Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Szociális Ösztöndíjak

Kollégiumi Szociális Ösztöndíj

A kollégiumi szociális ösztöndíj az Egyetem kollégiumaiba felvételt nyert hallgatók számára szociális helyzetük alapján biztosított pénzbeli juttatás. Az ösztöndíj egy félévre szól, tehát az őszi és a tavaszi szemeszter elején is megpályázható. A pályázat során elnyert összeg havonta kerül kiutalásra 5 hónapon keresztül.

Az ösztöndíjat azok az önköltséges hallgatók igényelhetik, akik korábban pályáztak a rendszeres szociális ösztöndíjra és felvételt nyertek az Egyetem valamelyik kollégiumába. A pályázat értékelésénél a korábban kiszámolt szociális pontszámot és a havonta fizetendő kollégiumi díjat vesszük figyelembe.

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Az ösztöndíjra azon teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató önköltséges hallgató pályázhat, aki a pályázattal érintett félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és kollégiumi felvételi pályázatot, valamint rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot is benyújtott.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

A kollégiumi szociális ösztöndíj az őszi és a tavaszi szemeszter elején kerül meghirdetésre.

Az ösztöndíj összege a szociális pontszám és a havonta fizetendő kollégiumi díj függvénye, erről a részletes táblázat a pályázati kiírásban található.

Kapcsolattartó elérhetősége

Hallgatói Szociális Bizottság

E-mail-cím: hszb@uni-corvinus.hu

Archív pályázatok

Pályázati kiírás_Kollégiumi SZociális Ösztöndíj_21_22_2
Pályázati felhívás Kollégiumi Szociális Ösztöndíjra az Egyetem hallgatói számára a 2021/2022. tanév 1. félévére
Kollégiumi szociális ösztöndíj 2022_23

Rendkívüli Szociális ösztöndíj

A Rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzetében bekövetkező rendkívüli esemény alapján biztosított egyszeri, pénzbeli juttatás, amely nyilvános pályázat útján érhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével írja ki. Az ösztöndíj a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató számára elérhető, viszont egy körülményre egyszer adható le a pályázat a tanév folyamán.

Az ösztöndíjat az év bármely időszakában írásban pályázhat a hallgató, ha saját vagy családja szociális helyzetében rendkívüli esemény következett be. Rendkívüli eseménynek tekinthető például hosszan tartó, súlyos betegség, haláleset, egyéb a szociális helyzetben bekövetkező jelentős változás, melynek az ösztöndíj értelmében három kategóriája van (enyhe,közepes,súlyos) amelyekről bővebben az aktuális év pályázati kiírásában tájékozódhatnak.

A pályázáshoz minden esetben szükséges igazolás a körülményváltozást igazoló dokumentum (eredeti példány bemutatása szükséges, másolat leadása elégséges), illetve az eltartó(k) bankszámlakivonat másolata megtakarításairól.

Amennyiben a hallgató nem pályázott Rendszeres szociális ösztöndíjra, akkor további igazolásokat is be kell szereznie. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (korábban Népesség- nyilvántartó Iroda) által kiállított igazolás, a pályázóval egy háztartásban élő eltartók keresetigazolása, a pályázóval egy háztartásban élő eltartott(ak) születési anyakönyvi kivonata, amennyiben 7 évnél fiatalabb(ak). Amennyiben a pályázóval egy háztartásban élő eltartott(ak) 16. életévüket betöltött(ek) tanulói/hallgatói jogviszony igazolás szükséges. Mivel ezek az igazolások szükségesek a rendszeres szociális ösztöndíj szociális helyzetfelmérőjéhez, így a hivatalos iratokról bővebben a 2/2021. Oktatási rektorhelyettesi rendelkezésben olvashatnak.

Ha a hallgató az adott félévben pályázott rendszeres szociális ösztöndíjra, akkor értelemszerűen nem szükséges ezeket még egyszer feltöltenie.

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Nappali, aktív alap-, osztott és osztatalan mesterképzés hallgatói.

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül. Az Ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva a kitölthető kérvények között található a a Rendkívüli Szociális Ösztöndíj Pályázat, amely a tanév egészében folyamatosan elérhető. Egy körülményre egyszer adható le a pályázat az egyetemi tanév folyamán. Minden esetben szükséges igazolás a körülményváltozást igazoló dokumentum, illetve az eltartó(k) megtakarításairól bankszámlakivonat másolata. 

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

A tanév egészében elérhető.

