Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Corvinus Ösztöndíjprogram

Tulajdonképpen mi is a Corvinus Ösztöndíj?

Egy teljesítményalapú ösztöndíj, teljesen új rendszerben. Ahogyan te is biztosan hallottál róla, a Corvinus fenntartói jogai 2019-ben átkerültek az államtól egy alapítványhoz, így az állami ösztöndíjas helyeknek is szükségszerűen át kellett alakulniuk. Mégis sok tekintetben nagyon hasonlít a Corvinus Ösztöndíj az elődjéhez: ugyanúgy tartalmazza a képzés költségét, mint az állami ösztöndíj, de nem fedezi például az idegen nyelvi hozzájárulást, a lakhatást, a megélhetést a tanulmányok ideje alatt, és ez sem jár automatikusan a tanulmányok befejezéséig. Ugyanakkor ha 2021-benkezded nálunk a tanulmányaidat angolnyelvű képzésen, akkor sok más egyetemmelellentétben, nálunk nem kellidegennyelvi hozzájárulást fizetned. Azt, hogy ki lesz jogosult az ösztöndíjra, egy rangsor dönti majd el, amelynek tartalmi feltételeit az Egyetem vezetése írja elő.


Mi a különbség a Corvinus Ösztöndíj és az állami ösztöndíj között? Az, hogy megszűnt az állami képzés a Corvinuson egyben azt is jelenti, hogy fizetnem kell a képzésért?

A Corvinuson természetesen jelenleg és a jövőben is tanulhatsz térítésmentesen, csupán annyi a változás, hogy a képzés költségét nem az állam, hanem az Egyetem finanszírozza!


Hány ponttal, mikor van esélyem az alapszakos felvételi eljárásban elnyerni a Corvinus Ösztöndíjat?

Amennyiben felvételt nyersz az Egyetemre, már 430 ponttal is esélyes lehetsz a Corvinus Ösztöndíjra, ráadásul egyes szakokon akár kisebb pontszámmal is elnyerheted a támogatást. Ha pedig egy relatíve magas pontszámmal – 450 pont fölött – jutsz be a Corvinusra, szinte garantált, hogy térítésmentesen tanulhatsz.


Milyen átlaggal kell rendelkeznem az alapszakon ahhoz, hogy a képzés alatt végig meg tudjam tartani a Corvinus Ösztöndíjat?

Évi 46 teljesített kredit és évfolyamátlagtól/csoportátlagtól függő, de legalább 3,8-as átlag mellett, már nagy eséllyel megtarthatod, a Corvinus Ösztöndíj nyújtotta térítésmentes képzési lehetőségedet. Ha pedig 4-es vagy annál magasabb átlagot érsz el a félévekben, szinte biztos, hogy továbbra is térítésmentesen tanulhatsz. Nem lehetetlen elérni ezt az átlagot, sőt még egy-két rosszabbul sikerült vizsga is belefér.


Hány ponttal, mikor van esélyem a mesterszakos felvételi eljárásban elnyerni a Corvinus Ösztöndíjat?

A Corvinus Ösztöndíj feltétele a sikeres egyetemi felvétel és a felvételi eljárás során szerezhető megfelelő pontszám. Körülbelül 70 pont birtokában már lesz lehetőséged a támogatás elnyerésére.Egy jól sikerült alapszakos diploma és megfelelő felvételi vizsga teljesítmény után nyugodtan alhatsz, hisz valószínűleg ingyen tanulhatsz a Corvinus Ösztöndíjjal. Az elérhető 100 pontból már 75 megszerzésénél jó eséllyel támogatott hallgató leszel.


Milyen átlaggal kell rendelkeznem a mesterszakon ahhoz, hogy a képzés alatt végig meg tudjam tartani a Corvinus Ösztöndíjat?

A mesterképzéses hallgatók körülbelül 90 százaléka fog térítésmentes képzésben részesülni, Corvinus Ösztöndíj formájában. Ha a tanulmányaid során sikeresen teljesíted a tárgyaidat, térítésmentesen tanulhatsz végig, hiszen mesterképzések kiemelten támogatottak.


