Ugrás a fő tartalomra

Egyetemi Levéltár

A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára az Egyetem akadémiai szervezetében, konpetenciaközpontként működik: gyűjti az universitas központi hivatalainak, szervezeti egységeinek, valamint a volt Karoknak, illetve ezek jogelődei szervezeti egységeinek történeti iratait.

A múlt megismerését lehetővé tevő, úgynevezett történeti forrásanyag őrzésére háromféle közgyűjtemény szolgál: a tárgyi emlékeket a múzeumok, a nyilvánosság számára készült, rendszerint több példányban, nyomdai úton előállított könyvészeti anyagokat a könyvtárak, az egy-egy intézmény vagy személy működése, élete során keletkezett iratokat pedig a levéltárak gyűjtik. Levéltári szempontból iratnak minősülnek a szövegek, számadatsorok, térképek, tervrajzok és vázlatok, bármilyen alakban, bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkeztek is. Az iratok általános gyűjtő- és őrzőhelye az irattár, a levéltárba csak a már kiválogatott történeti értékű iratok kerülnek.
Szinte hiánytalanul megtalálhatók a központi szervezeti egységek (rektori, dékáni hivatalok) iratai, továbbá a hallgatói tanulmányi nyilvántartások. A tanszéki iratok, a professzori hagyatékok, szakszervezeti és hallgatói egyesületi irategyüttesek sajnos már korántsem alkotnak ilyen teljes sorozatot.

Az iratok nyilvános megismerését szolgálja a kutatási segédletek – úgynevezett repertóriumok – kiadása, a levéltár őrzésében lévő rendezett (és érdekesebb) iratokból készült forráskiadványok összeállítása és publikálása, valamint a bárki számára biztosított ingyenes – és csak a törvény által korlátozott – kutatási lehetőség. A BCE Levéltárában őrzött iratanyagról és a kutatási lehetőségekről az említett repertóriumoból.  

A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára – mint az egyetemi intézményrendszer része és az egyetemi kulturális örökség őrzője – a XXI. század modern közlevéltára kíván lenni. Célja az Egyetem írott örökségének megjelenítése és dokumentálása, a levéltári anyag és a kínált programok révén az egyetemi polgárok azonosságtudatának alakítása, az Egyetem működése átláthatóságának biztosítása, és a hagyományos iratanyagok digitalizálása és online elérhetővé tétele révén kapcsolódás a hazai és európai tartalomszolgáltatókhoz. 

Levéltár, oklevél

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.18. - 09:43:16