Ugrás a fő tartalomra

Operáció és Döntés Doktori Program

A nemzetközi tudományos világba beágyazott, felelős szakemberek közösségét építjük. Fiatal és tapasztalt kutatókat kapcsolunk össze és hidat képezünk az akadémiai és az üzleti világ között. A mai összetett társadalmi és üzleti környezet sokféle kihívására reflektálva elkötelezettek vagyunk a transzformatív változások és a jelentős hatással bíró, innovatív megoldások iránt, amelyek a működési, a technikai, a döntéselméleti és a viselkedési szempontok ötvözését igénylik.

 

Budapesti Corvinus Egyetem

Gelei Andrea

A Doktori Program Igazgatója ​​​

Budapesti Corvinus Egyetem

Fertő Imre

A Doktori Iskola Vezetője​

„Egyszerre kutatom, művelem és oktatom a doktori témámat”

Hartyándi Mátyás Jenő PhD-története 

“The past years were full of self-development”

The PhD story of Yuling Wei

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

Miért a Operáció és Döntés Doktori Program?

Az Operáció és Döntés Program lehetőséget kínál arra, hogy a PhD hallgatók a mai összetett és dinamikus környezetbe ágyazott, gyakorlati problémákra reflektáló tudományos kutatásokba kapcsolódjanak be.

Mai világunk komplexitása megköveteli a problémák különböző elemzési szinteken történő vizsgálatát. Lehetőséget biztosítunk az üzleti hálózatoknak, az ellátási láncoknak, ezek építőelemeinek, a vállalatoknak és a döntéshozóknak a kutatására is. Kutatjuk továbbá ezen szintek közötti kapcsolatokat és függőségi viszonyokat. Az egyes elemzési szintek kapcsán felmerülő döntések viselkedéselméleti megfontolásai is kutatásaink előtérben vannak.

A komplexitás a célkitűzések kapcsán is megjelenik. Egyensúlyt kell teremteni a rövid és a hosszabb távú üzleti célok között, miközben azokat integrálni szükséges a tágabb társadalmi és környezeti szempontokkal.

Az új technológiák, mint a digitalizáció és az Ipar 4.0, más perspektívába helyezik a klasszikus folyamatmenedzsment és erőforrás-tervezés problémakörét. Az összekapcsolódottság, a transzparencia kulcsfontosságú követelménnyé vált, de egyben új fejlődési lehetőségeket is teremt. E lehetőségek kiaknázásához ugyanakkor szükség van a teljesítményt végső soron meghatározó vezetői döntések mély megértésére. 

Programunkban a PhD hallgatók tehát számos témakör kutatásába kapcsolódhatnak be, mint például az üzleti folyamatok digitalizációja és fejlesztése, az ellátási láncok kockázata és ellenállóképessége, a vállalatokban és hálózataikban zajló technológiai innováció. Szemléletmódunkat áthatja a rendszerszintű gondolkodás és a jövőorientált vezetői döntések mentén történő vizsgálódás.

A kutatások sikerét a jól megválasztott elméleti alapok és a megfelelő módszertani megoldások garantálják. A Program lehetőséget ad arra, hogy a PhD hallgatók mind a kvantitatív, mind a kvalitatív módszertani megoldások széles skálájáról válasszanak. A kvalitatív kutatásmódszertan tekintetében témavezetőink nagy gyakorlattal rendelkeznek az alábbi módszerekben:

– Interjú alapú kutatása tartalomelemzéssel,

– Esettanulmányos kutatás,

– Részvételi módszerek,

– Horizon scanning (jövőfürkészés).

 

Kvantitatív kutatások tekintetében az alábbi módszertanok tudásközpontjaként működik Programunk:

• Kérdőíves felmérésen alapuló, adatvezérelt többváltozós statisztikai elemzések,

• Modellezés és optimalizálás,

• Bayesi gondolkodás,

• Szimuláció,

• Mechanizmus tervezés,

• Hozzárendelési és párosítási módszerek,

• Kockázatelemzés,

• Hálózatelemzés,

• Input-output módszerek,

• Többváltozós analízis,

• Játékelmélet,

• Költségallokációs megoldások.

