Ugrás a fő tartalomra

Szociológia Doktori Program

A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Programja a nemzetközi munkaerőpiacra készíti fel hallgatóit. Célunk olyan kutatók kinevelése, akik képesek lesznek társadalmi szempontból releváns, elméletileg megalapozott, és a nemzetközi módszertani követelményeknek megfelelő kutatások lebonyolítására. Hallgatóink karrierjének előmozdítása céljából a szervezett doktori képzés angol nyelven zajlik és angol nyelvű disszertációk benyújtását várjuk. A program markáns eleme a doktori kutatómunka támogatása és a hagyományos kurzusmunka minimalizálása.

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Bartus Tamás

A Doktori Program Igazgatója ​​​​

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Elekes Zsuzsanna

A Doktori Iskola Vezetője​

„Alkalmazzuk az elméleti tudást az iparban”

Aleksandra Zivanovic PhD-sztorija

„A doktorin sokkal több vagy, mint diák”

Bagi Alexandra PhD-története

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

Miért a Szociológia Doktori Program? 

Két évtizedes tapasztalataink alapján alakítottuk ki azt a képzési struktúrát, aminek középpontjában a doktori kutatás támogatása és a hagyományos kurzusmunka minimalizálása áll. A kurzusmunka a kutatáshoz szükséges készségek és ismeretek elsajátítását támogatják. A kötelező tárgyak (összesen 5 tárgy): 

• Kutatószeminárium – amely a doktori kutatás tervének kidolgozásában segíti a hallgatókat (1-4. félév) 

• Az elméletalkotás és a kutatás jó és kérdéses gyakorlatai (1. félév) 

• Választható tárgyak (összesen minimum 3 tárgy): haladó kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek (2-4. félév) A választható tárgykínálatot a hallgatók igényeihez igazítjuk. Szintén a testreszabott tanulást szolgálja, hogy a hallgatók más doktori iskola tárgyait, sőt, akár nyári egyetemi részvételt is elismertethetnek választható tárgyként. 

Kutatómunka már a beiratkozáskor elkezdődik. A hallgató ennek keretében:

• rendszeresen konzultál a témavezetőjével

• mindegyik félév végén rövid írásos munkabeszámolóban foglalja össze a kutatásának előrehaladását,  a konferenciaelőadásait és a publikációit, valamint a munkatervét

• kutatási fórumon előadja kutatási eredményeit, megvédi a kutatási elképzeléseit kidolgozó kutatási tervet, valamint publikálja a kutatási eredményeit

Felvételi információk

Általános információk  

• A jelentkezőknek a kutatási tervet angol nyelven kell benyújtaniuk. A szóbeli interjú nyelve az angol. 

• A jelentkezés során beadandó kutatási terv elvárt terjedelme: legalább 10.000, legfeljebb 20.000 karakter hivatkozásokkal együtt. 

• Ha a jelentkező mindkét programot megjelöli, akkor a Doktori Iskola vezetője és felvételi bizottságok döntik el, melyik program illetékessége a felvételi folyamat lefolytatása. Ha mindkét program illetékesnek tartja magát, a jelentkező részt vehet mindkét program felvételi eljárásában. Ebben az esetben a jelentkező két kutatási tervet is benyújthat. 

A Felvételi Bizottság: 

• áttekinti és értékeli a pályázati anyagban dokumentált előzetes teljesítményeket (tanulmányi eredmények, kutatási tapasztalatok, publikációs teljesítmény, valamint az elvégzett képzések illeszkedése a program szakterületéhez); 

• áttekinti és értékeli a benyújtott kutatási tervet (a kutatási terv kidolgozottsága, a kutatási téma relevanciája, a téma illeszkedése a doktori program szakmai profiljához); 

• személyes vagy online interjút folytat a jelentkezővel, és ennek során értékeli a pályázó nyelvtudását, kommunikációs készségeit, szakmai felkészültségét.  

