Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Szociológia Doktori Program

A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Programja a nemzetközi munkaerőpiacra készíti fel hallgatóit. Célunk olyan kutatók kinevelése, akik képesek lesznek társadalmi szempontból releváns, elméletileg megalapozott, és a nemzetközi módszertani követelményeknek megfelelő kutatások lebonyolítására. Hallgatóink karrierjének előmozdítása céljából a szervezett doktori képzés angol nyelven zajlik és angol nyelvű disszertációk benyújtását várjuk. A program markáns eleme a doktori kutatómunka támogatása és a hagyományos kurzusmunka minimalizálása.

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

Miért a Szociológia Doktori Program? 

Két évtizedes tapasztalataink alapján alakítottuk ki azt a képzési struktúrát, aminek középpontjában a doktori kutatás támogatása és a hagyományos kurzusmunka minimalizálása áll. A kurzusmunka a kutatáshoz szükséges készségek és ismeretek elsajátítását támogatják. A kötelező tárgyak (összesen 5 tárgy): 

• Kutatószeminárium – amely a doktori kutatás tervének kidolgozásában segíti a hallgatókat (1-4. félév) 

• Az elméletalkotás és a kutatás jó és kérdéses gyakorlatai (1. félév) 

• Választható tárgyak (összesen minimum 3 tárgy): haladó kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek (2-4. félév) A választható tárgykínálatot a hallgatók igényeihez igazítjuk. Szintén a testreszabott tanulást szolgálja, hogy a hallgatók más doktori iskola tárgyait, sőt, akár nyári egyetemi részvételt is elismertethetnek választható tárgyként. 

Kutatómunka már a beiratkozáskor elkezdődik. A hallgató ennek keretében:

• rendszeresen konzultál a témavezetőjével

• mindegyik félév végén rövid írásos munkabeszámolóban foglalja össze a kutatásának előrehaladását,  a konferenciaelőadásait és a publikációit, valamint a munkatervét

• kutatási fórumon előadja kutatási eredményeit, megvédi a kutatási elképzeléseit kidolgozó kutatási tervet, valamint publikálja a kutatási eredményeit

Felvételi információk

Általános információk  

• A jelentkezőknek a kutatási tervet angol nyelven kell benyújtaniuk. A szóbeli interjú nyelve az angol. 

• A jelentkezés során beadandó kutatási terv elvárt terjedelme: legalább 10.000, legfeljebb 20.000 karakter hivatkozásokkal együtt. 

• Ha a jelentkező mindkét programot megjelöli, akkor a Doktori Iskola vezetője és felvételi bizottságok döntik el, melyik program illetékessége a felvételi folyamat lefolytatása. Ha mindkét program illetékesnek tartja magát, a jelentkező részt vehet mindkét program felvételi eljárásában. Ebben az esetben a jelentkező két kutatási tervet is benyújthat. 

A Felvételi Bizottság: 

• áttekinti és értékeli a pályázati anyagban dokumentált előzetes teljesítményeket (tanulmányi eredmények, kutatási tapasztalatok, publikációs teljesítmény, valamint az elvégzett képzések illeszkedése a program szakterületéhez); 

• áttekinti és értékeli a benyújtott kutatási tervet (a kutatási terv kidolgozottsága, a kutatási téma relevanciája, a téma illeszkedése a doktori program szakmai profiljához); 

• személyes vagy online interjút folytat a jelentkezővel, és ennek során értékeli a pályázó nyelvtudását, kommunikációs készségeit, szakmai felkészültségét.  