2020/2021 tanévében a hallgatók által elnyerhető összegek az alábbiak szerint alakulnak:

  • Enyhe körülményváltozás esetén egyszeri maximum 75.000 forint ítélhető meg.
  • Közepes körülményváltozás esetén egyszeri maximum 100.000 forint ítélhető meg.
  • Súlyos körülményváltozás esetén egyszeri maximum 125.000 forint ítélhető meg.

Az ösztöndíjak minimális és maximális összegei csak tájékoztató jellegűek. Ezek az összegek minden ösztöndíj esetében, minden félévben eltérőek lehetnek, hiszen függnek az adott ösztöndíj keretösszegétől és a hallgatók által leadott kérvények számától.

Kapcsolattartó elérhetősége

Hallgatói Szociális Bizottság

E-mail-cím: hszb@uni-corvinus.hu 

Archív pályázatok

Rendkívüli szociális ösztöndíj 2019/2020
Rendkívüli Szociális Ösztöndíj Pályázati felhívás_2021_22 tanév

Rendszeres Szociális ösztöndíj

A Rendszeres Szociális Ösztöndíj célja a nappali tagozatos hallgatók anyagi támogatása a szociális helyzetük alapján. Ez az ösztöndíj egy félévre szól, tehát az őszi és a tavaszi szemeszter elején is megpályázható. Ahogyan az elnevezésében is szerepel ez egy rendszeres ösztöndíj, vagyis a hallgató által elnyert összeg havonta kerül kiutalásra 5 hónapon keresztül.

A hallgatók szociális helyzetük alapján pontszámot kapnak, amit többek között a hallgatóval egy háztartást alkotók státuszai (pl.:tanuló, alkalmazott,nyugdíjas), jövedelmei, egészségügyi állapota, a hallgató lakhatási körülményei, az állandó lakhely távolsága az egyetemtől stb. határoz meg. A szociális pályázatban megadott adatokat hivatalos dokumentumokkal kell igazolni. Ezen igazolások beszerzéséhez nyújt segítséget a neptunon megnyitott Rendszeres Szociális Ösztöndíj kérvény elején  megtalálható kitöltést segítő rendelkezés. A rendelkezést ajánlott figyelmesen átolvasni, hiszen leírást ad az összes beszerzendő dokumentumról.

Hallgatói-kisokos 2023/2024

A dokumentum letöltéséhez és megtekintéséhez bejelentkezésre van szükség a profil oldalon.

3/2023-es Oktatási rektorhelyettesi rendelkezés a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújta (…)

Kik pályázhatnak és hogyan történik a pályázás?

Az ösztöndíjra nappali, aktív alap-, osztott és osztatalan mesterképzés hallgatói pályázhatnak

A kérvény leadása elektronikus úton lehetséges a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül, amit a hallgatónak kell kitölteni, és leadni a határidők betartásával. Az ügyintézés menüpontban a Kérvények almenüpontot kiválasztva megjelennek a kitölthető kérvények, amelyek között az adott félévre vonatkozó Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázat megtalálható lesz a pályázati kiírást követően, amelyről neptun üzenetben történik a hallgatók tájékoztatása.

Ösztöndíj meghirdetésének gyakorisága és az elnyerhető pénzösszeg

Őszi és tavaszi szemeszter elején.

A rendszeres szociális ösztöndíj összegének kialakítása a pályázati kiírás mellékletében megadott pontozási rendszer segítségével történik. A pályázat során elnyerhető minimális összeg 16 700 Ft/hó, maximális összeg: 110 000Ft/hó a 2020/21 tanév 2. félévére vonatkozó pályázati kiírás szerint.

Az ösztöndíjak minimális és maximális összegei csak tájékoztató jellegűek. Ezek az összegek minden ösztöndíj esetében, minden félévben eltérőek lehetnek, hiszen függnek az adott ösztöndíj keretösszegétől és a hallgatók által leadott kérvények számától.

Kapcsolattartó elérhetősége

Hallgatói Szociális Bizottság

E-mail-cím: hszb@uni-corvinus.hu

Archív pályázatok

Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázati felhívás 2020/2021. tanév 2. félév
Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat 2020/2021/1 félév
Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati kiírás 2020/2021/1. félév_határidő változás
Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati kiírás 2020/2021/1. félév
Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati felhívás 2020/21 1.félév
Rendszeres szociális ösztöndíj – 2021/2022/1
Rendszeres Szociális Ösztöndíjpályázat 2021/2022/2
Rendszeres Szociális Ösztöndíjpályázat 2022/2023/1
Corvinus Ambassador Photos
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.11.29. - 18:47:19