Ugrás a fő tartalomra

Projektek

Állandó projektek

Illyés Gyula Program

Időszakos projektek

ERS Agora

Projektvezető: Dr. Ásványi Katalin
Projektben részt vevő munkatársak: Irányító Testület tagjai

Minden szemeszterben egy alkalommal az IT által összehívott és támogatott félnapos fórum és ötletbörze, melyre minden egyetemi polgár meghívást és hozzászólási lehetőséget kap. Az Agorán lehetőség nyílik meghallgatni a lezajlott és futó akciókról és projektekről szóló beszámolót, valamint új kezdeményezéseket bemutatni.

Az első ERS Agora a kutatási héten lesz, melyre a belsős kollégák mellett az újonnan megalakult Magyar Egyetemek Fenntarthatósági Platformjában részt vevő 13 egyetem kollégáit is várjuk.

Aktuális projektek

Corvinus Akadálymentességi Projekt

Projektvezető: Dr. Farkas Jácint


A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa 2021-ben elfogadta Egyetemünk Akadálymentességi és fogyatékosságügyi politikáját.

A dokumentum tartalmazza az akadálymentesség és az akadálymentesítés kereteinek azon sarkalatos pontjait, amelyek megvalósítása hozzájárul(hat) a „befogadó Corvinus” modell kiteljesedéséhez.

Az ERS Hub Irányító Testületének arra teszünk javaslatot, hogy mind az akadálymentesség, mind pedig a klasszikus értelemben vett épített környezeti akadálymentesítés eseteiben, mintegy ezeket összefogva, egy akadálymentességi projekt kidolgozását karolja fel, majd ennek egyetemi implementációját segítse elő.

A Budapesti Corvinus Egyetem fizikai tereinek akadálymentesítése hosszú évek óta folyamatban van, azonban, hogy hol is tartunk valójában a megvalósításban, azt máig sem tudjuk pontosan. Ezért azt javasoljuk, hogy egy akadálymentesítési állapotfelmérés keretében kerüljenek felmérésre és minősítésre a Corvinus Egyetem épületei, ideértve a Ménesi úti campust is, mely jelenleg a kivitelezés fázisában tart.

A felmérés eredményeinek ismeretében érünk el az akadálymentesítési kezdőponthoz, a rendelkezésre álló adatok fényében meghatározhatóvá válnak az épített környezetünkre vonatkozó akadálymentesítési célok és lehetőségek.

Az akadálymentességi lépések ennél azonban összetettebb feladathalmazt jelentenek, hiszen ez az egyéni és a közösségi tudatot formáló gondolkodás és cselekvéssor eredőjeként tud megvalósulni.

Ennek kezdeti lépéseként javasoljuk a különböző képzési formákban olyan órák beiktatását, ahol a hallgatók a saját szakterületükhöz hozzáigazított módon, képet kaphatnak az akadálymentesség gondolatvilágáról és annak módjairól, az ezekben rejlő lehetőségekről.

Mivel organikusan fejlődő, nyitott projektben gondolkodunk, a fenti kezdeti lépések reményeink szerint inspirálni fogják az egyetemi polgárokat arra is, hogy további dimenziókkal bővítsük közösen az akadálymentesítés és az akadálymentesség megvalósítását egyetemünkön.

Corvinus Etika és Spiritualitás Program

Projektvezető: Zsolnai László és Ócsai András
A projektben részt vevő munkatársak: a Gazdaságetikai Központ tagjai


A projekt célja, hogy az Egyetem hallgatói, oktatói, vezetői és egyéb munkatársai körében terjessze és megerősítse az etika és a jó élettel kapcsolatos holisztikus megközelítések eszméit és jó gyakorlatait. Ezek az eszmék és jó gyakorlatok túlmutatnak a materialista és individualista értékorientáción, és a létezés nem-materiális és nem-individualista felfogását hírdetik, hozzájárulva ezzel a jól-lét többdimenziós (testi, lelki és szellemi) megéléséhez.

A projekt a Columbia University “The Awakened Campus Initiative”-hez kapcsolódik, ami Lisa Miller professzor, a Columbia University Spirituality Mind Body Institute igazgatójának a fejlesztése. (https://spiritualitymindbody.tc.columbia.edu/our-work/mental-health–wellness/awakened-campus/)

A projekt keretében – az amerikai partnerrel együttműködve – nem szokványos, extra-curriculáris programokat tervezünk megvalósítani a 2022/2023-as tanévtől kezdődően.