Felvételi pontrendszer

SzempontMaximálisan kapható pont
Előzetes teljesítmény:
Mesterszintű tanulmányok / szakmai tapasztalat színvonala és illeszkedése a Doktori Iskola által elvárt ismeretekhez, kompetenciákhoz 10
Korábbi kutatási tapasztalatok, publikációk10
Kutatási terv:
A kutatási terv igényessége, kidolgozottsága, az írásmű színvonala20
Kutatási elképzelés illeszkedése a témakiírásokhoz, a Doktori Iskolához kötődő kutatásokhoz 10
Kutatás kivitelezhetősége és relevanciája 10
Szóbeli vizsga:
Angol nyelvtudás és szakmai kommunikációs készség 20
A szóbeli beszélgetésen nyújtott szakmai teljesítmény
(felkészültség, vitakészség, önállóság, rugalmasság)
20

Oktatók, témavezetők

 • Dr. Bartus Tamás  
 • Dr. Elekes Zsuzsanna  
 • Dr. Göncz Borbála  
 • Dr. Lengyel György  
 • Dr. Letényi László  
 • Lőrincz László  
 • Dr. Meleg Attila  
 • Prof. Dr. Nagy Beáta  
 • Dr. Pásztor Adél  
 • Szalma Ivett 
 • Prof. Dr. Szántó Zoltán Oszkár  
 • Dr. Vicsek Lilla Mária  
 • Culture matters: Cultural components in social stratification – Luca KRISTÓF
 • Why do elites fail? Empirical studies of local and national political, economic and cultural elites – Luca KRISTÓF
 • Should I Stay or Should I Go? Elite grammar school students’ choosing between elite universities at home or abroad – Adél PÁSZTOR
 • Post-doctorates: Another Stage in the Academic Pipeline? – Adél PÁSZTOR
 • Moving up or moving away? East-European PhD holders in the European academic workforce – Adél PÁSZTOR
 • Current social trends in Europe. Lessons from the European Social Survey (ESS) – Bence SÁGVÁRI
 • Computational Social Science in action: exploring human behavior from digital traces –  Bence SÁGVÁRI
 • Social perception of the new digital world: attitudes and expectations towards artificial intelligence and related technologies – Bence SÁGVÁRI
 • Expectations around artificial intelligence and robotics and the role of these projections in the present – Lilla VICSEK
 • Framing, Identity and Social Attitudes – Béla JANKY
 • Adolescents at risk: Nature and reasons of risk behaviours, leisure time activities, health consciousness of young people – Zsuzsanna ELEKES
 • Gender, organization and management – Beáta NAGY
 • Gender and academia: Is gender equality in science being achieved? – Beáta NAGY
 • Do educational hierarchies shape parenting strategies and fertility intentions? – Tamás BARTUS
 • How do social norms and reputation support cooperation? – Károly TAKÁCS and Szabolcs SZÁMADÓ
 • Educational hierarchies, family practices and fertility – Tamás BARTUS
 •  
 • Cultural production/cultural labour and society – Róza Emília Barna
 • Culture matters: Cultural components in social stratification – Luca KRISTÓF
 • Why do elites fail? Empirical studies of local and national political, economic and cultural elites – Luca KRISTÓF
 • Should I Stay or Should I Go? Elite grammar school students’ choosing between elite universities at home or abroad – Adél PÁSZTOR
 • Post-doctorates: Another Stage in the Academic Pipeline? – Adél PÁSZTOR
 • Moving up or moving away? East-European PhD holders in the European academic workforce – Adél PÁSZTOR
 • Current social trends in Europe. Lessons from the European Social Survey (ESS) – Bence SÁGVÁRI
 • Computational Social Science in action: exploring human behavior from digital traces –  Bence SÁGVÁRI
 • Social perception of the new digital world: attitudes and expectations towards artificial intelligence and related technologies – Bence SÁGVÁRI
 • Expectations around artificial intelligence and robotics and the role of these projections in the present – Lilla VICSEK
 • Framing, Identity and Social Attitudes – Béla JANKY
 • Adolescents at risk: Nature and reasons of risk behaviours, leisure time activities, health consciousness of young people – Zsuzsanna ELEKES
 • Gender, organization and management – Beáta NAGY
 • Gender and academia: Is gender equality in science being achieved? – Beáta NAGY
 • Do educational hierarchies shape parenting strategies and fertility intentions? – Tamás BARTUS
 • How do social norms and reputation support cooperation? – Károly TAKÁCS and Szabolcs SZÁMADÓ
 • Educational hierarchies, family practices and fertility – Tamás BARTUS

Végzett hallgatóink

1993 óta több mint 100 doktorandusz védte meg sikeresen doktori disszertációját a Corvinus Szociológia Doktori Program, illetve annak elődje, a Szociológia Doktori Iskola keretén belül. Ismerkedjen meg végzett hallgatóinkkal! 

