Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Gazdaságetika Központ

A Gazdaságetikai Központ 1993-ban alakult meg és 2002 óta a Gazdálkodástudományi Képzéseken belül önálló szervezeti egységeként működik. A Gazdaságetikai Központ hivatása, hogy terjessze a – szélesen értelmezett – „business ethics” eszméit, modelljeit és technikáit a felsőoktatás, az akadémiai kutatás és a gazdasági élet területén.
A Gazdaságetikai Központ munkáját – megalakulása óta – egy Nemzetközi TanácsadóTestület segíti. Ennek tagjai Professor Edwin M. Epstein (University ofCalifornia at Berkeley), Professor Stefano Zamagni (University of Bologna), ésProfessor Henk van Luijk (1930-2010) (Nijenrode University).

A Gazdaságetikai Központ tevékenysége azon a meggyőződésen alapszik, hogy az etika releváns aspektus a gazdasági tevékenységek minden szintjén, az egyéni és szervezeti cselekvésektől a makrogazdasági és a nemzetközi szintekig. A komplex gazdasági problémák multidiszciplináris megközelítést igényelnek, amelyben a közgazdaságtan, a vezetéstudomány, a pszichológia és az etika modelljeinek megkerülhetetlen szerepe van. Az ökológiai, a kommunitáriánus és a feminista nézőpontok jelentősen hozzájárulhatnak a jelenkori gazdasági és társadalmi problémák megértéséhez és elemzéséhez. A gazdaságetikát posztmodern tudományként műveljük, amelyben kreatívan kapcsolható össze a kritikai-analitikus és a cselekvés-orientált tudás.

A Gazdaságetikai Központ tevékenységeit az Etika és Gazdaság hírlevél mutatja be. Etika és Gazdaság (1997-2015)

Vágólapra másolva
GEN.:2022.06.29. - 07:43:16