Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

TDK

Mi a TDK?

„A TDK, a tudományos diákköri mozgalom 70 éve működik Magyarországon. Lényege a tanár és a diák alkotó együttműködése, amely a tehetséggondozás sajátos formája a felsőoktatásban.
Célja, hogy tudományos műhelymunkát és ezzel minőségi többlettudást, alkotási alkalmat adjon az arra vállalkozó egyetemistáknak és főiskolásoknak, akik felsőoktatási tanulmányaik mellett készek arra, hogy többlettőkét gyűjtsenek szakmai és/vagy tudományos karrierálmaik megvalósításához.”

(Szendrő Péter, az OTDT örökös elnökének köszöntője, https://otdk.hu/otdt)

„A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.”

(https://otdk.hu/otdk/kozponti-felhivas)

Ideális TDK-írási stratégia

Az ideális TDK írási stratégia már a sikeres felvételi után kezdetét veszi, hiszen tudatosan célszerű fejleszteni azokat a készségeket, amelyek elengedhetetlenek a tudományos igényű gondolkodáshoz. A különféle problémák iránti kíváncsiságot már gyermekkorunk óta magunkkal hozzuk, az kérdés, hogy képesek vagyunk-e ezt magasabb, tudományos szintre emelni. Bár kikövezett útja a sikeres TDK-nak nincs, mégis összeszedtük azokat a legfontosabb lépéseket, amelyek kulcsfontosságúak a kezdetektől egészen a Pro Scientia Aranyéremig.

TDK téma és mentor kereséseKutatási téma keresése, egyéni érdeklődés vagy a kutatócsoportok ajánlásai alapján, ideálisan a leadás előtt 4–6 hónappalTémavezetők
Kutatócsoportok
Kapcsolódás műhelyekhez
Releváns kurzusok felvételeTémaspecifikus, a tudományos gondolkodást erősítő kurzusok felvételeTémaspecifikus kurzusok
Módszertani kurzusok
Összetett problémamegoldási, elemzési, módszertani, szintetizálási, prezentációs készségfejlesztés
TDK írásaTDK írása egyénileg vagy csapatbanTDK felkészítők
Témavezetők
Összetett problémamegoldási, elemzési, módszertani, szintetizálási, prezentációs készségfejlesztés
TDK részvételRészvétel az intézményi (egyetemi) TDK-n, több éven keresztül, akár évente több dolgozattalTDK felkészítők
Intézményi TDK szervezése
TDK I–III. hely
OTDK-ra jelölés
Best Paper díj
„Közgáz Diáktudós” kötetben megjelenési lehetőség
Publikáció TDK-bólJó minőségű TDK-kból magyar és idegen nyelvű publikációk önállóan vagy témavezetővel közösenTémavezetői támogatásCorvinus Kutatási Kiválósági Díj (CKK)
Best Hungarian publication based on a Scientific Students’ Associations Conference (TDK) paper
Best English publication based on a Scientific Students’ Associations Conference (TDK) paper
OTDK részvételOTDK-ra jelölt dolgozatokOTDK-ra felkészítők (pl. prezentációs kurzus, tudományterületi tájékoztatók)
Témavezetői támogatás
OTDK I–III. hely
Különdíj
PSAT Reménység Kitűző (OTDK-n legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtónak)
Pro Scientia Aranyérem pályázatOTDK évében, OTDT Szakbizottság dönt: Ha van legalább egy OTDK I. helyezés (de a nagy verseny miatt jobb, ha több van) és magasan jegyzett lapokban publikálETDT elnöke jelöl
PSA tájékoztató
PSA Aranyérem

Szekciók

A TDK szekciók szerint szerveződik. Ezen az oldalon találhatók meg a 2021. évre meghirdetett szekciók és azok ismertetései.
A szekciók szervezési feladatait szekciótitkárok látják el, akik általában a szekciót gondozó tanszék oktatói. A témát érintő kérdéssel kapcsolatban az itt feltüntetett elérhetőséget használva a szekciótitkárral érdemes a kapcsolatot felvenni és egyeztetni. A tanárok (szekciótitkárok, témavezetők) egyéb elérhetőségei az itt feltüntetettek mellett megtalálhatók az egyetemi telefonkönyvben is. A szekcióismertetők a szekciótitkárok által rendelkezésünkre bocsátott információkat tartalmazzák, melyek általában a következőket foglalják magukban:

 • gondozó tanszék;
 • szekciótitkár neve és elérhetősége;
 • a szekció témájának ismertetése;
 • javasolt dolgozattémák is (nem minden szekciónál).

A témát illetően nincsenek kötöttségek. Ahhoz, hogy a dolgozat a hallgató által kívánt szekcióban indulhasson, az illetékes szekciótitkár jóváhagyása szükséges, melyet a dolgozatregisztrációk lezárását követően fognak megadni. Előfordulhat az is, hogy nem fogadják be a dolgozatot. Elutasítás esetén a szekciótitkárokkal egyeztetve a TDK-koordinátorok fognak új szekciót keresni a dolgozatnak.
A dolgozatregisztráció során ugyanezen szekciók közül kell kijelölni azt, ahol a hallgató tematikusan illeszkedőnek érzi dolgozatát. Idei újdonság, hogy először a 2021. évi kiírásban az elsődleges szekció mellett az OTDK-hoz hasonlóan meg kell adni egy másodlagos és harmadlagos szekciót is. Ezektől eltérhet a végleges szekcióbeosztás, amelyet az ETDT a hallgatók mellett a szekciótitkárok ajánlásának figyelembevételével szakmai és szervezési szempontok alapján önállóan határoz meg. A végső szekciók ugyanis a jelentkezések és a beérkezett dolgozatok számának függvényében indulnak el, ebből adódóan előfordulhat, hogy egyes eredetileg meghirdetett szekciókat össze kell vonnunk vagy szét kell bontanunk.
A TDK/OTDK nyelve az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) központi felhívása értelmében  a magyar. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, a Corvinus intézményi ETDT versenykiírása értelmében – lehetővé téve az itt tanuló nem magyar anyanyelvű hallgatók indulását is a TDK-n – a magyar mellett vannak angol nyelvű szekciók.

 • Az angol nyelvű szekciókban csak angol nyelvű dolgozatok nyújthatók be, az absztraktot is angolul kell beadni, és a szóbeli konferencián is angolul kell bemutatni ezeket a dolgozatokat.
 • A magyar nyelvű szekciókban is leadhatók a magyar mellett angol nyelven dolgozatok. Ebban az esetben az absztraktot a szerző(k)nek magyarul és angolul is be kell adnia. A magyar nyelvű szekcióban a dolgozat nyelvétől függetlenül a szóbeli prezentációk magyar nyelven folynak.


A TDK-dolgozatok angol nyelven történő megírása és benyújtása előtt érdemes meggyőzödni a továbbjutás esetén a tematikailag illeszkedő OTDK-szekciók ezirányú rendelkezéséről. Az idegen nyelvű pályamunkák befogadási és bemutatási szabályairól ugyanis az OTDK-szekciók saját felhívásukban egymástól eltérő módon rendelkeznek. A Közgazdaságtudományi Szekcióban például az angol nyelven benyújtott dolgozatok esetében csak megfelelő szintű tolmácsolás biztosítása mellett tartható meg angol nyelven a szóbeli prezentáció (nem csupán a zsűrire, hanem a közönségre is tekintettel). A Fizika, Földtudományok és Matematika (FiFöMa) Szekció csak indokolt esetekben fogad be idegen nyelvű dolgozatot, ez esetben is az OTDK dolgozatnak az intézményi dolgozat magyar nyelvű fordításának kell lennie, és a magyar nyelvű verziót kell feltölteni az OTDT online rendszerébe. Abban viszont nincs eltérés az egyes OTDK-szekciók között, hogy a magyar anyanyelvű hallgatóknak idegen nyelvű pályamunka esetében is magyarul kell rezüméjüket benyújtaniuk, és előadásukat magyarul (vagy legalább részben magyarul) kell megtartaniuk.A 2022–2023. tanévben a következő szekciókba lehet a dolgozatokat nevezni:

magyar nyelvű szekciók angol nyelvű szekciók
Agrárgazdaságtan
Bank és FinTech
Családi vállalatok menedzsmentje
Digitális marketing
Digitális transzformáció: vezetési, szervezeti és teljesítmény kérdések
Döntéshozatal elmélete és gyakorlata
Egészségügy-gazdaságtan
Energiagazdálkodás és vízgazdaság kérdései
Európa
Felsőoktatás-menedzsment és felsőoktatás-policy
Fenntarthatósági menedzsment és környezetgazdaságtan
Filozófia
Földrajz, geopolitika, regionális fejlődés
Gazdaságelemzés és gazdaságmodellezés
Gazdasági rendszerek, intézmények, szabályozás
Gazdaságpolitika és makroökonómia
HR és szervezetfejlesztés
Informatika és információmenedzsment
Intézmények és gazdasági viselkedés
Kommunikációelmélet
Közgazdálkodás és közpolitika
Közlekedés és mobilitás
Logisztika és ellátási lánc menedzsment
Makropénzügyek
Marketing-, média, designkommunikáció
Marketingstratégia
Matematika
Médiatudomány
Mikroökonómia, versenypolitika
Nemzetközi marketing és fogyasztói magatartás
Nemzetközi tanulmányok
Pénzügyi ökonometria
Pénzügyi piacok
Politikai gazdaságtan
Politikatudomány
Projektmenedzsment
Pszichológia és pedagógia
Sportgazdaságtan
Statisztika és ökonometria
Stratégiai és nemzetközi menedzsment
Számvitel és gazdasági jog
Szociológia
Turizmus
Vállalatgazdaságtan
Vállalkozás
Vállalkozásfejlesztés
Vezetés és szervezés, változásvezetés
Világgazdaság
Viselkedési közgazdaságtan
Zöld pénzügyek
Business studies
Communication and media science
Digital marketing
Economics
Financial markets
Health economics, policy and financing
Inequalities in a historical perspective
International relations
Issues of energy management and water management
Philosophy
Public policy and management
Sociology
World economy and Europe

Agrárgazdaságtan

Meghirdető szervezeti egység: Agrárgazdaságtan Tanszék
Az agrárgazdaságtan szekció a széles értelemben vett agrárgazdaságtan és agrobiznisz területeit foglalja magában. A hagyományos agrárgazdasági termékpálya-elemzésektől, egyes mezőgazdasági vállalkozások menedzsment kérdéseinek elemzésén, a vidékfejlesztésen és az agrárpolitika vizsgálatán át a bioenergia és a mezőgazdaság kapcsolatáig számos témakörrel foglalkozik. A szekcióban minden olyan hallgatót szívesen látunk, aki megfelelő tudást és elkötelezettséget érez magában az agrárgazdaságtan egyes területeinek tudományos igényű vizsgálatához.

Szekciótitkár

Dr. Török Áron aron.torok@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Agrárgazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 306/A
Telefon: +36 1 482 7204 • Mellék: 7204
témavezetőkajánlott témák
Balogh JeremiásKlímaváltozás agrárgazdasági- környezeti hatásainak az elemzése
Globális klímaegyezmények, kereskedelmi megállapodások hatásai a mezőgazdaságra
Online borkereskedelem és bormarketing
Média, közösségi média használat a borkereskedelemben és fogyasztásban
Söripar és sörkereskedelem vagy más alkoholos italok (cider, whisky, pezsgő) kereskedelme
Forgács CsabaÉlelmiszer(csoport) termékpálya elemzés
Mezőgazdasági kis -és nagyüzemek specializációja
Koncentráció a mezőgazdaságban
Kisgazdaságok szerepe
Települések stratégiai fejlesztési terve
Jámbor AttilaNemzetközi agrárkereskedelem
Globális élelmezésbiztonság
Mezőgazdaság versenyképessége
Nemzetközi agrárpolitikák
Kelet-Közép-Európa agrárgazdasága
Mezőszentgyörgyi DávidÁllati termékpályák szabályozása az Európai Unióban
Állattenyésztési ágazatok helyzete
Agrobusiness menedzsment
Jó gyakorlatok a vidékfejlesztésben
Államigazgatás szerepe a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben
Digitalizáció a vidéken és az agráriumban
Mizik TamásBorpiac
GMO
Bioüzemanyagok
Közös Agrárpolitika
Precíziós mezőgazdaság
Tóth JózsefTudás- és innováció menedzsment az élelmiszerlánc mentén
Hatékonyság- és versenyképesség vizsgálatok
Piacműködési zavarok elemzése
„Willingness to pay” vizsgálatok
Török ÁronEredetvédelem, földrajzi árujelzős termékek
Hungarikumok versenyképessége
Rövid élelmiszer ellátási láncok
Jövedelmezőség a mezőgazdasági vállalkozásoknál
Mezőgazdasági termékek, élelmiszerek versenyképessége
Az Európai Unió élelmiszer minőségrendszerei

Bank és FinTech szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Tanszék
A szekció szívesen fogad a Pénzügy Intézet oktatási és kutatási területeihez kapcsolódó elméleti és gyakorlati megközelítésű, pénzügyi technológiákkal kapcsolatos dolgozatokat (pl. banki termékek és szolgáltatások; banki kockázatok; bankszabályozás; nemzetközi pénzügyek; ESG a bankszektorban; FinTech (banki digitalizáció és új technológiák); Innovatív banki termékek és üzleti modell változása; Fintech és öngondoskodás a fiatalok körében). A TDK témájának kiválasztásában és a témavezetői munkában a Pénzügy Intézet munkatársai (kutatási területük, elérhetőségeik és a fogadóórák megtalálhatóak a Pénzügy Intézet honlapján.

Kapcsolódó elérhetőségek

Vaskövi Ágnes agnes.vaskovi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Makropénzügyek
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 333
Telefon: +36 1 482 5216 • Mellék: 5216
ajánlott témák
Banki termékek és szolgáltatások
Banki kockázatok
Bankszabályozás
Nemzetközi pénzügyek
ESG (Environment, Social and Governance) a bankszektorban
FinTech (banki digitalizáció és új technológiák)
Innovatív banki termékek és üzleti modell változása
Fintech és öngondoskodás a fiatalok körében

Business studies section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Business Studies
We welcome papers to the section from many areas of business sciences with particular regard to the field of business economics, international business economics, business policy, strategic management, market analysis, competitiveness, sports management, knowledge management, corporate governance, and firm theories. You can find the primary supervisors below, but you are free to contact the instructors with your own ideas. We welcome all types of research, from quantitative to qualitative to mixed. We encourage everyone to proactively contact the instructors with additional questions or contact the section secretary.

Secretary of the section

Pistrui Bence László bencelaszlo.pistrui@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi tanársegéd, PhD Hallgató / Assistant Lecturer, PhD Student
E épület, 123.2
Telefon: +36 1 482 5520 • Mellék: 5520
supervisorsrecommended topics

Communication and media section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Communication and Media Science
The section invites any empirical or theoretical research on how the media reflects, represents and influences the world; and language and human communications in all kinds of environment and context – by using scientific approaches from the fields of communication and media studies, linguistics or social psychology. Accordingly, the section is open (but is not limited to) papers in the following areas: social, corporate or public communication, language and human communication, psychology of communication, education, media and new media, marketing communication, media literacy, persuasion and rhetoric, framing, verbal and visual metaphor.