Felvételi pontrendszer

SzempontMaximálisan kapható pont
Előzetes teljesítmény:
Mesterszintű tanulmányok / szakmai tapasztalat színvonala és illeszkedése a Doktori Iskola által elvárt ismeretekhez, kompetenciákhoz 10
Korábbi kutatási tapasztalatok, publikációk10
Kutatási terv:
A kutatási terv igényessége, kidolgozottsága, az írásmű színvonala20
Kutatási elképzelés illeszkedése a témakiírásokhoz, a Doktori Iskolához kötődő kutatásokhoz 10
Kutatás kivitelezhetősége és relevanciája 10
Szóbeli vizsga:
Angol nyelvtudás és szakmai kommunikációs készség 20
A szóbeli beszélgetésen nyújtott szakmai teljesítmény
(felkészültség, vitakészség, önállóság, rugalmasság)
20

Oktatók, témavezetők

Budapesti Corvinus Egyetem

Bartus Tamás

Budapesti Corvinus Egyetem

Lengyel György

Budapesti Corvinus Egyetem

Melegh Attila

Budapesti Corvinus Egyetem

Szalma Ivett

Budapesti Corvinus Egyetem

Elekes Zsuzsanna

Budapesti Corvinus Egyetem

Letenyei László

Budapesti Corvinus Egyetem

Nagy Beáta

Budapesti Corvinus Egyetem

Szántó Zoltán Oszkár

Budapesti Corvinus Egyetem

Göncz Borbála

Budapesti Corvinus Egyetem

Lőrincz László

Budapesti Corvinus Egyetem

Pásztor Adél

Budapesti Corvinus Egyetem

Vicsek Lilla Mária

 • Dr. Bartus Tamás  
 • Dr. Elekes Zsuzsanna  
 • Dr. Göncz Borbála  
 • Dr. Lengyel György  
 • Dr. Letényi László  
 • Lőrincz László  
 • Dr. Meleg Attila  
 • Prof. Dr. Nagy Beáta  
 • Dr. Pásztor Adél  
 • Szalma Ivett 
 • Prof. Dr. Szántó Zoltán Oszkár  
 • Dr. Vicsek Lilla Mária  
 • Culture matters: Cultural components in social stratification – Luca KRISTÓF
 • Why do elites fail? Empirical studies of local and national political, economic and cultural elites – Luca KRISTÓF
 • Should I Stay or Should I Go? Elite grammar school students’ choosing between elite universities at home or abroad – Adél PÁSZTOR
 • Post-doctorates: Another Stage in the Academic Pipeline? – Adél PÁSZTOR
 • Moving up or moving away? East-European PhD holders in the European academic workforce – Adél PÁSZTOR
 • Current social trends in Europe. Lessons from the European Social Survey (ESS) – Bence SÁGVÁRI
 • Computational Social Science in action: exploring human behavior from digital traces –  Bence SÁGVÁRI
 • Social perception of the new digital world: attitudes and expectations towards artificial intelligence and related technologies – Bence SÁGVÁRI
 • Expectations around artificial intelligence and robotics and the role of these projections in the present – Lilla VICSEK
 • Framing, Identity and Social Attitudes – Béla JANKY
 • Adolescents at risk: Nature and reasons of risk behaviours, leisure time activities, health consciousness of young people – Zsuzsanna ELEKES
 • Gender, organization and management – Beáta NAGY
 • Gender and academia: Is gender equality in science being achieved? – Beáta NAGY
 • Do educational hierarchies shape parenting strategies and fertility intentions? – Tamás BARTUS
 • Culture matters: Cultural components in social stratification – Luca KRISTÓF
 • Why do elites fail? Empirical studies of local and national political, economic and cultural elites – Luca KRISTÓF
 • Should I Stay or Should I Go? Elite grammar school students’ choosing between elite universities at home or abroad – Adél PÁSZTOR
 • Post-doctorates: Another Stage in the Academic Pipeline? – Adél PÁSZTOR
 • Moving up or moving away? East-European PhD holders in the European academic workforce – Adél PÁSZTOR
 • Current social trends in Europe. Lessons from the European Social Survey (ESS) – Bence SÁGVÁRI
 • Computational Social Science in action: exploring human behavior from digital traces –  Bence SÁGVÁRI
 • Social perception of the new digital world: attitudes and expectations towards artificial intelligence and related technologies – Bence SÁGVÁRI
 • Expectations around artificial intelligence and robotics and the role of these projections in the present – Lilla VICSEK
 • Framing, Identity and Social Attitudes – Béla JANKY
 • Adolescents at risk: Nature and reasons of risk behaviours, leisure time activities, health consciousness of young people – Zsuzsanna ELEKES
 • Gender, organization and management – Beáta NAGY
 • Gender and academia: Is gender equality in science being achieved? – Beáta NAGY
 • Do educational hierarchies shape parenting strategies and fertility intentions? – Tamás BARTUS

Végzett hallgatóink

1993 óta több mint 100 doktorandusz védte meg sikeresen doktori disszertációját a Corvinus Szociológia Doktori Program, illetve annak elődje, a Szociológia Doktori Iskola keretén belül. Ismerkedjen meg végzett hallgatóinkkal! 

