Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Doktori képzés

Corvinus Doktori Iskolák – ahol a tudás lesz a karriered!

A jelentkezési időszak a 2023/24-es tanévre még nem kezdődött meg.

Az akadémiai pályára olyan jelentkezőket várunk, akik életpályájuk során hivatásszerűen foglalkoznának oktatással és kutatással, karrierjüket a felsőoktatási, kutatási szférában képzelik el. A szakértői pálya pedig azok számára lehet cél, akik érdeklődnek a doktori képzés iránt, és már gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek.

Szintén újdonság a Corvinus Doktori Ösztöndíj, amire az akadémiai életpályát választó állami ösztöndíjas hallgatók pályázhatnak és idén összesen 280 000 forintra egészíti ki az állami ösztöndíj összegét.

Miért érdemes jelentkezni?

 • Corvinus Doktori Ösztöndíj a kiemelkedően tehetséges és magas szinten teljesítő doktoranduszok számára.
 • Kétutas doktori képzést biztosítunk, amely akadémiai pálya a felsőoktatásban/kutatásban elhelyezkedni kívánók számára és szakértői pálya a tudományt a gyakorlatba átültetni óhajtók számára.
 • Színes képzési paletta várja a jelentkezőket, és számos program közül lehet választani minden egyes iskolában.
 • Doktori iskoláink olyan nemzetközi környezetet biztosítanak, ahol külföldi oktatókkal és hallgatótársakkal egyaránt lehetőség nyílik együtt dolgozni.
 • A képzés magyar és angol nyelven is elérhető, a külföldi hallgatóinknak a képzés eredményes elvégzéséhez szükséges összes dokumentumot angol nyelven is biztosítjuk.
 • Nincs életkori vagy más egyéb korlát.

Iratkozz fel hírlevelünkre, a felvételi eljárással kapcsolatos kérdéseket pedig a phd.office@uni-corvinus.hu e-mail címen várjuk.

Corvinus Doktori Iskolák

Gazdálkodástani Doktori Iskola

A doktori iskolát a gazdálkodás- és szervezéstudományok nemzetközileg is ismert és elismert professzorai alapították, de az évek során legendás oktatók és kutatók voltak a képzés sikerének kovácsai. Gazdálkodás- és szervezéstudományok területén az ország egyik legnagyobb, a felvettek és a végzettek arányát tekintve az egyik legsikeresebb doktori iskolája.

Közgazdasági és Gazdaságinformatika Doktori Iskola

A Közgazdasági és Gazdaságinformatika Doktori Iskola (KGIDI) három szakterületen működik: közgazdaságtudomány, gazdálkodás- és szervezéstudományok és informatikai tudományok. A KGIDI-nek két doktori programja van, a Közgazdaságtudományi Doktori Program és a Gazdaságinformatika Doktori Program.

Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola

A Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskolába jelentkezők négy program közül választhatnak, s politikatudományi illetve közgazdaság-tudományi fokozatot szerezhetnek. Ezek a világgazdaság; nemzetközi- és biztonsági tanulmányok; geopolitika, környezetgazdaságtan és fenntartható fejlődés; valamint klasszikus politikatudomány és közpolitika. A teljes képzés angol nyelvű, a doktoranduszok közel negyede külföldi. A Magyarországon elérhető lehető legmagasabb színvonalon kínálunk módszertani alapokat, témavezetést, akadémiai kapcsolatrendszert itthoni és nemzetközi környezetben egyaránt.

Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola

A Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola korábbi két doktori iskola, a Szociológia és a Társadalmi Kommunikáció fúziójából jött létre. A Doktori Iskola két önálló programmal, Szociológia valamint Kommunikációtudomány programokkal működik, folytatva az alapító doktori iskolák munkáját, megőrizve azok értékeit és hagyományait. Ugyanakkor a két tudományág szorosabb együttműködése lehetőséget biztosít a multidiszciplinaritás előnyeinek kihasználására a tudományos életben és a munkaerőpiacon egyaránt.

