Ugrás a fő tartalomra

Marketing Doktori Program

Az Marketing Doktori Program azok számára kínál egyedülálló lehetőséget, akik elkötelezettek a marketing működésének mélyebb megértésére. A kiválóságra, innovációra és társadalmi/gazdasági relevanciára épülő kutatásokhoz való csatlakozás révén a doktori programban végzettek lehetőséget kapnak arra, hogy a jövőben akár az akadémiai élet, akár a gyakorlat elismert és elmélyült tudással rendelkező tagjává váljanak és szakterületükön vezető szerepet töltsenek be akár hazai, akár nemzetközi színtéren. A doktori program középpontjában olyan magas impaktú kutatások kialakítása és publikálása áll, amelyek hozzájárulnak az akadémiai kiválósághoz és hasznosulnak a marketinggyakorlatban.

 

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Kenesei Zsófia

A Doktori Program Igazgatója ​​​

Budapesti Corvinus Egyetem

Fertő Imre

A Doktori Iskola Vezetője​

„Egyszerre kutatom, művelem és oktatom a doktori témámat”

Hartyándi Mátyás Jenő PhD-története 

“The past years were full of self-development”

The PhD story of Yuling Wei

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

Miért a Marketing Doktori Program?

Az elmúlt évtizedekben az üzleti környezet dinamikus változása következtében a marketing stratégiailag fontos szerephez jutott, és megismerése magas szintű kutatást és innovatív módszereket igényel. A Marketing Doktori Program lehetőséget kínál azoknak, akik a marketing elmélet, az empirikus kutatás és a valóságos gyakorlati alkalmazások rejtelmeibe kívánnak elmélyedni. A program célja, hogy olyan kutatók és szakemberek új generációját képezze ki, akik jelentős mértékben járulnak hozzá a marketing elméleti és gyakorlati fejlődéséhez.

Az marketing doktori program intellektuálisan kihívásokkal teli élmény. A program struktúrája mély megértést kínál a marketing elméleti alapjairól, miközben hangsúlyozza a fejlett kutatási módszertanok alkalmazását. A résztvevők olyan aktuális koncepciókkal foglalkoznak, mint digitális marketing, közös értékteremtés, kiskereskedelmi és szolgáltatásinnovációk, mesterséges intelligencia, design és más kulcsfontosságú területek.

A résztvevőket a kutatási folyamat során témavezetőik végigkísérik a kutatási folyamaton, a megfelelő kutatási kérdések megfogalmazásától a szigorú módszerek alkalmazásán keresztül az eredmények publikálásáig. Ehhez ad segítséget, hogy minden jelentkező egy-egy már létező kutatócsoporthoz csatlakozik. A közös kutatási projektek, nemzetközi konferenciák és nemzetközi kutatókkal való találkozás révén a doktori hallgatók felkészülnek arra, hogy kutatásaik globális környezetben is versenyképesek legyenek.

Felismerve a marketingkihívások interdiszciplináris jellegét, a program ösztönzi a más területekkel való együttműködést, például a pszichológia, szociológia, adattudomány és menedzsment terén. Ez a megközelítés tágítja a kutatások látókörét, és ösztönzi a bonyolult marketingproblémákra kialakított innovatív megoldásokat. A program megkönnyíti az együttműködést üzleti partnerekkel, és elősegíti az elmélet és a gyakorlat találkozását. Ez a kapcsolat biztosítja, hogy a kutatás releváns legyen a valós marketingkihívásokra vonatkozóan, és a doktori hallgatók betekintést nyerjenek az üzleti élet dinamikájába.

A résztvevők nemcsak kiváló kutatásokban vesznek részt, hanem lehetőséget kapnak az oktatási készségeik fejlesztésére is. A program célja olyan oktatókat képezni, akik hatékonyan tudnak bonyolult marketingkoncepciókat átadni különböző közönségeknek, felkészítve őket az oktatói karrierre is.

Az 2024/2025-ös tanévre az alábbi kutatási projektekkel kapcsolatos pályázatokat várjuk kutatócsoport-vezetőink irányításával:

A Projekt 1 és a Projekt 2 tantárgy során az adatelemzési és a módszertani feladatokat a hallgatók csoportban végzik. A hallgató a Projekt 1 és 2 tantárgyak során sajátítja el a tudományos megnyilvánulás azon elemeit, amelyek használata a 3. fejezet sikeres megírásához elengedhetetlen 

A kiskereskedők egyre gyakrabban vezetnek be digitális innovációkat a vásárlók kiszolgálása, üzletmenetük működtetése és a beszállítói kapcsolatok hatékonyabb kezelése érdekében. Ez a tendencia számos kutatási lehetőséget nyújt mind a fogyasztói, mind a vállalati kutatásokban. Az előbbi esetben a digitális innovációkkal kapcsolatos fogyasztói magatartást vizsgálhatjuk az üzletekben, online és mobil környezetben. Az utóbbi esetben a jelöltek vizsgálhatják a digitális innovációk hatását a kiskereskedelmi teljesítmény különböző aspektusaira. Mindkét kutatási irány jelentős elméleti háttérrel rendelkezik, és lehetőséget ad a tudományos hozzájárulásra.