A 2024/2025-ös akadémiai évben konkrétan az alábbi kutatási projektek kínálnak bekapcsolódási lehetőséget leendő PhD hallgatóink számára:

  • Versengve együttműködés a hidrogén ellátási láncban; Kutatásvezető: Sofía De León Almaraz
  • A nemnövekedés fánk finomítása; Kutatásvezető: Köves Alexandra
  • A növekedésen túli jövő fürkészése; Kutatásvezető: Gáspár Judit
  • Növekedésen túli modellek pontosítása részvételi döntéshozatali folyamatokon keresztül; Kutatásvezető: Kiss Gabriella
  • Ellenálló ellátási láncok – fókuszban a kritikus infrastruktúra; Kutatásvezető: Nagy Judit
  • Vállalati versenyképesség a Versenyképesség Kutatóközpont munkájához kacsolódóan; Kutatásvezető: Losonci Dávid
  • Ipar 4.0 és digitalizáció vállalatoknál és ellátási láncokban; Kutatásvezető: Városiné Demeter Krisztina
  • Innovatív rangsoroló módszerek a hálózati tudományokban; Kutatásvezető: Sziklai Balázs
  • Mérnöki közgazdaságtan párosítási piacokon; Kutatásvezető: Bíró Péter

További információkért látogassa meg az Operáció és Döntés Intézet honlapját.

Felvételi információk

A felvételi eljárás általános szabályait az EDSZ 15. paragrafusa tartalmazza, ami ide kattintva érhető el.

A beadandó dokumentumok listája ide kattintva érhető el!

A felvételi jelentkezési kérelemben a jelentkezőnek meg kell jelölnie, hogy melyik programra jelentkezik.

A felvételi vizsgára jelentkezőnek előzetesen (a jelentkezési dokumentáció benyújtását megelőzően) egyeztetnie kell az adott programigazgatóval, a támogatás tényét alátámasztó írásos programigazgatói ajánlást a felvételi anyaghoz csatolni szükséges.

A jelentkezőknek a kutatási tervet angol nyelven kell benyújtaniuk. A szóbeli interjú nyelve az angol.

A jelentkezés során beadandó kutatási terv elvárt terjedelme 5 oldal hivatkozások nélkül.  A kutatási terv javasolt szerkezete a Doktori Iskola működési szabályzatának 2. mellékletében található:

Doktori Iskolába az előzetes szakmai-tudományos teljesítmény értékelése, valamint írásbeli és szóbeli felvételi vizsga alapján programra történik a felvétel.

Az írásbeli vizsga a gazdálkodás- és szervezéstudományok területét, különösképpen a kutatásmódszertanban és a jelentkező által választott specializáció tárgykörében való jártasságot érinti.

A szóbeli vizsga a jelentkező motivációjának, szakterületi elkötelezettségének és oktatásikutatási feladatok ellátására való alkalmasságának megítélését szolgálja

A felvételi döntés a beadott jelentkezési anyagok előzetes véleményezésén és a szóbeli meghallgatás eredményén alapul.

A felvételi vizsga pontozási rendszere a Doktori Iskola működési szabályzatának 1. mellékletében található:

Légy informált!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy automatikusan megkapd a továbbtanulással és a felvételivel kapcsolatos legfrissebb információkat!

Kapcsolat

Iroda: E épület 235.

Kérjük emailben egyeztessen időpontot személyes konzultáció előtt!

Budapesti Corvinus Egyetem

Gelei Andrea

A Doktori Program Igazgatója ​​​

Budapesti Corvinus Egyetem

Herman Mónika

Referens - végső disszertáció benyújtás és védés

Budapesti Corvinus Egyetem

Fertő Imre

A Doktori Iskola Vezetője​

Budapesti Corvinus Egyetem

Czumpf Brigitta

Referens - tanulmányi ügyek

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.25. - 01:47:22