Kétutas doktori képzés

 • A két pálya azonos képzési és kimeneti követelményeket tartalmaz, a megszerzett fokozat (PhD) is megegyezik, a különbség a képzések célcsoportjában, céljában és az oktatásszervezés módjában lesz.
 • Az akadémiai pályára olyan jelentkezőket várnak, akik életpályájuk során hivatásszerűen foglalkoznának oktatással és kutatással, karrierjüket a felsőoktatási, kutatási szférában képzelik el. A szakértői pálya pedig olyan hallgatók számára lehet hasznos, akik érdeklődnek a társadalomtudományi kérdések iránt, és üzleti, közigazgatási, kulturális, diplomáciai területen már gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek.
 • Akadémiai pályára alapvetően a Corvinus Doktori Ösztöndíj elvárásainak megfelelő hallgatók jelentkezhetnek. A képzésre felvételt nyerhetnek továbbá azok az önköltséges formára jelentkező külföldi állampolgárok is, akik megfelelnek a Corvinus Doktori Ösztöndíj elvárásainak, de nem részesülnek abban, illetve indokolt esetben az olyan, magyar állami ösztöndíjat elnyerő jelentkezők is, akik ugyan megfelelnek a Corvinus Doktori Ösztöndíj elvárásainak, de helyhiány miatt a támogatásban nem részesülnek
 • A szakértői pályára olyan hallgatókat várnak, akik érdeklődnek a társadalomtudományi kérdések iránt, és üzleti, közigazgatási, kulturális, diplomáciai területen gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek.
 • Szakértői pályára költségtérítéses és magyar állami ösztöndíjas státuszra pályázók is jelentkezhetnek. A szakértői pályát választó doktoranduszok kutatási kreditjeinek elismerésekor figyelembe vehető az általuk hazai vagy nemzetközi akkreditált képzőhelyen, valamint a munkahelyük belső képzésein megvalósuló oktatói, előadói tevékenység, illetve a munkahelyükön végzett, a kutatási témájukhoz szorosan kapcsolódó innovációs, fejlesztési vagy kutatási tevékenység is.
 • Az akadémiai pályán tanuló doktoranduszok átjelentkezhetnek szakértői pályára, amiről a Doktori Iskola Tanácsa dönt, a másik irányba viszont nincs átjárhatóság. A felvételik sajátosságait az egyes doktori iskolák az Egyetemi Doktori Szabályzat és a doktori iskola működési szabályzata szerint határozzák meg. Mindkét pályán egyaránt nappali rendszerű képzés zajlik. A képzési és kutatási szakaszban (1-4. félév) az akadémiai és a szakértői pálya doktoranduszai a doktori iskola ugyanazon operatív tanterve alapján akár eltérő órarendet alkalmazva folytathatják tanulmányaikat. 

Corvinus Doktori Ösztöndíj

A Corvinus Doktori Ösztöndíjat azok pályázhatják meg, akik az általános doktori felvételi eljárás keretében a magyar állami ösztöndíjas képzést és az akadémiai pályát választják 2021 szeptemberétől.

A pályázat benyújtására a doktori felvételi jelentkezési lapon a Corvinus Doktori Ösztöndíj bejelölésével nyílik lehetőség. A Corvinus Doktori Ösztöndíj elnyerésének alapvető feltétele, hogy a jelentkező elfogadja a BCE Hallgatói Tanulmányi és Juttatási Szabályzatban (HTJSZ) megfogalmazott ösztöndíjfeltételeket, az általános felvételi eljárásban legalább 80/100 pontot érjen el, az adott doktori iskolában a legkimagaslóbb teljesítményt nyújtó jelentkezők között legyen, valamint kitöltse a jelentkezési lapon található kiválósági nyilatkozatot.

A kiválósági nyilatkozat egy 8-10 soros motivációs levél, amely tartalmazza a Corvinus Doktori Ösztöndíjra pályázó nevét, és amelyben egyértelműen, de tömören, akár pontokba szedve (magyar anyanyelvűek esetén magyarul) megfogalmazza a pályázó, hogy milyen kiválósági jegyek, teljesítmények, készségek, kutatási lehetőségek, elkötelezettségek, jövőbeni tervek stb. alapján érzi úgy, hogy a legkiválóbb jelentkezők közé tartozik.

A Corvinus Doktori Ösztöndíjat elbíráló Ösztöndíjtanács a felvételi eljárásban elért teljesítmény és a kiválósági nyilatkozatban megfogalmazottak alapján dönt az Ösztöndíj odaítéléséről.

A Corvinus Doktori Ösztöndíj a magyar állami ösztöndíj összegét idén összesen 280 000 forintra egészíti ki.

Felvételihez szükséges általános követelmények

 • Egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mesterképzésben (MA vagy MSc) megszerzett oklevél. Részidős MBA diplomát nem fogadunk el!
 • Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek előtanulmányokkal az adott tudományágban (de egyébként teljesítik az összes felvételi követelményt) felvehetők azzal a feltétellel, hogy PhD tanulmányaik első félévében felveszik a kijelölt felzárkóztató tantárgyakat és vizsgát tesznek belőlük.
 • A 2021/2022-es tanévben végző jelentkezőknek legkésőbb 2022. szeptember 1-én kell bemutatniuk diplomájukat. A felvétel mindaddig feltételes, amíg a hallgató be nem mutatja oklevelét. Előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik OTDK díjat nyertek. Szintén előnyt jelent az igazolható kutatói képesség (OTD, tudományos publikációk).
 • Legalább egy idegen nyelvből komplex, „B2” vagy annál magasabb szintű államilag elismert nyelvvizsga.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

 • Szakmai, tudományos önéletrajz.
 • Eljárási díj befizetéséről szóló igazolás.
 • Előírt iskolai végzettséget igazoló, vagy annak folyamatban levő megszerzéséről tanúskodó dokumentum másolata.
 • Nyelvvizsga bizonyítványok másolata (ha van).
 • Kutatási terv vagy esszé (doktori iskola specifikus).
 • Előzetes szakmai, tudományos teljesítményeket igazoló dokumentumok másolata, ha van (oklevelek, emléklapok, publikációk, kinevezések stb.).

