Ugrás a fő tartalomra

Tantárgyaink

The Roles and Duties of Management

Tantárgyfelelős

Dr. Zsolnai László zsolnai@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies / Gazdaságetikai Központ
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 711, 707
Telefon: +36 1 482 7206 • Mellék: 7206

Vállalati etikai konfliktusok

Tantárgyfelelős

Dr. Zsolnai László zsolnai@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies / Gazdaságetikai Központ
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 711, 707
Telefon: +36 1 482 7206 • Mellék: 7206

Üzleti etika

Tantárgyfelelős: Fekete László

Értékteremtés egy fenntartható világ számára

A kurzus a fenntarthatóság-központú, progresszív gazdasággal összefüggésben tárgyalja az értékteremtést. Bemutatja az Antropocén kor valóságát, és új ökológiai, társadalmi és technológiai perspektívákat kínál a 21. századi gazdaság számára. A kurzus során különböző innovatív üzleti és társadalmi kezdeményezések és projektek kerülnek bemutatásra.

Tantárgyfelelős

Dr. Zsolnai László zsolnai@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies / Gazdaságetikai Központ
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 711, 707
Telefon: +36 1 482 7206 • Mellék: 7206

Fenntartható értékteremtés

A kurzus célja felvértezni a hallgatókat az értékteremtés új filozófiájával és gyakorlatával, összhangban az antropocén kor környezeti, társadalmi és technológiai kihívásaival. Az uralkodó, a fő áramlatba tartozó (mainstream) üzleti és társadalmi gyakorlatok kritikájával elősegíteni a természet, a társadalom és a jövő nemzedékei szempontjait figyelembe vevő, együttműködésen és fenntarthatóságon alapuló megközelítések kialakítását.

A fenntartható értékteremtésmódszereinek, elveinek, mérési és értékelési módozatainak,menedzsmentjének, hatásvizsgálatának, visszacsatolási mechanizmusainak, ésüzleti modelljeinek részletes áttekintése és projektszerű gyakorlatialkalmazásának elősegítése. A képzés gyakorlati részét a fenntartható üzleti modelleket sikeresen alkalmazó partnerekkel együttműködve tartjukmeg.

A kurzus a külföldi partner egyetemek előadóival együttműködve segíti(i) a legjobb gyakorlatok (helyi, regionális, európai és globális)„feltérképezését” és részletes elemzését.

Tantárgyfelelős

Dr. Zsolnai László zsolnai@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies / Gazdaságetikai Központ
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 711, 707
Telefon: +36 1 482 7206 • Mellék: 7206

Boldogság és gazdaság

A kurzus céljafelvértezni a hallgatókat a boldogság (happiness; well-being) filozófiájávalés közgazdaságtani vonatkozásaival, összhangban az Antropocén kor
környezeti, társadalmi és technológiai kihívásaival. Az uralkodó, a főáramlatba tartozó (mainstream) jóléti gyakorlatok és politikákkritikájával elősegíteni az egyéni és társadalmi boldogság és jól-lét többdimenziós,holisztikus megközelítésének kialakítását.

A holisztikus jól-lét módszereinek, elveinek, mérési és értékelési módozatainak, menedzsmentjének, és szervezeti modelljeinek részletesáttekintése és projektszerű gyakorlati alkalmazásának elősegítése. A képzés gyakorlati részét az újszerű modelleket sikeresen alkalmazópartnerekkel együttműködve tartjuk meg. A kurzus a külföldi partneregyetemek előadóival együttműködve segíti (i) a legjobb gyakorlatok (helyi,regionális, európai és globális) „feltérképezését” és részletes elemzését, (ii) a boldogságot és a jól-létet elősegítő szervezeti projektek kialakítását és megvalósítását.

