Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Bemutatkozás

Kedves Látogató,

A Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) a tantervi tananyagot meghaladó, tudományos igényű hallgatói munkáknak teremt nyilvános fórumot. Célja a szerzők tudományos, szakmai fejlődésének elősegítése, a tudományos gondolkodás és vitastílus fejlesztése. A dolgozatok elkészítését témavezető segíti, a hallgatók a tudományos konferenciákhoz hasonlóan szekciókban mutatják be dolgozataikat. A dolgozatokat és a prezentációkat szakmai zsűri értékeli a tudományos közleményekre vonatkozó elvárások és normák alapján.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Corvinus Egyetemen megújult a TDK-szervezés szervezeti felépítése. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács mintájára a Corvinus Egyetemen is megalakult az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács (ETDT) és a három egykori karoknak megfelelően a kari (KTDT), majd tudományterületi tudományos diákköri tanácsok (TTDT).

A 3 tudományterületi tudományos diákköri tanács (TTDT)

A Corvinus Egyetemen hagyományosan a kari, később tudományterületi felelősök szervezik az TDK lebonyolítását. Az ETDT megalakulásával párhuzamosan a korábbi kari TDK-felelősökből kari tudományos diákköri tanácsok (KTDT) szerveződtek, amelyek neve a karok megszűnésével tudományterületi tudományos diákköri tanácsokra (TTDT) változott.
Az egyes tudományterületek TTDT-felelősei, egyben az ETDT delegált tagjai 2021. július 1-től:

Korábbi kari és tudományterületi TDK-felelősök

Az egyes tudományterületek TTDT-felelősei, egyben az ETDT delegált tagjai 2020. július 1-től 2020. június 30-ig

Az egyes karok KTDT-felelősei, egyben az ETDT delegált tagjai 2018. július 1-től 2020. június 30-ig:

Az egyes karok TDK-felelősei 2018. június 30-ig:

Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács (ETDT)

2018. július 1-én megalakult az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács (ETDT), amely 2018. november 7-én tartotta alakuló ülését. Az ETDT első, alapító elnöke Wimmer Ágnes, akitől 2020. július 1-től Mitev Ariel vette át az ETDT elnöki funkciót.
Az ETDT a Budapesti Corvinus Egyetem intézményi és országos Tudományos Diákköri Konferenciához (TDK és OTDK) kapcsolódó kérdésekben önállóan eljáró szerve, mely:

  • előkészíti a TDK versenykiírást;
  • előkészíti és felügyeli TDK-t, valamint az ahhoz kapcsolódó rendezvényeket;
  • dönt a TDK lebonyolítása során felmerült hallgatói és oktatói észrevételekről, kérvényekről, panaszokról;
  • kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal, ösztönzi és koordinálja az Egyetem hallgatóinak részvételét az Országos Tudományos Diákkonferencián.

Az ETDT szavazati joggal rendelkező tagjai: az ETDT elnöke, a 3 Tudományterületi Tudományos Diákköri Tanács (TTDT) elnöke, az ETDT titkára, a 3 TTDT titkára, a TDTK vezetője, HÖK tudományért felelős megbízottja, 2 egyetemi szakkollégiumi képviselő és egyéb egyetemi akkreditált diákszervezetek egy képviselője.Állandó meghívottja a TDK adminisztrációs asszisztense (TDK Iroda). Az ETDT munkáját egy a Tanácsadó Testület segíti.

Egyetemi TDT (ETDT) elnöke

Dr. Mitev Ariel Zoltán ariel.mitev@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
E épület, 355/A, 116
Telefon: +36 1 482 5523 • Mellék: 5326, 5523

Gazdálkodástudományi Tudományterületi TDT (TTDT) elnöke

Dr. Mitev Ariel Zoltán ariel.mitev@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
E épület, 355/A, 116
Telefon: +36 1 482 5523 • Mellék: 5326, 5523

Közgazdaságtudományi Tudományterületi TDT (TTDT) elnöke

Oroszné Dr. Csesznák Anita anita.csesznak2@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Statisztika Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 104
Telefon: +36 1 482 5183 • Mellék: 5183

Társadalomtudományi Tudományterületi TDT (TTDT) elnöke

Dr. Jeney László laszlo.jeney@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 410
Telefon: +36 1 482 7735 • Mellék: 7735

Egyetemi TDT (ETDT) titkára

Dr. Kajos Attila attila.kajos@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 145
Telefon: +36 1 482 5422 • Mellék: 5422

Gazdálkodástudományi Tudományterületi TDT (TTDT) titkára

Badics Milán Csaba milancsaba.badics@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
E épület

Közgazdaságtudományi Tudományterületi TDT (TTDT) titkára

Bakó Barna barna.bako@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Docens / Associate Professor
E épület, 225.1
Telefon: +36 1 482 5165 • Mellék: 5165

Társadalomtudományi Tudományterületi TDT (TTDT) titkára

Dr. Endrődi-Kovács Viktória viktoria.kovacs3@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Világgazdasági Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 15
Telefon: +36 1 482 7408 • Mellék: 7408

Tanárképző és Digitális Tanulási Központ (TDTK) vezetője

Dr. Bodnár Éva eva.bodnar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ
Egyetemi docens, Igazgató / Associate Professor, Director
C épület, 507
Telefon: +36 1 482 7169 • Mellék: 7169

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (HÖK) tudományért felelős megbízottja

