Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Versenyképesség Kutatóközpont

Budapesti Corvinus Egyetem
 A Központ küldetése, hogy a mikrogazdasági, különösen a hazai vállalati szféra versenyképességére vonatkozó tudományos kutatások nemzetközileg elismert központja legyen. 
A Versenyképesség Kutató Központja (VKK) 1995 óta folytat kutatásokat a Versenyben a világgal – a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének mikrogazdasági tényezői című program keretében. A 2018-ban indított 5. kutatási fázisunk a jelenkor kihívásaira reflektálva a digitalizációt, a fenntarthatóságot és a menedzsmentet helyezi középpontba. A kutatási fázis címe a „Versenyképesség a negyedik ipari forradalom hajnalán”.

Kutatásaink meghatározó eleme a – rendszeres – vállalati kérdőíves felmérés. A 2019-ben zárult vállalati felmérés során több mint 2.000 vállalatot kerestünk meg*. A több mint 200 vállalat tapasztalatait a Gyorsjelentés és a Versenyképességi Pillanatkép foglalja össze. A hazai vállalatok versenyképességi jellemzőit 2021-ben megjelent könyvünkben mutatjuk be. Eredményeink mind a hazai, mind a nemzetközi akadémiai és szakmai diskurzusba becsatornázzuk. A Központ 2019-ben a Harvard Business School Microeconomics of Competitiveness (MOC) hálózat tagjává vált.

A kutatási programról részletesen olvashat a Vezetéstudomány jubileumi különszámában megjelent cikkünkben

A vállalati versenyképesség 

A versenyképesség több szinten értelmezhető, sőt értelmezendő folyamat, mert önmagában egy-egy szigetszerű siker nem a versenyképeségnek, hanem a jó szerencsének a jele. Kutatásaink szerint az alábbi négy szint összefüggő, de önmagában megnyilvánuló folyamatait kell értelmezni:

  1. Nemzetgazdasági/Nemzeti versenyképesség szintje
  2. Vállalati és nemzetgazdasági versenyképesség kapcsolódásai
  3. Vállalati versenyképesség szintje
  4. Vállalaton belüli területek és versenyképesség

A vállalati versenyképesség abban áll, hogy a társadalmi normák betartásával úgy kínáljanak termékeket a fogyasztóknak, hogy azok hajlandók legyenek ezekért a versenytársakénál nagyobb jövedelmezőséget biztosító árat kifizetni.


Bár kutatási programunk hangsúlyozottan a hazai gazdaságot állítja a középpontba, a nemzetközi publikációs tevékenységünk folytán jelentős nemzetközi elismerésnek is örvend a mikro és makro aspektusok összekapcsolása. Versenyképesség-felfogásunkat, illetve kutatási modellünket gyakran idézik, és néhány területen (főként az értékteremtő folyamatok és a nemzetközi gazdálkodás témáiban) kutatóink komoly nemzetközi sikereket értek el.


*Az adatfelvételt 2018 októbere és 2019 júliusa között TÁRKI Zrt. végezte. Az adatfelvétel az OTP Nyrt. és a Vállalatgazdaságtan Tudományos és Oktatási Alapítvány anyagi támogatásával valósult meg.fővámház_DSC07143.jpg
Vágólapra másolva
GEN.:2021.11.27. - 15:08:40