Secretary of the section

supervisorsrecommended topics
Eszter, DELIVisual rhetoric: pictorial communication, advertising, visuality within news production, film analysis
Media rhetoric: speech analysis, political rhetoric, campaign communication, fallacies
New media communication: surveillance culture, cyber bullying, new media literacy, media convergence
Attila, FORGÁCSImage research
Andrea, KÁRPÁTIFashion communication and current social issues: an evolving synergy
Social media in exhibition communication: making the museum experience popular and relevant
Communicating culture in the 21st century: multimedia, AR, VR and beyond
Réka, BENCZESFraming, metaphor and metonymy in verbal/visual communication
Categories in language and thought
Veronika, PELLENew media and new media literacy: digital competences, generational differences, digital parenting, media-optimistic and media-pessimistic paradigms
Media education: challenges and possibilities in and outside of school
Individual choice of topic based on consultation

Családi vállalatok menedzsmentje

Meghirdető szervezeti egység: Családi Vállalatok Központ
A szekció a mikrovállalkozásoknál nagyobb, már részben vagy teljesen vállalatszerű működést folytató családi tulajdonú cégek vezetési és szervezési kérdéseivel foglalkozik. Központi témaköre a családon belüli utódlás vagy a családon kívül továbbműködtetés megvalósítása, ennek kapcsán a családi alkotmány, az utódlási terv, a részleges vagy teljes exit opciók, a fel- és kivásárlások stb. kérdései. Szintén meghatározó témakör a családi vállalatok professzionális működésének megteremtése, beleértve a stratégiaalkotás és a szervezetalakítás szakszerű véghezvitelét, az egyes szervezeti részterületek (pl. logisztika, marketing, HR, számvitel, pénzügy, controlling) nemzetközi standardoknak megfelelő kialakítását, szakmailag képzett vezetők felvételét, illetve a meglévő munkaerő továbbképzését, professzionális üzleti kultúra megteremtését. A családi vállalatok diverzifikációja és nemzetközi terjeszkedése, valamint innovációs aktivitása – különös tekintettel a digitalizációban történő előrelépésre – szintén tárgyát képezheti a szekciónak, minden más, itt nem felsorolt részterülettel együtt, amelyek mind a családi vállalatok fenntartását és továbbfejlesztését szolgálják.
Természetesen további felkért témavezetőkkel írt dolgozatokat is nagyon szívesen fogadunk!

Szekciótitkár

Szabó Krisztofer krisztofer.szabo@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet
PhD hallgató / PhD Student
E épület, 387
Telefon: +36 1 482 5206 • Mellék: 5206
témavezetőkajánlott témák
Almási Anikó
Bajkó Ernő
Drótos György
Kárpáti Zoltán
Szabó Gyula
Szabó Krisztofer
Szanyi-Gyenes Xénia
Rónaföldi-Széll Gábor
Vajda Éva
Wieszt Attila
Családi vállalat utódlásának tervezése és megvalósítása
A családi alkotmány szerepe
Családi tanács működése
Családi vállalat jövőképe, stratégiája
Családi vállalat professzionalizációja (egy vagy több részterületen)
Innováció családi vállalatban
Családi vállalat digitalizációja
Családi vállalat nemzetközi terjeszkedése
Női szerepek családi vállalatban

Digital marketing section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Digital Marketing
The section welcomes all papers that examine the digital aspects of marketing: the spread of online technologies, an innovative approach to the planning, implementation and evaluation of a digital marketing strategy; online customer behavior and related decisions, omnichannel marketing; current content reflecting the challenges of digital marketing, which appear, for example, in the digital marketing activities of small and medium-sized companies or marketing agencies.

Secretary of the section

Kemény Ildikó ildiko.kemeny@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Digitális Marketing Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 359
Telefon: +36 1 482 5252 • Mellék: 5252
supervisorsrecommended topics

Digitális marketing szekció

Meghirdető szervezeti egység: Digitális Marketing Tanszék
A szekcióba minden dolgozatot szívesen látunk, amelyek a marketing digitális aspektusait vizsgálják: online technológiák terjedése, innovatív megközelítés a digitális marketingstratégia tervezése, megvalósítása és értékelése során; online vásárlói magatartás és a hozzájuk kapcsolódó döntések, omnichannel marketing; aktuális, a digitális marketing kihívásaira reflektáló tartalom, amelyek megjelennek például a kis- és középvállalatok, vagy marketingügynökségek digitális marketing tevékenységében.

Szekciótitkár

Kemény Ildikó ildiko.kemeny@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Digitális Marketing Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 359
Telefon: +36 1 482 5252 • Mellék: 5252
témavezetőkajánlott témák

Digitális transzformáció: vezetési, szervezeti és teljesítmény kérdések szekció

Meghirdető szervezeti egység: Stratégiai Menedzsment Tanszék
A szekció a digitalizáció, digitális átalakulás kérdéseivel foglalkozik elsősorban a stratégia, a szervezet, a folyamatok és a teljesítmény aspektusai mentén, menedzsment fókusszal. 1.) Digitalizációra épülő üzleti modellek, hálózatok, IT és versenyképesség. 2.) Digitális stratégia/érettség/felkészültség, digitalizációs projektek vezetése. 3.) Folyamatautomatizálás és -robotizálás (RPA, AI stb.). 4.) Szervezetek digitális átalakulása, a jövő szervezete, kiemelten az üzleti szolgáltatóközpontok menedzsmentje. 5.) A digitális átalakulás teljesítményhatásai és teljesítménymérés a digitalizáció korában. 6.) Adatalapú döntések és menedzsment (BI, advanced analytics stb.). 7.) CDO és más, az adatvezérelt vállalatirányításhoz kapcsolódó felelősségek, szerepkörök.

Szekciótitkár

témavezetőkajánlott témák

Döntéshozatal elmélete és gyakorlata szekció

Meghirdető szervezeti egység: Döntéselmélet Tanszék
A szekcióba minden olyan dolgozatot szívesen látunk, amely a döntéselmélettel és a viselkedéstudományi megközelítéssel, vagyis a döntések meghozatalának elméleti vagy gyakorlati megközelítésével kapcsolatos. A meghirdetett témakörök a vállalati döntések mellett a döntéstervezés, a társadalmi vállalkozások és civil szervezetek döntési helyzetei, és a társadalmi döntések témakörét is felölelik.  

témavezetőkajánlott témák
Szántó RichárdDöntéstervezés (choice architecture) alkalmazhatósága Magyarországon
A döntéstervezés koncepcióját Richard Thaler és Cass Sunstein (2011): Nudge – Jobb döntések egészségről, pénzről és boldogságról c. könyve hozta be a köztudatba. A nudge (ösztökélés) koncepciójának lényege, hogy az emberi döntések szisztematikus torzításait, tévedéseit úgy aknázzuk ki, hogy ismerve ezeket a tévedéseket, olyan döntési környezeteket alakítsunk ki, amelyekben az emberek nagyobb eséllyel hoznak számukra kedvező döntéseket. Célunk, hogy feltárjuk, jelenleg milyen nudge-okat (rejtett ösztönzőket) alkalmaznak Magyarországon.
A COVID-19 járvány és a kockázatészlelés. A kockázatokat az emberek eltérően értékelik, de számos kutatás rávilágított, hogy az észlelt kockázat nagysága nem csak a várható negatív következményektől és azok bekövetkezési valószínűségétől függ, hanem számos szubjektív, valamint társas tényezőtől is. A koronavírus kapcsán is gyakran találkozhatunk észlelési csapdákkal, az egyéni döntéseinket pedig a kockázatról alkotott alátámasztott vagy kevésbé alátámasztott vélekedéseink alapvetően befolyásolják. A téma keretében kérdőíves felmérések elemzésére is lehetőség nyílik.
Gáspár Judit
Matolay Réka
Döntési technikák a gyakorlatban – társadalmi, szervezeti és személyes problémahelyzetekben
Hogyan alakítjuk saját és környezetünk jövőjét itt a jelenben? – reflexió egy problémafelismerési és megoldási folyamatra. Cél: egy szabadon választott – társadalmi, szervezeti, csoportos vagy egyéni szinten megfogalmazott – probléma mélyebb megértése, és a problémamegoldási folyamatban alkalmazott döntéshozatali technikák, módszerek és megközelítések bemutatása, külön reflektálva az egyéni és társadalmi (szűkebb és tágabb) környezetben értelmezhető tapasztalatokra, tanulságokra.
Kutatás a közösségért a közösséggel – civil szervezetek bevonásával valódi problémamegoldás, a Corvinus Sciences Shop támogatásával
Olyan TDK írásához adunk teret és konzultációt, amely civil/társadalmi/nonprofit szervezet aktuális és valódi kérdésére, döntési helyzetére épül. A civil szervezetek kérdéseit a Corvinus Science Shop gyűjti és kínálja a diák és a konzulense számára, azaz a témát ez a kiírás előre nem határozza meg. A választott civil kérdés feldolgozása és megválaszolása képezi a TDK elméleti és empirikus részeit. A folyamatban a szervezet, a diák és az oktató közösen dolgozik a kérdés megválaszolásán.
Matolay RékaTársadalmi vállalkozások döntési helyzetei
Milyen dilemmákkal, döntési helyzetekkel szembesülnek a társadalmi vállalkozók? Olyan empirikus munkák születésén dolgozunk, amelyek létező vagy születőben lévő, hazai vagy nemzetközi társadalmi vállalkozásokban vagy az őket támogató szereplők, azaz a társadalmi vállalkozási ökoszisztéma bizonyos tagjainál merülnek fel.
Wimmer ÁgnesInformációk a döntéshozatalban
Viselkedéstudományi megközelítés, pszichológiai tényezők az üzleti döntésekben
Heurisztikák a szállító-kiválasztásban és a vevő-szállító kapcsolatok kezelésében
Kulturális hatások az üzleti döntésekben, siker- és kudarctényezők vizsgálata
Kiss GabriellaTársadalmi részvétel online platformokon: elmélet és gyakorlat. Hogyan vehetnek részt az állampolgárok az őket érintő döntések meghozatalában helyi szinten? Milyen online platformok segíthetik ennek a kialakítását? Miben különbözhet a részvétel tartalma online illetve offline terekben? Ennek milyen elméleti vonatkozási vannak és milyen gyakorlati tapasztalatok támasztják ezt alá?
A részvételi költségvetés elmélete és gyakorlata. Hogyan vehetnek részt az állampolgárok egy város költségvetésének megtervezésében? Valóban társadalmilag jobb/elfogadhatóbb költségvetés születik ilyen módon? Elméleti áttekintés és gyakorlati megvalósítás.
Kiss Gabriella
Lazányi Orsolya
Közösségek szerepe a fenntartható életmód felé való átmenetben. Szakirodalmi áttekintés és empirikus kutatás. Hogyan segíthetik a kisközösségek a fenntarthatóság felé való átmenetet? Milyen közösségi kezdeményezések vannak Budapesten, amelyek a fenntartható életmóddal foglalkoznak?
Farkas-Kis MátéVezetői döntések az üzleti életben: a képességek és a felelősségvállalás harmóniája.
Társadalmi felelősségvállalás kontra profitmaximalizálás: döntési helyzetek és vezető döntéshozói képességek összehasonlítása a civil és az üzleti vezetői gyakorlatban.

Economics section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Institute of Economics
We welcome papers to this section in which authors make research in theoretical and/or empirical economics. There is no further specification, any area of economics is welcome.

Secretary of the section

Dr. Kuncz Izabella izabella.kuncz@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 219
Telefon: +36 1 482 5148 • Mellék: 5148
supervisorsrecommended topics
Éva, BERDEDemographic elements of economic growth
Price discrimination in Budapest Fitness Centers
The microeconomics of the gig economy (sharing economy)
Labor market situation of those who are older than 55
The present and the future of MOOC education
László, CSATÓRanking methods in sport and other fields
Klára, MAJOREmpirics and theory of real business cycles
Investment and financial uncertainties
Exchange rates and financial globalization
Péter, MIHÁLYIUnderstanding endogenous economic growth (Nobel prize, 2018)
The role of education, knowledge and skills in economic growth
The relationship between health status and economic development levels (regional comparisons)
András Olivér, NÉMETHEconomics and economic policy of growth
Péter, TALLOSDifference and differential equations with applications in economics

Egészségügy-gazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Egészségpolitika Tanszék
A szekcióba bármilyen tágabban az egészségügyhöz kapcsolódó témájú dolgozatot fogadunk, beleértve például, de nem kizárólag az egészségpolitika, egészségügyi közgazdaságtan, egészséggazdaságtani elemzések, egészségügyi technológiaelemzés és az egészség és életminőség mérése és értékelése területeket.

témavezetőkajálott témák
Brodszky ValentinBetegséggel összefüggő költségek, költségszámítás, költség-hatékonysági modellezés
Rencz FanniAz egészség értékelése időalku módszerrel, EQ-5D, kérdőívfejlesztés, betegbeszámolón alapuló mércék
Beretzky ZsuzsannaInformális ellátás krónikus megbetegedésekben, Betegségköltségek és életminőség mérés

Energiagazdálkodás és vízgazdaság kérdései szekció

Meghirdető szervezeti egység: Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
A szekció a meghirdető szervezeti egység kutatási témáinak teljes spektrumát lefedi. A víz és energiagazdálkodás egyaránt közszolgáltatások, sok hasonlósággal és számos eltéréssel, az alkalmazható szabályozási megoldások széles körével és sokféle kapcsolódási ponttal a környezetvédelem, fenntarthatóság, technológiai fejlődés vagy éppen az üzleti élet irányába. Ennek megfelelően a szekción belül mi is nyitottak vagyunk a víz- és energiagazdálkodáshoz kapcsolódó témák széles körére.

ENERGIAGAZDÁLKODÁS: Az energiagazdaság szekció az energiaszektorral kapcsolatos széles tématerületet ölel fel. Szekciónkba az áram-, gáz-, olaj- vagy hőpiacok akár európai szintű, akár régiós vagy hazai aktualitásait elemző dolgozatokat várunk. A dolgozatok fókusza lehet a globális, európai vagy régiós trendek elemzése, a piacok átalakulása és a szektorvállalatok adaptációs stratégiáinak elemzése. Megfelelő témaválasztás az is, ha a dolgozat egy-egy hazai szakpolitikai döntés hátterének megvilágítását, egy iparági szegmens vagy akár egy konkrét, az energiaszektorban tevékenykedő vállalat stratégiájának elemzését állítja középpontba.

VÍZGAZDÁLKODÁS – A csapvíztől az árvízig: A vizet a XXI. század stratégiai elemének tartják, egyre nagyobb érdeklődés fordul felé és az éghajlatváltozás kapcsán is egyre inkább előtérbe kerülnek a víz hiányából és a kiszámítható környezeti feltételek megbillenéséből fakadó társadalmi hatások. Ennek ellenére a közgazdaságtan bevett, klasszikus eszközei gyakran korlátozott szerepet játszanak a víz-kihívásokra adott policy válaszok kialakításában. Ezért szeretnénk erre a tématerületre érdeklődőket vonzani.
Olyan dolgozatokat várunk, amelyek a vízgazdaság valamely aspektusán keresztül reflektálnak a kihívásokra (mint az éghajlat változás, a tiszta ivóvízkészletek iránti növekvő igények, a készletek elszennyeződése, a demográfiai változások, az országokon belüli, vagy azokon átívelő vándorlás…). Megfelelő témaválasztás az is, ha a dolgozat egy-egy hazai szakpolitikai döntés hátterének megvilágítását, hatását dolgozza fel, vagy egy cég / fogyasztói csoport szempontjából elemez, tár fel folyamatokat.

Szekciótitkár

Ungvári Gábor gabor.ungvari@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
Kutató / Researcher
E épület, 117.1
Telefon: +36 1 482 5153 • Mellék: 5153
témavezetőkajálott témák

Európa szekció

Meghirdető szervezeti egység: Világgazdasági Tanszék
Az Európa szekció várja azokat a dolgozatokat, amelyek az EU-n belüli és azon kívüli, de európai országra fókuszáló (Balkán, Kelet-Európa, Kaukázus stb) témával kíván foglalkozni, több oldalról megvilágítani, kritikai megvilágításba helyezni azokat a folyamatokat, amelyek gazdaságilag, politikailag, társadalmilag vizsgálják meg kontinensünk és integrációnk kihívásait, állapotát.

