Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Vezetéstudományi Intézet

Személyesen is komoly büszkeséggel tölt el, hogy Intézetünk – jogelődjeivel együtt számított – közel öt évtizedre visszanyúló történetét számos iskolateremtő professzor, legendás oktató neve fémjelzi. Fiatalabb kollégáink közül is többen részesültek már rangos oktatói vagy kutatói díjakban, elismerésekben. Legerősebb legitimációs bázisunkat mégis az a több ezer nálunk végzett hallgató jelenti, akik nap mint nap bizonyítják felkészültségüket különböző vezetői és szakmai munkakörökben, itthon és külföldön egyaránt.

Kapcsolatrendszerünk széleskörű és túlmutat az Egyetemen, illetve a magyarországi felsőoktatási és tudományos szféra közvetlen szereplőin. Nem ritka, hogy munkánk során a világ élvonalába tartozó külföldi egyetemek, kutatóintézetek munkatársaival dolgozunk együtt. De ugyanúgy otthonosan mozgunk a hazai tulajdonú és nemzetközi vállalatok, illetve a nem profitorientált szervezetek világában, a gyakorló vezetők között is.

Működésünk formális kereteit tanszékek és kutatóközpontok jelentik. Intézetünk négy tanszékének elhatárolása a vezetési funkciók széles körben elfogadott felosztásával vonható párhuzamba: Vezetés és stratégia, Vezetés és szervezés, Szervezeti magatartás, illetve Vezetés és kontroll.

Kollégáinkkal, még ha más szakterületeket képviselnek vagy életpályájuk eltérő szakaszaiban járnak is, összetartó és együttműködő közösséget alkotunk. Jellemző ránk a szakmai kíváncsiság, az erős elméleti megalapozottság, a kritikai közelítésmód. Nyitottak vagyunk új megközelítésekre és magunk is szívesen fejlesztünk, változtatunk. Arra törekszünk, hogy a kor igényeinek megfelelő tartalommal és módszertannal, a jövő várható kihívásaira is figyelemmel szolgáljuk a hallgatók és a munkáltatók, a tudomány, valamint a társadalom egészének érdekeit. Ennek érdekében partneri viszonyt ajánlunk minden belső és külső érintettünknek.

Dr. Felsmann Balázs intézetigazgató


A Vezetéstudományi Intézet küldetése, filozófiája

Küldetésünk megvalósításakor változatlanul magunkénak tudjuk a Vezetési és Szervezési Tanszék kollektívája által közel 25 éve megfogalmazott „filozófiát”:

 • az oktatás-kutatás-gyakorlat hármasa;
 • az elméleti háttér kiemelt fontossága;
 • az elméletek pluralizmusa;
 • kritikai hozzáállás;
 • nemzetközi kapcsolatrendszer, a tudományos tevékenységünk nemzetközi szintű megmérettetése;
 • kapcsolatok kialakítása vállalatokkal, üzletemberekkel, az oktatásba történő bevonásuk;
 • a tananyagok folyamatos tökéletesítése, a legújabb eredmények, tapasztalatok beépítése;
 • a hallgatók partnerként való kezelése;
 • szerződés-logika: igényes oktatás, következetes számonkérés;
 • teljesítményelv;
 • nyílt, őszinte légkör;
 • a legtehetségesebb hallgatók felkutatására és kinevelésére alapozott személyzeti munka a tanszéki utánpótlásban.
Vágólapra másolva
GEN.:2022.06.29. - 07:07:17