Ugrás a fő tartalomra

Etika, Felelősségvállalás, Fenntarthatóság

ERS Hub

A Corvinus Egyetem ERS Hub-ja (Ethics, Responsibility and Sustainability) azzal a céllal alakult meg, hogy egyetemi szinten összehangolja a három felsorolt témakörbe tartozó projekteket, kezdeményezéseket, illetve hogy nyitott platformot kínáljon ezek széles körben történő ismertetéséhez, önkéntesek és támogatók bevonásához.

Kiemelt híreink

Az alábbi, az egyetemi közösség széles körének bevonása által inspirált keretrendszer célja, hogy konkrét területek köré koncentrálja tevékenységeinket, vezesse közös gondolkodásunkat a jövőben és támogassa eredményeink hatékony bemutatását, hatásuk pontos mérését.

A Budapesti Corvinus Egyetem Fenntarthatósági Stratégiájának (2023–2030) keretrendszere

Oktatás

Az Egyetem célja, hogy kiaknázza az oktatási tevékenységeiben rejlő potenciált úgy, hogy a fenntarthatóság/ERS (etika, felelősségvállalás, fenntarthatóság) témájával kapcsolatos kérdések is beépüljenek és kiemelt szerepet kapjanak. Különös figyelmet kell fordítani a tantervek, programtervezés, tanítási módszerek és az érintett felek bevonása mellett az oktatók tudására és fenntarthatóság/ERS vonatkozású készségeire is.

Harmonika tartalom

Azon programok aránya, amelyek legalább egy fenntarthatósággal kapcsolatos kurzust tartalmaznak a programtervben; minden szinten és minden programban (BA és MA: kötelező kurzusok; PhD és MBA: választható kurzusok).

Az Egyetem célja annak biztosítása, hogy az összes hallgató elvégezzen legalább egy fenntarthatósággal/ERS-el kapcsolatos kurzust a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatott tanulmányai során. A fenntarthatósági/ERS elveket és mutatókat be kell építeni a kurzusok oktatási eredményei és a kimeneti kompetenciák közé.

Az Egyetem célja, hogy oktatásfejlesztési programjai révén fokozatosan növelje azon oktatók számát, akik elkötelezettek a fenntarthatóság/ERS ügye iránt.

Az Egyetem célja, hogy növelje a fenntarthatósági/ERS kurzusokon kívüli tanulási tevékenységek, valamint az ezeken résztvevő hallgatók számát.

Az Egyetem célja, hogy támogassa az oktatók tapasztalati és transzformatív tanulási módszertani innovációit, és ösztönözze a hallgatókat a fenntarthatósági/ERS projektek kezdeményezésére.

Az Egyetem célja, hogy bevonja az alumni közösséget az oktatási programba, hallgatóként, támogatóként, külső partnerként egyaránt.

Kutatás

Az Egyetem célja a fenntarthatósági/ERS témákhoz kötődő publikációs tevékenység és kutatási kapacitás növelése a szervezeti keretek biztosítása, valamint a belső és külső együttműködés ösztönzése által, az érdemi hatással bíró kutatások és a kutatási kiválóság elérése érdekében.

Harmonika tartalom

Az Egyetem fenntarthatósági/ERS témájú tudományos publikációira érkező idézetek száma.
A fenntarthatósági/ERS témájú tudományos publikációkhoz kötődő külső érintett szervezetek száma.

Az Egyetem ösztönzi az oktató/kutató kollégákat és a hallgatókat a fenntarthatóság/ERS területén való kutatási és publikációs tevékenységre, célja a fenntarthatósági/ERS tudás létrehozása, a tudományos eredmények és a kutatási kapacitás növelése érdekében.

Az Egyetem a fenntarthatóság/ERS terület szellemében bevonja és ösztönzi közösségeit, hallgatóit és oktatóit/kutatóit a szervezeti határokon átnyúló interdiszciplináris és transzdiszciplináris kutatásokon keresztül megvalósuló együttműködésekben való aktív részvételre.

