Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Extracurriculáris (Teljesítményalapú) Ösztöndíjak

Demonstrátori ösztöndíj

A Demonstrátori ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységként demonstrátori feladatok ellátását támogató, ösztönző pénzbeli juttatás, melyben teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatók részesülhetnek. Az ösztöndíj egyszeri, egyösszegű juttatás.

A pályázatot az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével írja ki. Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el, melyet a hallgatónak a Neptunon keresztül kell leadnia. Díjazás ellenében végzett, illetve más módon díjazott tevékenységgel nem lehet pályázni. A sikeres pályázáshoz nem szükséges mellékletet benyújtani, hiszen a kérelem ellenőrzése és rangsorolása az illetékes intézetvezető(k) által adott értékelés alapján történik, melynek beszerzése nem a pályázó feladata. Az ösztöndíj minden szemeszter végén kerül kiírásra, így érdemes figyelemmel kísérni az egyetemi kommunikációt, Neptun üzeneteket.

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Nappali, aktív alap-, osztott és osztatalan mesterképzés hallgatói pályázhatnak.

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül. Az Ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a Demonstrátori ösztöndíj pályázat.  

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Őszi és tavaszi szemeszter vége.
 • A 2019/2020 tanév 2. félévében a hallgatók által elnyerhető minimális összeg 40.000 Ft, maximális összeg 100.000 Ft volt.

Az ösztöndíjak minimális és maximális összegei csak tájékoztató jellegűek. Ezek az összegek minden ösztöndíj esetében, minden félévben eltérőek lehetnek, hiszen függnek az adott ösztöndíj keretösszegétől és a hallgatók által leadott kérvények számától.

Kapcsolattartó elérhetősége

Demonstrátori Bíráló Bizottság (pályázatok ellenőrzése, rangsorolása)
HSZB (kapcsolattartás, segítségnyújtás a pályázóknak)

E-mail-cím: hszb@uni-corvinus.hu 

Archív pályázatok

Demonstrátori Ösztöndíj Pályázati felhívás 2020/2021. tanév 1.félév
Demonstrátori Ösztöndíj 2019/20/2. félév
Demonstrátori Ösztöndíj 2019/20/1. félév
Demonstrátori ösztöndíj 2020/2021/2 – pályázati felhívás

Diákszervezeti ösztöndíj

A Diákszervezeti Ösztöndíj célja azon kiemelkedően aktív hallgatók támogatása, akik valamely, a Corvinus egyetemen “A” kategóriaként akkreditált diákszervezetben tevékenykednek. Valamint alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben az Egyetemen teljes idejű képzésben tanulmányokat folytatnak és a pályázat benyújtásakor az Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Az összeg havonta megpályázható egyszeri, határozott összegű ösztöndíj. A diákszervezetek elnökei/erre kijelölt személyei állapítják meg az ösztöndíj nagyságát, illetve, hogy kik részesülhetnek az ösztöndíjban. A pályázati űrlapon kell kifejteni az adott hónap(ok)ban elvégzett tevékenységet. Ezt a Neptunban létrehozott pályázatban az arra kialakított felületen kötelezően meg kell tenni. Ennek elmulasztása az adott hónapban a pályázatból való kizárást vonja maga után. 

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Nappali, aktív alap-, osztott és osztatlan mesterképzés hallgatói.

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül. Az Ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a Diákszervezeti ösztöndíj pályázat.  

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Minden hónapban.
 • Alapú ösztöndíjkeret 2,10%-a fordítható. 

Az ösztöndíjak minimális és maximális összegei csak tájékoztató jellegűek. Ezek az összegek minden ösztöndíj esetében, minden félévben eltérőek lehetnek, hiszen függnek az adott ösztöndíj keretösszegétől és a hallgatók által leadott kérvények számától.

Kapcsolattartó elérhetősége

Diákszervezeti Bíráló Bizottság 

E-mail-cím: hok@uni-corvinus.hu

Archív pályázatok

Diákszervezeti ösztöndíj pályázat 2020. december
Diákszervezeti ösztöndíj pályázat 2020. november
Diákszervezeti ösztöndíj 2020. október
Diákszervezeti ösztöndíj 2020 szeptember
Diákszervezeti ösztöndíj pályázat 2021. január
Diákszervezeti ösztöndíj pályázat 2021. február
Diákszervezeti ösztöndíj pályázati felhívás 2021 március
Diákszervezeti ösztöndíj pályázati felhívás 2021_április
Diákszervezeti ösztöndíj pályázati felhívás 2021 május
Diákszervezeti ösztöndíj pályázati felhívás 2021_június
Diákszervezeti Ösztöndíj (2021/2022. szeptember)

FUDAN ösztöndíj

Az ösztöndíj célja az Egyetem és a FUDAN Egyetem együttműködésében megvalósuló Corvinus-Fudan MBA double degree képzési programban résztvevő hallgatók támogatása.

