Ugrás a fő tartalomra
További menük

Díjak

Az Év Kiemelkedő Sportolója és Az Év Kiemelkedő Sportcsapata

Az Év kiemelkedő Sportolója Díj és Az Év Kiemelkedő Sportcsapata Díj a jó tanulmányi és kiemelkedő sporttevékenységet ösztönző, támogató tanévenként egyszeri egyösszegű pénzbeli juttatás.

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

Az ösztöndíjban alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató azon hallgatók részesülhetnek, akik legalább két lezárt félévvel rendelkeznek az Egyetemen és:

 • hallgatói jogviszonyuk a pályázat benyújtásakor és a folyósítási időszakában is aktív;
 • legalább két félévre bejelentkeztek és tanulmányaik alatt a két egymást követő aktív félévben, több teljesített félév esetén valamennyi esetben félévente legalább 23 kreditet megszereztek;
 • bármely sportágban elsősorban országos bajnoki, Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai érmet szereztek;
 • tanulmányi ideje az érintett képzés esetében a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresét nem haladja meg.
 • Neptunban, kérelem kitöltésével.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Éves (tanév végén)
 • A legutóbb meghirdetett pályázatban az ösztöndíj keretösszege 300.000 Ft volt. Az aktuális elnyerhető pénzösszeg ettől eltérhet, azt mindig az aktuális pályázati kiírás tartalmazza. 

Kapcsolattartó elérhetősége

Sportbizottság

Pro Universitate díj jelölés

A Pro Universitate díj folyamatos kimagasló tanulmányi és közéleti, illetve tudományos tevékenység elismerésére szolgáló, az egyetemi tanulmányok lezárásakor nyújtott díjazás. A Pro Universitate egyszeri pénzbeli juttatás.

Kik pályázhatnak és mi a pályázás menete?

A díjban azon végzős hallgatók részesülhetnek, akik:

 • osztatlan mesterképzésben vagy osztott mesterképzésben vesznek részt, ez utóbbi esetben, ha a hallgató az alapképzést is az Egyetemen végezte,
 • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek,
 • a végbizonyítványát az adott félév végéig szerzi meg

A pályázás Neptunban, kérelem kitöltésével történik.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

 • Félévente
 • A legutóbb meghirdetett pályázatban a díj keretösszege 670.000 Ft volt. Az aktuális elnyerhető pénzösszeg ettől eltérhet, azt mindig az aktuális pályázati kiírás tartalmazza.  

Kapcsolattartó elérhetősége

 • Pro Universitate Bíráló Bizottság
 • Ügyintézés az Intézd Online! felületen.

TDK publikációs nívódíj

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.15. - 06:04:43