyan lehet egy jó dolgozathoz hozzákezdeni és hatásosan kitűnni vele a tömegből.

Egy sikeres Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) dolgozat nem csak az egyetemen jelent elismerést, hanem a cégek számára is egyértelmű jelzés, hogy az adott témában a sok jó diák között kiváló vagy.

Van egy terület, ami érdekel, de nem tudod pontosan hogyan és milyen eszközökkel tudsz abból kiváló TDK-dolgozatot készíteni? Gyere el a TDK Felkészítő workshopra és megismerheted, hogy milyen informatikai eszközök, honlapok és trükkök segíthetnek neked abban, hogy gyorsan és látványosan feljavíts egy dolgozatot. A műhely végén azt is megmutatjuk, hogyan tudsz akár 10 perc alatt összerakni egy kutatási vázat egy sikeres TDK-dolgozathoz az ismertetett lehetőségek segítségével.

Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése, a létszám tervezése érdekében részvételi szándékodat jelezd a regisztrációs űrlapon!

Ha nem szeretnétek lemaradni a rendezvényekről, hírekről, az eseményeket a TDK facebook-oldalán is nyomon követhetitek.

Bízunk benne, hogy minél többetekkel találkozunk a rendezvényen! Kérjük a kedves kollégákat, hogy a rendezvény hírét terjesszék a hallgatók között!

Online TDK Felkészítő Estek
Az ETDT felkészítő esteket szervez a hatékony TDK-írás segítésére. A Felkészítő Estek sorozat eseményei (a 2021. tavaszi félévben mindig 17.20-tól):

 • március 17. (szerda): Hogyan írjunk (sikeres TDK-dolgozatot)?dr. Juhász Péter
 • március 22 (hétfő): Hogyan keressünk és kezeljünk forrásokat?Könyvtári tájékozató
 • március 24. (szerda): Hogyan elemezzünk?Oroszné dr. Csesznák Anita
 • május 5. (szerda): Hogyan prezentáljunk?dr. Juhász Péter


Minden érdeklődőt szeretettel várunk! ETDT

Hogyan írjunk (sikeres TDK dolgozatot)?
Időpont: 2021. március 17. (szerda) 17:20
Online felület: teams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae110e170ec6946c4b5697b14e2084369%40thread.tacv2/conversations?groupId=7e3b17c5-7a32-46f2-a8fc-8cea124a30c4&tenantId=f8dd01b8-7276-4ace-aa9d-5767f0f4a5afJuhász Péter a “Hogyan írjunk…? – 101 tanács (szak)dolgozatíróknak” c. kötet egyik szerzője ad tanácsokat a TDK-íróknak, mutat rá tipikus hibákra, s válaszol a résztvevők kérdéseire.
A tervezett témák:

 • témaválasztás és kérdésmegfogalmazás,
 • a kutatási kérdés és a módszertan megválasztása,
 • információgyűjtés,
 • a dolgozat felépítése,
 • az eredmények megfogalmazása,
 • formai követelmények,
 • hivatkozások kezelése,
 • és a résztvevők által felvetett tovább kérdések.

A részvétel regisztrációhoz kötött: https://forms.gle/F22RjSnrGTe2LfVS7

Egyéb események

TDK Infóest – Ismerd meg az új regisztrációs felületet!

Időpont: 2022. február 24. (csütörtök) 17:20-tól
Online felület: teams

Kedves Érdeklődő Hallgatónk,
Köszönjük, hogy részt vettél az eddigi TDK felkészítő alkalmak valamelyikén. Ezek szerint tervezel idén TDK-zni. Vannak még kérdéseid? Vagy bizonytalan vagy a következő hetek feladatival kapcsolatban? Vagy csak motoszkál benned a gondolat, de még nem határozódtál el? Szeretnél első kézből tájékozódni az új regisztrációs felületről?
Gyere el az online TDK Infóestre 2022. február 24. (csütörtök) 17.20-tól.

A részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése, a létszám tervezése érdekében részvételi szándékodat jelezd a regisztrációs űrlapon!

Ha nem szeretnétek lemaradni a rendezvényekről, hírekről, az eseményeket a TDK facebook-oldalán is nyomon követhetitek.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.17. - 15:56:27