Egyetem szakkollégiumainak két képviselője

Egyetem egyéb akkreditált diákszervezeteinek képviselője

TDK adminisztrációs asszisztens

Koleszár Dóra dora.koleszar@uni-corvinus.hu
C épület, 529
Telefon: +36 1 482 7106 • Mellék: 7106
A TANÁCSADÓ TESTÜLET TAGJAI
névérdemek
Wimmer ÁgnesOTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság elnökhelyettese, volt ETDT elnök, OTDT Mestertanár Aranyérem
Bartus TamásOTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottság elnökhelyettese, volt Társadalomtudományi TDT elnök, Szociológiai Doktori Iskola programigazgatója
Michalkó GáborOTDT Mestertanár Aranyérem, Corvinus Doktori Iskola vezetője
Jenes BarbaraOTDT Mestertanár Aranyérem, volt Gazdálkodástudományi TDT titkár
Berezvai Zombor Pro Scientia Aranyérem, Roska Tamás díj

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) corvinusos képviselői

Szakmai bizottsági képviselők:

  • Agrártudományi Szekció: Török Áron (GT)
  • Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció: Jeney László (TT)
  • Közgazdaságtudományi Szekció: Wimmer Ágnes (elnökhelyettes, GT), Bakó Barna (KT), Csató László (KT), Csesznák Anita (KT), Endrődi-Kovács Viktória (TT), Jenes Barbara (GT), Jeney László (TT), Kajos Attila (GT), Mitev Ariel Zoltán (GT)
  • Társadalomtudományi Szekció: Bartus Tamás (elnökhelyettes, TT), Csicsmann László (TT), Letenyei László (TT)

TDK-s hagyományok a Corvinuson

Hagyományokra építve

A tudományos diákköri munka és a tudományos diákköri konferenciák szervezése több évtizedes hagyományokkal rendelkezik a BCE különböző karain, s minden tanévben több száz hallgatót és oktatót mozgósít.

A TDK tevékenység szakmai tartalmát tekintve – az egyes karokon belül is – igen sokszínű. A tudományterületek szakmai sajátosságai szerint (ilyen jellemző például a kutatások eltérő eszközigénye a különböző területeken) a tudományos diákköri munka és a kutatások szervezése, a TDK programok lebonyolítása karonként eltérő sajátosságokat mutat, ugyanakkor a fő elvek, a hallgatói tudományos munka és életpálya-tervezéshez kapcsolódó szakmai értékek és célok hasonlóak valamennyi karon.

Egyetemi szinten hasonló kihívásokkal szembesülünk a tudományos diákköri munka ösztönzése és fejlesztése során: a felkészítő tevékenység megújítására és TDK fokozott népszerűsítésére van szükség minden Karon, különösen az elsőéves hallgatók (alap- és mesterképzésben egyaránt) bevonása érdekében. Mindehhez jó alapot jelentenek a tudományos diákköri tevékenység több évtizedes hagyományai és tapasztalatai, melyet folyamatos megújítási, fejlesztési igény is jellemez. Ezt segíti a TDK-munkára jellemző erőteljes hallgatói öntevékenység, melyben a szakkollégiumok és a diákszervezetek is jelentős szerepet vállalnak, s az oktatók aktív részvétele, melyet a vezető oktatók jelentős szerepvállalása mellett a – gyakran a korábban sikeresen TDK-zó – fiatal oktatók, doktoranduszok folyamatos bekapcsolódása is támogat.

A tudományos diákköri tevékenységben, az eredmények disszeminációjában az egyetemen belül szakterületenként szerveződő konferenciák mellett fontos szerepet játszik az országos versenyeken való részvétel. Az OTDK-n részt vevő hallgatóink száma növekszik, s számos OTDK szekcióban eredményesen szerepeltek hallgatóink: a legnagyobb létszámban évről évre a Közgazdaságtudományi és a Társadalomtudományi szekciókban, de emellett például az Agrártudományi, a Fizika, földtudományok és matematikai, a Hadtudományi, az Informatikatudományi, a Műszaki tudományi, a Pedagógia, a Természettudományi és a Tantárgypedagógiai OTDK szekciókban is képviselik egyetemünk karait. Az elmúlt években az országos versenyen résztvevők fele-harmada elért valamilyen helyezést, s több tudományterületen Pro Scientia aranyérmet vehettek át hallgatóink.

Közgáz Diáktudós könyvsorozat

2010-ben indítottuk útjára a TDK Könyvtár – Közgáz Diáktudós könyvsorozatot, mely a Budapesti Corvinus Egyetem karain folyó tudományos diákköri (TDK) munkába kínál betekintést. Köteteinkben a legjobb hallgatók szélesebb közönségnek szánt írásait adjuk közre, amelyek TDK dolgozataik alapján készültek. A könyvsorozatban (ISSN: 2063-7667) eddig kilenc kötet jelent meg, sorozatszerkesztői Wimmer Ágnes és Juhász Péter a BCE Gazdálkodástudományi Karának oktatói.

A sorozat legutóbbi, Gazdaság, közösség, társadalom című kötete nyolc, a 2017-es TDK-konferencián helyezést elért munkára épülő tanulmány mellett tartalmazza valamennyi ez évben díjnyertes dolgozat listáját és az egyetemi tudományos diákköri munka rövid áttekintését és elemzését is.

A kötetek elérhetők a BCE könyvtárának repozitóriumában.

Vágólapra másolva
GEN.:2022.06.27. - 10:49:52