Ugrás a fő tartalomra

Kutatások, Projektek

A Döntéselmélet Tanszék kutatási tevékenysége szerteágazó, közös elem a döntéshozatal, a probléma-megoldási folyamat – egyéni, csoportos, közösségi, társadalmi szinten történő – előkészítését, támogatását, megértését és részvételre, felelősségre, bevonásra ösztönző alakítását tárgyaló irányzatok és megközelítések. Az öt legnagyobb tématerület, amelyben a kollégáink kutatásokat végeznek: 

  • Szervezeti döntéshozatalra vonatkozó döntések vizsgálata (pl. stratégia, teljesítménymenedzsment, jövőalkotás, érintetti szemlélet, társadalmi felelősségvállalás, felelős és fenntartható döntések)
  • Egyéni döntéshozatalra vonatkozó jellemzők vizsgálata (pl. vezetői képességek és döntéshozatali stílusok, racionalitás és kreativitás megjelenése, viselkedéstudományi megközelítések, flow a vezetésben)
  • Társadalmi döntések vizsgálata (pl. részvételi döntések; társadalmi innovációk)
  • Felelősség és fenntarthatóság (pl. ökológiai közgazdaságtan, ökoszisztéma szolgáltatások, társadalmi vállalkozások a szolidáris gazdaság szolgálatában)
  • Oktatásmódszertani innováció (pl. tapasztalati és transzformatív tanulás módszerei, a fenntarthatóság oktatásához kapcsolódó innovációk)


Publikációk

Döntéselmélet Tanszék kollégáinak publikációi:

Kutatási projektek

Matolay Réka és Gáspár Judit az egyetem első EU Horizon 2020 projektjében a Felelősségteljes Kutatás és Innováció jellemzőit igyekeztek a menedzsment felsőoktatásra értelmezni. Az Enhancing Responsible Research and Innovation through Higher Education Curricula (EnRRICH) keretében a Kari Kutatási Hetek workshopjain dolgoztak kollégákkal azon, hogy az RRI miként támogathatja oktatási és kutatási gyakorlatunk reflektív megújulását. A konzorcium tapasztalt science shopos tagjanak mentorálása segítette a Corvinus Science Shop előkészítését, mely 2018-ban hivatalosan is megalakult. A Corvinus Science Shop team tanszéki tagjai: Matolay Réka, Gáspár Judit és Kiss Gabriella.

Köves Alexandra 2012 óta backcasting kutatásokkal foglalkozik. A backcasting a normatív szcenárióalkotás jövőkutatási módszerei közé tartozik, amely társadalmi szerveződések lehetséges jövőképeit tárja fel. A módszer újdonsága abban rejlik, hogy ahelyett, hogy a jelenlegi helyzetet használná kiindulópontként egy várható jövő előrejelzéseként, inkább egy ideális normatív jövőkép kialakításával kezdi, és ezt a képet köti össze – az időben visszafelé haladva – a jelennel, és azonosítja azokat a lépéseket, amelyek elvezethetnek az elképzelt jövőhöz. Eddig öt részvételi backcasting kutatás történt Magyarországon négy különböző témában: fenntartható foglalkoztatás; a gazdasági felsőoktatás jövője; felelős és fenntartható vállalatok; kozmolokális hálózatok, valamint a marketingkommunikáció jövője.

2016-ban Köves Alexandra, Gáspár Judit és Matolay Réka közösen indította el a „Milyen a jövő vállalata? – avagy fenntarthatóan és felelősen működő gazdasági szereplők 2050-ben” backcasting kutatást. 2018-ban a posztnormál tudomány filozófiájához hűen egy módszertani újítás keretében azt vizsgáltuk meg, hogy a művészet és a társadalomtudomány hogyan tud együttműködni egy ilyen társadalmi kérdés megértésében, és a társadalomtudományi kutatások eredményeinek disszeminációjában. Kiemelt publikációs díjból egy olyan kezdeményezést finanszírozunk, ahol a kutatás eredményeit egy színtársulat (Tünet Együttes rendezte: Valcz Péter) dolgozta fel, és vitte színpadra a Bánkitó Fesztiválon.