Szekciótitkár

Miklós Gábor gabor.miklos2@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Globális Tanulmányok Intézet / Világgazdasági Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, 401
Telefon: +36 1 482 7425 • Mellék: 7425
témavezetőkajánlott témák
A témavezetésben a Világgazdasági Tanszék munkatársai szívesen állnak a hallgatók rendelkezésére. A Tanszék munkatársai és kutatási területei az önéletrajzukban itt érhetők el.Európai Unió jövője gazdasági, integrációs, jogi szempontból; Az EU tagállamok makrogazdasági változása, fejlődése; Magyarország szerepe és felelőssége az EU-ban; EU és az EU-n kívüli együttműködések és konfliktusok Európai Unió Amerika és Ázsia szorításában; Migrációs nyomás és ellene való védekezés Európán Magyar kisebbségek és autonómia törekvések Európában; Nyugat-Balkán csatlakozása az Európai Unióhoz, A Tőkepiaci Unió hatása a magyar tőkepiac fejlődésére, A kapitalizmus anomáliái Közép-Európában, Területi egyenlőtlenségek, Közép-Európa kutatási globális kontextusban

Felsőoktatás-menedzsment és felsőoktatás-policy szekció

Meghirdető szervezeti egység: Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja
AA szekció elsősorban a felsőoktatáshoz és tudománypolitikához kapcsolódó témákkal foglalkozó dolgozatokat vár. Minden olyan dolgozat releváns a szekcióban, amelynek fő fókusza a felsőoktatási ágazat vagy a felsőoktatási intézmények működése, és a tanulságok a felsőoktatás szereplői számára fogalmazódnak meg. A szekcióban szívesen fogadunk empirikus dolgozatokat, esettanulmányokat és koncepcionális írásokat, hazai és nemzetközi összehasonlításokat.

A kutatóközpontról további információ itt érhető el: http://nfkk.uni-corvinus.hu

A megfelelő konzulens megtalálásában a szekciótitkár tud segíteni.

Szekciótitkár

Kováts Gergely Ferenc gergely.kovats@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Stratégiai Menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 103
Telefon: +36 1 482 5179 • Mellék: 5179
témavezetőkajánlott témák
Kováts Gergely
Drótos György
Golovics József
a Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központjának tagjai
Felsőoktatás-policy: finanszírozás, intézményintegrációk, hozzáférés és esélyegyenlőség
Felsőoktatási intézmények menedzsmentje: intézményirányítási modellek és értékelésük, HR, gazdálkodás, minőségmenedzsment, teljesítményértékelés, IT rendszerek a felsőoktatásban
Tanulás- és oktatásmenedzsment, pedagógiai paradigmaváltások, lemorzsolódás, expanzió, programmenedzsment,
A Bologna-folyamat
Kutatásmenedzsment, tudománymetria, tudománypolitikai elemzések
A felsőoktatás nemzetköziesedése
Nemzetközi és hazai rangsorok
Digitalizáció a felsőoktatásban, smart universities
Intézményi stratégia, intézményi üzleti modellek
Felsőoktatási innovációk
Harmadik misszió a felsőoktatásban: a felsőoktatás társadalmi szerepe
Ipar és egyetem együttműködése
A felsőoktatás története

Fenntarthatósági menedzsment és környezetgazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Fenntarthatósági Menedzsment és Környezetgazdaságtan Tanszék
A szekció a gazdasági és társadalmi folyamatok környezeti és társadalmi hatásaival foglalkozik, különös tekintettel a vállalatok, vállalkozások működésére. A környezeti és társadalmi problémák elemzését és megoldási javaslatokat tartalmazó dolgozatokat várunk mind elméleti, mind pedig gyakorlati vonatkozásban. A javasolt témákon túl természetesen egyéb területeken is biztosítunk konzulenst a szekció témakörein belül.

Szekciótitkár

Dr. Ásványi Katalin katalin.asvanyi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Fenntarthatósági Menedzsment és Környezetgazdaságt
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 305
Telefon: +36 1 482 7223 • Mellék: 7223
témavezetőkajánlott témák
Ásványi KatalinVállalati fenntarthatósági menedzsment
Fenntarthatóság kommunikációja
Fenntarthatóság oktatásának hatása a fenntarthatósági tudatosságra
Csutora MáriaHogyan csökkenthető az élelmiszerek kínálata és kereslete közötti szakadék az iparosodott országokban (élelmiszerhulladék az el nem fogyasztott élelmiszerekből)?
Hogyan lehet egy vállalat karbonsemleges vagy nettó zéró kibocsátású? Hasonlítsa össze egy nemzetközi nagyvállalat és egy magyar vállalat karbonstratégiáját! Melyek a kritikus pontok? Mennyire meggyőzőek a stratégiák?
Gossler JuditKlímapolitika
Környezetgazdaságtan
Ökológiai gazdaságtan
Kerekes SándorA jövedelmi egyenlőtlenségek és a fenntarthatóság összefüggései
Kocsis TamásAz anyagi jólét, a jól-lét és a fenntarthatóság kapcsolata
Marjainé Szerényi ZsuzsannaKörnyezetértékelés
Környezetgazdaságtan
Szabályozóeszközök vizsgálat
Hulladékgazdálkodási kérdések
Széchy AnnaA klímapolitika aktuális kérdései
Vetőné Mózner ZsófiaFenntartható fogyasztás

Filozófia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Politikatudományi Tanszék
A társadalmi valóság elméleti, szisztematikus és történeti tárgyalású munkáit várjuk. A filozófiát tág értelemben felfogó, politikai filozófiai, vallástudományi témákat is várunk. Nagy hangsúlyt helyezünk a fogalomelemzésre, a jelentésátalakulások vizsgálatára, a történeti és szisztematikus tárgyalásra, melybe etikai, esztétikai, logikai, művészetelméleti, teológiai vonatkozások is bekapcsolhatók.

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Hoppál Bulcsú Kál bulcsu.hoppal@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
C épület, 508
Telefon: +36 1 482 7388 • Mellék: 7388
ajánlott témák
Témavezetői szerepet tudunk vállalni az alábbi tématerületeken: filozófiatörténet, politikai filozófia, etika, vallás és teológia, tudományfilozófia, matematika és logika filozófiai kérdései, kultúraelmélet.

Financial markets section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Institute of Finance
We welcome papers to this track in which authors make research in empirical and/or theoretical finance. There is no further specification, any area of financial markets is welcome. The professors of the faculty provided some research topics below, however any other research agenda is welcome. This is only a short list to inspire you. Although you can choose other topics and other supervisors as well. Please have a look on our department homepage and the profiles of the colleagues.

Secretary of the section

Dr. Králik Balázs balazs.kralik@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Befektetések
Mesteroktató II. / Master Lecturer II.
E épület, 279
Telefon: +36 1 482 5468 • Mellék: 5468
recommended topics
Empirical Asset Pricing
Anomalies on stock markets
Exchange rates and financial globalization
Uncertainites of financial markets
Event analysis

Földrajz, regionális fejlődés, geopolitika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék
A Földrajz, regionális fejlődés, geopolitika szekció a társadalmi–gazdasági jelenségek, egyes társadalmi csoportok földrajzi megjelenésének, területi egyenlőtlenségeinek és folyamatainak vizsgálataitól kezdve a települések és vállalatok fejlődésén át a fejlesztéspolitika és geopolitika valamennyi aspektusáig terjedő témában várja és gondozza a tudományos igényű vizsgálatok iránt érdeklődő hallgatók munkáit.

Szekciótitkár

Dr. Jeney László Botond laszlo.jeney@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 311
Telefon: +36 1 482 7735 • Mellék: 7735
témavezetőkajánlott témák
Hideg ÉvaAz integrált jövőkutatás elméleti és módszertani kérdései
Az integrált jövőkutatás művelése a gyakorlatban
Az interaktív előrejelzés-készítés folyamata különböző előrejelzési témákon bemutatva
Integrált foresight helye és szerepe az intézmények stratégiaformáló gyakorlatában
Az intézmények foresight érettségi szintjének összetett mérése egy-egy intézménycsoport esetében
Horizon scanning a gyakorlatban
Jeney LászlóEgy választott ország gazdaságföldrajzi különbségeinek vizsgálata regionális elemezési módszerekkel
Sikeres foglalkoztatási fejlesztések Dél-Abaúj hátrányos helyzetű településein
A fejlesztéspolitikai támogatások földrajzi összefüggései az Encsi járásban
Kocsis János BalázsTelepülés, közösség, identitás és irányítás
Urbanizációs folyamatok társadalmi vetülete
Varga ÁgnesVidéki tereink újraértelmezése a posztmodern korban: kényszerpályák, lehetőségek, dilemmák
Településföldrajzi, településhálózati kutatások a Kárpát-medencében/ V4-es országokban
Gazdaság- és társadalomföldrajzi egyenlőtlenségek a hazai térszerkezetben

Gazdaságelemzés és gazdaságmodellezés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A szekció az aktuáriustudományok, biztosítás, döntéselmélet, játékelmélet, operációkutatás és többváltozós adatelemzés témakörében született, erős módszertani szemléletű dolgozatokat fogadja.

Szekciótitkár

témavezetőkajánlott témák
Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés TanszékMatematikai közgazdaságtan és mikroökonómia (általános egyensúlyelmélet, társadalmi választások elmélete, mechanizmus- és implementációs elméletek, játékelmélet közgazdasági alkalmazásai)
Matematikai közgazdaságtan és makroökonómia (közgazdasági dinamika, dinamikus modellek, bifurkációs elméletek, kaotikus jelenségek, monetáris makrogazdaságtan)
Lineáris modellek elmélete és alkalmazásai (input-output modellek, lineáris erőforrás-allokációs modellek, újratermelési és árelméletek)
Alkalmazott ökonometriai és makrogazdasági modellek (számszerűsített általános egyensúlyelméleti modellek, energia- és környezetgazdasági modellek, makropénzügyi modellek)
Matematika TanszékPénzügyi matematika (tőzsdei árfolyamok modellezése, árfolyam-ingadozások elemzése, kockázatbecslés (VaR), lakossági és vállalati hitelkockázatok modellezése)
Konvex analízis és döntéselmélet (kereslet- és kínálatelmélet, relációelmélet)
Fogyasztói döntések elmélete (hasznosság-elmélet, keresleti függvény, termelés-elmélet)
Játékelmélet (Kooperatív játékelmélet, Algoritmikus játékelmélet, Elosztások axiomatikus vizsgálata, mandátumszámítási eljárások, választókerületek szabdalása, oligopol játékok)
Ütemezéselmélet (egy- és többgépes ütemezés, optimális és közelítő algoritmusok, heurisztikák)
Stabilitás, működőképesség és irányítás dinamikai rendszerekben (decentralizált dinamikai modellek, egyensúly és stabilitás, működőképesség és egyensúly kapcsolata, irányítási rendszerek, optimális és működőképes irányítások)
Operációkutatás és Aktuáriustudományok TanszékDöntéselmélet, többszempontú döntési problémák, (nem teljesen kitöltött) páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
Rangsorok, rangsorkészítési elvek és módszerek
Stabil párosítások és iskolai felvételi rendszerek
Kooperatív játékelmélet (implementáció alkumodellekkel: Nash-program, korrelált egyensúly, együttműködés és elosztás hálózatokban, költségelosztás játékelméleti módszerei, mérések bonyolult rendszerekben)
Osztályozás kategorizálás nélkül (klaszteranalízis)
Lineáris programozási feladatok gazdasági alkalmazásai
Kockázat és biztosítás
Többdimenziós adattömbök (pl. nyugdíj vagy hitelállomány) elemzése – Statisztikai módszerek aktuáriusi alkalmazásai (pl. mortalitási ráták előrejelzése, gépjármű-felelősségbiztosítás és bonus-malus rendszerek modellezése)

Gazdasági rendszerek, intézmények, szabályozás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdaságtan Intézet
A szekció szívesen fogad minden olyan TDK dolgozatot, amely gazdasági rendszerekkel, a posztszocialista átmenettel vagy szabályozási kérdésekkel foglalkozik, illetve az összehasonlító gazdaságtan, a gazdasági rendszerelmélet, a politikai gazdaságtan, az átment gazdaságtana, az oktatás-gazdaságtan vagy a piac- és versenyszabályozás diszciplínák valamely témaköréhez kapcsolódik.

Szekciótitkár

Katona Márton Tamás marton.katona@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 226
Telefon: +36 1 482 5379, 5536 • Mellék: 5379
témavezetőkajánlott témák
Ádám ZoltánA poszt-szocialista átalakulás összehasonlító gazdaságtana
Gedeon PéterA modern kapitalizmus modell-változatai; a posztszocialista átalakulás politikai gazdaságtana; a jóléti állam politikai gazdaságtana
Hámori BalázsVersenyképességi kérdések, értelmezésük makroszinten és a vállalkozások életében. Jóléti, és globalizációs problémák: fenntartható-e a jóléti gazdaság, milyen változások figyelgetők meg? Miként függ össze az állam gazdasági szerepvállalása az egyes nemzetgazdaságok fejlődési útjának a történeti sajátosságaival? Miért nem alakult ki elmélyült és erős gazdasági együttműködés a kelet-közép európai térség országai között?
Horváth JózsefJóléti állam és globalizáció; Kína és India gazdasági reformjai
Medve-Bálint GergőKözép-európai kapitalizmus változatok; az európai integráció hatásai a kelet-európai tagállamok politikaigazdasági intézményrendszerére
Rosta MiklósKözigazgatási reformok intézményi elemzése; önkormányzati rendszerek intézményi elemzése; puha költségvetési korlát
Székely-Doby AndrásA kelet-ázsiai fejlődés politikai gazdaságtana: különböző fejlődési stratégiák összevetése, sikeres és kevésbé sikeres felzárkózási kísérletek tapasztalatai és tanulságai; a kínai átalakulás aktuális kérdései; gazdasági fejlődés, reformok és átmenet: modellek és empirikus vizsgálatok
Veres PálA felsőoktatási rendszer finanszírozási és irányítási kérdései; a globalizáció intézményi kihívásai, különös tekintettel a nemzetgazdaságok esélyeire és kockázataira

Gazdaságpolitika és makroökonómia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdaságtan Intézet
A szekció a gazdaságpolitika és makroökonómia széles tárgykörében írt dolgozatokat várja, legyen szó akár elméleti megközelítésekről, akár a nemzetközi vagy a magyar tapasztalatok elemzéséről. Szívesen látunk minden dolgozatot az elméleti makrogazdasági kérdésektől a költségvetési vagy monetáris politikai szabályozáson át az egyes ágazati szakpolitikákig bármilyen gazdaságpolitikai és makroökonómiai témában.

Szekciótitkár

Németh András Olivér nemeth.andras@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 219
Telefon: +36 1 482 5148 • Mellék: 5148
témavezetőkajánlott témák
Andor LászlóAz EU gazdaságpolitikája
Bod Péter ÁkosNemzetközi pénzügyi intézmények működése és gazdaságpolitikai szerepe
Kálecz-Simon AndrásA kultúra gazdaságtana
Mihályi PéterAz egészségügy, nyugdíjrendszer, oktatás közgazdaságtana
Misz JózsefAz innováció gazdaságtana
Németh András OlivérA költségvetési politika elméleti és gyakorlati kérdései
Szabó-Bakos EszterA monetáris politika elméleti és gyakorlati kérdései
Takács TiborA gazdaságpolitika intézményrendszere és gazdaságpolitikai döntéshozatal
Tőkés LászlóGazdasági ingadozások, gazdasági növekedés

Health economics, policy and financing section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Health Policy
Student papers dealing with any topic related to health economics, pharmacoeconomics, financing healthcare systems, health policy in any country are welcomed.

Secretary of the section

Beretzky Zsuzsanna zsuzsanna.beretzky@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Egészségpolitika Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 533
supervisorsrecommended topics
Valentin, BRODSZKYPharmacoeconomic modelling. Analysis of disease related costs.
Fanni, RENCZHealth preference research, time trade-off, EQ-5D, questionnaire development and validation
Zsuzsanna, BERETZKYInformal care in chronic conditions, Cost of illness and quality of life
Peter, BALÁZSUtility assessment, willingness to pay, systematic reviews

HR és szervezetfejlesztés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Szervezeti Magatartás Tanszék
A szekció a vezetéstudomány témakörein belül a szervezeti élet „soft” oldalára koncentrál. Vizsgálati fókuszában egyrészt az emberi tényező, másrészt pedig a szervezeti valóságok különböző megközelítései állnak. Szekciónkba várjuk az emberierőforrás-menedzsment és -fejlesztés kérdéseivel, a szervezetfejlesztéssel, illetve a szervezetelméletekkel és a szervezeti magatartást meghatározó egyéb tényezőkkel foglalkozó kutatásokat.