2020 

Pápay Boróka Tímea (2020):THE PURPOSE AND TYPES OF ORGANIZATIONAL GOSSIP 

Hires-László Kornélia (2020):HÉTKÖZNAPI ETNICITÁS. BEREGSZÁSZI MAGYAROK AZ ETNIKAI KATEGÓRIÁK SZEREPÉRŐL 

Szabó Júlia (2020):ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK A TÁRSADALMI STRUKTÚRÁBAN 

Teller Nóra (2020):Trapped in One’s Own Housing. The Limitations of Housing Choices in Segregated Neighborhoods 

Tóth-Batizán Emese Emőke (2020):A turisztikai piac szerkezete és etnikai turizmus Székelyföldön 

Vastagh Zoltán (2019):Társadalmi struktúra és jövedelemelosztás: Államilag intézményesített egyenlőtlenségek 

Gyorgyovichné Koltay Elvira (2018):Magán-önkormányzás Magyarországon A budapesti agglomerációban található lakóparki szervezetek vizsgálata alapján 

2019 

Radó, Márta Katalin (2019)Tracking the effects of life events on subjective well-being 

2018 

Utzeri, Mounia (2018)A chance or a trap? Understanding gender equality schemes in management. 

Havas, Ádám (2018)Szegény rokonok: A magyar jazzszcéna szerkezete és rétegződése. 

Ivony, Éva (2018)A szubjektív életminőség alakulása a gazdasági válság időszakában Magyarországon. 

Dén-Nagy, Ildikó(2018)Problem solver or private life killer?: Mobile Telephony and Work-life Balance in Hungary. 

Bank, Dénes (2018)Implicit és explicit, valamint belső és külső CSR egy kettős függésben lévő piacgazdaságban. Különös tekintettel a munkavállalókról való gondoskodásra. 

Gosztonyi, Márton (2018)A pénz zsonglőrei: az alacsony jövedelmű családok pénzügyi túlélési stratégiája és egy részvételi akciókutatás története. 

Daróczi, Gergely (2018)Megszámlálhatatlan hajléktalan Magyarországon az ezredfordulón. 

2017 

Varga, Szabolcs (2017)A korrupció mint destruktív vállalkozás. 

Makó, Ágnes (2017) A közismereti tudás és az elkötelezettség hatása a szakiskolát végzettek munkaerőpiaci esélyeire 

Néray, Bálint (2017)Relational Integration as The Analysis of Friendship, Negative Ties and Ethnic Identity Among Adolescents 

2016 

Vépy-Schlemmer, Éva (2016)A deliberáció hatása a kaposvári deliberatív közvélemény-kutatás tapasztalatai 

Geszler, Nikolett Barbara (2016) Work-Family Conflict of Hungarian Manager Fathers 

Szanyi F., Eleonóra (2016) Szakiskolás tanulók rövid távú munkaerő-piaci és továbbtanulási tervei 

Zakariás Ildikó (2016)Szolidaritás és hatalom a kisebbségi magyarokra irányuló jótékonyságban 

Kisfalusi, Dorottya (2016)Interethnic Relations among Roma and Non-Roma Students in Hungary 

Pál, Judit (2016)Status and Negative Ties: A Longitudinal Network Study among Adolescents 

Martin, József Péter (2016) Felzárkózás vagy bezárkózás? A magyar gazdaság teljesítménye és az euroszkepticizmus alakulása az EU-csatlakozás után, összehasonlító keretben 

Faludi, Julianna (2016) Innovation Patterns In the Design-Driven Industries: Opening Up The Made In Italy. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. 