A “Versenyben a világgal” – A magyar gazdaság versenyképességének mikrogazdasági tényezői című kutatási programban a kezdetektől, 1996 óta részt vesznek kollégáink. A kutatási program 2018. évi (immár hatodik, több mint kétszáz vállalatra kiterjedő) kérdőíves felméréshez kapcsolódóan folytattuk korábbi kutatásainkat, vizsgáltuk és vizsgáljuk többek között a vállalati és a vezetői képességek, a vezetői döntéstámogatás, döntéshozatali megközelítések és a vállalati teljesítménymérés témáit, az érintettekkel kapcsolatos szemléletmód és az üzleti teljesítmény kapcsolatát, a beszállító-kiválasztási döntések jellemzőit, a vevői és a beszállítói kapcsolatokban megjelenő attitűdöket a vállalati versenyképesség szempontjából. Az eredmények beépülnek az oktatásban, konferencia-előadások és szakcikkek, tanulmányok formájában kerültek és kerülnek publikálásra. A Versenyképesség-kutatásban részt vevő kollégáink Zoltayné Paprika Zita, Wimmer Ágnes, Szántó Richárd, Matolay Réka.

“Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” c. EFOP3.6.2-16-2017-00007 sz. projekt keretében zajlik a társadalmi innovációk szervezeti szintű kutatása, elsősorban a társadalmi vállalkozásokra és a rövid élelmiszer ellátási láncokra fókuszálva. A tanszékről a kutatómunkában aktív résztvevők: Kiss Julianna, Lazányi Orsolya és Matolay Réka.

“Update of the Mapping of Social Enterprises and their Eco-systems in Europe” címmel országjelentés készült Kiss Julianna vezetésével az Európai Bizottság megbízásából a társadalmi vállalkozások hazai ökoszisztémájának helyzetéről. A tanulmány megírásában közreműködött Matolay Réka is.

Az Interreg Danube Transnational Programme keretében a tanszék munkatársai a Turizmus Tanszékkel együttműködve részt vesznek az EcoVelo Tour c. projektben, melyet a Zuglói Önkormányzat vezet, a BCE munkáját pedig Kiss Veronika koordinálja. A projektben együttműködő akadémiai partnerek a Marketing és Média Intézetünk kutatóin túl a bécsi BOKU, a Duna-Delta Kutatóintézet és a Passaui Egyetem közlekedés-, területfejlesztés és turizmus kutatói. 2018 és 2021 között futó projekt keretében a Rákospatak-mentén is történik kerékpáros turizmus fejlesztés. Az ökoszisztéma szolgáltatás koncepciójára alapozva készült el az Ökoszisztéma Szolgáltatás alapú Kerékpáros Ökoturizmus Fejlesztési Útmutató, illetve 2020 folyamán a a Rákos-patak völgyi kerékpáros ökoturisztikai stratégia.

2019 óta, az MTA „Kiválósági Központok Támogatása” keretében fútó “A Társadalmi Jóllét Ökológiai Alapjai: Tájhasználat és Klímaváltozás Hatása a Vízi és Szárazdföli Ökoszisztémákra” c. projektben tanszékünk munkatársai is részt vesznek. A BCE-n futó kutatás az erdők, a gyepek és a vizes élőhelyek által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások társadalmi megítélését hivatott feltárni.

Kutatási rendezvények

A Döntéselmélet Tanszék több nemzetközi konferenciát szervezett az elmúlt években:

2022 Open Conference of the IFIP WG 8.3 Decision Support
A kétévente megrendezésre kerülő szakmai konferencián elsősorban olyan kutatások jelennek meg, amelyek középpontjában olyan kérdések állnak, hogy a döntéstámogató rendszerek hogyan segítik különböző döntési problémák megoldását a pénzügyi szolgáltatások, az egészségügy, a termelés, a média és más területeken. A konferenciának 2022-ben a Budapesti Corvinus Egyetem adott otthont, szűkebb témája: „Decision Support Systems: From Data Analytics to Inutition” volt. A konferencia főszervezője Szántó Richárd volt, és előadást tartott a Döntéselmélet Tanszék több munkatársa is.

2019. EFMD MBA Conference
„The Human Digital Challenge” címen nemzetközi MBA képzések vezetőinek rendezett EFMD konferencián Matolay Réka szervezett és moderált world café-t, amelyben tanszéki asztalgazda volt Köves Alexandra és Szántó Richárd.

2019. IV. Pozitív Pszichológia Konferencia
A pozitív érzelmek jelentősége az életben.

2018. Day of Inspiration
A whole day together with Professor Mihaly Csikszentmihalyi, one of the founding fathers of Positive Psychology and join a guided tour around “Flow”, “Creativity” and “Good Business”! These bestsellers of Csikszentmihalyi’s life work shape how we think about past, present, and future. This day of inspiration is dedicated to these ideas by an extraordinary scientist, one of the last “Renessaince men” of our world.