Felvételi vizsga eljárási díja

A felvételi vizsga eljárási díja 9000 Ft, amelyet az egyetem bankszámlájára kérünk átutalni: 11784009-22229896-00000000

A közleményben kérjük feltüntetni: felvételi díj, témaszám: SDRSM0000K, a jelentkező neve.

Információ ösztöndíjas és önköltséges képzési formáról

A doktori képzés nappali képzés keretében folyik önköltséges vagy ösztöndíjas formában. A program tartalma mindkét finanszírozási formánál megegyezik. A hallgatók ugyanazon kurzusokon vesznek részt. Azon hallgatók számára, akik ösztöndíjban részesülnek, az állami ösztöndíj összege az első négy szemeszterben havonta 140 680 Ft, az 5-8. szemeszterben pedig havonta 180 680 Ft. Az összegeket az egyetem a hallgató bankszámlájára utalja át.

Az alábbi hallgatók jogosultak állami ösztöndíjra: 

 • a nappali, szervezett képzésre jelentkező, magyar állampolgárságú PhD hallgatók;
 • azok a külföldi PhD hallgatók, akik jogszabály vagy nemzetközi egyezmény alapján ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a magyar állampolgárságú hallgatók.

Az állami ösztöndíj folyósításának időtartama 4 év (48 hónap). Az ösztöndíj mértékéről a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezik. A törvény értelmében míg az ösztöndíjas hallgatók legtöbb, tanulmányokkal kapcsolatos költségeit az állami költségvetés fedezi, az önköltséges tanulmányok költségeit maga a hallgató állja. A képzés ideje alatt bármelyik PhD hallgató folyamodhat támogatásért magyarországi és külföldi konferenciákon történő részvételre.

Információ a tandíjakról

A tandíjak az önköltséges képzés esetébena 2022/23-es tanévre az alábbiak szerint alakulnak félévenként a 2022-ben felvett hallgatók számára: 

 • 600 000 Ft: Magyar nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos eljárásban résztvevő külföldieknek (EU és EGT).
 • 940 000 Ft: Angol nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos eljárásban résztvevő külföldieknek (EU és EGT).
 • 4 000 EUR Harmadik országok állampolgárainak.

Első lépések sikeres felvétel esetén

Beiratkozás

Az Egyetemi Doktori Iroda munkatársai a Neptun rendszerben rögzítik a személyi adatokat, ellenőrzik a korábbi tanulmányokkal, végzettségekkel kapcsolatos dokumentumokat (az eredeti, hivatalos dokumentumokat be kell mutatni, vagy hitelesített másolatot benyújtani). A tanulmányok során a hallgató elsősorban a Neptun rendszerben rögzített email-címén keresztül kommunikál, ezért ha a hallgató email-címe megváltozik, saját érdekében haladéktalanul jelezze azt Egyetemi Doktori Irodának.

Tantárgyfelvétel

A beiratkozást/bejelentkezést követően a hallgató a Neptun rendszeren keresztül saját maga veszi fel a képzési program szerint az adott szemeszterben esedékes kurzusait, a kötelező, a kötelezően választandó és a szabadon választható tárgyakat. A doktori iskolák titkársági asszisztensei szükség esetén segítséget nyújtanak a hallgatóknak a tárgyfelvételben.

Témavezető választás

A témavezető a doktori képzés során kulcsfontosságú szerepet játszik a hallgató előmenetelének sikerében. A doktori iskolák többségében már a felvételi eljárás folyamatában körvonalazódik a témavezető személye (mentor témavezető), de a kapcsolat véglegesítésére csak a Doktori Iskola Tanácsának határozata alapján kerül majd sor. A hallgató már a képzés kezdetén törekedjen a (mentor) témavezetővel intenzív kapcsolatot kialakítani, amennyiben még nincs témavezetője, minél előbb vegye fel a kapcsolatot a doktori iskola vezetőségével, a legmegfelelőbb személy megtalálása és a munka megkezdése érdekében.

Adatbázisokba való belépés

A kommunikációhoz, online adatbázisokhoz (Neptun, Moodle, könyvtár) való hozzáféréshez elengedhetetlen a Cusman–kód és jelszó beszerzése, a doktori hallgatók név@uni-corvinus.hu formátumú emailt is igényelhetnek. A doktori.hu adatbázisba az Egyetemi Doktori Iroda viszi fel a hallgatókat, azonban az MTMT–ben (Magyar Tudományos Művek Tára) minden hallgatónak önállóan kötelező regisztrálnia. Az MTMT használatáról a könyvtárosok adnak információt.

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdéseket a phd.office@uni-corvinus.hu e-mail-címen várjuk!

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.02.08. - 13:44:24