Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Corvinus Ösztöndíjprogram

Tulajdonképpen mi is a Corvinus Ösztöndíj?

Egy teljesítményalapú ösztöndíj, teljesen új rendszerben. Ahogyan te is biztosan hallottál róla, a Corvinus fenntartói jogai 2019-ben átkerültek az államtól egy alapítványhoz, így az állami ösztöndíjas helyeknek is szükségszerűen át kellett alakulniuk. Mégis sok tekintetben nagyon hasonlít a Corvinus Ösztöndíj az elődjéhez: ugyanúgy tartalmazza a képzés költségét, mint az állami ösztöndíj, de nem fedezi például a lakhatást, a megélhetést a tanulmányok ideje alatt, és ez sem jár automatikusan a tanulmányok befejezéséig. Ugyanakkor ha 2021-ben kezded nálunk a tanulmányaidat angol nyelvű képzésen, akkor sok más egyetemmel ellentétben, nálunk nem kell idegennyelvi hozzájárulást fizetned. Azt, hogy ki lesz jogosult az ösztöndíjra, egy rangsor dönti majd el, amelynek tartalmi feltételeit az Egyetem vezetése írja elő. 


Mi a különbség a Corvinus Ösztöndíj és az állami ösztöndíj között? Az, hogy megszűnt az állami képzés a Corvinuson egyben azt is jelenti, hogy fizetnem kell a képzésért?

A Corvinuson természetesen jelenleg és a jövőben is tanulhatsz térítésmentesen, csupán annyi a változás, hogy a képzés költségét nem az állam, hanem az Egyetem finanszírozza!


A tavalyi normál felvételi eljárásban Corvinusra felvettek hány százaléka tanulhat Corvinus Ösztöndíjas helyen?

A 2020 szeptemberében induló nappali alapképzésekre felvett hallgatók 85%-a kapta meg a Corvinus Ösztöndíjat. Ugyanez az arány a nappali mesterszakon 95% volt a tavalyi felvételi eljárásban, tehát a Corvinus nappali alap- és mesterképzéseire felvételt nyert hallgatók nagy része továbbra is térítésmentesen tanulhat.


Hány ponttal, mikor van esélyem az alapszakos felvételi eljárásban elnyerni a Corvinus Ösztöndíjat?

A 2020 őszén nappali alapképzésre felvett hallgatók 85%-a részesült Corvinus Ösztöndíjban. A térítésmentes képzésre való bejutás ponthatára évente és szakonként változik, elsősorban az adott évben alapszakokra jelentkezők felvételi eredményeitől függ a szakos ponthatárok alakulása. A 2020-as alapszakos felvételi eljárás során 351 és 436 pont között alakultak a térítésmentes képzések felvételi ponthatárai . Az adott corvinusos mesterszak Corvinus Ösztöndíjas helyére való bejutás tavalyi ponthatára a felvi.hu felületen nézhető vissza.


Milyen átlaggal kell rendelkeznem az alapszakon és a mesterszakon ahhoz, hogy a képzés alatt végig meg tudjam tartani a Corvinus Ösztöndíjat?

Évi 46 teljesített kredit és évfolyamátlagtól/csoportátlagtól függő, de legalább 3,8-as átlag mellett, már nagy eséllyel megtarthatod, a Corvinus Ösztöndíj nyújtotta térítésmentes képzési lehetőségedet. Ha pedig 4-es vagy annál magasabb átlagot érsz el a félévekben, szinte biztos, hogy továbbra is térítésmentesen tanulhatsz. Nem lehetetlen elérni ezt az átlagot, sőt még egy-két rosszabbul sikerült vizsga is belefér.


Hány ponttal, mikor van esélyem a mesterszakos felvételi eljárásban elnyerni a Corvinus Ösztöndíjat?