2020 

Pápay Boróka Tímea (2020):THE PURPOSE AND TYPES OF ORGANIZATIONAL GOSSIP 

Hires-László Kornélia (2020):HÉTKÖZNAPI ETNICITÁS. BEREGSZÁSZI MAGYAROK AZ ETNIKAI KATEGÓRIÁK SZEREPÉRŐL 

Szabó Júlia (2020):ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK A TÁRSADALMI STRUKTÚRÁBAN 

Teller Nóra (2020):Trapped in One’s Own Housing. The Limitations of Housing Choices in Segregated Neighborhoods 

Tóth-Batizán Emese Emőke (2020):A turisztikai piac szerkezete és etnikai turizmus Székelyföldön 

Vastagh Zoltán (2019):Társadalmi struktúra és jövedelemelosztás: Államilag intézményesített egyenlőtlenségek 

Gyorgyovichné Koltay Elvira (2018):Magán-önkormányzás Magyarországon A budapesti agglomerációban található lakóparki szervezetek vizsgálata alapján 

2019 

Radó, Márta Katalin (2019)Tracking the effects of life events on subjective well-being 

2018 

Utzeri, Mounia (2018)A chance or a trap? Understanding gender equality schemes in management. 

Havas, Ádám (2018)Szegény rokonok: A magyar jazzszcéna szerkezete és rétegződése. 

Ivony, Éva (2018)A szubjektív életminőség alakulása a gazdasági válság időszakában Magyarországon. 

Dén-Nagy, Ildikó(2018)Problem solver or private life killer?: Mobile Telephony and Work-life Balance in Hungary. 

Bank, Dénes (2018)Implicit és explicit, valamint belső és külső CSR egy kettős függésben lévő piacgazdaságban. Különös tekintettel a munkavállalókról való gondoskodásra. 

Gosztonyi, Márton (2018)A pénz zsonglőrei: az alacsony jövedelmű családok pénzügyi túlélési stratégiája és egy részvételi akciókutatás története. 

Daróczi, Gergely (2018)Megszámlálhatatlan hajléktalan Magyarországon az ezredfordulón. 

2017 

Varga, Szabolcs (2017)A korrupció mint destruktív vállalkozás. 

Makó, Ágnes (2017) A közismereti tudás és az elkötelezettség hatása a szakiskolát végzettek munkaerőpiaci esélyeire 

Néray, Bálint (2017)Relational Integration as The Analysis of Friendship, Negative Ties and Ethnic Identity Among Adolescents 

2016 

Vépy-Schlemmer, Éva (2016)A deliberáció hatása a kaposvári deliberatív közvélemény-kutatás tapasztalatai 

Geszler, Nikolett Barbara (2016) Work-Family Conflict of Hungarian Manager Fathers 

Szanyi F., Eleonóra (2016) Szakiskolás tanulók rövid távú munkaerő-piaci és továbbtanulási tervei 

Zakariás Ildikó (2016)Szolidaritás és hatalom a kisebbségi magyarokra irányuló jótékonyságban 

Kisfalusi, Dorottya (2016)Interethnic Relations among Roma and Non-Roma Students in Hungary 

Pál, Judit (2016)Status and Negative Ties: A Longitudinal Network Study among Adolescents 

Martin, József Péter (2016) Felzárkózás vagy bezárkózás? A magyar gazdaság teljesítménye és az euroszkepticizmus alakulása az EU-csatlakozás után, összehasonlító keretben 

Faludi, Julianna (2016) Innovation Patterns In the Design-Driven Industries: Opening Up The Made In Italy. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. 

