Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Extracurriculáris (Teljesítményalapú) Ösztöndíjak

Közéleti Ösztöndíj I. igazolásminta_HU

Pályázati felhívás
családi vállalatok kutatási téma ösztönzését elősegítő ösztöndíjra

Demonstrátori pályázat

A Demonstrátori pályázat a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységek ellátásra demonstrátori pozícióra nyújtható be. A pályázatban teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatók vehetnek részt.

A pályázatot az általános rektorhelyettes a Hallgatói Szolgáltatások egyetértésével írja ki. A pályázatot a hallgatóknak a Neptunon keresztül kell leadnia. A demonstrátort tevékenységéért alanyi jogon díjazás nem illeti meg. A pályázat elnyerését követően feladatát önként vállalva végzi.

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Nappali, aktív alap-, osztott és osztatalan mesterképzés hallgatói pályázhatnak.

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül. Az Ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a Demonstrátori pályázat.

Kapcsolattartó elérhetősége

Akadémiai Menedzsment
E-mail: szilvia.nagy@uni-corvinus.hu

Archív pályázatok

Pályázatok Demonstrátori Ösztöndíjra

Demonstrátori Ösztöndíj Pályázati felhívás 2021/2022. tanév 1.félév
Demonstrátori Ösztöndíj Pályázati felhívás 2021/2022. tanév 2.félév
Demonstrátori Ösztöndíj Pályázati felhívás 2020/2021. tanév 1.félév
Demonstrátori Ösztöndíj Pályázati felhívás 2019/2020. tanév 2. félév
Demonstrátori Ösztöndíj Pályázati felhívás 2019/2020. tanév 1. félév

Pályázatok Demonstrátori megbízásra

Kiegészített PÁLYÁZATI FELHÍVÁS demonstrátori megbízásra a 2021/2022-es tanév tavaszi félévére
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS demonstrátori megbízásra a 2021/2022-es tanév tavaszi félévére/Application for teaching assistant position for the spring semester of the 2021/2022 academic year
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS demonstrátori megbízásra a 2021/2022-es tanév őszi félévére/Application for teaching assistant position for the fall semester of the 2021/2022 academic year

Diákszervezeti ösztöndíj

A Diákszervezeti Ösztöndíj célja azon kiemelkedően aktív hallgatók támogatása, akik valamely, a Corvinus egyetemen “A” kategóriaként akkreditált diákszervezetben tevékenykednek. Valamint alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben az Egyetemen teljes idejű képzésben tanulmányokat folytatnak és a pályázat benyújtásakor az Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Az összeg havonta megpályázható egyszeri, határozott összegű ösztöndíj. A diákszervezetek elnökei/erre kijelölt személyei állapítják meg az ösztöndíj nagyságát, illetve, hogy kik részesülhetnek az ösztöndíjban. A pályázati űrlapon kell kifejteni az adott hónap(ok)ban elvégzett tevékenységet. Ezt a Neptunban létrehozott pályázatban az arra kialakított felületen kötelezően meg kell tenni. Ennek elmulasztása az adott hónapban a pályázatból való kizárást vonja maga után. 

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Nappali, aktív alap-, osztott és osztatlan mesterképzés hallgatói.

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül. Az Ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a Diákszervezeti ösztöndíj pályázat.  

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Minden hónapban.
 • Alapú ösztöndíjkeret 2,10%-a fordítható. 

Az ösztöndíjak minimális és maximális összegei csak tájékoztató jellegűek. Ezek az összegek minden ösztöndíj esetében, minden félévben eltérőek lehetnek, hiszen függnek az adott ösztöndíj keretösszegétől és a hallgatók által leadott kérvények számától.