Akkor csak jó tanulmányi eredmény mellett kapható meg az ösztöndíj?

Ne aggódj, ha nem minden félévben sikerül elérni a színjeles átlagot, de fontos tudnod, hogy minél jobb tanulmányi eredményt érsz el, annál valószínűbb, hogy jogosult leszel az ösztöndíjra. Az ösztöndíjhoz legalább 3,8-as kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag szükséges, a két félév alatt teljesített kreditek számának pedig legalább 46-nak kell lennie. A fenti szempontok alapján képzésenként hallgatói rangsor készül, és a legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók nyernek jogosultságot a következő két félévre a képzésen rendelkezésre álló Corvinus ösztöndíjas helyekre. Ha mégsem sikerült az egyik évben elérned a célod, ne csüggedj! Az Egyetem tanévenként egyszer felülvizsgálja az ösztöndíjra jogosultak körét.


Hogyan kell jelentkezni a felvételi során a Corvinus Ösztöndíjra?

Ha szeretnéd igénybe venni az ösztöndíjat, akkor a következő felvételi jelentkezés leadásakor az adott képzésen az „A” finanszírozási formát kell megjelölnöd. Ha az adott képzésen eléred az Egyetem által meghatározott felvételi ponthatárt ebben a finanszírozási formában, akkor automatikusan jogosulttá válsz az ösztöndíjra az első két félévre.


Ösztöndíjas helyre pályáztam a felvételi alkalmával, de nem sikerült. Akkor már nincs is lehetőségem a térítésmentes képzésre?

Ha nem sikerül elsőre Corvinus ösztöndíjas helyre bejutnod, de felvételt nyertél a Corvinusra (ennek továbbra is feltétele, hogy az „A” finanszírozási forma mellett az adott szak „K” finanszírozási formáját is bejelöld), az egyetemi teljesítményed alapján a következő évben újra pályázhatsz a Corvinus Ösztöndíjra átsorolás útján. Aki pedig nem jut térítésmentes képzéshez, a Diákhitel Központon keresztül igénybe tudja venni az államilag támogatott kamatmentes előfinanszírozási lehetőséget.


Hány félévre jár az ösztöndíj?

Az ösztöndíj nem jár automatikusan a teljes képzési időre (tanévenként felülvizsgáljuk a jogosultak körét) és legfeljebb az adott szak hatályos képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időre jár. (Azaz, ha a meghirdetéskor az adott szak képzési ideje 7 félév, akkor maximum 7 félévre.) Fogyatékkal élők esetében ez a félévszám egy félévvel (osztatlan képzésben részt vevő fogyatékkal élők esetén két félévvel) meghosszabbítható. Fontos, hogy csak aktív félévben jár az ösztöndíj! Méltányolható indokok esetén (tartós betegség, gyermekvállalás, Erasmus) a jogosultsági idő meghosszabbítható egy félévvel, ha ezen körülmények miatt a tanulmányi idő is hosszabb lesz (a maximális támogatási idő azonban ilyen esetben sem léphető túl).


Corvinus Ösztöndíjasként járhatok más felsőoktatási intézmény állami ösztöndíjas képzésére?

Igen, mivel az ösztöndíj nem jelenti az állam által finanszírozott féléveid számának a felhasználását (tehát nem csökkenti az állami ösztöndíjas félévként rendelkezésre álló 12 félévet). Az állami ösztöndíjas féléveidet szabadon felhasználhatod további tanulmányok folytatására.


Hogyan veszíthetem el az ösztöndíjra való jogosultságot?

Például, ha felmondod az ösztöndíjszerződést, vagy kimerítetted a támogatott félévek maximális számát, illetve bármilyen más okból megszűnik a hallgatói jogviszonyod.

Tájékoztató a Corvinus Ösztöndíjról a 2021. februárban induló képzésekre vonatkozó keresztféléves felsőoktatási felvételi és eljárásban:
Corvinus
Vágólapra másolva