Ugrás a fő tartalomra

Szervezeti Magatartás és Emberi Erőforrásfejlesztés Tanszék

A Szervezeti Magatartás Tanszék a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének szervezeti egysége.

A tanszék kutatási profilja

Tanszékünk kutatási profiljában a nemzetközi trendekhez illeszkedően meghatározó elem a szervezetelméleti paradigmák sokfélesége: a különböző szervezeti jelenségek, problémák funkcionalista, interpretatív/konstruktivista és kritikai szemléletű megközelítése egyaránt jelen van. Kutatási műhelyeink széles körűen fedik le a szervezeti magatartás, a szervezeti kultúra és diverzitás, a jövő vezetési és emberierőforrás-menedzsment trendjei, az emberierőforrás-fejlesztés, valamint a magatartástudományi szervezetfejlesztés területeit. A hagyományos és újszerű kvantitatív és kvalitatív módszereken túl a részvételi akciótanulás és akciókutatás is része módszertani megközelítéseinknek.


A tanszék oktatási profilja

A Szervezeti Magatartás Tanszék oktatási profilja a szervezetelméletek, a szervezeti magatartás, az emberierőforrás-menedzsment és a magatartástudományi szervezetfejlesztés témaköreire fókuszál. Kötelező és választható tantárgyaink meghatározó szerepet töltenek be a Gazdálkodás-Menedzsment alapszak, illetve az Emberi Erőforrások alapszak tantervében, emellett több specializáció is kötődik a tanszékünkhöz. A Vezetés és Szervezés mesterszakon pedig az Emberi Erőforrások és a Szervezetfejlesztés modulokkal vagyunk jelen. Emellett a posztgraduális képzéseken is oktatunk kötelező tárgyakat, valamint tanszékünk gondozza szakmailag a HR Business Partner és a Vállalati belső és vezetői coach szakirányú továbbképzéseket is.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.21. - 01:07:09