Ugrás a fő tartalomra
További menük

Vállalkozásfejlesztés és -menedzsment Tanszék

„Innovatív és kreatív gondolkodást csak innovatív és kreatív pedagógiai eszközökkel lehet tanítani.” (Vecsenyi János) 

A Vállalkozás és Innováció Intézet a Budapesti Corvinus Egyetem csaknem összes képzési szintjén és képzési formájában részt vesz. Tanszékünk munkatársai szakfelelősként, tárgyfelelősként és oktatóként számos kurzusban képviseltetik magukat az egyetem képzési struktúrájában. Állapítónk Dr. Szirmai Péter szellemi örökségét továbbadva, nem csak a tanórákon, hanem azon kívül is (Duna Kupa) segítjük a hallgatók felkészülését a vállalkozói létre. Kollégák számos területen bizonyították kiválóságukat így a gyakorlati ismeretek szerves részét képezik az oktatási anyagnak. 

Történet 

Az 1989 óta egyetemünkön működött Kisvállalkozás-kutató Csoport hirdette meg 1990-től a Vállalkozási mellékszakirányt. Tekintve, hogy az itt végzettek számára szinte garantált volt a jó elhelyezkedési lehetőség megfelelő fizetéssel, méltán vált az egyik legnépszerűbb szakiránnyá a hallgatók körében.  

A Kisvállalkozás-kutató Csoport vállalkozói tananyagokat, és azokat felölelő tantárgyakat fejlesztett ki, amelyeket rendszeres kutatásokkal tett időről időre naprakésszé és újszerűvé.  

2000 augusztusában  az egyetemi reform részeként a Kisvállalkozás-kutató Csoport megszűnt, és megalakult a Kisvállalkozás-fejlesztési Központ (KFK). A Központ az eredeti célkitűzéseket mind a mai napig magas szinten valósítja meg, elsősorban a 2002/2003-as tanév során elindított Kisvállalkozás főszakirány, a jelenlegi Kisvállalkozás specializáció keretében, valamint mesterképzések keretében történő oktatás és posztgraduális képzések során. 

Stratégiai célok 

A Budapesti Corvinus Vállalkozásfejlesztés és -menedzsment tanszéke folyamatosan törekszik arra, hogy az Egyetem szellemi kapacitására, hazai és nemzetközi hírnevére támaszkodva  

  • szervezzen és koordináljon kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos kutatásokat, és önálló kutatóhelyként maga is tevékenyen bekapcsolódjon azokba;  
  • részt vegyen a kutatások finanszírozási forrásainak megszerzésében;  
  • szervezze, és aktívan végezze a vállalkozási ismeretek oktatását, valamint a vállalkozói kompetenciák fejlesztését a különböző szinteken és tagozatokon;  
  • hazai és nemzetközi hálózatok építésével elősegítse a tudomány és a gyakorlat, az egyetemi szféra és az üzleti világ együttműködését, a kutatási eredmények hazai és nemzetközi terjesztését. 

Annak érdekében, hogy stratégiai céljait a lehető legmagasabb színvonalon valósítsa meg, három irányvonalat állított maga elé. Ezek mentén 

  • törekszik arra, hogy a Tanszék oktató kollektívája saját vállalkozásainak indítása és működtetése, vagy más mikro- és kisvállalkozások számára történő tanácsadás során személyes gyakorlati tapasztalatot szerezzen a vállalkozások működéséről; 
  • aktív kapcsolatot ápol a hazai vállalkozói és start-up ökoszisztéma ismert és kiemelkedő szereplőivel, akiket meghívott vendégelőadóként bevon az oktatásba és kutatásba; 
  • folyamatosan törekszik arra, hogy a Tanszék oktatói megismerjék, és alkalmazzák a legkorszerűbb oktatási módszertanokat és egyéb pedagógiai eszközöket. Ennek érdekében rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi pedagógiai továbbképzéseken, valamint a vállalkozásoktatási jó gyakorlatokat bemutató hazai és nemzetközi konferenciákon. Mottójuk: Innovatív és kreatív gondolkodást csak innovatív és kreatív pedagógiai eszközökkel lehet tanítani. 
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.21. - 08:36:09