Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Bemutatkozás

Kedves Látogató,

A Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) a tantervi tananyagot meghaladó, tudományos igényű hallgatói munkáknak teremt nyilvános fórumot. Célja a szerzők tudományos, szakmai fejlődésének elősegítése, a tudományos gondolkodás és vitastílus fejlesztése. A dolgozatok elkészítését témavezető segíti, a hallgatók a tudományos konferenciákhoz hasonlóan szekciókban mutatják be dolgozataikat. A dolgozatokat és a prezentációkat szakmai zsűri értékeli a tudományos közleményekre vonatkozó elvárások és normák alapján.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Corvinus Egyetemen megújult a TDK-szervezés szervezeti felépítése. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács analógiájára a Corvinus Egyetemen is megalakult az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács (ETDT) és a három egykori karoknak megfelelően a kari (KTDT), majd tudományterületi tudományos diákköri tanácsok (TTDT).
A Corvinus Egyetemen hagyományosan a kari felelősök szervezték az TDK lebonyolítását. Az ETDT megalakulásával párhuzamosan a korábbi kari TDK-felelősökből kari tudományos diákköri tanácsok (KTDT) szerveződtek, amelyek neve a karok megszűnésével tudományterületi tudományos diákköri tanácsokra (TTDT) változott.
Az egyes tudományterületek TTDT-felelősei, egyben az ETDT delegált tagjai 2020. július 1-től:
Az egyes karok KTDT-felelősei, egyben az ETDT delegált tagjai 2018. június 1-től 2020. június 30-ig:Az egyes karok TDK-felelősei 2018. június 30-ig:
Megalakult az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács (ETDT), amely 2018. november 7-én tartotta alakuló ülését. Az ETDT a Budapesti Corvinus Egyetem intézményi és országos Tudományos Diákköri Konferenciához (TDK és OTDK) kapcsolódó kérdésekben önállóan eljáró szerve, mely:
  • előkészíti a TDK versenykiírást;
  • előkészíti és felügyeli TDK-t, valamint az ahhoz kapcsolódó rendezvényeket;
  • dönt a TDK lebonyolítása során felmerült hallgatói és oktatói észrevételekről, kérvényekről, panaszokról;
  • kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal, ösztönzi és koordinálja az Egyetem hallgatóinak részvételét az Országos Tudományos Diákkonferencián.
Az ETDT szavazati joggal rendelkező tagjai: az ETDT elnöke, a 3 Tudományterületi Tudományos Diákköri Tanács (TTDT) elnöke, az ETDT titkára, a 3 TTDT titkára, a TDTK vezetője, HÖK tudományért felelős megbízottja, 2 egyetemi szakkollégiumi képviselő és egyéb egyetemi akkreditált diákszervezetek egy képviselője.
Állandó meghívottja a TDK adminisztrációs asszisztense (TDK Iroda).

Egyetemi TDT (ETDT) elnöke

Dr. Mitev Ariel Zoltán ariel.mitev@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
docens
E épület, E.355a
Telefon: +36 1 482 5523 • Mellék: 5523

Gazdálkodástudományi Tudományterületi TDT (TTDT) elnöke

Dr. Mitev Ariel Zoltán ariel.mitev@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
docens
E épület, E.355a
Telefon: +36 1 482 5523 • Mellék: 5523

Közgazdaságtudományi Tudományterületi TDT (TTDT) elnöke

Oroszné Dr. Csesznák Anita anita.csesznak2@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Statisztika Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 103
Telefon: +36 1 482 5183 • Mellék: 5183

Társadalomtudományi Tudományterületi TDT (TTDT) elnöke

Dr. Jeney László laszlo.jeney@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 410
Telefon: +36 1 482 7735 • Mellék: 7735

Egyetemi TDT (ETDT) titkára

Kajos Attila attila.kajos@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
tanársegéd
E épület, 145
Telefon: +36 1 482 5422 • Mellék: 5422

Gazdálkodástudományi Tudományterületi TDT (TTDT) titkára

Dr. Jenes Barbara barbara.jenes@uni-corvinus.hu Vállalkozásfejlesztési Intézet
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 385
Telefon: +36 1 482 5589 • Mellék: 5589

Közgazdaságtudományi Tudományterületi TDT (TTDT) titkára

Bakó Barna barna.bako@uni-corvinus.hu Közgazdaságtani Intézet
Docens / Associate Professor
E épület, 225.1
Telefon: +36 1 482 5165 • Mellék: 5165

Társadalomtudományi Tudományterületi TDT (TTDT) titkára

Dr. Endrődi-Kovács Viktória viktoria.kovacs3@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Világgazdasági Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 15
Telefon: +36 1 482 7408 • Mellék: 7408

Tanárképző és Digitális Tanulási Központ (TDTK) vezetője

Dr. Bodnár Éva eva.bodnar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Tanárképző és Digitális Tanulási Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Egyetemi docens, Igazgató / Associate Professor, Director
C épület, 507
Telefon: +36 1 482 7169 • Mellék: 7169

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (HÖK) tudományért felelős megbízottja

Egyetem szakkollégiumainak két képviselője

Egyetem egyéb akkreditált diákszervezeteinek képviselője

TDK adminisztrációs asszisztens

Koleszár Dóra dora.koleszar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Tanárképző és Digitális Tanulási Központ / Tanárképző és Oktatás-módszertani Csoport (TOMI)
Projektasszisztens / Project Assistant
C épület, 529
Telefon: +36 1 482 7106 • Mellék: 7106
Szakmai bizottsági képviselők:
  • Agrártudományi Szekció: Török Áron (GT)
  • Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció: Jeney László (TT)
  • Közgazdaságtudományi Szekció: Wimmer Ágnes (elnökhelyettes, GT), Bakó Barna (KT), Csató László (KT), Csesznák Anita (KT), Endrődi-Kovács Viktória (TT), Jenes Barbara (GT), Jeney László (TT), Kajos Attila (GT), Mitev Ariel Zoltán (GT)
  • Társadalomtudományi Szekció: Bartus Tamás (elnökhelyettes, TT), Csicsmann László (TT), Letenyei László (TT)
Vágólapra másolva