Kapcsolattartó elérhetősége

Diákszervezeti Bíráló Bizottság 

E-mail-cím: hok@uni-corvinus.hu

Archív pályázatok

Diákszervezeti ösztöndíj pályázat 2020. december
Diákszervezeti ösztöndíj pályázat 2020. november
Diákszervezeti ösztöndíj 2020. október
Diákszervezeti ösztöndíj 2020 szeptember
Diákszervezeti ösztöndíj pályázat 2021. január
Diákszervezeti ösztöndíj pályázat 2021. február
Diákszervezeti ösztöndíj pályázati felhívás 2021 március
Diákszervezeti ösztöndíj pályázati felhívás 2021_április
Diákszervezeti ösztöndíj pályázati felhívás 2021 május
Diákszervezeti ösztöndíj pályázati felhívás 2021_június
Diákszervezeti Ösztöndíj (2021/2022. szeptember)
Diákszervezeti Ösztöndíj 2021/2022 október
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás 2021 november
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás 2021 december
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás 2022 január
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2022. február
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás 2022 március
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2022. április
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2022. május
Diákszervezeti Ösztöndíj 2022 június
Pályázati felhívás Diákszervezeti Ösztöndíjra a 2021/2022. tanév 2. félévére
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2022. augusztus
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2022. szeptember
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2022. szeptember
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2022. október
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2022. november
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2022. december
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2023.január
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2023február
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2023március
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2023április
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2023május
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2023junius
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2023július
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2023augusztus
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2023_szeptember_jogiell20230830
Diákszervezeti Ösztöndíj Pályázati kiírás_2023_november

FUDAN ösztöndíj

Az ösztöndíj célja az Egyetem és a FUDAN Egyetem együttműködésében megvalósuló Corvinus-Fudan MBA double degree képzési programban résztvevő hallgatók támogatása.

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

Erre az ösztöndíjra a Corvinus-Fudan MBA double degree képzési programban tanulmányaikat megkezdő önköltséges, aktív hallgatók pályázhatnak, akik a pályázati felhívás részletes feltételeinek is megfelelnek.
A Corvinus és a Pallas Athené Domus Meriti Alapítvánnyal kötött együttműködés keretében hirdeti meg. A pályázatokat a Corvinus-Fudan MBA double degree képzési program programkoordinátorához kell benyújtani.
 

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és elnyerhető pénzösszeg

 • Félévente
 • A legutóbb meghirdetett pályázatban az ösztöndíjjal elnyerhető összeg 2.900.000 Ft/félév volt. Az aktuális elnyerhető pénzösszeg ettől eltérhet, azt mindíg az aktuális pályázati kiírás tartalmazza. 

Kapcsolattartó elérhetőség

A Fundan ösztöndíjjal kapcsolatban az Intézd Online! felületen tudsz ügyet intézni.

Archív pályázatok

Fudan pályázati felhívás 2020/21/1

Közéleti ösztöndíj I.

A Közéleti Ösztöndíj kiemelkedő egyetemi közéleti tevékenység végzését vagy jelentős kulturális eredmény elérését támogató, ösztönző pénzbeli juttatás.

Az ösztöndíjnak két típusa van. A havonként megpályázható ösztöndíj (Közéleti I.) és a Hallgatói Önkormányzat Elnökségének tagjai által megpályázható az elnökségi megbízás időtartamához igazodó, határozott időre szóló, havi ösztöndíj (Közéleti II.) Ösztöndíjban részesíthető az a hallgató, aki kiemelkedő közéleti tevékenységet végez, különösen: hallgatói érdekképviseleti feladatokat lát el elsősorban a Hallgatói Önkormányzat képviselőjeként vagy jelentős kulturális eredményt ért el és ezzel hozzájárul az Egyetem hírnevének növeléséhez vagy az egyetem hírnevének növelését egyéb tevékenységével támogatja. 

Kapcsolódó dokumentumok

Közéleti Ösztöndíj I. igazolásminta_HU

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Nappali, aktív alap-, osztott és osztatalan mesterképzés hallgatói.

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül. Az Ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a Közéleti ösztöndíj pályázat.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Minden hónapban.
 • A hallgatói normatíva 1,5-szöröse.

Az ösztöndíjak minimális és maximális összegei csak tájékoztató jellegűek. Ezek az összegek minden ösztöndíj esetében, minden félévben eltérőek lehetnek, hiszen függnek az adott ösztöndíj keretösszegétől és a hallgatók által leadott kérvények számától.

