Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
További menük

Résztvevők

A kezdeményezés tágan értelmezett hatókörén belül a CorvinusSAP Next-Gen Lab kutatóközpont fókusza alapvetően az Industry 4.0 szemlélet,amely a technológiai újításoknak köszönhetően magával vonja az ellátási láncfolyamatok jelentőségteljesebb megváltozását is. Együttműködést kezdeményeztünka Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékoktatóival, hogy ötvözni tudjuk az ő szaktudásukat az Informatikai intézetbenlévő technológiai kompetenciákkal, valamint az SAP Next-Gen Lab adtatechnológiai feltételekkel avégett, hogy üzleti elvárásokhoz igazodóinformatikai megoldásokat tudjunk kialakítani. Fontosnak tartjuk, hogymegteremtsük és megtartsuk a kapcsolatokat a témához kapcsolódó Intézetekkel ésa kutatási csoportokkal az egyetemen belül is, elősegítve azinterdiszciplináris, a lehetőségeket komplexen megragadni képes kutatásiprojektek indítását.


Nem csak a folyamatok, hanem a jövő munkavállalóitól elvártkompetenciák is gyökeresen megváltozhatnak. A technológiával segített tanulás(TEL) egybekötve a munkaerő-piaci kompetencia szakadék vizsgálatával olyankutatás irány, amely kifejezetten alkalmas ennek a kutatási problémakörnek avizsgálatára. A TEL területén a Trinity College (Dublin) kutatóival márkialakult egy szorosabb együttműködés, amit szeretnénk folytatni a KutatásiKözpont keretein belül is. További nemzetközi kooperációk lehetőségét is szeretnénkkiteljesíteni a következő időszakban.


Fontosnak tartjuk az egyetemen kívüli is kapcsolatokkialakítását és ápolását az ipari együttműködéseken túl a releváns szakmaiszervezetekben való aktív részvétellel.

Vágólapra másolva