Ugrás a fő tartalomra

Állami ösztöndíjak

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Kapcsolódó dokumentumok

KKÖP_Pályázati felhívás 2023_2024_tanévre
KKÖP_Ösztöndij_szerződés_2023_2024_tanévre_MINTA
KKÖP_Működési szabályzat 2023_2024_tanévtől

Bursa Hungarica

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

Nem az egyetemen pályázható. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében hirdeti meg.

Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram a Miniszterelnökség tíz hónapos karrierindító programja. A pályakezdő fiatalok számára hazai és külföldi munkatapasztalatot, versenyképes fizetést, folyamatos mentori támogatást, valamint heti rendszerességgel szakmai és közéleti képzéseket nyújt.

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

  • Diplomás, tehetséges, idegen nyelvet jól beszélő, 30 év alatti, fiatal pályakezdők
  • Magyar állampolgárok – a kettős állampolgárság nem kizáró ok
  • Egyetemi vagy főiskolai diploma – ez lehet külföldön szerzett diploma is, amit itthon honosítani kell
  • Angol, német vagy francia középfokú nyelvvizsga
  • Jelentkezni a program weboldalán lehetséges: az életrajz és motivációs levél, valamint a diploma és nyelvvizsga igazolásául szolgáló dokumentáció feltöltésével

Elnyerhető pénzösszeg

Belföldön havonta 250 000 Ft-ot kapnak az ösztöndíjasok, a külföldi programszakasz alatt átlagosan havonta 450 000 Ft-ot.

Kapcsolattartó elérhetőség

  • Székhely: H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
  • E-mail: mko@me.gov.hu

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Az illetékes miniszter az Egyetem kezdeményezésére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére. Az ösztöndíjra az illetékes miniszter pályázati felhívása alapján az a hallgató pályázhat, aki alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben vesz részt, tanulmányai során két félévre bejelentkezett,tanulmányai során legalább 55 kreditpontot megszerzett, az Egyetemen folytatott tanulmányai során az előző két félévben kiemelkedő tanulmányi eredményt, legalább 4,5-ös tanulmányi átlagot ért el ,és kimagasló szakmai és közösségi munkát végzett.

Az ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni és nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes írja ki. A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Hallgatói Szociális Bizottság végzi. A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására – a Szenátus által átruházott hatáskörben – az oktatási rektorhelyettes tesz javaslatot az illetékes miniszter részére. Az ösztöndíj adományozása tárgyában az illetékes miniszter dönt.

Az ösztöndíj elbírálásra kerül a hallgatók tanulmányi eredménye, szakmai és közösségi tevékenységei alapján. A tanulmányi eredmények automatikusan lehívásra kerülnek a Neptunon keresztül, így ezzel kapcsolatban a hallgatónak nem kell igazolást feltöltenie. Az egyéb szakmai, illetve közéleti tevékenységet hivatalos igazoló dokumentumokkal kell alátámasztani. A domentumok listája megtalálható az aktuális pályázati kiírásban, illetve Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban.

NFÖ Igazolásminta 2024

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

Nappali, aktív alap-, osztott és osztatalan mesterképzés.

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül. Az Ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat. A pályázatot kiválasztva a pályázati kérvényt kell kitölteni, valamint a szükséges mellékleteket feltölteni. Hiányosan benyújtott pályázat nem fogadható el, hiánypótlásnak nincs helye.

A pályázathoz csatolt igazoló dokumentum(ok)ra a következő szabályozások érvényesek: az igazolásoknak minden esetben tartalmazniuk kell a hallgató nevét, a tevékenység megnevezését, leírását. Az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az igazolást kiadó személyének és szervezeti egységének. A hiányos nem beazonosítható igazolásokat a Hallgatói Szociális Bizottság nem fogadja el.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és elnyerhető pénzösszeg

Egyszer a tavaszi szemesztert követően az őszi szemeszter kezdete előtt.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege megegyezik az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontjában e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. Az ösztöndíjban részesülők normatívája 400 000 Ft/év, vagyis havi 40.000 Forint.

Az ösztöndíjak minimális és maximális összegei csak tájékoztató jellegűek. Ezek az összegek minden ösztöndíj esetében, minden félévben eltérőek lehetnek, hiszen függnek az adott ösztöndíj keretösszegétől és a hallgatók által leadott kérvények számától.

Kapcsolattartó elérhetőség

Hallgatói Szociális Bizottság

E-mail-cím: hszb@uni-corvinus.hu 

Archív pályázatok

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2019/2020
Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj 2020/2021

Stipendium Peregrinum

A Stipendium Peregrinum ösztöndíj a Nemzeti Tehetség Központ kiemelt projektje, amely azon kiemelkedő tehetségeknek szól, akik képességeik, tudásuk alapján a világ legrangosabb egyetemeire készülnek felvételizni, és akik vállalják, hogy megszerzett tudásukat tanulmányaikat követően hasznosítani fogják Magyarországon.
Nem az egyetemen pályázható. A Nemzeti Tehetség Központ kiemelt projektje. 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.22. - 02:44:05