Corvinus ERS HUB aloldal projekt

Projektvezető: Dr. Ásványi Katalin
A projektben részt vevő munkatársak: Nagy Ákos, Pósvai Adrienn Éda
, Csáki Csilla


A Corvinus Egyetem ERS Hub-ja (Ethics, Responsibility and Sustainability) azzal a céllal alakult meg, hogy egyetemi szinten összehangolja a három felsorolt témakörbe tartozó projekteket, kezdeményezéseket, illetve hogy nyitott platformot kínáljon ezek széles körben történő ismertetéséhez, önkéntesek és támogatók bevonásához.

Annak érdekében, hogy az egyetemi polgárok és az Egyetem érintettjei számára ismert és elérhetők legyenek az ERS Hub által koordinált projektek, szükséges egy megfelelő aloldal kialakítása.

A honlap aloldalának szerkezetét nemzetközi benchmarking kutatás alapján állítjuk össze.

A projekt megvalósulásának egy következő szakasza az Egyetem fenntarthatósági aloldalának kialakítása, melyhez szintén nemzetközi és hazai benchmarking vizsgálatot végzünk a szükséges menüpontok, témakörök megállapításához.

Global Climate Change Week projekt

Projektvezető: Prof. Dr. Csutora Mária
A projektben részt vevő munkatársak: Dr. Köves Alexandra és Dr. Kiss Gabriella


A Global Climate Change Week az egyetemek közötti együttműködést és tapasztalatcserét ösztönzi a klímaváltozással kapcsolatos akciók területén. Az évente októberben megrendezésre kerülő GCCW platformot biztosít az egyetemi akciók és rendezvények számára, lehetőséget biztosít arra, hogy az egyetemi polgárok egymás rendezvényein részt vegyenek, egymást támogassák, tudást cseréljenek. A GCCW célja a figyelem felkeltése, a magatartás megváltoztatásának ösztönzése és a politikai átalakulás előmozdítása a klímapolitikával kapcsolatban.

Tervezett részvétel formái:

  • Saját program meghirdetése (Brave new past – Kiss Gabriella – Köves Alexandra)
  • Hallgatóink bevonása más egyetemek programjaiba (Csutora Mára)
  • Blog írása (Csutora Mária)
  • A Global Climate Change Week eseményeinek kommunikálása (Csutora Mária és kommunikációs munkatársak)

UI Green Metrics World University Ranking pályázat

Projektvezető: Domahidi Ákos és Dr. Ásványi Katalin
Projektben részt vevő munkatársak: Baranyai Dániel


Az UI Green Metrics World University Ranking az Universitas Indonesia kezdeményezése, amelyet 2010-ben indítottak útjára. Az eredmények egy numerikus pontszámon alapulnak, amely lehetővé teszi a rangsorolást, így gyors összehasonlítást lehet végezni az egyetemek között a fenntarthatósági problémák kezelése iránti elkötelezettségük szempontjai alapján.

80 országból 956 egyetem 2 553 576 munkatárssal vesz részt benne.
https://greenmetric.ui.ac.id/about/welcome

Jelen projekt keretében 2022. október 31-ig összegyűjtjük az 5 kijelölt területen [Setting and Infrastructure (SI), Energy and Climate Change (EC), Waste (WS), Water (WR), Transportation (TR), and Education (ED )] az adatokat az Egyetemre vonatkozóan.

Az adatgyűjtésben segítségünkre van minden szervezeti egység.

Corvinus Green projekt

REform European University projekt

Projektvezető: Prof. Dr. Szántó Zoltán és Prof. Dr. Zsolnai László
Projektben részt vevő munkatársak: Dr. Ásványi Katalin, Fehér Péter


Felelősség és Etika az Innovációban: egy transzformációs modell = REform Európai Egyetemi Szövetség (kidolgozás alatt)

ERASMUS+ jelentkezés (2023 tavasz)

Olyan egyetemeket kívánunk összehozni Európa különböző részeiből (Passau, Bukarest, Lyon, Budapest stb.), melyeknek eltérő szakterületeken vannak az erősségeik, de intézményük szívügyének tekintik az innováció, az etika és a felelősségvállalás együttes vízióját, s hallgatóik, kutatóik, valamint oktatói, adminisztratív és üzleti közösségeik számára – a REform egyetemi szövetség révén – egy transzformatív európai tapasztalatot kívánnak biztosítani.

Hallgatóinkat, kutatóinkat és intézményeinket, a REform szövetségen keresztül, a jövő kihívásainak kezelésére és jelentős újításokra kívánjuk felkészíteni. Ez azt jelenti, hogy felkészítjük őket a felelősségvállalásra és etikai biztosítékok kezdeményezésére vagy követésére, a társadalmi szereplőkkel való széles körű párbeszéd keretei között.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.13. - 21:02:07