Szekciótitkár

Baksa Máté mate.baksa@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás és Emberi Erőforrásfejl.Tsz
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 383
Telefon: +36 1 482 5187 • Mellék: 5187
témavezetőkajánlott témák
Az adott témához leginkább kapcsolódó oktatók megtalálásában bátran vegye igénybe a szekciótitkár segítségét!Emberi erőforrás menedzsment és fejlesztés
HR jövője 
Szervezetfejlesztés
Vállalati gyakorlat eltérő szervezeti paradigmák és szervezetelméletek szerint 
A szervezeti magatartást meghatározó tényezők 
Szervezetfejlesztés és szervezeti tanulás 
Interkulturális menedzsment 
Szerep – személy – szervezet 
Szervezeti szocializáció és identitás 
Employee voice
Leadership 
Társadalmi vállalkozások vezetése
Karriermenedzsment

Inequalities in a historical perspective section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Communication and Media Science
This section welcomes research papers, analytical descriptions, and comparative or case studies of inequality issues, global or local, in any historical era, from the ‘caveman’ till yesterday. A significant share of today’s human population does not have full access to basic needs of life, fresh air, potable water, sufficient food, and housing. Proper health-care and education are even less accessible for many. There are considerable inequalities in wealth and income, economic and social circumstances, and access to diverse infrastructures, including communication and media. Thus, inequality is the most crucial issue that social sciences, arts and humanities should explore. The historical perspective provides a deeper understanding of the present for setting the future.

Secretary of the section

supervisorsrecommended topics

Informatika és információmenedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Adatelemzés és Informatika Intézet
A szekcióba azoknak a hallgatóknak a jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek akár az informatikai fejlesztések iránt, akár információmenedzsementtel kapcsolatos témák iránt. A szekcióba széles körben nyújthatók be pályamunkák, akár az informatikai megoldások és forráskódok világából, akár az információs társdalommal kapcsolatos bármely témakörből (üzleti folyamatok elemzése, IT jogi kockázatok kezelése, mesterséges intelligencia etikai vonzatai, stb.)

Szekciótitkár

Mike Nimród nimrod.mike@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Infokommunikáció Tanszék
Tanársegéd / Assistant Lecturer
Sóház, 20
témavezetőkajánlott témák

International relations section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of International Relations
Section International Relations welcomes papers on inter-state relations, on the role of IOs (universal and/or regional) and other non-state actors in the international system or on impacts of global challenges on international affairs. We invite papers presenting original theoretical and empirical research work in the field of IR, focusing on foreign policy analysis, area studies, security studies or dilemmas of international law.

Secretary of the section

dr. Lehoczki Bernadett Judit bernadett.lehoczki@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Globális Tanulmányok Intézet / Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 405
Telefon: +36 1 482 7311 • Mellék: 7311
recommended topics
multipolarity in the international system
emerging powers in international relations
area studies
challenges of international organisations, international law and human rights in the 21st century
global challenges (poverty, inequality, migration, climate change, diseases, etc.)

Intézmények és gazdasági viselkedés

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdaságtan Intézet
A tanszék ebben a szekcióban elsősorban olyan dolgozatokat vár, amelyek betekintést engednek az intézményi közgazdaságtan és a gazdasági viselkedés különféle problémáiba. Ennek során többek között örömmel foglalkozunk a tranzakciós költségek gazdaságtanával, a szerződések kérdéseivel, a közösségi döntések elméletével, a kollektív cselekvés logikájával és a tulajdonjogok mindig aktuális problémaköreivel. A dolgozatok foglalkozhatnak például a legfontosabb gazdasági intézményekkel, és a kapcsolódó viselkedési és szabályozási kérdésekkel, a különböző tulajdonformákkal és koordinációs mechanizmusokkal és a gazdasági szereplőknek az azokra adandó racionális és érzelmi reakcióival. Ugyancsak üdvözlünk minden a piac, a vállalat és az állam intézményi elméletének és viselkedési kérdéseinek, azok empirikusan vizsgált problémáinak a bemutatására vállalkozó, továbbá az intézmények és viselkedési sajátosságok gazdasági rendszerré szerveződését tárgyaló kutatást/munkát.

Szekciótitkár

Golovics József jozsef.golovics@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 226
Telefon: +36 1 482 5379, 5536 • Mellék: 5379
témavezetőkajánlott témák
Ádám ZoltánA populizmus, az autoriter politikai rendszerek és a demokratizálódás intézményi gazdaságtana
Golovics JózsefElvándorlás Magyarországról; a képzett munkaerő Európai Unión belüli áramlása; az intézményi közgazdaságtan alkalmazási lehetőségei aktuális kérdésekre
Győrffy DóraIntézményi minőség és gazdasági teljesítmény Magyarországon és a tágabb régióban
Hámori BalázsIntézményi kérdések, intézményi átalakulás és intézményi innovációk az átmeneti gazdaságokban; a piactípusok és gazdasági szereplők kapcsolódó viselkedési sajátosságai, általában a gazdasági viselkedés sajátosságai, az érzelmek, indulatok viszonya a racionális magatartáshoz, mi számít racionálisnak és mi nem, s miért nem baj az, ha valamilyen gazdasági/üzleti magatartás nem fér bele a közgazdaságtan racionalitási elképzeléseibe?
Kertész KrisztiánPiaci és kormányzati kudarcok
Veres PálA tulajdonjogok értelmezhetősége a felsőoktatásban rendszer és szervezeti szinten. A tulajdonjogok elosztása és tulajdonformák – hazai és nemzetközi tények, viták és tendenciák

Issues of energy management and water management section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Regional Centre for Energy Policy Research
The section covers the entire spectrum of research topics of the announcing organizational unit. Water and energy management are both public services, with many similarities and many differences, with a wide range of applicable regulatory solutions and many connection points in the direction of environmental protection, sustainability, technological development or even business life. Accordingly, within the section, we are also open to a wide range of topics related to water and energy management.

ENERGY MANAGEMENT: The energy economy section covers a wide range of topics related to the energy sector. In our section, we welcome papers analyzing the current affairs of the electricity, gas, oil or heat markets either at the European level, regionally or domestically. The focus of theses can be the analysis of global, European or regional trends, the transformation of markets and the adaptation strategies of sector companies. It is also a suitable choice of topic if the thesis focuses on the illumination of the background of a domestic policy decision, the analysis of an industry segment or even the strategy of a specific company operating in the energy sector.

WATER MANAGEMENT – From tap water to flood: Water in the 21st century is considered a strategic element, there is increasing interest in it, and the social effects resulting from the lack of water and the tilting of predictable environmental conditions are increasingly coming to the fore in connection with climate change. Despite this, the established, classic tools of economics often play a limited role in shaping policy responses to water challenges. That is why we want to attract people interested in this topic.
We are looking for theses that reflect on the challenges through some aspect of the water economy (such as climate change, increasing demands for clean drinking water supplies, pollution of supplies, demographic changes, migration within or across countries…). An appropriate choice of topic is also if the thesis elaborates on the background and impact of a domestic policy decision, or analyzes and explores processes from the point of view of a company / consumer group.

Secretary of the section

Ungvári Gábor gabor.ungvari@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
Kutató / Researcher
E épület, 117.1
Telefon: +36 1 482 5153 • Mellék: 5153
recommended topics

Kommunikációelmélet szekció

Meghirdető szervezeti egység: Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
A Kommunikációelméleti szekció vizsgálódási körébe a társadalmi és szervezeti kommunikáció, a közvetlen emberi kommunikáció, a kommunikáció pszichológiája, továbbá az oktatás témakörei tartoznak. A szekció mind az elméleti, mind az empirikus kutatások iránt érdeklődő hallgatók munkáit fogadja.

témavezetőkajánlott témák
Benczes RékaKeretezés, metafora és metonímia a verbális/vizuális kommunikációban.
Nyelvi és fogalmi kategorizáció.
Bokor TamásDigitális kompetenciák egyetemisták és munkavállalók körében.
Etikai kérdések a digitalizációban
Kovács GáborA nem verbális jelzések hatása a gondolkodásra és a beszédre.
Médiaüzenetek kognitív feldolgozása
Pelle VeronikaAz újmédia nyelve: új kommunikációs mintázatok a digitális színtereken
Egyéni témaválasztás személyes konzultáció alapján
Sass JuditInformációfeldolgozási mód és világkép.
Önszabályozás és akadémiai teljesítmény.
Tehetségképek a felsőoktatásban
Veszelszki ÁgnesA digitális kommunikáció legújabb fejleményei (fake news, deep fake, AI, új közösségi oldalak, Tiktok).
Tudománykommunikáció (áltudományosság).
Marketolingvisztika (a marketing nyelvészeti kutatása; a digitális marketing nyelvi jellemzői)

Közgazdálkodás és közpolitika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közpolitika Tanszék
A szekcióba olyan dolgozatokat várunk, amelyek a kormányzás különböző szintjeinek (nemzeti, területi, európai) és tágabban a közszektor, illetve a nonprofit szektor szereplőit, intézményeit, folyamatait, működését, döntéshozatali mechanizmusait vizsgálják, illetve valamely szakpolitika, szakpolitikai intézkedés elméleti, illetve empirikus elemzését végzik el a közgazdaságtan, közpolitika, politikatudomány, szociológia, menedzsmenttudományok és más társadalomtudományi megközelítések alkalmazásával.

témavezetőkajánlott témák
Bartha AttilaJóléti reformok
Fejlesztéspolitika és jólét
Gazdaságpolitika és intézmények
Korrupció és kormányzás
Csengődi SándorHálózatos iparágak és ágazati szabályozás
Állami szerepvállalás a kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzésében
KKV támogatások és versenyképesség
Állami közfeladatok hatékony ellátása
Szakpolitikák tervezése és értékelése
Fejlesztéspolitikai tervezés és az eredmények értékelése
Hajnal GyörgyA magyar közigazgatás kulturális jellemzői és azok alakulása
Közigazgatási, kormányzati reformok Magyarországon és Europában
Közpolitikai változások, közpolitikai sikerek és kudarcok
Politikai és adminisztratív kontroll; bürokratikus autonómia és átpolitizáltság a magyar közigazgatásban
Témavezetés a kutatási területei témájából, a legújabb publikációs lista az alábbi linken érhető el:
https://scholar.google.hu/citations?hl=en&user=ozlQc4sAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Ugrósdy MártonTeljesítménymenedzsment a közigazgatásban Magyarországon és külföldön

Közlekedés és mobilitás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Turizmus Tanszék
Szekció célja, hogy teret adjon a közlekedés és turizmus sokrétű kapcsolódását, a közlekedés fejlesztését, annak fenntarthatóságát, aktuális tendenciáit és a közlekedés alágazati jellegzetességeit bemutató dolgozatoknak. Alábbi témák iránt érdeklődők keressék a szekciótitkárt, aki megfelelő egyetemi és külső szakmai konzulensekhez irányítja a hallgatókat.

Szekciótitkár

Dr. Jászberényi Melinda jaszberenyi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Turizmus Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 301
Telefon: +36 1 482 7216 • Mellék: 7216
témavezetőkajánlott témák
Jászberényi MelindaLégi turizmus
Keller KrisztinaKerékpáros turizmus
Kökény LászlóLégiközlekedési szektor pénzügyi teljesítményének mérése
Megosztás alapú járművek fogyasztói kihívásai
Michalkó GáborA nemkonvencionális turisztikai mobilitás
Miskolczi MárkÖnvezető járművek és a turizmus

Logisztika és ellátási lánc menedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A szekció felöleli az ellátási lánc menedzsment, beszerzés, közbeszerzés, disztribúció, szállítás, termelésmenedzsment, lean menedzsment, logisztikai teljesítménymérés, és a fenntarthatóság a logisztikában témaköröket.

Szekciótitkár

Dr. Kiss János janos.kiss@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Ellátásilánc-menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens, PhD / Associate Professor, PhD
E épület, 123.2
Telefon: +36 1 482 5261 • Mellék: 5261
témavezetőkajánlott témák
Demeter Krisztinaglobális termelés
termelési stratégia
termelés- és szolgáltatásmenedzsment
Ipar 4.0
Gelei AndreaLogisztikai menedzsment és stratégia, ellátásilánc-menedzsment, kapcsolatmenedzsment, ellátási hálók menedzsmentje
Kiss JánosInnováció az ellátási láncban
Az innováció hatása a versenyképességre
Innováció és fenntarthatóság
Losonci DávidVállalati versenyképesség Magyarországon – lemaradók, felzárkózók (kérdőíves adatbázis elemzése; vállalati esettanulmány készítése)
A lean menedzsment mint a versenyképesség javításának eszköze – vezetői képességek és leadership vizsgálata
Digitális vállalat – digitalizáció a vállalati gyakorlatban esettanulmány alapján (ipar 4.0, service 4.0)
Matyusz Zsolttermelés- és szolgáltatásmenedzsment
logisztikai szolgáltatások, szállítmányozás, fuvarozás
minőségmenedzsment értékteremtő folyamatok menedzsmentje
Nagy Judit (összesen maximum 5 főIpar 4.0 a logisztikában
Ipar 4.0 az élelmiszeriparban
Menedzsment problémák az élelmiszeripari ellátási láncban
Tátrai TündeKis és középvállalkozások támogatása a közbeszerzésben
Vörösmarty GyöngyiVállalati beszerzés
Beszerzési folyamat, beszállítómenedzsment és eszközei
Környezeti szempontok a beszerzésben;
Kkv-k beszerzése;
Beszerzési szerepek és feladatok a beszerzési szervezetben
Wimmer ÁgnesTeljesítménymérés, teljesítménymenedzsment az ellátási láncban
Logisztikai teljesítménymérés és kontrolling
Vevő-szállító kapcsolatok értékelése, üzleti kapcsolatok értékelése és menedzsmentje
Az emberi tényező szerepe az üzleti kapcsolatokban
Viselkedéstudományi megközelítés a termelés- és szolgáltatásmenedzsmentben

Makropénzügyek szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Intézet
A Makropénzügyek szekcióba elsősorban a Makropénzügyek Tanszék (Pénzügy Intézet) oktatási és kutatási területeihez kapcsolódó elméleti és gyakorlati megközelítésű témákat várunk (pl. Adópolitika, adózás; Egészségügy‐ és nyugdíjfinanszírozás; Pénzelmélet, pénzügypolitika; Hitelpénzrendszer működése, pénzügyi egyensúlyhiányok és pénzügyi stabilitás; Monetáris politika, euróövezet; Adónemek és adórendszerek; Alternatív finanszírozási rendszerek; Államadósság, állampapír-piacok; Az egyéni életpálya pénzügyei, öngondoskodás). A tanszéki munkatársak kutatási területe, elérhetőségei és a fogadóórák megtalálhatóak a Makropénzügyek Tanszék honlapján.

Szekciótitkár

Vaskövi Ágnes agnes.vaskovi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Makropénzügyek
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 333
Telefon: +36 1 482 5216 • Mellék: 5216
témavezetőkajánlott témák

Marketing-, média, designkommunikáció szekció

Meghirdető szervezeti egység: Marketing- és Designkommunikáció Tanszék
A marketingkommunikáció a XXI. században már nem ATL és BTL eszközök kombinációjaként vizsgálandó. Minden kommunikál, megjelennek közvetlen és közvetett üzenetek. Az infokommunikációs technológiák forradalma nemcsak a média színtéren vezetett radikális szerkezeti átalakulásokhoz, hanem a vállalati kommunikáció területén is komoly változásokat idézett elő az ezredfordulót követően. A designkommunikáció nem csupán funkció és forma, hanem tartalom, üzenet, stílus és kultúra is egyben. Ez egy szemlélet, amely a designt és az életünket meghatározó gazdaságot, valamint a stratégiai kommunikációt próbálja összekötni a hozzáillő státusszal együtt. A kommunikáció ebben a formában nem egy utólagos sallang, hanem a problémakereséssel, problémamegoldással együtt születik és kódolódik a termék, szolgáltatás vagy éppen eljárás fejlődésébe.
A TDK szekció munkája során arra keressük a választ, hogy mit jelent a vállalati kommunikáció klasszikus és legújabb eszközei közötti átjárás tartalmi és technikai értelemben, az egyes eszközök szinergiái milyen feltételek között és hogyan használhatók ki, mik az üzenethordozók fogyasztói/felhasználói befogadásának tényezői, támogatói és hátráltatói. Kitérünk így a klasszikus és új generációs kommunikációs eszközökre, az olyan közvetett kommunikációs eszközökre, mint a termék, márka, csomagolás, vagy a divat, vizsgáljuk a kommunikáció gazdasági hátterét és művészi megoldásainak hatásait. TDK szekciónkba újszerű, tudományos kérdéseket felvető, a technikát bátran használó, kísérletező kedvű szerzőket és szerzőcsoportokat várunk.

