Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok Doktori Program

Doktori programunk fő célja a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó multidiszciplináris tanulmányokban előremutató kutatások keretében elmélyedni vágyók számára szellemi műhelyként szolgálni, és ennek részeként a terület hazai és regionális szakmai utánpótlásáról gondoskodni, a hozzánk érkező tehetségeket gondozni, valódi hozzáadott értéket teremtő munkák elkészítésére felvértezni. A nemzetközi kapcsolatok kérdéskör multidiszciplináris jellegének megfelelően témavezetőink és oktatóink hatékonyan tudnak támogatni kutatási projekteket a nemzetközi politikatudomány, a diplomáciatörténet, a nemzetközi jog és a regionális tanulmányok területén, illetve ezek közös metszeteiben. Doktori iskolai kurzusaink keretében módszertani felkészítést nyújtunk a résztvevőknek. Nemzetközi kapcsolatainkat folyamatosan bővítjük. Hazai kapcsolatrendszerünk is igen kiterjedt, mi több, doktori iskolánk a legfőbb hazai utánpótlásképző — a nemzetközi kapcsolatok területén számos másik intézmény oktatói szerezték nálunk doktori fokozatukat. Doktori iskolánk ugyanakkor nyitva áll a közigazgatási szférában — így például diplomáciai vonalon — és a vállalati szférában dolgozók előtt is, különösen amennyiben felhalmozott szakmai tapasztalatuk további feldolgozása a szándékuk tudományos igényességgel és tudományos módszertan keretében, a tudásfejlesztés, tudásátadás és tudás-átörökítés céljával. Programunk résztvevői között külföldi hallgatók is szép számmal kapnak helyet, tovább gazdagítva a doktori iskolánk háza táján rendelkezésre álló tapasztalatok és ismeretek körét, bővítve kapcsolatrendszerünket.    

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

Miért a Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok doktori program?

Támogató tantestület

Nemzetközi alumni

Módszertani alapelemek elsajátítása

Kiváló elhelyezkedés Közép-Európában/Európai Unióban

Ösztöndíj támogatás elérhető

Felvételi információk

A jelentkezéshez beadandó anyagok:  

• Kutatási terv: max 8000 leütés (irodalomjegyzék nélkül, amely öt-tíz tétel legyen) a pályázó fogalmazzon meg minél konkrétabb terveket: milyen kérdést kíván föltenni, föltevést megvizsgálni; van-e elképzelése arról, hogy ehhez milyen módszert kíván használni; ismeri-e a vonatkozó szakirodalom legújabb eredményeit, amelyekhez kapcsolódni tud. Térjen ki arra is, hogy miért a BCE NPDI-t választja (tematikai illeszkedés, témavezetői kompetencia); vannak-e korábbi kutatói tapasztalatai, esetleg publikációja.  

• Önéletrajz, azon belül – ha van – publikáció, TDK/ODTK, egyéb szakmai tapasztalat, továbbá az MA dolgozat címe. Ebben térjen ki a jelentkező egy bekezdés erejéig a jelentkezésének motivációira is.  

A felvételi várható ideje: 2023. június 

A felvételi módja: szóbeli beszélgetés Teamsen keresztül (MS Office-ban elérhető), tartalma a kutatási terv részletezése, elvárás a szakterület alapvető forrásainak és a kutatás várható módszertanának ismerete A beadandók és a szóbeli elbeszélgetés alapján történik a pontozás, a Felvételi Bizottság és a Doktori Iskola Tanácsának javaslatai alapján dönt a felvételről az Egyetemi Doktori Tanács június végén. 

Témavezetőink

 • Lehoczki Bernadett 
 • Kaponyi Erzsébet  
 • Rostoványi Zsolt  
 • Dobrovits Mihály  
 • Marton Péter  
 • Békés Csaba   
 • Szűcs Anita  
 • Paragi Beáta  
 • Gálik Zoltán  
 • Kemenszky Ágnes 
 • Hoffman Tamás  
 • Kengyel Ákos  
 • Vékony Dániel  
 • Kelemen Zoltán 
 • Szalai Máté 
 • Vassilis Petsinis 
 • Christopher Walsch 

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

Kapcsolat

Kérjük emailben egyeztess időpontot személyes konzultáció előtt!

X
GEN.:2023.03.24. - 16:58:54