Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Versenyképesség Kutatóközpont

Budapesti Corvinus Egyetem


A Központ küldetése, hogy a mikrogazdasági, különösen a hazai vállalati szféra versenyképességére vonatkozó tudományos kutatások nemzetközileg elismert központja legyen.

A Versenyképesség Kutató Központja (VKK) 1995 óta folytat kutatásokat a Versenyben a világgal – a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének mikrogazdasági tényezői című program keretében. Kutatásaink meghatározó eleme a – rendszeres és több száz válaszadó részvételével zajló – vállalati kérdőíves felmérés. A Központ 2019-ben a Harvard Business School Microeconomics of Competitiveness (MOC) hálózat tagjává vált.

A 2018-ban indított 5. kutatási fázisunk a jelenkor kihívásaira reflektálva a digitalizációt, a fenntarthatóságot és a menedzsmentet helyezi középpontba. A kutatási fázis címe a „Versenyképesség a negyedik ipari forradalom hajnalán”. A 2019-ben zárult vállalati felmérés során több mint 2.000 vállalatot kerestünk meg*. A több mint 200 vállalat tapasztalatait a Gyorsjelentés és a Versenyképességi Pillanatkép foglalja össze. A hazai vállalatok versenyképességi jellemzőit 2021-ben megjelent könyvünkben részletesen bemutatjuk.

 A kutatási programról részletesen olvashat a Vezetéstudomány jubileumi különszámában megjelent cikkünkben

A vállalati versenyképesség 

A versenyképesség több szinten értelmezhető, sőt értelmezendő folyamat, mert önmagában egy-egy szigetszerű siker nem a versenyképeségnek, hanem a jó szerencsének a jele. Kutatásaink szerint az alábbi négy szint összefüggő, de önmagában megnyilvánuló folyamatait kell értelmezni:

1. Nemzetgazdasági/Nemzeti versenyképesség szintje

2. Vállalati és nemzetgazdasági versenyképesség kapcsolódásai

3. Vállalati versenyképesség szintje

4. Vállalaton belüli területek és versenyképesség

A vállalati versenyképesség abban áll, hogy a társadalmi normák betartásával úgy kínáljanak termékeket a fogyasztóknak, hogy azok hajlandók legyenek ezekért a versenytársakénál nagyobb jövedelmezőséget biztosító árat kifizetni.

Programjaink során született munkáink mind idehaza, mind a nemzetközi közösségben magas szakmai minőséget képviselnek.

A nemzetgazdasági versenyképesség intézményrendszere (Chikán et al., 2018) mellett kiemelt figyelmet szentelünk a vállalati és a nemzetgazdasági szint közötti kapcsolatnak (Chikán, 2008).

A vállalati versenyképesség mérésének konceptualizálása és empirikus vizsgálata a 2000-es évek óta kiemelt pillére a programnak (Chikán, 2006). A vállalati versenyképesség index alig több mint két tucat mutatóra építve ötvözi a pénzügyi teljesítményt, a működőképességet és a változásképességet. A menedzsment irodalom nemzetközi élvonalához tartozó folyóiratcikk eredménye egyértelműen alátámasztja, hogy e három terület együttesen megbízhatóan méri a kiváló vállalati teljesítményt (Chikán et al., 2022).  A Magyar Közgazdasági Társaság és a Budapesti Corvinus Egyetem közös rendezvényén bemutatott eredményeink az alábbi videón tekinthető meg.

Az esemény az alábbi linken meghallgatható.

Versenyképesség-felfogásunkat, illetve kutatási modellünket gyakran idézik, és néhány területen (főként az értékteremtő folyamatok és a nemzetközi gazdálkodás témáiban) kutatóink komoly nemzetközi sikereket értek el.

*Az adatfelvételt 2018 októbere és 2019 júliusa között TÁRKI Zrt. végezte. Az adatfelvétel az OTP Nyrt. és a Vállalatgazdaságtan Tudományos és Oktatási Alapítvány anyagi támogatásával valósult meg. A vállalatok pénzügyi adatait a Bisnode biztosította

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.06.09. - 08:58:24