Szekciótitkár

Markos-Kujbus Éva eva.kujbus@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketing- és Designkommunikáció Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 337
Telefon: +36 1 482 5390 • Mellék: 5390
témavezetőkajánlott témák
Ásványi KatalinFenntarthatóság és felelősségvállalás kommunikációja, felelős marketing
Cosovan AttilaIdentitásmenedzsment a tervezői kapcsolatteremtés kontextusában
Csordás TamásPénzintézetek reklámtevékenysége (ATL / ATL vs. online összehasonlítás / paid vs. owned media összehasonlítás)
Online közösségek vs. márkák (márkaközösségek üzleti szerepe; ellenmárkázás; online fogyasztói értékelések / panaszok)
Faludi JuliannaCobranding, Open design, Interkulturális márkázás
Horváth DóraDesingkommunikáció vs. designgondolkodás – elmélet / gyakorlat
Komár ZitaGender és reklám: nemi sztereotípiák megjelenítése és femvertising
Reklám- és médiaretorika: meggyőzési és manipulációs technikák
Énmárka: márkaépítés és kommunikációs stratégiák
Interkulturális kommunikáció
Markos-Kujbus ÉvaAz offline és online szájreklám marketingkommunikációs szerepe; Az online közösségek szerepe és működése
Simay AttilaSzemélyes adatok és a magánélet védelme (privacy); Internetes gazdaság Kínában
Varga ÁkosNeuromarketing; Online marketing; Hírek, álhírek a közösségi médiában

Marketingstratégia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Marketingmenedzsment Tanszék
A Marketingstratégia szekcióba olyan dolgozatokat várunk, melyek a marketing stratégiai kérdéseit, valamint az azokhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati megfontolásokat tárgyalják, ideértve a piaci stratégia, versenyelemzés, online-marketing, kereskedelem, szolgáltatások, valamint a non-profit területek marketingstratégiai témakörét is.
A szekció a mainstream területek mellett az alternatív megközelítésekben gondolkodókat is szívesen várja (pl. posztmodern). Bátorítjuk az olyan dolgozatokat, amelyek más tudományterület és a marketing módszereit közösen alkalmazzák.
A TDK keretében várjuk azokat a hallgatókat, akik elméletileg felkészültek, megfelelő kutatási kérdéseket képesek megfogalmazni akár egy gyakorlati területen is és azt tudományos igénnyel elemezni tudják.
A résztvevőknek a témavezetők széleskörű irodalmi és kutatási támogatást nyújtanak, magyar és idegen nyelvű irodalom ajánlásával, kutatási módszertani megoldások megvitatásával.

Szekciótitkár

Berezvai Zombor zombor.berezvai@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 355
Mellék: 5518
témavezetőkajánlott témák
Agárdi IrmaKiskereskedelem, CRM
Bauer AndrásMarketingstratégia
Gyulavári TamásÁrképzés
Keszey TamaraMarketingtervezés
Kenesei ZsófiaSzolgáltatásmarketing
Kolos KrisztinaSzolgáltatásmarketing, Márkamenedzsment, Márka és fogyasztó kapcsolata
Mitev ArielTársadalmi marketing és alternatív megközelítések
Gáti MirkóBusiness marketing

Matematika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Adatelemzés és Informatika Intézet
A szekcióba olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a matematika és közgazdasági alkalmazásai iránt, valamint szívesen foglalkoznának a tananyag mélyebb megértését és azt meghaladó, új ismeretek elsajátítását elősegítő kérdésekkel.

Szekciótitkár

Pusztai Péter peter.pusztai1@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Matematika Tanszék
Tanársegéd / Assistant Lecturer
Sóház, 229/B
Telefon: +36 1 482 7445 • Mellék: 7445
témavezetőkajánlott témák

Médiatudomány szekció

Meghirdető szervezeti egység: Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
A Médiatudomány szekció a média és az újmédia kérdéseit vizsgálja, társadalomtudományi aspektusból, külön figyelemmel a közéleti kommunikáció, a marketingkommunikáció, illetve a médiatudatosság témaköreire. A szekció mind az elméleti, mind az empirikus kutatások iránt érdeklődő hallgatók munkáit fogadja.

témavezetőkajánlott témák
Bodnár ÉvaGenerációs eltérések a munkaerőpiacon
Az önkéntesség személyiségháttere
Bokor TamásDigitális hálózati média mint iskolarendszeren kívüli oktató-nevelő eszköz
Újmédia-jártasság vállalkozások körében
Deli EszterVizuális retorika: képi kommunikáció, reklám, vizualitás a hírközlésben, filmelemzés
Médiaretorika: beszédelemzések, politikai retorika, kampánykommunikáció, érvelési hibák
Újmédia-kommunikáció: surveillance kultúra, online zaklatás, újmédia-tudatosság, médiakonvergencia
Forgács AttilaImagekutatás
Komár ZitaFérfi-női kommunikáció és a média: genderkérdések és nemi sztereotípiák megjelenése a reklámokban; femvertising; a femininitás és maszkulinitás változó dimenziói
Marketingkommunikáció: branding és personal branding; influencer marketing; reklámpszichológia
Retorika és (nyilvános) beszéd: érveléstechnika, manipuláció és meggyőzési stratégiák a kommunikációban
Kultúraközi kommunikáció a szervezeti és interperszonális kommunikációban
Pelle VeronikaA médiatudatosság kérdései: digitális kompetenciák, generációs különbségek, médiaoptimista és médiapesszimista paradigmák
A médiaoktatás kihívásai és lehetőségei: újmédia-tudatosságra nevelés az iskolában és azon kívül
Az újmédia jelenségköre: online platformok és sajátosságaik, használat és hatások
Székely Levente(Témafüggetlen) empirikus kvantitatív és kvalitatív kutatások: kérdőíves felmérések, fókuszcsoportok, interjús kutatások, kísérletek, marketing- és piackutatások (pl. célcsoport kialakítás, szegmentáció)
Médiafogyasztási és/vagy kommunikációs szokások, egyes társadalmi csoportok (pl. fiatalok, idősek stb.) szokásai

Mikroökonómia, versenypolitika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdaságtan Intézet
A szekció elsősorban fogyasztói viselkedéssel, piacelméleti problémákkal és versenypolitikával foglalkozó dolgozatokat vár.

Szekciótitkár

Dr. Isztin Péter Zoltán peter.isztin@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 240
Telefon: +36 1 482 5188 • Mellék: 5188
témavezetőkajánlott témák
Bakó BarnaJátékelméleti és piacelemzési problémák és alkalmazások
Berde ÉvaAz idősek munkaerőpiaci helyzetével összefüggő elmezések,
A megosztásos gazdaság, gig (meló) gazdasággal kapcsolatos elmezések, árdiszkriminációval kapcsolatos elemzések
Isztin PéterPiacelemzés, árelméleti alkalmazások, társadalmi jelenségek/problémák közgazdasági elemzése
Szakadát LászlóPiacelemzés, vállalatelmélet és ösztöntési problémák, járadékvadászat, szabályozás, antitröszt

Nemzetközi marketing és fogyasztói magatartás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Interkulturális és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A szekció szívesen fogad olyan dolgozatokat, amelyek markerting problémákat nemzetközi, interkulturális aspektusból vizsgálnak. A szekció kiemelten érinti a tágan értelmezett fogyasztói magatartás különböző területeit, akkor is, ha az csak a hazai mintázatok megismerésére, kibontására, elemzésére törekszik.

Szekciótitkár

Pelsőci Balázs Lajos balazs.pelsoci@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet
Elemző / Analyst
E épület
témavezetőkajánlott témák

Nemzetközi tanulmányok szekció

Meghirdető szervezeti egység: Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
A Nemzetközi tanulmányok szekció várja azokat a dolgozatokat, amelyek az államközi kapcsolatokkal, nemzetközi szervezetek és egyéb nem állami szereplők nemzetközi rendszerben betöltött szerepével, illetve a globális kihívások nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatásaival foglalkoznak. A beérkező dolgozatok foglalkozhatnak a nemzetközi kapcsolatok elméleteinek továbbgondolásával, azok empirikus tesztelésésével, külpolitika elemzéssel, biztonságpolitikával vagy nemzetközi jogi kérdésekkel.

Szekciótitkár

dr. Lehoczki Bernadett Judit bernadett.lehoczki@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Globális Tanulmányok Intézet / Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 405
Telefon: +36 1 482 7311 • Mellék: 7311
ajánlott témák
Állami és nem állami szereplők a nemzetközi rendszerben
A nemzetközi jog fejlődése, aktorai és dilemmái
A nemzetközi migráció kihívásai
A globalizáció hatásai a nemzetközi rendszerre
Politikai és gazdasági folyamatok az egyes világrégiókban
Emberi jogok és nemzetközi kapcsolatok
A nemzetközi politika elmélete és a gyakorlat találkozása
A külpolitika gazdaságiasodása, gazdaságdiplomácia
Civilizációk és kultúrák a nemzetközi rendszerben, ezek hatása az államközi kapcsolatokra
Biztonságpolitikai dilemmák a 21. században
Nemzetközi terrorizmus: kihívások és megoldási kísérletek
Aktuálpolitikai kérdések, különös tekintettel a nagyhatalmak szerepvállalására

Pénzügyi ökonometria szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Intézet
A Pénzügyi ökonometria szekcióba olyan dolgozatokat várunk, amelyek vagy ökonometriai módszerek szimulációs vizsgálatát helyezik a középpontba, vagy egy empirikus kutatási kérdés során ökonometriai/statisztikai módszerek előnyeinek/hátrányainak bemutatására törekednek. A hagyományos ökonometriai modellek mellett a gépi tanulási módszerek pénzügyi alkalmazásait vizsgáló kutatásokat is várjuk. Érdeklődő, de nem kiforrott ötlettel rendelkező hallgatók esetén a TDK témájának kiválasztásában és a témavezetői munkában a Pénzügy Intézet munkatársai segítenek. A tanszéki munkatársak kutatási területe, elérhetőségei és a fogadóórák megtalálhatóak a Pénzügy Intézet honlapján.

Szekciótitkár

Badics Milán Csaba milancsaba.badics@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Befektetések
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 279.1
Telefon: +36 1 482 5338 • Mellék: 5338
ajánlott témák
Statisztikai próbák vizsgálata Monte Carlo-szimulációval
Reguralizációs módszerek használata az ökonometriában
Volatilitásklasztereződés modellezésének lehetséges ökonometriai módszerei
Oksági kapcsolatok vizsgálata ökonomeriai módszerekkel
Modelszelekciós elvek elemzése/összehasonlítása

Pénzügyi piacok szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Intézet
A Pénzügyi Piacok szekciójába olyan dolgozatokat várunk, amelyek empirikusan vagy elméleti módon vizsgálják az egyes piacok működését. Érdeklődő, de nem kiforrott ötlettel rendelkező hallgatók esetén a TDK témájának kiválasztásában és a témavezetői munkában a Pénzügy Intézet munkatársai segítenek. A tanszéki munkatársak kutatási területe, elérhetőségei és a fogadóórák megtalálhatóak a Pénzügy Intézet honlapján.

Szekciótitkár

Dömötör Barbara Mária barbara.domotor@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Befektetések
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 281
Telefon: +36 1 482 5222 • Mellék: 5222
ajánlott témák
Empirikus eszközárazás
Tőkepiaci anomáliák
Pénzügyi piacok közötti kapcsolatrendszerek modellezése
Likviditás modellezése
Eseményelemzés statisztikai módszerekkel

Philosophy section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Political Sciences
We are looking forward to papers with a theoretical, systematic and historical discussion of social reality. We also expect topics that take philosophy in a broad sense, political philosophy, and religious studies. We place great emphasis on conceptual analysis, the examination of meaning transformations, and historical and systematic discussion, which can include ethical, aesthetic, logical, art theory, and theological aspects.

Secretary of the section

Dr. Hoppál Bulcsú Kál bulcsu.hoppal@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
C épület, 508
Telefon: +36 1 482 7388 • Mellék: 7388
recommended topics

Politikai gazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdaságtan Intézet
A szekcióba olyan szerzők dolgozatait várjuk, akik a gazdasági folyamatokat politikai vonatkozásukkal együtt elemzik, legyen az akár iparág-, országspecifikus, regionális, vagy globális keretbe foglalva. A szekció befogad minden, a klasszikus és modern politikai gazdaságtan tárgykörébe tartozó, tudományos igényességgel megírt pályamunkát.

Szekciótitkár

Drabancz Áron aron.drabancz@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
PhD Hallgató / PhD Student
témavezetőkajánlott témák
Akinek még nincs konzulense, tanácsért forduljon a szekció titkárához.A szekció fókuszában kiemelt helyen szerepelnek az alábbi témák:
a világrend alakulásának hosszú távú politikai, gazdasági és kulturális aspektusai, különös tekintettel ezek elméleti hátterére
globalizáció elmélete
erkölcsi-kulturális értékek érvényesítése gazdasági eszközökkel
információs és tudásalapú gazdaság
a fejlődéssel összefüggő elméleti közgazdasági eredmények különös tekintettel az iparpolitikára

Politikatudomány szekció

Meghirdető szervezeti egység: Politikatudományi Tanszék
A szekcióba várjuk azon politikatudományi tárgyú dolgozatokat, amelyek a tágan értelmezett politikai rendszer egy vagy több elemével kívánnak foglalkozni. Az írások irányulhatnak a politikai intézmények leírására és összehasonlítására, politikai szereplők (pártok, politikusok) vizsgálatára, választások vagy választói magatartás bemutatására, egyes politikai események magyarázatára, de lehetnek közpolitikai, politikaelméleti, politikatörténeti, politikai kommunikációs, vagy akár politikai gazdaságtani tárgyúak is.

Szekciótitkár

Molnár Csaba csaba.molnar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, 513
Telefon: +36 1 482 7714 • Mellék: 7714
témavezetőkajánlott témák
Balázs Zoltánmagyar és egyetemes politikai eszme/elmélettörténet
ideológiák, politikai értékek
erkölcs és politikai kapcsolata
társadalmi hatalom és bizalom viszonyai
politika és vallás/egyházak
önkormányzatok
hatalmi ágak
politika az irodalomban
Dúró Józsefeuroszkepticizmus
politikai radikalizmus, radikális/alternatív pártok
radikális jobboldal
populizmus
kelet- és közép-európai politikai rendszerek
nyugat-európai politikai rendszerek
Farkas Bede Katalinpolitikaidiskurzus-elemzés (magyar, UK, USA)
diktatúrák kommunikációja
amerikai elnöki beszédek
reprezentációk
brit radikalizmus
Gallai Sándorkelet-európai politikai rendszerek
magyar politikai rendszer
kormányzás és közpolitika
migráció
Körösényi Andráspolitika a “post-truth” vagy/és populizmus korában
liberális demokráciák dekonszolidációja (USA, Olaszország, Franciaország)
autoriter vagy/és hibrid rezsimek (pl. Oroszország, Törökország, kelet- és közép-európai államok)
demokrácia- és képviseletelméletek
pragmatikus, ideologikus vagy/és karizmatikus politikai vezetés
vezetés, manipuláció és demokrácia
az Orbán-rezsim és politikatudományi értelmezései
Kurtán Sándorparlamentarizmus Magyarországon
osztrák és német politikai rendszer
titkosszolgálatok helye a politikai rendszerben
Toronyai Gáborpolitikai filozófia
politikai eszmetörténet
Ványi ÉvaXX. századi egyetemes és magyar politikatörténet
kormányzati döntéshozatal
pártkormányzás – párt és kormány kapcsolatrendszer a demokratikus rendszerekben
politika és közigazgatás
politikai elit a rendszerváltás előtt és után
film és politika
művészet és politika
politikai szocializáció
Várnagy Rékahelyi politika
nők a politikában
politikai kampány
parlamenti politika

Projektmenedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Projektmenedzsment Tanszék
A szekció várja azon hallgatói TDK dolgozatokat, amelyek projektmenedzsment témakörben születnek. Ebbe éppúgy beletartozhat a hard része, mint a soft, sőt, azokat a dolgozatokat is üdvözöljük, amelyek nem a projektre, hanem a projektvezetőre vagy az aktuális trendekre fókuszálnak.