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

Erre az ösztöndíjra a Corvinus-Fudan MBA double degree képzési programban tanulmányaikat megkezdő önköltséges, aktív hallgatók pályázhatnak, akik a pályázati felhívás részletes feltételeinek is megfelelnek.
A Corvinus és a Pallas Athené Domus Meriti Alapítvánnyal kötött együttműködés keretében hirdeti meg. A pályázatokat a Corvinus-Fudan MBA double degree képzési program programkoordinátorához kell benyújtani.
 

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és elnyerhető pénzösszeg

 • Félévente
 • A legutóbb meghirdetett pályázatban az ösztöndíjjal elnyerhető összeg 2.900.000 Ft/félév volt. Az aktuális elnyerhető pénzösszeg ettől eltérhet, azt mindíg az aktuális pályázati kiírás tartalmazza. 

Kapcsolattartó elérhetőség

Archív pályázatok

Fudan pályázati felhívás 2020/21/1

Közéleti ösztöndíj I.

A Közéleti Ösztöndíj kiemelkedő egyetemi közéleti tevékenység végzését vagy jelentős kulturális eredmény elérését támogató, ösztönző pénzbeli juttatás.

Az ösztöndíjnak két típusa van. A havonként megpályázható ösztöndíj (Közéleti I.) és a Hallgatói Önkormányzat Elnökségének tagjai által megpályázható az elnökségi megbízás időtartamához igazodó, határozott időre szóló, havi ösztöndíj (Közéleti II.) Ösztöndíjban részesíthető az a hallgató, aki kiemelkedő közéleti tevékenységet végez, különösen: hallgatói érdekképviseleti feladatokat lát el elsősorban a Hallgatói Önkormányzat képviselőjeként vagy jelentős kulturális eredményt ért el és ezzel hozzájárul az Egyetem hírnevének növeléséhez vagy az egyetem hírnevének növelését egyéb tevékenységével támogatja. 

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Nappali, aktív alap-, osztott és osztatalan mesterképzés hallgatói.

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül. Az Ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a Közéleti ösztöndíj pályázat.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Minden hónapban.
 • A hallgatói normatíva 1,5-szöröse.

Az ösztöndíjak minimális és maximális összegei csak tájékoztató jellegűek. Ezek az összegek minden ösztöndíj esetében, minden félévben eltérőek lehetnek, hiszen függnek az adott ösztöndíj keretösszegétől és a hallgatók által leadott kérvények számától.

Kapcsolattartó elérhetősége

Közéleti Bíráló Bizottság 

E-mail-cím: hok@uni-corvinus.hu

Archív pályázatok

Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2020. december
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2020. november
Pályázati kiírás Közéleti Ösztöndíj I.-re 2020. október
Közéleti ösztöndíj I. 2020. szeptember
2020. áprilisi Közéleti ösztöndíj I. c. pályázati felhívás
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2021. január
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2021. február
Közéleti ösztöndíj I. pályázati felhívás 2021 március
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2021_április
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2021 május
Közéleti Ösztöndíj I. pályázati felhívás 2021_június
Közéleti Ösztöndíj I. (2021/2022 szeptember hónap)

Közéleti ösztöndíj II.

A Közéleti Ösztöndíj kiemelkedő egyetemi közéleti tevékenység végzését vagy jelentős kulturális eredmény elérését támogató, ösztönző pénzbeli juttatás.

Az ösztöndíjnak két típusa van: a havonként megpályázható ösztöndíj (Közéleti I.) és a Hallgatói Önkormányzat Elnökségének tagjai által megpályázható az elnökségi megbízás időtartamához igazodó, határozott időre szóló, havi ösztöndíj (Közéleti II.) Ösztöndíjban részesíthető az a hallgató, aki kiemelkedő közéleti tevékenységet végez, különösen: hallgatói érdekképviseleti feladatokat lát el elsősorban a Hallgatói Önkormányzat képviselőjeként vagy jelentős kulturális eredményt ért el és ezzel hozzájárul az Egyetem hírnevének növeléséhez vagy az egyetem hírnevének növelését egyéb tevékenységével támogatja.

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Nappali, aktív alap-, osztott és osztatalan mesterképzés hallgatói.

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül. Az Ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a Közéleti ösztöndíj pályázat. 