2015 

Bányai, Borbála (2015)Intézmények a munkaerőpiaci rehabilitáció területén. Pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak a munkaerőpiacon 

Csizmadia, Péter (2015)A szervezeti innováció és tudásfelhasználás mintái a magyar gazdaságban 

Egyedné Gergely, Júlia (2015) Az önkormányzatok lehetőségei a szuburbanizációs folyamatok alakításában. A szuburbanizációs hatások térbeli megjelenése és a különbségek mögötti lehetséges okok vizsgálata a Budapesti Agglomeráció példáján 

Géring, Zsuzsanna (2015)A vállalati társadalmi felelősségvállalás online vállalati diskurzusa. Avagy mit és hogyan kommunikálnak a hazai közép- és nagyvállalatok honlapjaikon a társadalmi szerepükről és felelősségükről 

Győri, Ágnes (2014)Kis- és közepes vállalkozások együttműködési aktivitása. Egy közép-dunántúli kistérségben működő kis- és közepes vállalkozások kapcsolatrendszerének helyzetfeltárása 

Kiss, Márta (2015)A „turisztikai táj” kollektív megteremtése és fönntartása 

Nagy, Zita Éva (2015)Van-e út a munkába? A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci reintegrációjának esélyei 

Sebők, Csilla (2015)A női munkavállalás hatása a napi időfelhasználásra 

2014 

Székely, Levente (2014) Média multitasking. Az új generációk megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokásairól 

Takács-Murinkó, Lívia (2014) Első elköltözés a szülői házból Magyarországon. A szülői ház elhagyásának időzítése, párkapcsolati környezete és családi háttér szerinti különbségei. 

2013 

Kónya, Hanna (2013) The emergence of a transnational elite. A methodological approach for the definition and identification of the Csángó elite… 

Rácz, Attila (2013) Szegregáció a fejekben. A statisztikai és a mentális társadalmi-és térbeli elkülönülés vizsgálata Szegeden 

Perpék, Éva (2013)Önkéntesség és közösségfejlesztés 

Csüllög, Krisztina (2013)Kapcsolatok online és offline. Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban 

Bodor-Eranus, Eliza Hajnalka (2013)Önkormányzati pályázati aktivitás. Információs kulcsszereplők az önkormányzati fejlesztéspolitikában és pályázataiban Magyarországon 

2012 

Balogh, Péter (2012) Kontraproduktivitás a fejlesztéspolitikában? Az EU-források felhasználásának gazdaságszociológiai elemzése. 

Bakonyi, Eszter (2012)To trust or not to trust. Trust Towards Democratic Institutions in Central and Eastern Europe after the Regime Change in 1989-1990 – with a Special Focus on Hungary 

Gulyás, Emese (2012)Az etikus fogyasztás mint a közügyekben való részvétel 

Gulyás, Attila (2012) A friendly offer – fairness and social embeddedness 

Szász, Antónia (2012)Progresszív judaizmus Magyarországon. Indentitás-(re)konstrukció reform zsidó közösségben 

2011 

Szalma, Ivett (2011) A munkaerő-piaci helyzet hatása az első tartós párkapcsolat kialakítására és a szülővé válásra Magyarországon 

Papp, Gábor (2011) A prizonizációs elmélet újragondolása és alkalmazási lehetőségei egy hazai fegyintézeti populáción 

Kristóf, Luca (2011) A magyar elitértelmiség reputációja 

Gergely, Orsolya (2011)A székelyföldi női vállalkozók profiljának és motivációinak vizsgálata 

Barabásné Kárpáti, Dóra (2011)Szocializáció és drogfogyasztás. Szocializációs rizikótényezők vizsgálata kezelésben részesült drogfogyasztó fiatalok körében 

Szél, Bernadett (2011) A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése 

Göncz, Borbála (2011)Az Európai Unió megítélése Magyarországon 

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

Kapcsolat

Kérjük emailben egyeztess időpontot személyes konzultáció előtt!

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.03.24. - 15:30:17