Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Statisztika Tanszék


A Tanszék által végzett oktató munka igen sokrétű. Oktatunk a közgazdasági és a társadalomtudományi egyetemi alap- és mesterképzésben, a doktori képzésben és az egyetemen folyó szinte valamennyi posztgraduális, illetve továbbképzési programban is.A tanszéki kutatások középpontjában a statisztikai módszertanfejlesztése és gyakorlati alkalmazása áll.

Az oktatás célja olyan ismeretek és készségek nyújtása, ami képessé teszi a hallgatókat a statisztikai információk és a statisztikai módszertan szakszerű használatára a szaktárgyak tanulásában, a végzés után pedig a mindennapi munkában. Ezt a célt szolgálja a Tanszék alapszakok tantervében megjelenő oktatási profilja (leíró és következtető statisztika, keresztmetszeti és idősoros ökonometria illetve gazdaság- és társadalomstatisztika), valamint a mesterképzésben (modellezési jellegű tárgyak, nemzetgazdasági elszámolások különböző területei, illetve a panel ökonometria témakörei), a posztgraduális és a továbbképzési programokban kifejtett sokoldalú oktató munka is. Tanszékünk emellett önálló (gazdaság- és társadalomstatisztika) specializációt visz a Gazdaságinformatika doktori iskolában, de más doktori iskolákban is tanulnak a tanszéken kutató- oktató PhD hallgatók.

Corvinus_image_2017-234.jpg
Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.09.25. - 21:43:28