A 2020 őszén nappali mesterképzésre felvett hallgatók 95%-a részesült Corvinus Ösztöndíjban. A térítésmentes képzésre való bejutás ponthatára évente és szakonként változik, elsősorban az adott évben mesterszakokra jelentkezők felvételi eredményeitől függ a szakos ponthatárok alakulása. A 2020-as mesterszakos felvételi eljárás során 65 és 70 pont között alakultak a térítésmentes képzések felvételi ponthatárai . Az adott corvinusos mesterszak Corvinus Ösztöndíjas helyére való bejutás tavalyi ponthatára a felvi.hu felületen nézhető vissza.


Akkor csak jó tanulmányi eredmény mellett kapható meg az ösztöndíj?

Ne aggódj, ha nem minden félévben sikerül elérni a színjeles átlagot, de fontos tudnod, hogy minél jobb tanulmányi eredményt érsz el, annál valószínűbb, hogy jogosult leszel az ösztöndíjra. Az ösztöndíjhoz legalább 3,8-as kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag szükséges, a két félév alatt teljesített kreditek számának pedig legalább 46-nak kell lennie. A fenti szempontok alapján képzésenként hallgatói rangsor készül, és a legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók nyernek jogosultságot a következő két félévre a képzésen rendelkezésre álló Corvinus ösztöndíjas helyekre. Ha mégsem sikerült az egyik évben elérned a célod, ne csüggedj! Az Egyetem tanévenként egyszer felülvizsgálja az ösztöndíjra jogosultak körét.


Hogyan kell jelentkezni a felvételi során a Corvinus Ösztöndíjra?

Ha szeretnéd igénybe venni az ösztöndíjat, akkor a következő felvételi jelentkezés leadásakor az adott képzésen az „A” finanszírozási formát kell megjelölnöd. Ha az adott képzésen eléred az Egyetem által meghatározott felvételi ponthatárt ebben a finanszírozási formában, akkor automatikusan jogosulttá válsz az ösztöndíjra az első két félévre.


Ösztöndíjas helyre pályáztam a felvételi alkalmával, de nem sikerült. Akkor már nincs is lehetőségem a térítésmentes képzésre?

Ha nem sikerül elsőre Corvinus ösztöndíjas helyre bejutnod, de felvételt nyertél a Corvinusra (ennek továbbra is feltétele, hogy az „A” finanszírozási forma mellett az adott szak „K” finanszírozási formáját is bejelöld), az egyetemi teljesítményed alapján a következő évben újra pályázhatsz a Corvinus Ösztöndíjra átsorolás útján. Aki pedig nem jut térítésmentes képzéshez, a Diákhitel Központon keresztül igénybe tudja venni az államilag támogatott kamatmentes előfinanszírozási lehetőséget.


Hány félévre jár az ösztöndíj?

Az ösztöndíj nem jár automatikusan a teljes képzési időre (tanévenként felülvizsgáljuk a jogosultak körét) és legfeljebb az adott szak hatályos képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időre jár. (Azaz, ha a meghirdetéskor az adott szak képzési ideje 7 félév, akkor maximum 7 félévre.) Fogyatékkal élők esetében ez a félévszám egy félévvel (osztatlan képzésben részt vevő fogyatékkal élők esetén két félévvel) meghosszabbítható. Fontos, hogy csak aktív félévben jár az ösztöndíj! Méltányolható indokok esetén (tartós betegség, gyermekvállalás, Erasmus) a jogosultsági idő meghosszabbítható egy félévvel, ha ezen körülmények miatt a tanulmányi idő is hosszabb lesz (a maximális támogatási idő azonban ilyen esetben sem léphető túl).


Corvinus Ösztöndíjasként járhatok más felsőoktatási intézmény állami ösztöndíjas képzésére?

Igen, mivel az ösztöndíj nem jelenti az állam által finanszírozott féléveid számának a felhasználását (tehát nem csökkenti az állami ösztöndíjas félévként rendelkezésre álló 12 félévet). Az állami ösztöndíjas féléveidet szabadon felhasználhatod további tanulmányok folytatására.


Hogyan veszíthetem el az ösztöndíjra való jogosultságot?

Például, ha felmondod az ösztöndíjszerződést, vagy kimerítetted a támogatott félévek maximális számát, illetve bármilyen más okból megszűnik a hallgatói jogviszonyod.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.19. - 11:07:49