Ugrás a fő tartalomra

Vezetéstudományi Doktori Program

Tudományterületünk legmagasabb képzési szintje egyszerre szolgálja Egyetemünk és a globális akadémiai közösség utánpótlásának biztosítását, illetve olyan, jellemzően (felső)vezetői, tanácsadói, illetve szakértői karrierek megtámogatását, amelyekben a legújabb kutatási eredményekre építő, tudományosan igazolt módszereknek és eljárásoknak kulcsszerepe van. 

A Vezetéstudományi Program egyrészt izgalmas kaland az üzleti vállalkozások (startup-októl a nagyvállalatokig), illetve a közszolgálati és nonprofit szervezetek világába a vonatkozó elméleteken és kutatási eredményeken keresztül (építve az alsóbb képzési szinteken már elsajátított ismeretekre). Másrészt olyan módszertani tudást nyújt, amely az elméleti keret választástól és kutatási modell építéstől kezdve, az adatgyűjtés technikáin keresztül, az elemzések elkészítéséig, illetve a következtetésék levonásáig átfogja a kutatási életciklus minden fázisát. Mindez együttesen felvértezi a doktori hallgatót arra, hogy tudományos igényességű kutatásokat végezzen úgy, és azok eredményeit tudományterületünk elismert nemzetközi fórumain is képes legyen megosztani. 

Budapesti Corvinus Egyetem

Drótos György

A Doktori Program Igazgatója ​​​

Budapesti Corvinus Egyetem

Fertő Imre

A Doktori Iskola Vezetője​

„Egyszerre kutatom, művelem és oktatom a doktori témámat”

Hartyándi Mátyás Jenő PhD-története 

“The past years were full of self-development”

The PhD story of Yuling Wei

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

Miért a Vezetéstudományi Doktori Program?

A Vezetéstudományi Programon belüli kutatások elemzési szintje jellemzően az egyedi szervezet, illetve az azon belüli csoportok, illetve egyének. Ugyanakkor a szervezetek környezeti beágyazottságából, illetve gyakran megfigyelhető hálózatos együttműködéséből kifolyólag ez nem korlátozható le szigorúan. Az elemzés tárgyát ún. „hard” szervezeti tényezők (stratégia, üzleti modell, szervezeti felépítés, projektek és működési folyamatok, teljesítmény stb.) ugyanúgy képezhetik, mint a „soft” faktorok és jelenségek (pl. vezetési stílus, szervezeti kultúra, identitás, tanulás) vagy ezek kombinációja.

A Vezetéstudományi Program a paradigmatikus pluralitást képviseli, tehát a máig uralkodó funkcionalista megközelítés mellett nyitott az interpretatív, kritikai, posztmodern, illetve további alternatív tudományfilozófiai felfogásban született kutatások befogadására, sőt aktívan támogatja a program hallgatóit a különböző tudományos paradigmák megismerésében és a közülük való választásban.

A választott tudományos paradigma korlátjain belül mind kvalitatív, mind kvantitatív kutatási módszertanok alkalmazására van lehetőség, sőt ezek vegyes használatára is egy-egy kutatási projekten belül vagy a projektek között. 

Az elmúlt évek gyakorlata alapján a kvalitatív módszertanok közül a kutatási esettanulmányok készítése, a mélyinterjúk tartalomelemzése, illetve a részvételi és etnografikus technikák voltak meghatározóak, míg kvantitatív vonatkozásban a kérdőíves felméréssel gyűjtött adatok leíró, két-, illetve többváltozós statisztikai elemzései.

 

Választható kutatási témák

A Vezetéstudományi Program iránt érdeklődők számára azt javasoljuk, hogy kutatási témáikat a programban meghatározó módon közreműködő intézetek (Vállalkozás és Innováció Intézet, Vezetéstudományi Intézet) valamely főbb kutatási irányával összhangban tervezzék meg. Ezek közé tartoznak az alábbiak:

• Agilis szervezet és más innovatív szervezeti megoldások

• Családi vállalkozások: utódlás, professzionalizáció, innováció 

• Diverzitásmenedzsment és befogadó szervezetek

• Emberi erőforrás menedzsment és a munka jövője

• Felsőoktatási intézmények átalakítása, finanszírozása, kormányzása 

• Innováció és fenntarthatóság

• Innováció és üzleti inkubáció

• KKV-k nemzetközi szerepvállalása, sikertényezői

• Multinacionális vállalatok vezetése

• Nők a vezetésben

• Projektmenedzsment kompetenciák és sikertényezők 

• Sportmenedzsment

• Startup ökoszisztéma

• Stratégiai menedzsment

• Személyközi és szervezetközi hálózatok

• Szervezeti kultúra 

• Szervezeti tanulás és tudásmenedzsment

• Szervezeti stressz és szervezeti jóllét

• Szervezetpszichológia

• Társadalmi vállalkozások

• Távol-keleti menedzsment 

• Technológiamenedzsment

• Teljesítménymenedzsment szervezeti, csoport és egyéni szinten

• Új informatikai rendszerek befogadása a szervezetekben

• Üzleti modellek és működési folyamatok digitalizációja

• Üzleti szolgáltató szektor szervezetei

• Vállalkozásfejlesztés és finanszírozás

• Vállalkozói szándék és identitás

• Vezetési stílus jelentős átalakulások idején

Felvételi információk

A felvételi eljárás általános szabályait az EDSZ 15. paragrafusa tartalmazza, ami ide kattintva érhető el.

A beadandó dokumentumok listája ide kattintva érhető el!

A felvételi jelentkezési kérelemben a jelentkezőnek meg kell jelölnie, hogy melyik programra jelentkezik.

A felvételi vizsgára jelentkezőnek előzetesen (a jelentkezési dokumentáció benyújtását megelőzően) egyeztetnie kell az adott programigazgatóval, a támogatás tényét alátámasztó írásos programigazgatói ajánlást a felvételi anyaghoz csatolni szükséges.

A jelentkezőknek a kutatási tervet angol nyelven kell benyújtaniuk. A szóbeli interjú nyelve az angol.

A jelentkezés során beadandó kutatási terv elvárt terjedelme 5 oldal hivatkozások nélkül.  A kutatási terv javasolt szerkezete a Doktori Iskola működési szabályzatának 2. mellékletében található:

Doktori Iskolába az előzetes szakmai-tudományos teljesítmény értékelése, valamint írásbeli és szóbeli felvételi vizsga alapján programra történik a felvétel.

Az írásbeli vizsga a gazdálkodás- és szervezéstudományok területét, különösképpen a kutatásmódszertanban és a jelentkező által választott specializáció tárgykörében való jártasságot érinti.

A szóbeli vizsga a jelentkező motivációjának, szakterületi elkötelezettségének és oktatásikutatási feladatok ellátására való alkalmasságának megítélését szolgálja

A felvételi döntés a beadott jelentkezési anyagok előzetes véleményezésén és a szóbeli meghallgatás eredményén alapul.

A felvételi vizsga pontozási rendszere a Doktori Iskola működési szabályzatának 1. mellékletében található:

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

Kapcsolat

Iroda: E épület 235.

Kérjük emailben egyeztessen időpontot személyes konzultáció előtt!

Budapesti Corvinus Egyetem

Drótos György

A Doktori Program Igazgatója ​​​

Budapesti Corvinus Egyetem

Herman Mónika

Referens - végső disszertáció benyújtás és védés

Budapesti Corvinus Egyetem

Fertő Imre

A Doktori Iskola Vezetője​

Budapesti Corvinus Egyetem

Czumpf Brigitta

Referens - tanulmányi ügyek

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.15. - 17:47:03