Szekciótitkár: Tóth János

témavezetőkajánlott témák

Pszichológia és pedagógia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Szervezeti Magatartás Tanszék
A szekció olyan dolgozatokat fogad, melyek a társas rendszerek pszichológiai folyamataival és képzési aspektusaival, illetve az oktatás, felsőoktatás aktuális pedagógia, módszertani kérdéseivel foglalkoznak.
Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik a tanulmányaik során pszichológiai ismereteket szereztek, illetve a tanítási-tanulási folyamatok, kérdések iránt érdeklődnek; ezekben a témákban szívesen kutatnak vagy kapcsolódnak be kutatásokba.

Szekciótitkár

témavezetőkajánlott témák

Public policy and management section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Publicy
We welcome papers to the section which study the actors, institutions, processes, mechanism and decisionmaking on different levels (national, regional, European) of governance, and in the public or nonprofit sector in a broad sense, or any public policy area, or policy measure from theoretical or practical perspective applying scientific approaches from the field of economics, public policy, political science, sociology, management studies and other fields of social sciences.

Secretary of the section

supervisorsrecommended topics
Attila BARTHAWelfare policy reforms
Development policy and well being
Economic policy and institutions
Corruption and governance
Sándor CSENGŐDINetwork industry and departmental regulation
Role of the State in encouraging research, development and innovation
Subvention of SMEs and competitiveness
Effective implementation of public functions of the State
Planning and evaluation of public policies
György HAJNALReforms, structures, and problems of government and governance on subnational and national levels
Europeanization of national administrations and policies
Policy processes and policy problems
Any of the research topics of Professor Hajnal: latest list of publications is available here:
https://scholar.google.hu/citations?hl=en&user=ozlQc4sAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Márton UGRÓSDYPerformance management in public organizations

Sociology section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of Sociology

Secretary of the section

Dr. Vicsek Lilla Mária lilla.vicsek@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Szociológia Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 523
Telefon: +36 1 482 7341 • Mellék: 7341
recommended topics
Analysis of a social problem with social or development political relevance (e.g. poverty, ethnic conflicts, deviance, segregation) – or critical analysis and/or empirical test of an important sociological theory, approach.

Sportgazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Üzleti Gazdaságtan Tanszék
A szekció a sportgazdaságtan témájával foglalkozik, ami alkalmas mind város-, mind regionális, mind nemzetfejlesztésre. Hozzákapcsolódóan a kutatások középpontjában a mikro-, mezo- vagy makroszinten értelmezett működési, üzleti versenyképesség áll, amelynek három pillérét jelentik a különböző gazdasági rendszerek, a különböző működési modellek, illetve a nemzetközivé válás különböző formái. Funkcionális megközelítésében fontos teret kap a sportmarketing és a -innováció, ezek hármas, így üzleti, társadalmi és kapcsolódó sportszakmai vonatkozásai.

Szekciótitkár

Dr. Máté Tünde tunde.mate@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 132
Telefon: +36 1 482 5551 • Mellék: 5551
témavezetőkajánlott témák

Statisztika és ökonometria szekció

Meghirdető szervezeti egység: Adatelemzés és Informatika Intézet
A szekcióba olyan a statisztika és ökonometria iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését várjuk, akiket érdekel az alkalmazott statisztika, ökonometria, képesek a tananyag tovább gondolására, alkalmazására és szívesen tanulnának a tananyagon túlmutató ismereteket.

Szekciótitkár

Dr. Mák Fruzsina fruzsina.mak@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Statisztika Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
Sóház, 201/a
témavezetőkajánlott témák
Fellner ZitaHáztartások viselkedésének empírikus vizsgálata mikroszintű adatok felhasználásával
Ferenci TamásMetaanalízisek módszertana és a publikációs torzítás statisztikai alapú detektálása
Statisztikai próbák vizsgálata Monte Carlo-szimulációval
Többváltozós adatvizualizáció
Statisztikai modellek összekapcsolt tér és idő dimenzióban („spatiotemporal modeling”)
Túlélés-analízis többszörös eseményekkel
Keresztély TiborElőrejelzés és szcenárió-elemzés kalibrált makromodellel
Madari ZoltánGazdasági idősorok elemzése, kiemelten VAR és VECM modellek alkalmazása
Panel adatok elemzése
Mák FruzsinaPénzügyi és energiapiaci idősorok elemzése
Statisztikai és ökonometriai modellek és gyakorlati alkalmazásuk a pénzügyi és energiapiacokon
Ruzsa GáborStatisztikai és pszichometriai modellek alkalmazása a viselkedéselemzésben
Sugár AndrásBeruházások kvantitatív elemzése
Energiafelhasználás előrejelzése Magyarországon
A rejtett gazdaság egyes szegmenseinek elemzése, nagyságának becslése
Tipikus eloszlások a gazdaságban, társadalomban, elmélet és gyakorlat
Villamosenergia és gázfogyasztás elemzése, háztartásstatisztika, előrejelzések, hőmérsékletfüggés
Hedonikus árindex, lakásárak változásának mérése

Stratégiai és nemzetközi menedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Stratégiai Menedzsment Tanszék
A szekció a stratégiai és a nemzetközi menedzsment aktuális kihívásait és az arra adott megoldásokat tárgyalja. Releváns témák: stratégiai menedzsment, nemzetközi menedzsment, menedzsment kihívások, versenyképesség, folyamatmenedzsment, teljesítménymenedzsment, digitalizációs kihívások.

Szekciótitkár

Szanyi-Gyenes Xénia xenia.gyenes@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Stratégiai Menedzsment Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 113
témavezetőkajánlott témák
A konzulensek tekintetében a Vezetés és Stratégia Tanszék valamennyi munkatársa, doktorandusza örömmel áll a hallgatók rendelkezésére. A konzulens választásában a szekciótitkár segítségét is igénybe vehetik.A vállalkozások szerepének társadalmi és gazdasági vizsgálata a növekedés szempontjából;
Stratégiai kettős képesség feltárása, amely magába foglalja mind a felderítést, mind a kiaknázást;
A szervezeti tudásmegosztási folyamatok, a tanulás és a megújulás kapcsolódási pontjainak vizsgálata;
Az egyes generációk (X, Y, Z) és a vállalkozói kultúra kapcsolatának feltárása;
A digitális átalakulás kezelése (Ipar 4.0);
A vállalatközi kapcsolatrendszer új formáinak megjelenése, a hálózatosodás és a virtuális szervezetek növekvő térhódítása, ezzel párhuzamosan a vállalatok határainak elmosódása;
Vállalati integrációk, egyesülések és vállalatfelvásárlások, amelyek a szervezeti koncentráció új minőségét eredményezik;
Az üzleti tevékenység globalizációjának folytatódása;
Leányvállalati stratégiák nemzetközi vállalatcsoportokon belül;
A hazai tulajdonú vállalatok növekedési útjai;
Regionális integrációk szerepének erősödése;
A technológiai fejlődés stratégiai jelentőségének növekedése, a K+F tevékenység versenyképességet befolyásoló szerepének fokozódása;
A stratégiai menedzsment intézményi megközelítése;
A tulajdonosiérték-alapú megközelítés és ennek gyakorlati kérdései;
A társadalmi felelősség és a felelős vállalat koncepciójának erősödése és hatása a vállalati stratégiák tartalmára;
Stratégiai változások vezetése.

Számvitel és gazdasági jog szekció

Meghirdető szervezeti egység: Számviteli és Jogi Intézet
A szekció célja, hogy feldolgozza a számvitellel és a gazdasági joggal kapcsolatban lévő, közgazdászok számára releváns tudományos kérdéseket, teret adjon az eziránt érdeklődő hallgatóknak.

Szekciótitkár

Dr. László Norbert norbert.laszlo@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Számviteli és Jogi Intézet / Számvitel Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 310
Telefon: +36 1 482 5351 • Mellék: 5351
témavezetőkajánlott témák
a Számvitel Tanszék munkatársaiA számviteli szabályozás változásának iránya itthon és külföldön
Nemzeti szabályozások számviteli összehasonlítása
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS)
Pénzügyi instrumentumok számvitele
Számviteli törvény, vagy magyar számviteli standardok
Számviteli törvény a gyakorlatban
Könyvvizsgálat elmélete és gyakorlata
Számvitel az adótörvények tükrében
Vezetői számvitel
Vezetői döntések számviteli támogatása
Költségszámítás és -gazdálkodás új irányzatai, számviteli kérdései
Felelősségi elven felépített számviteli rendszerek
Transzferárak számvitele
A cash flow-kimutatások elméleti és gyakorlati kérdései
Számviteli információkra épülő elemzések
Bankszámvitel szabályozásának dilemmái
Pénzügyi vállalkozások (biztosítók és lízingcégek) számviteli sajátosságai
A lízing magyar és nemzetközi szabályozása
Költségvetési számvitel jelene és jövője
Speciális céghelyzetek számviteli és könyvvizsgálati kérdései
Konszolidált beszámolók elméleti és módszertani kérdései

Szociológia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Szociológia Tanszék

Szekciótitkár

Dr. Vicsek Lilla Mária lilla.vicsek@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Szociológia Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 523
Telefon: +36 1 482 7341 • Mellék: 7341
ajánlott témák
Egy társadalom- vagy fejlesztéspolitikai relevanciával bíró társadalmi probléma (például szegénység, etnikai konfliktusok, deviancia, szegregáció) vizsgálata – vagy egy fontos szociológiai elmélet, megközelítés kritikai elemzése és/vagy empirikus tesztelése.

Turizmus szekció

Meghirdető szervezeti egység: Turizmus Tanszék
A Turizmus Tanszék munkatársai sokrétű oktatási és kutatási tevékenységükhöz kapcsolódó témákban állnak a tudományos igényű kutatások iránt érdeklődő, TDK-dolgozatot írni szándékozó hallgatók rendelkezésére.
Az alábbiakban néhány olyan témakört és hozzá témafelelősöket sorolunk fel, amelyekkel kapcsolatban tanszékünk oktatói a hallgatók kutatási tevékenységét konzulensként támogathatják. A Turizmus Szekció a témavezetők által megjelölt, lehetséges kutatási témákhoz képest további, a Tanszék oktatóinak profiljába illő kutatási témák befogadására is nyitott.
Tanszékünk munkatársai minden, a tudományos igényű kutatások iránt érdeklődő, illetve amellett elkötelezett hallgató jelentkezését várják. Amennyiben a kutatási téma vagy a témavezető-választás kapcsán merül fel kérdés, kérjük, forduljanak bizalommal a szekciótitkárhoz!

Szekciótitkár

Kökény László laszlo.kokeny2@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Turizmus Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, 301
Telefon: +36 1 482 7217 • Mellék: 7217
témavezetőkajánlott témák
Ásványi KatalinFenntarthatóság oktatása a turizmus képzésben
Boros KittiRendezvényturizmus
Rendezvénymarketing
Smart megoldások a rendezvények piacán
Csapody BenceFenntartható vendéglátás
Éttermi digitalizáció
Aktuális kihívások a vendéglátás-menedzsmentben
Irimiás AnnaA fiatal turisták utazási szokásai
Jászberényi MelindaKulturális turizmus
Fesztiválturizmus
Keller KrisztinaInnováció és kreativitás a turizmusban
Aktív turizmus
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
Kökény LászlóUtazásvásárlással kapcsolatos fogyasztói észlelések
Szállodamenedzsment és szolgáltatás
Turisztikai szolgáltatások értékesítési kihívásai
Smart turizmus
Sportturizmus
Michalkó GáborOverturizmus Budapesten
Turizmus és biztonság
Covid és turizmus
Turizmus a háború árnyékában
Miskolczi MárkMesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei a turizmusban

Vállalatgazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Üzleti Gazdaságtan Tanszék
A szekciónk lehetőséget biztosít a vállalatgazdaságtan tématerületen belül mind az alapképzésen, mind a mesterképzésen tanuló hallgatók számára, hogy tudományos alaposságú munkájukról érdemi visszacsatolást kapjanak. Szeretettel várjuk azokat a hallgatókat, akik már részt vettek a Vállalatgazdaságtan versenyen, és úgy érzik, hogy a kutatásuk során fontos megállapításokra jutottak. Szekciónk aktív résztvevői a szakkollégiumok hallgatói, továbbra is számítunk az aktív részvételükre. A Vállalatgazdaságtan tárgykörön belül kiemelt szerepe van a versenyképesség, az üzleti modell, a digitalizáció és a nemzetközivé válás témaköröknek. Fontosnak tartjuk a vállalatok környezeti beágyazottságát, és az érintetti háló kiemelt elemének részletesebb elemzését. Ezért a szűkebb iparági vizsgálatokon túl, speciális témakörökben is várjuk a hallgatók jelentkezését, pl. vállalati egészségfejlesztés, hibrid munkavégzés, az Európai Unió energia- és klímapolitikájának üzleti következményei, a karbonkvóta rendszer (CBAM) hatása az európai vállalatok versenyképességére.

