Ugrás a fő tartalomra

Statisztika Tanszék

A Tanszék által végzett oktató munka igen sokrétű. Oktatunk a közgazdasági, gazdaságtudományi és a társadalomtudományi egyetemi alap- és mesterképzésben, a doktori képzésben, valamint az egyetemen folyó posztgraduális, illetve továbbképzési programokban is. A tanszéki kutatások egyik legfontosabb területe a statisztikai módszertan fejlesztése és gyakorlati alkalmazása. Emellett kollégáink jelentős publikációkkal rendelkeznek a munkaerő-piaci elemzések, a mikroszimuláció, a speciális foglalkoztatási formák, a well-being, a makrogazdasági és költségvetési modellezés, a biostatisztika, a területi autokorreláció, az irányításelmélet, valamint a hálózatelemzés területén.  

Az oktatás célja olyan ismeretek és készségek nyújtása, amelyek képessé teszik a hallgatókat a statisztikai információk és a statisztikai módszertan szakszerű használatára mind a szaktárgyak tanulásában, mind pedig az egyetem elvégzését követően a munka világában.  

Ezt a célt szolgálja a Tanszék alapszakok tantervében megjelenő oktatási profilja (leíró és következtető statisztika, keresztmetszeti és idősoros ökonometria illetve gazdaság- és társadalomstatisztika), valamint a mesterképzésben (modellezési jellegű tárgyak, nemzetgazdasági elszámolások különböző területei, illetve a panel ökonometria témakörei), a posztgraduális és a továbbképzési programokban kifejtett sokoldalú oktató munka is. Tanszékünk emellett önálló (gazdaság- és társadalomstatisztikai) specializációt visz a Közgazdasági és Gazdaságinformatika doktori iskolában, de más doktori iskolákban is tanulnak a tanszéken kutató-oktató PhD hallgatók.  

A tanszék folyamatosan fejleszti a tananyagait és az oktatás módszertanát, digitalizál, valamint bővíti a használt és oktatott programok/programcsomagok körét annak érdekében, hogy a hallgatók tudása és készségei megfelelően fejlődjenek, és így a munkaerőpiacon, vagy akár a tudományos pályán is mindig korszerű tudással rendelkezzenek.  

A tanszék oktatói nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra. Ez egyrész megjelenik abban, hogy a Statisztika tanszéken található az egyik legszélesebb demonstrátori bázis. Emellett a tanszéki kollégák aktívan részt vesznek a TDK mozgalom népszerűsítésében. Saját gondozású szekcióval rendelkezünk, melyre minden évben nagy számban érkeznek dolgozatok elméleti, módszertani és empirikus kutatási témákban. Oktatóink közül többen nagy számban mentorálnak dolgozatokat. Az utóbbi években kiemelkedő sikereket értek el hallgatóink az intézményi TDK szekciókban, valamint az OTDK szekcióiban is gazdasági és közgazdaságtudományi területen. 

Corvinus_image_2017-234.jpg
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.20. - 23:24:11