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Minden hónapban.
 • A hallgatói normatíva 1,8-szorosa.

Az ösztöndíjak minimális és maximális összegei csak tájékoztató jellegűek. Ezek az összegek minden ösztöndíj esetében, minden félévben eltérőek lehetnek, hiszen függnek az adott ösztöndíj keretösszegétől és a hallgatók által leadott kérvények számától.

Kapcsolattartó elérhetősége

Közéleti Bíráló Bizottság

E-mail-cím: hok@uni-corvinus.hu

Archív pályázatok

Közéleti Ösztöndíj II. pályázati felhívás
Közéleti Ösztöndíj II. pályázati felhívás 2020. november

Kutatási doktori ösztöndíj

Az Egyetem bármely szervezeti egysége kutatási munkájának támogatására az Egyetem doktorandusz hallgatói számára ösztöndíjat adományozhat. Az ösztöndíj célja a szervezeti egység kutatási területén megvalósuló magas szintű kutatási tevékenység támogatása, a szervezeti egység által folytatott kutatások, valamint a hallgatói kutatások összekapcsolásával.

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Az ösztöndíjra csak azok a nappali munkarendben tanulmányokat folytató, aktív státuszú doktoranduszhallgatók részesülhetnek, továbbá akik a pályázati felhívás részletes feltételeinek megfelelnek; Neptunban, kérelem kitöltésével.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

Az elnyerhető ösztöndíj időtartamát és mértékét a pályázati kiírás tartalmazza.

Kapcsolattartó elérhetősége

Corvinus Doktori Iskola

E-mail-cím: phd.office@uni-corvinus.hu 

Archív pályázatok

Feltöltés alatt

Külföldi részképzési ösztöndíj

Külföldi Részképzési Ösztöndíj azon hallgatók számára szól, akik a pályázást követő félévben valamelyik külföldi partnerintézményben folytatják tanulmányaikat külföldi részképzés keretein belül. Az ösztöndíj a részképzés teljes időtartamára egy összegben kerül kifizetésre.

A hallgatók számára az ösztöndíj a kiutazás félévére való aktív tanulmányi státuszú bejelentkezést követően kerül kifizetésre. Bírálása során figyelembe vesszük a hallgató tanulmányi eredményét, szakmai és közösségi tevékenységeit. A tanulmányi eredmény pontjainak meghatározásának alapjául a tanulmányi ösztöndíj-átlag veszi át a helyét, ez automatikus lehívásra kerül a Neptunon keresztül, így nem szükséges külön igazolni.

Az egyéb szakmai, illetve közéleti tevékenységét igazoló dokumentumot csatolni kell pecséttel és dátummal hitelesítve. A dokumentumok listája megtalálható az aktuális pályázati kiírásban, illetve Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban. Az igazolások beszerzésénél érdemes körültekintőnek lenni, hiszen hiánypótlásra nincs lehetőség!

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Nappali, aktív alap-, osztott és osztatalan mesterképzés hallgatói.

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül. Az Ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a Külföldi Részképzési Ösztöndíj pályázat. Az ösztöndíj megpályázása a hallgató külföldi részképzésének kezdetétől függ, mindig a kiutazást megelőző félév végén lehetséges a pályázás. 

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Őszi és tavaszi szemeszter vége
 • A 2020/21 tanév első félévében a hallgatók által elnyerhető minimális összeg 47.000 Ft, maximális összeg 157.000 Ft volt. 

Az ösztöndíjak minimális és maximális összegei csak tájékoztató jellegűek. Ezek az összegek minden ösztöndíj esetében, minden félévben eltérőek lehetnek, hiszen függnek az adott ösztöndíj keretösszegétől és a hallgatók által leadott kérvények számától.

Kapcsolattartó elérhetősége

Hallgatói Szociális Bizottság

E-mail-cím: hszb@uni-corvinus.hu 

Archív pályázatok

Külföldi részképzési ösztöndíj 2019/20/2. félév
Külföldi részképzési ösztöndíj 2019/20/1. félév
Külföldi Részképzési Ösztöndíj pályázati felhívás 2020/2021. tanév 2. félévére
Külföldi részképzési ösztöndíj pályázati felhívás 2020/2021/1

Teljesítményalapú doktori ösztöndíj

Az ösztöndíj pályázat célja a tudásteremtés ösztönzése, multidiszciplináris oktatási, kutatási programok támogatása, ennek keretében a geopolitikának, mint a gazdaságpolitika fontos dimenziójának szakmai és tudományos feltárása, valamint a hallgatók teljesítményének ösztönzése.