Az Egyetem célja a fenntarthatósági/ERS területen kiválóságot képviselő kutatási központtá válni, mind hazai, mind nemzetközi szinten, olyan kutatási együttműködések révén, amelyek összekapcsolják a különböző érintettek és hálózatok közösségeit.

Az Egyetem célja, hogy megfelelő támogatói keretrendszert hozzon létre fenntarthatósági/ERS kutatási céljaihoz, biztosítva a szükséges adminisztratív hátteret, finanszírozást, képzési és ösztönzési rendszert a kutatási kiválóság eléréséhez.

Az Egyetem prioritásként kezeli az érdemi hatással bíró kutatást, olyan projekteket támogatva, amelyek a tudományos hatáson túl valós értéket teremtenek az érintettek számára, beleértve a fenntarthatóság/ERS területén belüli és kívüli érintetteket is.

Outreach és társadalmi hatás

Az Egyetem célja, hogy valamennyi tevékenysége kifejezze a felelősséget és a fenntarthatóságot a külső és belső érintettek felé, ezzel példát mutatva mások számára. Az Egyetem szoros és kiterjedt partnerségeket és együttműködéseket alakít ki és tart fenn érintettek széles körével, ideértve a vállalatokat, a közösségi partnereket, a kormányzati szereplőket, valamint a munkatársakat, a jelenlegi és végzett hallgatókat, a fenntarthatóság/ERS előmozdítása és valódi társadalmi hatás elérése érdekében. Az Egyetem aktívan igyekszik hatást gyakorolni a felelős és fenntartható stratégiákat még nem alkalmazó érintettjeire. Az Egyetem célja, hogy tanuljon a fenntarthatósági/ERS erőfeszítéseikben előrehaladottabb egyetemektől és iskoláktól és elmélyítse ezen kapcsolatait. Az Egyetem kommunikációs tevékenységében a fenntarthatósági és felelősségi kérdéseket etikus és hiteles módon használja.

Harmonika tartalom

Külső érintettekkel közös projektekben részt vevő egyetemi polgárok száma.
A külső érintettekkel való közös értékteremtést célzó külső projektek száma.

Az Egyetem él a más egyetemekkel fennálló partnerségeiből származó lehetőségekkel, aktívan elősegítve a tudás és a legjobb gyakorlatok cseréjét a fenntarthatóság/ERS területén.
Az Egyetem világos standardokat határoz meg a külső érintettekkel, beleértve a vállalati partnerekkel ápolt kapcsolatok irányítását.
Az Egyetem tudatos megközelítést alkalmaz a fenntarthatósági/ERS tevékenységekben, a közösségi részvétel hatékony elősegítése érdekében.
Az Egyetem kommunikációjában a pozitív példaképekre és inspiráló személyes történetekre fókuszál a fenntarthatóság/ERS területén.
Az Egyetem olyan ösztönző rendszereket fejleszt ki, amelyek jutalmazzák az egyetemi polgárok fenntarthatósági/ERS erőfeszítéseit.

Az Egyetem célja a fenntarthatóság/ERS előmozdítása, olyan hálózatokkal együttműködve, amelyek ezt a témát priorizálják, vagy pozíciókkal rendelkeznek ezen a területen.

Az Egyetem célja, hogy stratégiai érdekei, illetve alulról jövő kezdeményezések mentén kapcsolódjon különböző külső és belső érintettjeihez, érdemi hatást kifejtő módon, amely figyelembe veszi a fenntarthatósági/ERS célokat, valamint a közösség által indított kezdeményezések transzformatív hatását.

Az Egyetem célja, hogy olyan térré váljon, amely lehetővé teszi a fenntarthatósági/ERS témájú tevékenységek különféle érintettek számára történő előmozdítását. A témával kapcsolatos ötletek és gyakorlatok megosztására szolgáló platformokat biztosít, értékes hatást kifejtve Magyarország jövőbeli társadalmára, összpontosítva a minél szélesebb körű elérésre és a konkrét hatásra.

Működés, szervezet és közösség

Az Egyetem integrálja a fenntarthatóság/ERS elveit működésébe, szervezetébe és közösségébe.

