Ugrás a fő tartalomra

Vezetés és Szervezés Tanszék

A Vezetés és Szervezés Tanszék célja, hogy a magyar szervezés- és vezetéselmélet meghatározó tudományos műhelyeként, a minőségi oktatási tevékenységet tudományos igényességgel és gyakorlati fókusszal kombinálva, a versenyszféra és közszféra mindenkori vezetés-szervezési kihívásaira nemzetközi szinten is elismert válaszokat adjon, ezáltal is hozzájárulva a hallgatók versenyképességéhez a nemzetközi munkaerőpiacon.

A tanszék gyökerei az ötvenes évekre nyúlnak vissza, amikor megalakult az Ipari Üzemgazdaságtan Tanszék. 1976-ban Máriás Antal professzor tanszékvezetőként megújította az intézményt, amit később Vezetés és Szervezés Tanszéknek neveztek el. Ezzel is jelezte a tanszéki közösség, hogy a szűkebben értelmezett üzemgazdaságtani felfogás helyett a management és leadership témaköröket szeretné oktatni és kutatni.
A Vezetés és Szervezés Tanszékből kiválva 2009-ben megalakult a Szervezeti Magatartás Tanszék, majd később a Vezetés és Stratégia Tanszék, végül a Vezetés és Kontroll Tanszék. Az egykori Vezetés és Szervezés Tanszékből egyfajta centrifugális erővel létrejött a Vezetéstudományi Intézet, amely a mai napig is működik.

Az elmúlt évtizedben a Vezetés és Szervezés Tanszék a Budapesti Corvinus Egyetemen úttörő szerepet vállal az innovatív, blended learning oktatásmódszertanok fejlesztésében és alkalmazásában mind alapszakon, mind pedig mesterszakon, magyar és angol nyelvű képzésekben egyaránt.
A Vezetés és Szervezés Tanszék számára kiemelt fontosságú, hogy a hallgatók nemzetközileg is versenyképes tudást szerezzenek elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt, rövid időn belül sikeres vezetőkké válhassanak. E célt hatékonyan támogatják a Tanszék által oktatott főbb tantárgyak (Vezetés és szervezés, Vezetéselmélet és -módszertan, Szervezet- és vezetéselmélet, Változásvezetés, Társaságirányítás, Menedzsment és leadership, Szervezetközi hálózatok és vállalatcsoportok irányítása, Innovatív szervezetek vezetése, Távol-keleti menedzsment) és vállalati együttműködések (pl. PwC-Corvinus Future Trends Esettanulmány Verseny).

A Vezetés és Szervezés Tanszék széleskörű hazai és nemzetközi kutatómunkát is végez, publikációi elérhetőek a Magyar Tudományos Művek Tárában, illetve az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó szöveggyűjteményekben, a kutatási eredmények pedig integráltan megjelennek az oktatásban.

A Vezetés és Szervezés Tanszék vezetője 2017 óta Dr. Csedő Zoltán, habilitált egyetemi docens.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.15. - 12:14:34