Ugrás a fő tartalomra

Döntéselmélet Tanszék

A Döntéselmélet Tanszék oktatási és kutatási tevékenysége szerteágazó, melynek középpontjában a döntéshozatal, a probléma-megoldási folyamat – egyéni, csoportos, szervezeti, közösségi és társadalmi szinten történő – előkészítését, támogatását, megértését és részvételre, felelősségre, bevonásra ösztönző alakítását tárgyaló irányzatok és megközelítések állnak. A Döntéselmélet Tanszék oktatási és kutatási tevékenységének fókusza a legfontosabb menedzsment tevékenységnek – a döntéshozatalnak – elméleti és módszertani kérdései. Célunk, hogy elősegítsük a vállalati döntéshozatali gyakorlat fejlesztését elsősorban a jövő döntéshozóinak felkészítésén keresztül.

Oktatási és kutatási tevékenységünket a probléma centrikusság jellemzi. Ez a közelítésmód megmutatkozik az alapképzéstől a PhD képzésig terjedő minden magyar, angol nyelven oktatott kurzusunkban. Két átfogó kurzusunk van, a Döntéselmélet és a Döntési technikák című stúdiumok. Mester és posztgraduális, valamint PhD szinten oktatjuk a Döntéselmélet című tantárgyunkat, amely az Egyetemen több évtizedes múltra tekint vissza, ugyanakkor a menedzsment területek egyik leggyorsabban fejlődő ágaként folyamatos fejlesztést igényel. A döntések hátterét vizsgáló Döntéselméletet egészíti ki az alapszakon oktatott és kifejezetten gyakorlatorientált Döntési technikák című tantárgyunk, amely azt célozza, hogy a hallgatókat valós problémák megoldására készítsük fel, felvértezzük őket a problémamegoldás technikáival, és lehetővé tegyük, hogy ezek alkalmazását készség szinten elsajátítsák a tapasztalati tanulás, az egyéni és csoportos reflexió módszerével. A Döntéselmélet Tanszék kutatási portfóliója azt példázza, hogy az elmélet alkalmazott jellegéhez kapcsolódóan a kutatási témáinkat igyekszünk az oktatásfejlesztési tevékenységünkkel integrálni.

Az öt legfontosabb tématerület, amelyben a kollégáink kutatásokat végeznek:

  • A szervezeti döntéshozatalra vonatkozó döntések vizsgálata, amely tartalmazz a stratégiai döntések, a teljesítménymenedzsment, a jövőalkotás, az érintetti szemlélet, a társadalmi felelősségvállalás témaköreit;
  • Az egyéni döntéshozatalra vonatkozó jellemzők vizsgálata során kutatjuk a vezetői képességek és döntéshozatali stílusok szerepét, a racionalitás és kreativitás megjelenését, a viselkedéstudományi megközelítéseket, és a flow hatását a vezetésben;
  • Társadalmi és közösségi döntések vizsgálata (pl. részvételi döntések; társadalmi innovációk)
  • Felelősség és fenntarthatóság (pl. ökológiai közgazdaságtan, nem-növekedés, ökoszisztéma szolgáltatások, társadalmi vállalkozások a szolidáris gazdaság szolgálatában)
  • Oktatásmódszertani innováció (pl. tapasztalati és transzformatív tanulás módszerei)
corvinus.jpg
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.25. - 01:55:37