Szekciótitkár

Kazainé Ónodi Annamária annamaria.kazaineonodi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 145
Telefon: +36 1 482 5174 • Mellék: 5174
témavezetőkajánlott témák
András KrisztinaA (hivatásos) sport üzleti kérdései
Czakó ErzsébetFeltörekvő országok vállalatai az Európai Unióban
Havran ZsoltA humán erőforrás menedzsment szerepe a sportban
Hivatásos labdarúgás játékospiacához kapcsolódó elemzés (kiválasztott bajnokságok, vagy klubok elemzésével
Kelet-közép-európai hivatásos labdarúgás üzleti elemzése (több aspektus lehetséges: játékospiac, nézőszámok, bevételek, szponzorok, televíziós jogdíjak, nemzetközi szereplések stb.)
Kajos AttilaSportfogyasztás mögött húzódó motivációk
1. Részvételi (aktív) sportfogyasztás motivációinak vizsgálata
2. Nézői (passzív) sportfogyasztás motivációinak vizsgálata
Gender hatás a sportmarketing területén
1. Női és férfi sportolók önábrázolása (self representation) a közösségi média kommunikációjuk során
2. Női és férfi ábrázolásmód a sporttermékek reklámjaiban
3. Nőket és férfiakat célzó sporthoz köthető termékek és szolgáltatások marketingkommunikációjának különbségei
4. Női és férfi sportolók ábrázolása közötti különbségek a sporthoz kötődő reklámokban
Márkaépítés a sportban
1. Sportegyesületek, sportcsapatok márkaépítése
2. Sportegyesültek, sportcsapatok online márkakommunikációja
3. Személyes márkázás a sport területén
4. Sportolók egyéni márkaépítése a közösségi médián keresztül
5. Munkáltatói márkaépítés a sport terültén
A kiterjesztett valóságban rejlő marketing lehetőségek
Az esport társadalmi és gazdasági kérdései
Kiss JánosVállalati innováció
Az innováció hatása a vállalati versenyképességre
Innovációs együttműködések
Innováció és fenntarthatóság. Környezeti innovációk.
Az üzleti modell innovációk jelentősége
A romboló (diszraptív) innovációk jelentősége
A magyar innovációs rendszer helyzete
Kazainé Ónodi AnnamáriaVállalati teljesítménymérés
Tulajdonosi-érték szemlélet versus érintett elmélet (etikai dilemmák)
Kihívások az emberi erőforrás menedzsment területén a 4. ipari forradalom tükrében
Hazai kis vagy középvállalatok nemzetközivé válása (Vállalati esettanulmány készítés)
Kozma MiklósMagyar cégek nemzetközi sikerei
a) Magyar startupok – miben rejlik az eddigi siker, és hogyan tovább a nemzetközi színtéren? (esettanulmány)
b) Magyar informatikai vállalatok nemzetközi sikerei – min múlik, kin múlik a siker, és mit tehetünk a fenntartható gazdasági eredményesség érdekében? (esettanulmány)
Emberierőforrás-menedzsment
a) Nemzeteken átívelő és országon belüli kulturális különbségek a vállalatvezetésben – megjelenési módja, gyökerei, hatása a teljesítményre
b) A kulturális intelligencia – és ennek mérési lehetőségei a vállalati gyakorlatban
c) A globális tudáshoz való hozzáférés vállalati megoldásai – technológia, szervezés, kihívások, stratégiai előnyök/hátrányok
d) A participatív (bevonó) munkakörnyezet hatása az egyéni és a vállalati teljesítményre
e) Az emberierőforrás-menedzsment döntések gyakorlati kihívásai – kapcsolat a vonalbeli vezetők szerepével (esettanulmány)
Szabadidősport
a) Hálózatok a szabadidősportban – a közösség motiváló, tájékoztató és megtartó ereje
b) Motiváció a szabadidősportban – kit mi mozgat meg, hogyan éli meg mozgás örömét a szabadidőben?
c) Játékosítás (gamification) a szabadidősportban – lehetőségek és korlátok, itthon és külföldön
Professzionális sport
a) Sportklubok menedzsmentje – elüzletiesedő sport és/vagy átpolitizált sport? Lehet-e a sportklub vagy sportesemény a közösség, a lakosság szolgálatában? (esettanulmány)
b) Sportklubok menedzsmentje – a klub szerepe a település és a kistérség fejlődésében – gazdasági és azon túli pozitív hatások és kihívások (esettanulmány)
c) Sportklubok menedzsmentje – hogyan legyünk sikeresek nemzetközi szinten? A nemzetközi működés céljai, gyakorlata, kihívásai (esettanulmány)
Máté TündeSportturizmus – Milliárdos üzlet a sportturizmus?
1. Sportrendezvényekre szakososodott utazási iroda (irodák) üzleti működésének bemutatása, elemzése
2. Nem specializálódott, széles kínálattal rendelkező utazási irodák kínálatának elemzése, ebben a sportrendezvények megjelenésének bemutatása, elemzése
Aktív sportolást nyújtó sportturisztikai célpontok Magyarországon
1. Példáként: Sípályák és vízisportközpontok üzleti működésének bemutatása és elemzése (Eplény, Kékestető, Mátraszentistván, Lupa WakeCentrum, Dunaharaszti)
Sportrendezvények (kiemelten szabadidős) szervezésének üzleti elemei Példaként: Futóversenyek, FittAréna
Rendezvények, a rendezvényszervezés üzleti működése
Pistrui BenceA stratégia támogatása IT eszközökkel
A stratégia átalakulása a XXI. századra születő és eltűnő üzleti modellek
Sebrek SzabolcsVállalati átalakulás kulcsmotívumai a hatékony működés érdekében
Észlelés, megragadás, átalakítás – mint dinamikus vállalati képesség és a vezető szerepe a piaci versenyben
Szervezeti tanulási folyamat a hazai KKV-k nemzetközi piacra lépése nyomán
Külső technológia keresés hatása a vállalat stratégiájára és innovációs politikájára
A siker záloga a vállalati átalakulás terén: (nyitott) innováció
Innováció hatása a szervezet fejlődésére (méret, tevékenységi kör, termékportfolió)
Szalay ZsuzsannaLokális elszámoló-rendszerek bevezetésének és működtetésének feltételei
A vetélkedő, a rivalizáló és az együttműködő magatartásformák értékelése
Szolidáris gazdaság a múltban, a jelenben és a jövőben
Lokális elszámoló-rendszerek bevezetésének és működtetésének feltételei
Helyi gazdaságfejlesztés jó gyakorlatainak összehasonlítása, bemutatása pl.: Rozsály
A spanyol Mondragon szövetkezet válsága és túlélése
Érvek és ellenérvek az EU és az USA között tervezett (megbukott? ) TTIP egyezményről
Mire tanít bennünket Ladakh, India legészakibb tartományának sorsa?
A menedzsment forradalma: a Google modell
Művészet-gazdaságtan
Stocker MiklósTudás alapú vállalatfelfogás
Sportszervezetek gazdálkodásának kérdései
Versenyképesség a sportban
Sport és innováció
Wimmer ÁgnesElektronikus és nyomtatott tartalmak versenye a könyvkiadásban vagy a lapkiadásban
E-könyv és e-tananyag itthon és külföldön – piacelemzés
Szerzői jogsértések hatása a szerzői jogvédelem alá eső termékek piacain
Piacelemzés a könyvpiacon, piaci szegmensek és/vagy piaci szereplők elemzése
Üzleti modellek és üzleti teljesítmény
A közösségi média szerepe a szolgáltatások fejlesztésében

Vállalkozás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vállalkozásfejlesztés és -menedzsment Tanszék
A szekcióba bármilyen vállalkozási témakörrel jelentkezni lehet. Például: induló vállalkozások, stratupok, hazai kis- és középvállalkozások működési/fejlesztési kérdései, a vállalkozások HR/pénzügy/marketing problémái, generációváltás, de akár a vállalkozások bizonyos halmazának elemzése vagy akár a vállalkozások működést befolyásoló elemek (pl. ökoszisztéma, adózási/szabályozási kérdések) is ide tartozhatnak, ha a dolgozat középpontjában a vállalkozói szempont érvényesül.

Kapcsolódó elérhetőségek

Kerékgyártó Gábor gabor.kerekgyarto@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Vállalkozásfejlesztés és -menedzsment Tanszék
Tudományos segédmunkatárs / Assistant Research Fellow
E épület, 331
Telefon: +36 1 482 5207 • Mellék: 5207
témavezetőkajánlott témák
Innováció, inkubáció, spin-off, startupBéza DánielEgyetemi spin-offok – gyakorlatban működő technológiatranszfer és tudásáramlás a kutatóhelyek és a piac szereplői között
Vecsenyi JánosVállalkozásindítás folyamata és támogató eszközei, módszerei
Petheő AttilaA lehetőség ablaka, avagy új piaci trendek, amik lehetőséget nyitnak KKV-k számára
Kállay LászlóStartup vállalkozások menedzsmentproblémái
Kerékgyártó GáborBudapest startup ökoszisztémájának vizsgálata
Hazai vagy külföldi startup esetek bemutatása, elemzése
Vállalkozások finanszírozása, pénzügyeiMihalkovné Szakács KatalinKisvállalkozások finanszírozása
Freész GergelyKockázati tőke, üzleti angyalok
Petheő AttilaKisvállalkozások alapításának és finanszírozásának problémái
Vállalkozások menedzsmentjeVecsenyi JánosInduló vállalkozások menedzsmentjeű
A növekedést választó kis-és középvállalkozások stratégiái
Petheő AttilaKkv menedzsment a gyakorlatban
Mihalkovné Szakács KatalinCsaládi vállalkozások erősségei és gyengeségei
A HR feladatai és lehetőségei a KKV-szektorban
Vállalkozás-fejlesztési politikák, KKV adózás, KKV támogatásokKállay LászlóVállalkozásfinanszírozás, vállalkozásfejlesztés
Kerékgyártó GáborKormányzati vállalkozásfejlesztési eszközök
Kormányzati vállalkozásfejlesztési politika itthon/külföldön
A gazdasági kamarák szerepe a vállalkozások életében
Vállalkozások közterhei, állami támogatásai
Vállalkozásoktatás, vállalkozó képzésVecsenyi JánosKisvállalkozók és kisvállalkozások oktatása, képzése
Mihalkovné Szakács KatalinVállalkozói személyiség
Kisvállalkozók és kisvállalkozások oktatása, képzése
Vállalkozói ismeretek, vállalkozói készségek és kompetenciák az oktatásban
A KKV-k helyzete változó környezetbeKállay LászlóKKV a válságban
Kerékgyártó GáborKisvállalkozások szerepe és működése egy-egy szektorban (Pl. borászat, édeségipar, autókereskedés, stb.)
Vállalkozói esetek elemzése
Etikusan, fenntarthatóan működő vállalkozásokBéza DánielParadigmaváltó “kék gazdaság”: A környezettudatosan működő vállalkozások versenyképessége

Vállalkozásfejlesztés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Innováció és Üzleti Inkubáció Tanszék
A szekció a vállalkozásfejlesztés tématerületeit öleli fel, azon hallgatói dolgozatokat várja, melyek innovációval, vállalkozások és start-up-ok létrehozásával és fejlesztésével foglalkoznak.

Kapcsolódó elérhetőségek

témavezetőkajánlott témák
Aranyossy MártaGamification
Vállalati döntéstámogató rendszerek
IT-projektek értékelése
Blaskovics BálintProjektsiker
IT projektmenedzsment
Projektmenedzsment humán oldala
Csendes IstvánProjektporfólió-menedzsment
Csubák KrisztiánVállalat-, és vállalkozás-finanszírozás és -értékelés
Deutsch NikolettEnergiapolitika
Megújuló energia
Stratégiai menedzsment
Techno-innováció
Fiáth AttilaPénzügyi teljesítményérés
Vállalati döntéstámogató rendszerek
Fekete IstvánProjektmenedzsment
Kockázatmenedzsment
Felméry ZoltánVállalkozásfejlesztési politika
Filepné Nagy ÉvaVállalkozás innováció
Hoffer IlonaVállalkozás innováció
Értékelemzés
Horváth ViktóriaProjektmenedzsment
Tudásmenedzsment
Jáki ErikaKockázati tőkefinanszírozás
Üzleti tervezés
Vállalatfinanszírozás
Jelen TiborStratégiai menedzsment, projektmenedzsment
Kristóf TamásVállalat-, és vállalkozásfinanszírozás
Csődelőrejelzés
Mészáros TamásStratégiai menedzsment
Nyitrai TamásCsődelőrejelzés
Pénzügyi teljesítménymérés
Szabó LajosStratégiai projektek menedzsmentje
Pályázati projektek menedzsmentje
Projektérettség
Virág AttilaEnergiapolitika, ellátásbiztonság
Megújuló energia
Virág MiklósCsődelőrejelzés
Pénzügyi teljesítménymérés

Vezetés és szervezés, változásvezetés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vezetés és Szervezés Tanszék
A szekció a vezetéstudomány témakörein belül a szervezés, szervezettervezés, változásvezetés, társaságirányítás, vezetéselmélet és módszertan / menedzsmenttörténet, szervezetközi hálózatok irányítása, kelet-ázsiai menedzsment témában várja a hallgatók jelentkezését. A Vezetés és Szervezés Tanszék munkatársai készséggel állnak témavezetőként a hallgatók rendelkezésére.

Kapcsolódó elérhetőségek

Hegedüs Krisztina krisztina.hegedus@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Vezetés és Szervezés Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 361
Telefon: +36 1 482 5344 • Mellék: 5344
Témavezetőkajánlott témák
A Vezetéstudományi Intézet valamennyi munkatársa vállal konzulensi feladatokat, mindemellett a szekciótitkár szívesen ad orientációs segítséget megkeresés esetén.Stratégiai és szervezeti modellek
Szervezetközi hálózatok és vállalatcsoportok irányítása
Stratégiai emberi erőforrás menedzsment
Alternatív megközelítések az emberierőforrás-menedzsmentben
Teljesítménymérés és -értékelés
Controlling és teljesítménymenedzsment üzleti szervezetekben
Controlling és teljesítménymenedzsment nem üzleti szervezetekben
Menedzsmentkontroll-rendszerek múltja, jelene és jövője
Információs erőforrás menedzsment
Információmenedzsment a közszektorban
Üzletiintelligencia-rendszerek
Stratégiaalkotás, szervezettervezés és folyamatszervezés a közszektorban
Stratégiai vállalkozás és innováció vezetése
Multinacionális vállalatok stratégiája és szervezete
Szervezetelméletek gyakorlati vonatkozásai
A szervezeti magatartás kritikus fókuszterületei
OD és HR tanácsadói készségek
Szervezeti kultúra kutatása és fejlesztése
Tanuló szervezetek
Üzleti etika, felelős vállalat
Kelet-ázsiai menedzsment
Változásvezetés

Világgazdaság szekció

Meghirdető szervezeti egység: Világgazdasági Tanszék
A Világgazdasági szekció minden olyan jelentkezőt szívesen fogad, aki aktuális és/vagy fontosnak tekintett világgazdasági, nemzetközi gazdasági kérdések, kapcsolatok témakörben szeretne kutatni, elmélyedni, mint például a magas energiaárak okai és követmezményei a világgazdaság szereplői számára; nemzetközi kereskedelemmel és globalizációval kapcsolatos kérdések; Kína növekvő gazdasági szerepe; BRIC országok gazdasága; Brexit hatásai; nemzetközi politikai gazdaságtan kérdései; vagy a multinacionális vállalatok nemzetköziesedése, menedzsmentje és befektetései stb.
Olyan dolgozatokat is szívesen várunk, amelyek nemzetközi fejlődési, fejlesztési kérdésekkel kapcsolatos.
Kevés induló esetén a szekció összevonásra kerülhet az Európa szekcióval.
Bármilyen kérdés, kérés esetén bátran keressék a szekció titkárát Endrődi-Kovács Viktóriát. Témavezetőként a Világgazdasági Tanszék minden munkatársa szívesen áll a hallgatók rendelkezésére.

Témavezetőkajánlott témák
Burucs JuditA fejlődő országok finanszírozáshoz való hozzáférésének fejlődése
Bankok nemzetközi terjeszkedése
Likviditási kockázatkezelés
Endrődi-Kovács ViktóriaKözvetlen külföldi beruházások hatásai, transznacionális vállalatok stratégiája és befektetései
Kkv-k nemzetköziesedése
Gál PéterMultinacionális és transznacionális vállalatok stratégiái és beruházásai
Az új technikai korszak hatásai a világgazdaságban
Kollai IstvánKözép-Európa gazdasága globális kontextusban
Területi egyenlőtlenségek Közép- és Kelet-Európában
Az örökség/kulturális diverzitás közgazdaságtana
Nyelv és közgazdaságtan: termékbranding és márkastratégiák
Magas IstvánA globalizáció változó megítélése, a pénzügyi globalizáció új folyamatai
Az USA gazdasága és a 2008–2009-es válság, válság kezelés pandémia idején, 2020-ban
Nemzetközi pénzügyek aktuális kérdései
Miklós GáborRegionalizáció a világgazdaságban, regionalizációs törekvések elemzése (pl. ASEAN, CETA, NAFTA stb.)
Nagy Sándor GyulaLatin-Amerika gazdasági, politikai és társadalmi kérdései
Ricz JuditA fejlődő országok kérdése
Fejlődésgazdaságtani kérdések
BRICS országok gazdasága, problémái, jövője
Stukovszky TamásAz innováció szerepe a válságok hatásainak enyhítésében
Paradigmaváltás a Magyarországon működő multinacionális vállalatok és a Magyar Állam hosszú távú kooperációjában
A sportgazdaság növekvő nemzetgazdasági jelentősége hazánkban és külföldön
Janus arcú Kína, avagy a kétarcú kínai gazdasági növekedési jövőkép
A járműipar kiemelt szerepe a hazai gazdaság szerkezetében – áldás vagy átok?
Az észt digitális állam gazdasági hatásai
KKV fejlesztés a 2020-as években Magyarországon és az EU-ban
Szabó KrisztinaA fejlődő országok kérdése
Fejlődésgazdaságtani kérdések
Szunomár ÁgnesKelet-Ázsia gazdaságai, ill. feltörekvő országok működőtőke-befektetései
Tétényi AndrásMigráció és menedékkérők az EU-ban
Fenntartható nemzetközi fejlesztés és együttműködés
Populista pártok és támogatottságuk
Vigvári GáborA nemzetközi kereskedelem aktuális kérdései
Munkaerő áramlásának (migráció) kérdései
Euróbevezetés
Nemzetközi politikai gazdaságtani kérdések

Viselkedési közgazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdaságtani Intézet
A szekció célja a hagyományos közgazdasági modellekkel nem leírható helyzetek vizsgálata, a viselkedési közgazdaságtan elméleteinek tovább gondolása, empirikus tesztelése.