Kapcsolattartó elérhetősége

Közéleti Bíráló Bizottság 

E-mail-cím: hok@uni-corvinus.hu

Archív pályázatok

Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2020. december
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2020. november
Pályázati kiírás Közéleti Ösztöndíj I.-re 2020. október
Közéleti ösztöndíj I. 2020. szeptember
2020. áprilisi Közéleti ösztöndíj I. c. pályázati felhívás
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2021. január
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2021. február
Közéleti ösztöndíj I. pályázati felhívás 2021 március
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2021_április
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2021 május
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2021_június
Közéleti Ösztöndíj I. (2021/2022 szeptember hónap)
Közéleti ösztöndíj 2021/2022 október
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2021 október
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2021 október
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2021 december
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2022 január
Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2022.február
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2022 március
Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2022.április
Közéleti I. Ösztöndíj június
Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2022.május
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2022 július
Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2022.aug
1a.Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2022.szept
1a. Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2022.okt
1a. Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2022.nov
1a. Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2022.dec
1a. Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2023.jan
Közéleti Ösztöndíj I._pályázati felhívás_2022.február_végleges_HU
Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2023.március_HU
Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2023.április_HU
Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2023.május_HU
Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2023.június_HU
Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2023.július_HU
Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2023.augusztus_HU
Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2023_24_1_szeptember
Közéleti Ösztöndíj pályázati felhívás_2023.október_HU

Közéleti ösztöndíj II.

A Közéleti Ösztöndíj kiemelkedő egyetemi közéleti tevékenység végzését vagy jelentős kulturális eredmény elérését támogató, ösztönző pénzbeli juttatás.

Az ösztöndíjnak két típusa van: a havonként megpályázható ösztöndíj (Közéleti I.) és a Hallgatói Önkormányzat Elnökségének tagjai által megpályázható az elnökségi megbízás időtartamához igazodó, határozott időre szóló, havi ösztöndíj (Közéleti II.) Ösztöndíjban részesíthető az a hallgató, aki kiemelkedő közéleti tevékenységet végez, különösen: hallgatói érdekképviseleti feladatokat lát el elsősorban a Hallgatói Önkormányzat képviselőjeként vagy jelentős kulturális eredményt ért el és ezzel hozzájárul az Egyetem hírnevének növeléséhez vagy az egyetem hírnevének növelését egyéb tevékenységével támogatja.

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Nappali, aktív alap-, osztott és osztatalan mesterképzés hallgatói.

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül. Az Ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a Közéleti ösztöndíj pályázat. 

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Minden hónapban.
 • A hallgatói normatíva 1,8-szorosa.

Az ösztöndíjak minimális és maximális összegei csak tájékoztató jellegűek. Ezek az összegek minden ösztöndíj esetében, minden félévben eltérőek lehetnek, hiszen függnek az adott ösztöndíj keretösszegétől és a hallgatók által leadott kérvények számától.

Kapcsolattartó elérhetősége

Közéleti Bíráló Bizottság

E-mail-cím: hok@uni-corvinus.hu

Archív pályázatok

Közéleti Ösztöndíj II. pályázati felhívás
Közéleti Ösztöndíj II. pályázati felhívás 2020. november
Közéleti Ösztöndíj II. pályázati felhívás 2022. január

Kutatási doktori ösztöndíj

Az Egyetem bármely szervezeti egysége kutatási munkájának támogatására az Egyetem doktorandusz hallgatói számára ösztöndíjat adományozhat. Az ösztöndíj célja a szervezeti egység kutatási területén megvalósuló magas szintű kutatási tevékenység támogatása, a szervezeti egység által folytatott kutatások, valamint a hallgatói kutatások összekapcsolásával.

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Az ösztöndíjra csak azok a nappali munkarendben tanulmányokat folytató, aktív státuszú doktoranduszhallgatók részesülhetnek, továbbá akik a pályázati felhívás részletes feltételeinek megfelelnek; Neptunban, kérelem kitöltésével.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

Az elnyerhető ösztöndíj időtartamát és mértékét a pályázati kiírás tartalmazza.

