Ugrás a fő tartalomra

Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

A tanszék a tágan értelmezett operációkutatás területén elsősorban a gazdasági gyakorlatban előforduló döntési problémák matematikai modellé alakításával, a modellek elemzését, optimalizálását lehetővé tevő módszerek alkalmazásával és fejlesztésével foglalkozik.

Mind az alapképzésben, mind a mesterképzésben a Tanszék elsősorban operációkutatási, optimumszámítási, döntéselméleti tárgyakat, valamint többváltozós adatelemzést és többváltozós statisztikai modellezést oktat.
A Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakon az Aktuárius specializáció hallgatói számára elsősorban biztosításmatematikai tárgyakat oktatunk. Az aktuáriusok olyan szakemberek, akik képesek a biztosító intézetek gyakorlatában előforduló feladatok matematikai módszerekkel történő megoldására. Ismereteiket az életbiztosítási és egyéb biztosítási területeken, a nyugdíjrendszerek kialakításában és működtetésében, valamint a befektetések értékelésében hasznosíthatják.
A Gazdaság- és pénzügy matematikai elemző szakon számos tantárgyat oktatunk, elsősorban azokat a hallgatókat célozzák meg a tantárgyaink, akik a vállalati és intézményi gyakorlatban előforduló döntési feladatok formalizálását és megoldását, a döntéstámogatás számítógépes modelljeit és az adatelemzést kívánják megtanulni és alkalmazni.

A tanszéki kutatások fő területei: játékelmélet, matematikai programozás, stabil párosítás, sokváltozós statisztika, döntéselmélet, biztosításmatematika. A biztosításmatematikán belül kiemelten foglalkozunk a halandóság és a nyugdíjrendszerek modellezésével.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.20. - 04:19:04