Kapcsolódó elérhetőségek

Ertl Antal antal.ertl@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
PhD Hallgató / PhD Student
Témavezetőkajánlott témák
Bakó BarnaEgészséggel kapcsolatos döntések vizsgálata, bizonytalanság melletti döntések vizsgálata, a ‘hot hand fallacy’ és ‘gambler’s fallacy’ empirikus tesztelése
Neszveda GáborKilátáselmélet (prospect theory), a jövő kiszámíthatatlanságának modellezése, korlátozott figyelem hatása a pénzügyi döntésekre
Tóth LászlóÉrzelmek szerepe a gazdasági döntésekben, a döntési környezet hatása a gazdasági aktorok döntéseire és azok kimenteleire (ökológia racionalitás), mentális számlák használata a pénzügyi (megtakarítási, fogyasztási, befektetési) döntésekben

World economy and Europe section (angol nyelvű szekció)

Institutional unit: Department of World Economy
World economy and Europe section welcomes all interested in the Scientific Student Conference, and particularly in the fields of world economy and Europe. Hence, in topics related to international trade and finance, international development (development economics), international corporations, international banking organisations; European Union and its member states, regions and alliances within Europe; issues and phenomena of high actuality like digitalisation, industry 4.0, migration, populism, resource curse, Covid-19, Russian-Ukrainian war etc. in an economic and/or European context. With regard to the type of study, all methodologically grounded initiatives are accepted from theoretical to empirical papers. The associates of the Department of World Economy would gladly help as supervisors in case of inquiry (see availabilities and research topic propositions below). For further questions, please contact Section Secretary, Sejla ALMADI.

Secretary of the section

Dr. Almadi Sejla sejla.almadi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Globális Tanulmányok Intézet / Világgazdasági Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 401
Telefon: +36 1 482 7425 • Mellék: 7425
supervisorsrecommended topics
Sejla ALMADISelf-fulfilling prophecies and other psychological factors in international economy and politics
Organisational behaviour at international corporations
National and corporate level competitiveness
France’s political, economic, social phenomena
István BENCZESEuropean Economic Governance
Euro introduction in Hungary
Judit BURUCSRetail Savings in developing countries (a developing country)
Banking Challenge in Western Balkan
Viktória ENDRŐDI-KOVÁCSEconomy of Western Balkan countries, their accession processes to the EU
Investment strategies of MNEs
Internaional Corporate Strategies
Effects of Foreign Direct Investments
István KOLLAIResponses to the crises of globalization in CEE
Culture heritage, as a source of economic development
Varieties of capitalism in CEE
Gábor MIKLÓSRegionalisation in world economy, analysis of regionalisation pursuits (ASEAN, CETA, NAFTA, etc.)
Norbert SZIJÁRTÓEconomic governance in the European Union
Covid-19 crisis and the European Union
Ágnes SZUNOMÁREmerging market multinationals in developing countries
Economic development in East Asia
Chinese economic footprint in Central and Eastern Europe
András TÉTÉNYIMeeting the sustainable development goals by 2030
Competitiveness and its determinants
Gábor VÍGVÁRIPolitical economy of international trade and of the trading system
International political economy of globalization, nation state, cooperation
Governance in the EU

Zöld pénzügyek szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Intézet
A Zöld Pénzügyek szekciójába olyan dolgozatokat várunk, amelyek empirikusan vagy elméleti módon pénzügyi szemszögből vizsgálják az ESG/fenntarthatóság kérdéseket. Érdeklődő, de nem kiforrott ötlettel rendelkező hallgatók esetén a TDK témájának kiválasztásában és a témavezetői munkában a Pénzügy Intézet munkatársai segítenek. A tanszéki munkatársak kutatási területe, elérhetőségei és a fogadóórák megtalálhatóak a Pénzügy Intézet honlapján.

Kapcsolódó elérhetőségek

Badics Milán Csaba milancsaba.badics@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Befektetések
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület, 279.1
Telefon: +36 1 482 5338 • Mellék: 5338
Témavezetőkajánlott témák

Regisztráció

Apple, iPhone készülékről is lehet regisztrálni a TDK-ra Firefox (Mozilla) böngészőn kereszül

MEGNYÍLT A TDK ONLINE REGISZTRÁCIÓS FELÜLETE!

Figyelem! Néhány fontos információ a regisztrációhoz:

 • Kérjük Windows vagy Android operációs rendszeren regisztráljatok az Mac/iOS rendszere helyett, Apple, iPhone készülékről a Firefox (Mozilla) böngészőn keresztül lehet regisztrálni
 • Többszerzős dolgozatoknál elég csak az egyik szerzőnek beregisztrálnia a dolgozatot (csak ő kap a regisztrációról rendszerüzenetet)
 • Külsős témavezető esetén is kell egy Corvinusos témavezető is
 • A regisztráció részét képezi egy minimum 500, maximum 2500 karakteres absztrakt megfogalmazása a dolgozat nyelvén
 • A dolgozat címe és absztraktja még a regisztráció után is módosítható

“Külsős” hallgatók előregisztrációja
A Corvinus Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján részt vehetnek más egyetemek aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatói (“külsősök”) is, amennyiben a Corvinus Egyetemen akkreditált szakkollégiumok tagjai. Hogy ők is be tudjanak lépni a Corvinus Egyetem moodle felületén a TDK rendszerébe, egy azonosítót kell igényelniük. Ehhez még a regisztrációt megelőzően az alább felsorolt 10 adatot e-mailben el kell küldeniük az etdt@uni-corvinus.hu címre:

 1. hallgató neve
 2. Corvinus szakkollégium neve, melyben tagsággal rendelkezik
 3. 11 jegyű oktatási azonosító
 4. felsőoktatási intézmény neve, melyben jelenleg aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
 5. aktív félévek száma
 6. szak neve
 7. képzés típusa (BSc / BA / MSc / MA / Osztatlan)
 8. e-mail
 9. telefonszám
 10. állandó lakcím

A regisztrációt az eredeti határidő helyett március 16. (szerda) 23:59-kor zárjuk.
Üdv, Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács (ETDT)

Fontos határidők
Jelentkezési határidő:2022. március 16. (szerda) 23:59
Dolgozatok feltöltésének határideje:2022. április 19. (kedd) 23:59 <-- MÓDOSULT
Végleges szekcióbeosztás:2022. április 20. (szerda)
Szóbeli forduló:2022. május 9–13.
Ünnepélyes díjkiosztás és zárófogadás:2022. május 31. (kedd) 11:00

Felkészítő programok

Online TDK Felkészítő Estek
Az ETDT felkészítő esteket szervez a hatékony TDK-írás segítésére. A Felkészítő Estek sorozat következő eseményei (a 2021. őszi és a 2022. tavaszi félévben valamennyi esetben 17.20-tól online teams felületen):

 1. december 2. (csütörtök): Hogyan tűnj ki a tömegből?Berezvai Zombor
 2. február 23. (szerda): Hogyan elemezzünk?Oroszné dr. Csesznák Anita
 3. március 3 (csütörtök): Hogyan keressünk és kezeljünk forrásokat?Könyvtári tájékoztató
 4. március 9. (szerda): Hogyan írjunk (sikeres TDK-dolgozatot)?dr. Juhász Péter

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! ETDT

TDK Felkészítő Estek: Hogyan írjunk (sikeres TDK dolgozatot)? – IV. online felkészítő műhely

Időpont: 2022. március 9. (szerda) 17:20-tól
Online felület: teams

Az ETDT felkészítő workshopokat szervez a hatékony TDK-írást segítendő. A következő felkészítőn Juhász Péter a “Hogyan írjunk…? – 101 tanács (szak)dolgozatíróknak” c. kötet egyik szerzője ad tanácsokat a TDK-íróknak, mutat rá tipikus hibákra, s válaszol a résztvevők kérdéseire. A tervezett témák:

 • témaválasztás és kérdésmegfogalmazás,
 • a kutatási kérdés és a módszertan megválasztása,
 • információgyűjtés,
 • a dolgozat felépítése,
 • az eredmények megfogalmazása,
 • formai követelmények,
 • hivatkozások kezelése,
 • és további, a résztvevők által felvetett kérdések.

AA részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése, a létszám tervezése érdekében részvételi szándékodat jelezd a regisztrációs űrlapon!

Ha nem szeretnétek lemaradni a rendezvényekről, hírekről, az eseményeket a TDK facebook-oldalán is nyomon követhetitek.

TDK Felkészítő Estek: Hogyan keressünk és kezeljünk forrásokat? – III. online felkészítő műhely

Időpont: 2022. március 3. (csütörtök) 17:20-tól
Online felület: teams

Az ETDT felkészítő workshopokat szervez a hatékony TDK-írást segítendő. A soron következő felkészítőn megtudhatod, hogyan keress hatékonyan szakirodalmat, milyen megbízható forrásokat kínál a könyvtár. Elmondjuk, hogyan juthatsz el a cikkek, könyvek teljes szövegéig. Beszélünk a plágiumról, bemutatjuk a szövegközi hivatkozások beillesztésének és a hivatkozásjegyzék elkészítésének módját, eszközét.
A részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése, a létszám tervezése érdekében részvételi szándékodat jelezd a regisztrációs űrlapon!

Ha nem szeretnétek lemaradni a rendezvényekről, hírekről, az eseményeket a TDK facebook-oldalán is nyomon követhetitek.

TDK Felkészítő Estek: Hogyan elemezzünk? – II. online felkészítő műhely

Időpont: 2022. február 23. (szerda) 17:20-tól
Online felület: teams (esemény)

Az ETDT felkészítő workshopokat szervez a hatékony TDK-írást segítendő. A következő felkészítőn Oroszné dr. Csesznák Anita, a Statisztika Tanszék egyetemi docense nyújt betekintést a hatékony adatelemzés különböző módszereibe.
A részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése, a létszám tervezése érdekében részvételi szándékodat jelezd a regisztrációs űrlapon!

Ha nem szeretnétek lemaradni a rendezvényekről, hírekről, az eseményeket a TDK facebook-oldalán is nyomon követhetitek.

TDK Felkészítő Estek: Hogyan tűnj ki a tömegből? I. online felkészítő műhely

Időpont: 2021. december 2. (csütörtök), 17:20–18:50

Helyszín: Teams (esemény)

1. TDK Felkészítő Est! Az ETDT felkészítő műhelysorozatot indít TDK-t írók számára. A sorozatban az I. műhelyt Berezvai Zombor tartja. Ezt az alkalmat elsősorban azoknak ajánljuk, akik bizonytalanok abban, hogyan lehet egy jó dolgozathoz hozzákezdeni és hatásosan kitűnni vele a tömegből.

Egy sikeres Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) dolgozat nem csak az egyetemen jelent elismerést, hanem a cégek számára is egyértelmű jelzés, hogy az adott témában a sok jó diák között kiváló vagy.

Van egy terület, ami érdekel, de nem tudod pontosan hogyan és milyen eszközökkel tudsz abból kiváló TDK-dolgozatot készíteni? Gyere el a TDK Felkészítő workshopra és megismerheted, hogy milyen informatikai eszközök, honlapok és trükkök segíthetnek neked abban, hogy gyorsan és látványosan feljavíts egy dolgozatot. A műhely végén azt is megmutatjuk, hogyan tudsz akár 10 perc alatt összerakni egy kutatási vázat egy sikeres TDK-dolgozathoz az ismertetett lehetőségek segítségével.

Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése, a létszám tervezése érdekében részvételi szándékodat jelezd a regisztrációs űrlapon!

Ha nem szeretnétek lemaradni a rendezvényekről, hírekről, az eseményeket a TDK facebook-oldalán is nyomon követhetitek.

Bízunk benne, hogy minél többetekkel találkozunk a rendezvényen! Kérjük a kedves kollégákat, hogy a rendezvény hírét terjesszék a hallgatók között!

Online TDK Felkészítő Estek
Az ETDT felkészítő esteket szervez a hatékony TDK-írás segítésére. A Felkészítő Estek sorozat eseményei (a 2021. tavaszi félévben mindig 17.20-tól):

 • március 17. (szerda): Hogyan írjunk (sikeres TDK-dolgozatot)?dr. Juhász Péter
 • március 22 (hétfő): Hogyan keressünk és kezeljünk forrásokat?Könyvtári tájékozató
 • március 24. (szerda): Hogyan elemezzünk?Oroszné dr. Csesznák Anita
 • május 5. (szerda): Hogyan prezentáljunk?dr. Juhász Péter


Minden érdeklődőt szeretettel várunk! ETDT

Hogyan írjunk (sikeres TDK dolgozatot)?
Időpont: 2021. március 17. (szerda) 17:20
Online felület: teams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae110e170ec6946c4b5697b14e2084369%40thread.tacv2/conversations?groupId=7e3b17c5-7a32-46f2-a8fc-8cea124a30c4&tenantId=f8dd01b8-7276-4ace-aa9d-5767f0f4a5afJuhász Péter a “Hogyan írjunk…? – 101 tanács (szak)dolgozatíróknak” c. kötet egyik szerzője ad tanácsokat a TDK-íróknak, mutat rá tipikus hibákra, s válaszol a résztvevők kérdéseire.
A tervezett témák:

 • témaválasztás és kérdésmegfogalmazás,
 • a kutatási kérdés és a módszertan megválasztása,
 • információgyűjtés,
 • a dolgozat felépítése,
 • az eredmények megfogalmazása,
 • formai követelmények,
 • hivatkozások kezelése,
 • és a résztvevők által felvetett tovább kérdések.

A részvétel regisztrációhoz kötött: https://forms.gle/F22RjSnrGTe2LfVS7

Corvinus TDK Klub

Elindult a Corvinus TDK Klub

 • Szeretnél értesülni, hogy mik a legizgalmasabb társadalmi és gazdasági kérdések jelenleg a világban?
 • Szeretnél megismerni új és könnyen használható technológiákat?
 • Szeretnéd megismerni rövid alkalmak keretében az érdeklődési területed legizgalmasabb tudományos vívmányait?
 • Szeretnéd Te is kipróbálni magad egy adott témában?
 • Szeretnéd megmérettetni a tudásod a legjobbak között? 


Akkor ajánljuk szíves figyelmetekbe a Corvinus TDK Klubot, melynek célja, hogy a Corvinus Egyetem hallgatói számára a szakmai fejlődésükhöz biztosítson egy informális közösséget, amely hozzásegíti a diákokat a saját érdeklődésüknek megfelelő témában, magas szintű szakmai tanulmányok kidolgozásához a Tudományos Diákköri Konferenciára (TDK). A klub szakmai anyagokkal és egy komoly kutatói közösséggel segíti azokat a fiatal tehetségeket, akik szeretnék kipróbálni magukat saját ötletük kapcsán, új szakmai kihívásokban vagy akár nemzetközi szinten is figyelemfelkeltő kutatásokban.
Ha nem szeretnél lemaradni ezekről az információkról, programokról és anyagokról, akkor iratkozz fel a klub hírlevelére (amelyhez már közel 500 kiváló tehetséges diák csatlakozott). Tagja lehetsz a klub facebook-csoportjának és követheted a frissen indult facebook oldalt.Üdvözlettel,
ETDT

Egyéb események

TDK Infóest – Ismerd meg az új regisztrációs felületet!

Időpont: 2022. február 24. (csütörtök) 17:20-tól
Online felület: teams

Kedves Érdeklődő Hallgatónk,
Köszönjük, hogy részt vettél az eddigi TDK felkészítő alkalmak valamelyikén. Ezek szerint tervezel idén TDK-zni. Vannak még kérdéseid? Vagy bizonytalan vagy a következő hetek feladatival kapcsolatban? Vagy csak motoszkál benned a gondolat, de még nem határozódtál el? Szeretnél első kézből tájékozódni az új regisztrációs felületről?
Gyere el az online TDK Infóestre 2022. február 24. (csütörtök) 17.20-tól.

A részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése, a létszám tervezése érdekében részvételi szándékodat jelezd a regisztrációs űrlapon!

Ha nem szeretnétek lemaradni a rendezvényekről, hírekről, az eseményeket a TDK facebook-oldalán is nyomon követhetitek.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.01.28. - 15:43:26