Kapcsolattartó elérhetősége

Corvinus Doktori Iskola

E-mail-cím: phd.office@uni-corvinus.hu 

Archív pályázatok

Feltöltés alatt

Külföldi részképzési ösztöndíj

Külföldi Részképzési Ösztöndíj azon hallgatók számára szól, akik az aktuális pályázati kiírásban részletezettek szerint külföldi partnerintézményben külföldi részképzés keretein belül tanulmányokat folytatnak. Az ösztöndíj a részképzés teljes időtartamára egy összegben kerül kifizetésre.

A hallgatók számára az ösztöndíj a kiutazás félévére való aktív tanulmányi státuszú bejelentkezést követően kerül kifizetésre. Bírálása során figyelembe vesszük a hallgató tanulmányi eredményét, szakmai és közösségi tevékenységeit. A tanulmányi eredmény pontjainak meghatározásának alapjául a tanulmányi ösztöndíj-átlag veszi át a helyét, ez automatikus lehívásra kerül a Neptunon keresztül, így nem szükséges külön igazolni.

Az egyéb szakmai, illetve közéleti tevékenységét igazoló dokumentumot csatolni kell pecséttel és dátummal hitelesítve. A dokumentumok listája megtalálható az aktuális pályázati kiírásban, illetve Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban. Az igazolások beszerzésénél érdemes körültekintőnek lenni, hiszen hiánypótlásra nincs lehetőség!

Igazolásminták_Külföldi részképzési ösztöndíj_2023-2024

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Nappali, aktív alap-, osztott és osztatalan mesterképzés hallgatói.

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül. Az Ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a Külföldi Részképzési Ösztöndíj pályázat. Az ösztöndíj megpályázása a hallgató külföldi részképzésének kezdetétől függ, mindig a kiutazást megelőző félév végén lehetséges a pályázás. 

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Őszi és tavaszi szemeszter vége
 • A 2020/21 tanév első félévében a hallgatók által elnyerhető minimális összeg 47.000 Ft, maximális összeg 157.000 Ft volt. 

Az ösztöndíjak minimális és maximális összegei csak tájékoztató jellegűek. Ezek az összegek minden ösztöndíj esetében, minden félévben eltérőek lehetnek, hiszen függnek az adott ösztöndíj keretösszegétől és a hallgatók által leadott kérvények számától.

Kapcsolattartó elérhetősége

Hallgatói Szociális Bizottság

E-mail-cím: hszb@uni-corvinus.hu 

Archív pályázatok

Külföldi részképzési ösztöndíj 2019/20/2. félév
Külföldi részképzési ösztöndíj 2019/20/1. félév
Külföldi Részképzési Ösztöndíj pályázati felhívás 2020/2021. tanév 2. félévére
Külföldi részképzési ösztöndíj pályázati felhívás 2020/2021/1
Külföldi részképzési ösztöndíj 2021/22/2
Külföldi részképzés ösztöndíj – pályázati kiírás 2021/2022/1
KRO_2022_23_1_pályázati_felhívás
KRO_2022_23_2_pályázati_felhívás_vegleges

Teljesítményalapú doktori ösztöndíj

Az ösztöndíj pályázat célja a tudásteremtés ösztönzése, multidiszciplináris oktatási, kutatási programok támogatása, ennek keretében a geopolitikának, mint a gazdaságpolitika fontos dimenziójának szakmai és tudományos feltárása, valamint a hallgatók teljesítményének ösztönzése.

Ennek részeként a világgazdaság, a geopolitika és a kapcsolódó multidiszciplináris tanulmányok területén a Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudomány Doktori Iskola Geopolitika és Fenntartható Fejlődés Program hallgatóit, a tanulmányi/kutatási eredményük alapján teljesítményalapú ösztöndíj formájában támogassa.

