Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Belső képzés

Tanárképző és Digitális Tanulási Központ ajánlata az Intézetektámogatására

Korszerű pedagógiaipszichológiai ismeretek

 1. A digitális generáció jellemzői. generációelméletek, Y, Z ésalfa-generáció, generációk tanításának különbségei, lehetséges utak, módszerek
 2. egyéni különbségek diagnosztizálásának módjai: tanulásistílus, kognitív stílus, tanulási stratégiák, tanítási stílus, percepció ésfigyelem, emlékezés
 3. motiváció: szükségletek, motívumok és a személyiség,alapvető motivációk és hátterük, motiváció az iskolában – különös tekintettel adigitális generáció motiválására
 4. a tanárszerep változása: pedagógusszerep átrendeződése,szerepkrízis, a társadalom és a pedagógus viszonyrendszere, a tanár-diákviszony, a tanár mint facilitátor, tutor

Korszerű módszertani ismeretek

 1. Kooperatívpedagógiai módszerek alkalmazása az oktatásban
 2. Tevékenységalapúmódszerek: projektmódszer, raw case módszer, kutatásalapú tanulás,problémaalapú tanulás, a hibrid oktatás típusai, játékalapú tanulás, storylinemódszer

Tanári kompetenciafejlesztés

 1. Konfliktuskezelésaz oktatási intézményekben: konfliktusokháttere, okai, lehetséges megoldási módok
 2. Stresszkezelés,kiégés, tanulói szorongáskezelés: a stressz, a stresszt kiváltó faktorok,stressz tünetek, stresszérzékenységet befolyásoló tényezők, az iskolaiszervezeti klíma hatása a lelki egészségre, kiégés, a pszichoterror, amunkamánia, a prevenció lehetőségei, stresszmegelőzés, megküzdés és apszichológiai immunrendszer

Digitáliseszközhasználat integrálása az oktatásba

 1. Vizualitás szerepe az oktatásban
 2. Blended learning
 3. Web2-es eszközök integrálása a tanulási folyamatba
 4. Oktatás a kamerák mögött
 5. Grafikai eszközök használata online felületek segítségével
 6. Animáció készítése – animclass
 7. Tükrözött osztályterem
 8. Gamification az oktatásban: a gamification főbb lépései és elemei, ezek alkalmazása a tanítási-tanulási folyamata
 9. Mérés és értékelés digitális eszközökkel
 10. Oktatási keretrendszer használata

 • abemenet-, kimenet- és folyamatorientált pedagógiai tervezés különbségei
 • a tanulásieredmények fogalma, kapcsolata a kompetenciákkal
 • a tanulásieredményekhez rendelt releváns tanulási tevékenységek
 • a tanulásitevékenységekhez szükséges források, tartalmak és eszközök azonosításai
 • atervezett tanulási eredményekhez és tanulási tevékenységekhez szorosan kapcsolódóértékelési rendszer tervezése

 • szerepe,típusai és tartalmi elemei
 • készítésénekelőnyei
 • hallgatóioktatási portfólió
 • oktatóiportfólió készítés

 1. e-tananyagfejlesztés
 2. gazdaságiszereplők módszertani felkészítése, érzékenyítése
 3. értékelésielemek kidolgozása
 4. mentorálás,tutorálás tanári szerepekre felkészítés

 1. óramegfigyelés,óralátogatás a HALVEL eredmények javítása, oktatás minőség javítása érdekében,képzési támogatás, egyéni fejlesztési terv készítése oktatók számára
 2. videósmegfigyelés elemzés

 • digitálistananyagkészítéshez forgatókönyvek készítése, módszertani támogatása
 • digitálistananyagfejlesztéséhez videófelvétel készítés, szerkesztés, vágás,animációkészítés támogatása
 • e-learningfejlesztések támogatása

Vágólapra másolva