Videó: https://youtu.be/1N_Niq3C9wg

A marketingkommunikáció változó környezete, amelyet olyan jelenségek fémjeleznek, mint a felhatalmazott fogyasztók szerepének növekedése vagy a társadalom törzsiesedése, komoly kihívás elé állítja a kommunikálni kívánó szervezeteket. A digitális technológiák felerősítenek olyan jelenségeket, mint a tudatos reklámkerülés vagy más fogyasztók fogyasztási élményeinek megismerése, például virtuális közösségeken, az online szájreklámon, vagy felhasználók által előállított tartalmakon keresztül. Ennek hatására nemcsak a reklámfogyasztás környezete egyre széttagoltabb, de maguk a fogyasztók is egyre nagyobb szerepet játszanak, kívánnak játszani a korábban elsősorban a kommunikáló szervezetek oldaláról egyirányú marketing(kommunikációs) érték megteremtésében. A jelenkori marketingkommunikációs térben újra aktuálissá válnak az üzenet és a célcsoport elérésének hatásosságot és hatékonyságot érintő kérdései, a vállalatoknak egyre több online futótűzzel, sőt felhasználók felől érkező értékrombolással is szembe kell nézniük. Az említett jelenségek dinamikájának megértése kritikussá válik, a korábbi kommunikációs paradigmákhoz sokszor mereven ragaszkodó szervezetek ezt mégis gyakran elhanyagolják, ami további feszültségeket szül a fogyasztók és a márkák között.

Videó: https://youtu.be/kTAkInIdnOs

Annak ellenére, hogy a társadalmilag konstruált virtuális világ az emberiséggel egyidejű, a digitalizációnak köszönhetően egyre jobban befolyásolja és uralja életünket. A kutatás fő területe a virtuális tartalmú termékekkel (GwVC) kapcsolatos komplex fogyasztói magatartás feltérképezése. Ezen túlmenően a kutatási irány kiterjed a GwVC iránti alapvető igényeket magyarázó tényezőkre, a fogyasztók által keresett értékekre, a terület által generált sajátos fogyasztási mintákra, valamint annak vizsgálatára, hogy a virtuális világ hogyan befolyásolja a marketinghez való hozzáállásunkat.

Videó: https://youtu.be/VLIONH0Zkmo

A designkommunikáció tervezői és kutatói megközelítésként a kérdésfeltevés és probléma-megoldás szimultaneitása, holisztikus megközelítés, fejlesztésbe integrált kommunikáció, azaz kreatív alkotói kapcsolatteremtés. Célunk az akadémiai és üzleti gyakorlat, tudomány és alkalmazás, teória és praxis valós idejű összekapcsolása. A résztvevők a PhD tanulmányaik során saját ambícióik szerint, mint startup vállalkozók hoznak létre valamilyen új produktumot – működési rendszert, üzleti modellt, szolgáltatást, terméket – és e tervezői folyamatot vizsgálják tudományos megalapozottsággal, legyen szó alkotói folyamatról, tervezői, vezetői vagy alkalmazói döntéshozatalról, vagy az újdonság gyakorlati-elméleti illeszkedéséről. A doktori munka során a doktoranduszok így a kutatói és a tervezői perspektívát is képviselik. A kreatív üzenet vagy kapcsolatteremtés nem egy folyamat utolsó lépése, hanem már a problémakereséssel, – feltárással, – megoldással együtt születik és kódolódik a termék, szolgáltatás vagy éppen eljárás fejlődésébe. A tervezés, az alkotás és az ebből fakadó kapcsolatteremtési szándék az emberi faj egyik legfontosabb adottsága, lehetősége, kötelessége és egyben felelőssége – figyelembe véve a társadalmi állandó(k) és változó(k) kölcsönhatását.

Videó: https://youtu.be/m6bkdLtMuwk

A kutatócsoport célja annak feltárása, hogy a mesterséges intelligencián (AI) alapuló technológia hogyan változtatja meg a szolgáltatások előállítását és használatát a jövőben. Kutatásunk alapfeltevése, hogy az AI minden lépésében átrendezi a fogyasztói döntéshozatal teljes folyamatát, amivel párhuzamosan a vállalatok marketingstratégiája is átalakul. A frontvonal szerepe megváltozik, míg az ügyféladatok és a feldolgozó algoritmusok minősége és mennyisége a jövő üzletmenetének kulcsfontosságú tényezői lesznek. Eközben ezeket a folyamatokat úgy kell kialakítani, hogy mind az ügyfelek, mind a vállalat alkalmazottai humánusnak és emberközpontúnak tekintsék, összhangban a Digitális Humanizmus Kezdeményezéssel.

