Ugrás a fő tartalomra

Belső képzés

Tanárképző és Digitális Tanulási Központ ajánlata az Intézetek támogatására

Módszertani képzések az alábbi témákban

Korszerű pedagógiai pszichológiai ismeretek
 1. A digitális generáció jellemzői. generációelméletek, Y, Z és alfa-generáció, generációk tanításának különbségei, lehetséges utak, módszerek
 2. egyéni különbségek diagnosztizálásának módjai: tanulási stílus, kognitív stílus, tanulási stratégiák, tanítási stílus, percepció és figyelem, emlékezés
 3. motiváció: szükségletek, motívumok és a személyiség,alapvető motivációk és hátterük, motiváció az iskolában – különös tekintettel a digitális generáció motiválására
 4. a tanárszerep változása: pedagógusszerep átrendeződése,szerepkrízis, a társadalom és a pedagógus viszonyrendszere, a tanár-diákviszony, a tanár mint facilitátor, tutor
Korszerű módszertani ismeretek
 1. Kooperatív pedagógiai módszerek alkalmazása az oktatásban
 2. Tevékenység alapú módszerek: projektmódszer, raw case módszer, kutatásalapú tanulás,problémaalapú tanulás, a hibrid oktatás típusai, játékalapú tanulás, storyline módszer
Tanári kompetenciafejlesztés
 1. Konfliktuskezelés az oktatási intézményekben: konfliktusok háttere, okai, lehetséges megoldási módok
 2. Stresszkezelés,kiégés, tanulói szorongáskezelés: a stressz, a stresszt kiváltó faktorok,stressz tünetek, stresszérzékenységet befolyásoló tényezők, az iskolai szervezeti klíma hatása a lelki egészségre, kiégés, a pszichoterror, a munkamánia, a prevenció lehetőségei, stresszmegelőzés, megküzdés és a pszichológiai immunrendszer
Digitális eszközhasználat integrálása az oktatásba
 1. Vizualitás szerepe az oktatásban
 2. Blended learning
 3. Web2-es eszközök integrálása a tanulási folyamatba
 4. Oktatás a kamerák mögött
 5. Grafikai eszközök használata online felületek segítségével
 6. Animáció készítése – anim class
 7. Tükrözött osztályterem
 8. Gamification az oktatásban: a gamification főbb lépései és elemei, ezek alkalmazása a tanítási-tanulási folyamata
 9. Mérés és értékelés digitális eszközökkel
 10. Oktatási keretrendszer használata

Képzés- és tananyagfejlesztés, e-portfólió készítése

Tanulási eredményalapú (LeO) képzés- és tananyagfejlesztés

 • a bemenet-, kimenet- és folyamat orientált pedagógiai tervezés különbségei
 • a tanulási eredmények fogalma, kapcsolata a kompetenciákkal
 • a tanulási eredményekhez rendelt releváns tanulási tevékenységek
 • a tanulási tevékenységekhez szükséges források, tartalmak és eszközök azonosításai
 • a tervezett tanulási eredményekhez és tanulási tevékenységekhez szorosan kapcsolódóértékelési rendszer tervezése


E – portfólió

 • szerepe, típusai és tartalmi elemei
 • készítésének előnyei
 • hallgatói oktatási portfólió
 • oktatói portfólió készítés

Duális képzések támogatása

 1. e-tananyagfejlesztés
 2. gazdasági szereplők módszertani felkészítése, érzékenyítése
 3. értékelési elemek kidolgozása
 4. mentorálás, tutorálás tanári szerepekre felkészítés

Óralátogatások

 1. óramegfigyelés,óralátogatás a HALVEL eredmények javítása, oktatás minőség javítása érdekében, képzési támogatás, egyéni fejlesztési terv készítése oktatók számára
 2. videós megfigyelés elemzés

Digitális tananyagfejlesztés támogatása

 • digitális tananyag készítéshez forgatókönyvek készítése, módszertani támogatása
 • digitális tananyag fejlesztéséhez videó felvétel készítés, szerkesztés, vágás,animációkészítés támogatása
 • e-learning fejlesztések támogatása


Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.15. - 12:01:14