2018. Living Knowledge
A Corvinus Science Shop (CSS) 2017-es megalapítása után 2018-ban a science shopok nemzetközi konferenciáját, a 8. Living Knowledge konferenciát (LK8) szerveztük a Corvinuson. A CSS-ben részt vevő tanszéki kollégák, Gáspár Judit, Kiss Gabriella, és Matolay Réka az LK8 és az azt megelőző nemzetközi nyári egyetem rendezéséből, illetve műhelymunkáiból egyaránt kivették a részüket. A szervező bizottság munkájában részt vett még Kiss Julianna, Kiss Veronika, Köves Alexandra és Lazányi Orsolya. A konferencia 37 országból 263 résztvevőt vonzott.

2017. European Society for Ecological Economics – ESEE
Az Ökológiai közgazdászok nemzetközi konferenciájának szervezőbizottsága 2017-ben jelentős részben a Döntéselmélet Tanszék kollégái közül került ki. A helyi szervezők között voltak Kiss Gabriella, Köves Alexandra, Lazányi Orsolya, és Matolay Réka. A több mint 400 fős konferenciára 2017 júniusában került sor. A szervezés során igyekeztünk a fenntarthatósági szempontokat beépíteni a megvalósításba és mind társadalmi, mind ökológiai szempontból is fenntarthatóbbá tenni az eseményt. A konferencia “maradandó” nyomokat is hagyott az Egyetemen: a kultúrhistória iránt érdeklődőknek 2 térképtűt a Sóház és a Főépület előcsarnokában, valamint a belső udvaron található “zöld falakat”, amelyeket a résztvevők által befizetett regisztrációs díjakból hoztunk létre. A konferencia honlapjaA konferencia youtube csatornája a plenáris előadásokkal.

2016. Degrowth
Párizs, Barcelona, Velence, és Lipcse után a Budapesti Corvinus Egyetem – adott otthont a Nemnövekedésről szóló nemzetközi tudományos diskurzusnak. 2016. augusztus 30. és szeptember 3. között rendeztük az 5. Nemzetközi Nem­növekedés Konferenciát, amelyen a világ minden szegletéből több mint hatszáz elméleti és gyakorlati szakember vett részt, hogy megvitassák: lehet-e, vagy egyáltalán akarunk-e állandóan növekedni egy erőforrásaiban korlátos világban. A konferenciával párhuzamosan rendeztük meg a Budapesti Nemnövekedés Hét programjait, amelynek keretében tíz helyszínen, több mint száz eseményen – panelbeszélgetéseken, világkávézókban, alternatív szervezeteket és megoldásokat bemutató túrákon, művészeti, zenei és kulturális eseményeken – az érdeklődők is megismerkedhettek a nemnövekedés filozófiájával. A helyi szervező bizottságban főszervezőként részt vett a tanszék részéről Lazányi Orsolya és Köves Alexandra. Köves Alexandra a konferencia szóvivője is volt.

2016. EFMD Deans Conference
2016. januárjában került megrendezésre a Gazdálkodástudományi Kar és az EFMD akkreditációs szervezet közös szervezésében az EFMD Conference for Deans & Directors General 2016 nemzetközi konferencia, közel 370 dékán részvételével, akik a világ vezető üzleti képzést nyújtó felsőoktatási intézményeiből látogattak el az eseményre. A szakmai konferencia témája a business school-ok társadalomra gyakorolt hatása köré szerveződött. Az egyik plenáris ülést Zoltayné Paprika Zita vezette. Az EFMD felkérésére a tanszékünk oktatói közül a két nap során többen vezettek workshop-okat (Becser Norbert, Gáspár Judit, Köves Alexandra, Matolay Réka, Pataki György, Szántó Richárd).

2015. SPUDM
2015. augusztus 16-20. között a Döntéselmélet Tanszék szervezésében valósult meg a 25. Subjective Utility, Probability, and Decision Making (SPUDM) konferencia, amely a European Association for Decision Making (EADM) kétévente megrendezésre kerülő konferenciája, amely a szervezet közgyűlésének is otthont ad. A szervezőbizottság elnöke Szántó Richárd volt.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.21. - 13:43:33