Harmonika tartalom

Az Egyetem minden polgára számára egyenlő lehetőségeket biztosít. Különös figyelmet fordít a külföldi hallgatók és munkatársak bevonására, olyan infrastruktúra kialakítására, amely megfelelő a fogyatékkal élő és kisgyermekes hallgatók és munkatársak számára, valamint a hátrányos helyzetű és az esélyegyenlőség témakörébe tartozó problémákkal szembesülő hallgatók támogatására. A konkrét intézkedések és kezdeményezések az Egyetem Esélyegyenlőségi Tervében és a Családbarát Egyetem Program keretein belül találhatók.

A fenntartható beszerzések célja a környezeti, társadalmi és gazdasági szempontok figyelembevételével történő beszerzési gyakorlat kialakítása. Ennek érdekében a beszerzések során előnyben részesülnek a környezetbarát termékek és szolgáltatások, a helyi termelők, valamint a társadalmi szempontokat is figyelembe vevő beszállítók.

Az Egyetem ösztönzi a hallgatókat és a munkatársait, hogy fenntarthatóan éljenek, azáltal, hogy népszerűsíti a környezeti tudatosságot és az egészséges életmódot, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt.

Az Egyetem ösztönzi a hallgatókat és a munkatársait, hogy fenntarthatóan éljenek, azáltal, hogy népszerűsíti a környezeti tudatosságot és az egészséges életmódot, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt.  

Az Egyetem a fenntarthatósági/ERS kezdeményezések és intézkedések finanszírozását a pénzügyi tervezés során figyelembe veszi, ezáltal a stratégiai időszakon belül a kijelölt prioritási területek mentén támogatja a fenntarthatósági/ERS célok megvalósítását.

Projektek

A hónap fenntarthatósági témája

Időszakos projekt

További információ

Corvinus Akadálymentességi Projekt

További információ

Corvinus Etika és Spiritualitás Program

További információ

Corvinus ERS HUB aloldal

További információ

Global Climate Change Week

További információ

UI Green Metrics World University Ranking pályázat

További információ

Corvinus Green projekt

További információ

REform European University projekt

További információ

A hónap fenntarthatósági témája

Időszakos projekt

További információ

Corvinus Akadálymentességi Projekt

További információ

Corvinus Etika és Spiritualitás Program

További információ

Corvinus ERS HUB aloldal

További információ

Global Climate Change Week

További információ

UI Green Metrics World University Ranking pályázat

További információ

Corvinus Green projekt

További információ

REform European University projekt

További információ

Rólunk

Irányító testület

Budapesti Corvinus Egyetem

Prof. Dr. Zsóka Ágnes

Akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettes, az ERS Hub felügyeletével megbízott vezető

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Ásványi Katalin

Tanszékvezető egyetemi docens, Elnök

Tagok

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Csutora Mária

Egyetemi tanár

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Zsolnai László

Egyetemi tanár

Budapesti Corvinus Egyetem

Prof. Dr. Szántó Zoltán Oszkár

CIAS dékán

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Domahidi Ákos

Kancellár

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Köves Alexandra

Egyetemi docens

Budapesti Corvinus Egyetem

Farkas Jácint

Tudományos munkatárs

Állandó meghívottak

Budapesti Corvinus Egyetem

Apáti-Tóth Kata

Kommunikációs igazgató

Budapesti Corvinus Egyetem

Pósvai Adrienn Éda

Koordináció és adminisztratív támogatás

Budapesti Corvinus Egyetem

Harmati Gáspár

HÖK tag

Csatlakozás

Az ERS Hub további akciók indítását tervezi, melyekről folyamatos tájékoztatást ad az Egyetemi Polgároknak.
A minél mélyebb bevonás és a közös értékteremtés jegyében arra biztatunk mindenkit, hogy az E-R-S, az etikai, felelősségvállalási és fenntarthatósági témákat érintő ötleteivel és kezdeményezéseivel, illetve az akciókhoz való csatlakozás szándékával jelentkezzen az alábbi formon, vagy írjon nekünk az ershub@uni-corvinus.hu e-mail címen!

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.18. - 14:05:36