Az ösztöndíjnak kettő szakasza van:

 • Képzési és kutatási szakasz
 • Kutatási és disszertációs szakasz

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Az ösztöndíjra pályázhatnak azon nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató doktorandusz hallgatók, akik a pályázati felhívás részletes feltételeinek megfelelnek; Neptunban, kérelem kitöltésével. Az ösztöndíjat a BCE a Pallas Athené Domus Meriti Alapítvánnyal kötött együttműködés keretében hirdeti meg.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Az ösztöndíj évente kerül meghirdetésre.
 • A legutóbb meghirdetett pályázatban az ösztöndíjjal elnyerhető összeg 150.000 -250.000 Ft/hó volt. Az aktuális elnyerhető pénzösszeg ettől eltérhet, azt mindíg az aktuális pályázati kiírás tartalmazza. 

Kapcsolattartó elérhetősége

Corvinus Doktori Iskola

E-mail-cím: phd.office@uni-corvinus.hu 

Archív pályázatok

Teljesítményalapú Doktori Ösztöndíj a 2020/2021
Teljesítményalapú Doktori Ösztöndíj 2020/2021
Teljesítményalapú Doktori Ösztöndíj pályázati kiírás – Kutatási és disszertációs szakasz
Teljesítményalapú Doktori Ösztöndíj pályázati kiírás – Képzési és kutatási szakasz

Tudományos ösztöndíj

A Tudományos Ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységként tudományos kutatási tevékenység végzését támogató, a tudományos aktivitást ösztönző egyszeri, egyösszegű pénzbeli juttatás. Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével írja ki.

Tudományos tevékenységnek minősülnek a tanulmányi versenyen való eredményes részvétel és elért helyezés (pl. TDK, OTDK, esettanulmányi verseny),tudományos publikációs tevékenység, egyéb a fenti kategóriákba nem tartozó eredményes tudományos aktivitás.

Minden szakmai, illetve tudományos tevékenységet igazoló dokumentumot csatolni kell, legyen ez egy TDK vagy akár egy publikáció, tudományos konferencia. A dokumentumok listája megtalálható mindig az aktuális félévre vonatkozó pályázati kiírásban, illetve a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban. Díjazás ellenében végzett, illetve más módon díjazott tevékenységgel nem lehet pályázni.

Az ösztöndíj minden szemeszter végén kerül kiírásra, így az egyetemi kommunikációt/neptun üzeneteket ajánlott figyelemmel kísérni. Az ösztöndíjra a félév végén egyszer az adott félévi tudományos teljesítménnyel pályázhat a hallgató.

Tudományos ösztöndij_2022_23_2_igazolásminta

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Nappali, aktív alap-, osztott és osztatalan mesterképzés hallgatói.

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül. Az Ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a Tudományos Ösztöndíj pályázat. A pályázati űrlapon kell kifejteni az elvégzett tevékenységet. Ezt a Neptunban létrehozott pályázatban az arra kialakított felületen kötelezően meg kell tenni (nem elég az igazolásra hivatkozni). Kivéve a TDK tevékenységet, ahol elegendő az igazolás csatolása. Ennek elmulasztása a pályázatból való kizárást vonja maga után. 

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Őszi és tavaszi szemeszter vége.
 • 2019/2020 tanév 2. félévében a hallgatók által elnyerhető minimális összeg 30.000 Ft, maximális összeg 200.000 Ft volt.

Az ösztöndíjak minimális és maximális összegei csak tájékoztató jellegűek. Ezek az összegek minden ösztöndíj esetében, minden félévben eltérőek lehetnek, hiszen függnek az adott ösztöndíj keretösszegétől és a hallgatók által leadott kérvények számától.

Kapcsolattartó elérhetősége

Tudományos Bíráló Bizottság (pályázatok ellenőrzése, rangsorolása)
HSZB (kapcsolattartás, segítségnyújtás a pályázóknak)

E-mail-cím: hszb@uni-corvinus.hu 

Archív pályázatok

Tudományos ösztöndíj pályázati felhívás 2020/2021. tanév 1. félév
Tudományos ösztöndíj 2019/20/2. félév
Tudományos ösztöndíj 2020/2021/2 – pályázati felhívás
Tudományos ösztöndíj 2021/22/1
Tudományos ösztöndíj 2021 / 22 /2 pályázati kiírás
Tudományos ösztöndij 2022_23_1_pályázatikiírás_HU
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.12.05. - 05:27:19