Ennek részeként a világgazdaság, a geopolitika és a kapcsolódó multidiszciplináris tanulmányok területén a Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudomány Doktori Iskola Geopolitika és Fenntartható Fejlődés Program hallgatóit, a tanulmányi/kutatási eredményük alapján teljesítményalapú ösztöndíj formájában támogassa.

Az ösztöndíjnak kettő szakasza van:

 • Képzési és kutatási szakasz
 • Kutatási és disszertációs szakasz

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Az ösztöndíjra pályázhatnak azon nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató doktorandusz hallgatók, akik a pályázati felhívás részletes feltételeinek megfelelnek; Neptunban, kérelem kitöltésével. Az ösztöndíjat a BCE a Pallas Athené Domus Meriti Alapítvánnyal kötött együttműködés keretében hirdeti meg.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Az ösztöndíj évente kerül meghirdetésre.
 • A legutóbb meghirdetett pályázatban az ösztöndíjjal elnyerhető összeg 150.000 -250.000 Ft/hó volt. Az aktuális elnyerhető pénzösszeg ettől eltérhet, azt mindíg az aktuális pályázati kiírás tartalmazza. 

Kapcsolattartó elérhetősége

Corvinus Doktori Iskola

E-mail-cím: phd.office@uni-corvinus.hu 

Archív pályázatok

Teljesítményalapú Doktori Ösztöndíj a 2020/2021
Teljesítményalapú Doktori Ösztöndíj 2020/2021
Teljesítményalapú Doktori Ösztöndíj pályázati kiírás – Kutatási és disszertációs szakasz
Teljesítményalapú Doktori Ösztöndíj pályázati kiírás – Képzési és kutatási szakasz

Tudományos ösztöndíj

A Tudományos Ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységként tudományos kutatási tevékenység végzését támogató, a tudományos aktivitást ösztönző egyszeri, egyösszegű pénzbeli juttatás. Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével írja ki.

Tudományos tevékenységnek minősülnek a tanulmányi versenyen való eredményes részvétel és elért helyezés (pl. TDK, OTDK, esettanulmányi verseny),tudományos publikációs tevékenység, egyéb a fenti kategóriákba nem tartozó eredményes tudományos aktivitás.

Minden szakmai, illetve tudományos tevékenységet igazoló dokumentumot csatolni kell, legyen ez egy TDK vagy akár egy publikáció, tudományos konferencia. A dokumentumok listája megtalálható mindig az aktuális félévre vonatkozó pályázati kiírásban, illetve a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban. Díjazás ellenében végzett, illetve más módon díjazott tevékenységgel nem lehet pályázni.

Az ösztöndíj minden szemeszter végén kerül kiírásra, így az egyetemi kommunikációt/neptun üzeneteket ajánlott figyelemmel kísérni. Az ösztöndíjra a félév végén egyszer az adott félévi tudományos teljesítménnyel pályázhat a hallgató.

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Nappali, aktív alap-, osztott és osztatalan mesterképzés hallgatói.

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül. Az Ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a Tudományos Ösztöndíj pályázat. A pályázati űrlapon kell kifejteni az elvégzett tevékenységet. Ezt a Neptunban létrehozott pályázatban az arra kialakított felületen kötelezően meg kell tenni (nem elég az igazolásra hivatkozni). Kivéve a TDK tevékenységet, ahol elegendő az igazolás csatolása. Ennek elmulasztása a pályázatból való kizárást vonja maga után. 

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Őszi és tavaszi szemeszter vége.
 • 2019/2020 tanév 2. félévében a hallgatók által elnyerhető minimális összeg 30.000 Ft, maximális összeg 200.000 Ft volt.

Az ösztöndíjak minimális és maximális összegei csak tájékoztató jellegűek. Ezek az összegek minden ösztöndíj esetében, minden félévben eltérőek lehetnek, hiszen függnek az adott ösztöndíj keretösszegétől és a hallgatók által leadott kérvények számától.

Kapcsolattartó elérhetősége

Tudományos Bíráló Bizottság (pályázatok ellenőrzése, rangsorolása)
HSZB (kapcsolattartás, segítségnyújtás a pályázóknak)

E-mail-cím: hszb@uni-corvinus.hu 

Archív pályázatok

Tudományos ösztöndíj pályázati felhívás 2020/2021. tanév 1. félév
Tudományos ösztöndíj 2019/20/2. félév
Tudományos ösztöndíj 2020/2021/2 – pályázati felhívás
Vágólapra másolva
GEN.:2021.10.27. - 09:15:03