2015 

Bányai, Borbála (2015)Intézmények a munkaerőpiaci rehabilitáció területén. Pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak a munkaerőpiacon 

Csizmadia, Péter (2015)A szervezeti innováció és tudásfelhasználás mintái a magyar gazdaságban 

Egyedné Gergely, Júlia (2015) Az önkormányzatok lehetőségei a szuburbanizációs folyamatok alakításában. A szuburbanizációs hatások térbeli megjelenése és a különbségek mögötti lehetséges okok vizsgálata a Budapesti Agglomeráció példáján 

Géring, Zsuzsanna (2015)A vállalati társadalmi felelősségvállalás online vállalati diskurzusa. Avagy mit és hogyan kommunikálnak a hazai közép- és nagyvállalatok honlapjaikon a társadalmi szerepükről és felelősségükről 

Győri, Ágnes (2014)Kis- és közepes vállalkozások együttműködési aktivitása. Egy közép-dunántúli kistérségben működő kis- és közepes vállalkozások kapcsolatrendszerének helyzetfeltárása 

Kiss, Márta (2015)A „turisztikai táj” kollektív megteremtése és fönntartása 

Nagy, Zita Éva (2015)Van-e út a munkába? A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci reintegrációjának esélyei 

Sebők, Csilla (2015)A női munkavállalás hatása a napi időfelhasználásra 

2014 

Székely, Levente (2014) Média multitasking. Az új generációk megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokásairól 

Takács-Murinkó, Lívia (2014) Első elköltözés a szülői házból Magyarországon. A szülői ház elhagyásának időzítése, párkapcsolati környezete és családi háttér szerinti különbségei. 

2013 

Kónya, Hanna (2013) The emergence of a transnational elite. A methodological approach for the definition and identification of the Csángó elite… 

Rácz, Attila (2013) Szegregáció a fejekben. A statisztikai és a mentális társadalmi-és térbeli elkülönülés vizsgálata Szegeden 

Perpék, Éva (2013)Önkéntesség és közösségfejlesztés 

Csüllög, Krisztina (2013)Kapcsolatok online és offline. Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban 

Bodor-Eranus, Eliza Hajnalka (2013)Önkormányzati pályázati aktivitás. Információs kulcsszereplők az önkormányzati fejlesztéspolitikában és pályázataiban Magyarországon 

2012 

Balogh, Péter (2012) Kontraproduktivitás a fejlesztéspolitikában? Az EU-források felhasználásának gazdaságszociológiai elemzése. 

Bakonyi, Eszter (2012)To trust or not to trust. Trust Towards Democratic Institutions in Central and Eastern Europe after the Regime Change in 1989-1990 – with a Special Focus on Hungary 

Gulyás, Emese (2012)Az etikus fogyasztás mint a közügyekben való részvétel 

Gulyás, Attila (2012) A friendly offer – fairness and social embeddedness 

Szász, Antónia (2012)Progresszív judaizmus Magyarországon. Indentitás-(re)konstrukció reform zsidó közösségben 

2011 

Szalma, Ivett (2011) A munkaerő-piaci helyzet hatása az első tartós párkapcsolat kialakítására és a szülővé válásra Magyarországon 

Papp, Gábor (2011) A prizonizációs elmélet újragondolása és alkalmazási lehetőségei egy hazai fegyintézeti populáción 

Kristóf, Luca (2011) A magyar elitértelmiség reputációja 

Gergely, Orsolya (2011)A székelyföldi női vállalkozók profiljának és motivációinak vizsgálata 

Barabásné Kárpáti, Dóra (2011)Szocializáció és drogfogyasztás. Szocializációs rizikótényezők vizsgálata kezelésben részesült drogfogyasztó fiatalok körében 

Szél, Bernadett (2011) A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése 

Göncz, Borbála (2011)Az Európai Unió megítélése Magyarországon 

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

Kapcsolat

Kérjük emailben egyeztess időpontot személyes konzultáció előtt!

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Bartus Tamás

A Doktori Program Igazgatója ​​​​

Budapesti Corvinus Egyetem

Marcell Kiss

Doctoral Study and Administration Expert

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Elekes Zsuzsanna

A Doktori Iskola Vezetője

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.21. - 01:27:07