Videó: https://youtu.be/DbomKvFIaOg

A Co-cre8 egy dinamikusan fejlődő kutatócsoport, amely az értéktársítás, az ügyféltudás és a digitális átalakulás metszéspontjainak feltárásával foglalkozik a marketing területén. Az együttműködésen alapuló megközelítésekre összpontosítva azt vizsgáljuk, hogy a vállalkozások és a fogyasztók hogyan tudnak kölcsönösen értéket teremteni az interaktív és digitális csatornákon keresztül. A Co-cre8 interdiszciplináris és több-módszeres megközelítésével új ismereteket kíván létrehozni és olyan felismeréseket feltárni, amelyek innovatív elméleteket hoznak létre a marketingben.

Videó: https://youtu.be/rhFZsr9nXn8

A márkákhoz való érzelmi kötődés éppúgy meglazult, mint ahogy az emberi kötődések is megváltoztak az elmúlt évtizedben. A márkák mindent megtesznek azért, hogy vonzó márkaidentitást alakítsanak ki, a közös értékekre, a pozitív vásárlói élményekre összpontosítva személyre szabják szolgáltatásaikat és kommunikációjukat, emellett történetmesélést is alkalmaznak, abban a reményben, hogy az rezonál a fogyasztókkal. Kutatásunkban arra törekszünk, hogy megfigyeljük az embert a fogyasztó mögött, megértve az emberekhez, márkákhoz való érzelmi kötődésük sokrétű természetét a digitális közösségi platformokon és/vagy eltérő kulturális környezetben.

Videó: https://youtu.be/6aPREhsv7r8

A digitális marketing rohamosan fejlődő világában a téma aktuális és izgalmas doktori kutatási lehetőséget kínál, amely ötvözi a modern digitális marketingstratégiákat a magatartástudomány megértésével (a digitális fogyasztói interakciók jövőjének révén, pl. omnichannel vagy B2B környezetben). Vizsgáljuk, hogy az újonnan megjelenő technológiák (például a mesterséges intelligencia által vezérelt analitika és a virtuális valóság, vagy a neuromarketing) hogyan alakítják át a fogyasztói magatartást és a döntéshozatali folyamatokat a digitális térben. A jelentkezőknek egyedülálló lehetőségük lesz arra, hogy hozzájáruljanak ehhez az élvonalbeli kutatáshoz, és feltárják, hogyan lehet ezeket a technológiai fejlesztéseket hatékonyabb, etikusabb és személyre szabottabb marketingtevékenységek létrehozására felhasználni.

Videó: https://youtu.be/-gwb5YvKuH0

Felvételi információk

A felvételi eljárás általános szabályait az EDSZ 15. paragrafusa tartalmazza, ami ide kattintva érhető el.

A beadandó dokumentumok listája ide kattintva érhető el!

A felvételi jelentkezési kérelemben a jelentkezőnek meg kell jelölnie, hogy melyik programra jelentkezik.

A felvételi vizsgára jelentkezőnek előzetesen (a jelentkezési dokumentáció benyújtását megelőzően) egyeztetnie kell az adott programigazgatóval, a támogatás tényét alátámasztó írásos programigazgatói ajánlást a felvételi anyaghoz csatolni szükséges.

A jelentkezőknek a kutatási tervet angol nyelven kell benyújtaniuk. A szóbeli interjú nyelve az angol.

A jelentkezés során beadandó kutatási terv elvárt terjedelme 5 oldal hivatkozások nélkül.  A kutatási terv javasolt szerkezete a Doktori Iskola működési szabályzatának 2. mellékletében található:

Doktori Iskolába az előzetes szakmai-tudományos teljesítmény értékelése, valamint írásbeli és szóbeli felvételi vizsga alapján programra történik a felvétel.

Az írásbeli vizsga a gazdálkodás- és szervezéstudományok területét, különösképpen a kutatásmódszertanban és a jelentkező által választott specializáció tárgykörében való jártasságot érinti.

A szóbeli vizsga a jelentkező motivációjának, szakterületi elkötelezettségének és oktatásikutatási feladatok ellátására való alkalmasságának megítélését szolgálja

A felvételi döntés a beadott jelentkezési anyagok előzetes véleményezésén és a szóbeli meghallgatás eredményén alapul.

A felvételi vizsga pontozási rendszere a Doktori Iskola működési szabályzatának 1. mellékletében található:

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

Kapcsolat

Iroda: E épület 235.

Kérjük emailben egyeztessen időpontot személyes konzultáció előtt!

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Kenesei Zsófia

A Doktori Program Igazgatója ​​​

Budapesti Corvinus Egyetem

Herman Mónika

Referens - végső disszertáció benyújtás és védés

Budapesti Corvinus Egyetem

Fertő Imre

A Doktori Iskola Vezetője​

Budapesti Corvinus Egyetem

Czumpf Brigitta

Referens - tanulmányi ügyek

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.23. - 23:55:04