Tantárgyfelelős

Dr. Zsolnai László zsolnai@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies / Gazdaságetikai Központ
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 711, 707
Telefon: +36 1 482 7206 • Mellék: 7206

Science and Ethics (PhD course)

The course covers the following topics: Science and its Enemies, Ethical Paradigms Approaching Science, The Reflective Practitioner, Holistic Problem Solving, The Integrity of Scientific Research, Gender Issues in Science, Post-Academic Systems of Science, and Science, Spirituality and Art.

Tantárgyfelelős

Dr. Zsolnai László zsolnai@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies / Gazdaságetikai Központ
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 711, 707
Telefon: +36 1 482 7206 • Mellék: 7206

Gazdaság és vallás

A tantárgy szakmai tartalma: Különböző vallási hagyományok eltérő gazdaságitanításokkal rendelkeznek. Ezeknek a gazdasági életben betöltött szerepévelkapcsolatos érdeklődés az ezredfordulón nőtt meg jelentős mértékben. A vallásos(spirituális) elköteleződés őszinte etikai elköteleződést biztosíthat agazdasági tevékenységek számára. A kurzus különböző vallási hagyományokgazdasági relevanciával rendelkező tanításait mutatja be. A félév során ahallgatók megismerkednek a zsidó, a keresztény, az iszlám, a buddhista, a hindu, valamint a konfuciánus vallási hagyományok gazdasági tanításaival és azokgyakorlati megvalósításaival.

Tantárgyfelelős

Dr. Kovács Gábor László gabor.kovacs4@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies / Gazdaságetikai Központ
Egyetemi Docens, PhD / Associate Professor, PhD
C épület, 711

Progresszív üzleti modellek

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus témája progresszív üzleti modellek bemutatása. A jelenlegi üzleti paradigma átalakítása elengedhetetlen ahhoz, hogy megvalósíthassuk, vagy legalább egy kicsit közelebb kerüljünk egy fenntartható Föld megvalósításához. Ez az átalakítás új, ökológia-orientált, a jövő nemzedékek érdekeit figyelembe vevő és a társadalom egésze számára értéket teremtő üzleti modellek kifejlesztését jelenti, amely alternatív, progresszív üzleti működést eredményez. A progresszív üzleti működés magában foglalja az ökológiai fenntarthatóságot, a jövő nemzedékek tiszteletét és a társadalom-centrikusságot. A progresszív üzleti vállalkozások társadalmi-ökológiai jól-lét megteremtését célozzák, miközben biztosítják saját pénzügyi életképességüket.

Tantárgyfelelős

Dr. Kovács Gábor László gabor.kovacs4@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies / Gazdaságetikai Központ
Egyetemi Docens, PhD / Associate Professor, PhD
C épület, 711

The Economics and Ethics of Globalization

Learning the practices and consequences of managing ethically in the changing cultural, economic, political, technological, in a global environment. This course examines the norms or principles that establish and justify societies and determine the rights and responsibilities of a society in a globalized world.

Tantárgyfelelős

Isaisas Rivera isaias.rivera@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 163
Telefon: +36 1 482 5447 • Mellék: 5447

Changing Environments in Business and Globalization (CEMS)

Understand the impact of the fast-paced change occurring in today’s business world and to gain a broad view of the many forces affecting ethics, business and society. Learn to integrate these forces, recognizing their interrelationships to each other and the whole. Gain an appreciation for the relationship of theory to practice and how to effectively use what you have learned in assimilating in an open-minded way key ideas and concepts.

Tantárgyfelelős

Isaisas Rivera isaias.rivera@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 163
Telefon: +36 1 482 5447 • Mellék: 5447

Globalization – Economic Theory

Globalization is a concept representing the activity of Politics, Economy and Social Interaction among the various persons in our interconnected society. That activity and exchange necessarily take place among and between persons, and therefore have an ethical dimension.

Tantárgyfelelős

Isaisas Rivera isaias.rivera@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 163
Telefon: +36 1 482 5447 • Mellék: 5447
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.18. - 15:21:28