Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
További menük

Doktorandusz Önkormányzat

Kik vagyunk mi, milyen jogaink vannak?

A DÖK a Budapesti Corvinus Egyetem doktorandusz hallgatóinak hivatalos érdekképviseleti szervezete, amely ellátja az Egyetemen doktori képzésben részt vevő hallgatók intézményi képviseletét.


A DÖK az Egyetem részeként, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem vonatkozó szabályzatai által meghatározottak szerint önállóan működik. A DÖK által képviselt álláspont tartalmát kizárólag a doktoranduszok érdeke határozza meg.


A DÖK a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem vonatkozó szabályzatai (a továbbiakban együttesen: szabályzók) alapján kizárólagosan gyakorolja a doktoranduszok kollektív jogaiból eredő feladat- és hatásköröket.


DÖK az Nftv. alapján egyetértési jogot gyakorol az Egyetem szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor és módosításakor az alábbi tárgykörökben, amely jogunkat még a Kuratórium döntése után is gyakorolhatjuk:

a) a doktoranduszokra vonatkozó tanulmányi és vizsgaszabályok;

b) a doktoranduszokra vonatkozó térítési és juttatási szabályok;

c) az Egyetemen folyó doktori képzésben oktatók munkája véleményezésének rendje;

d) a doktoranduszok vonatkozásában ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor.


A DÖK az Nftv. alapján, a szabályzók által meghatározott módon, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az Egyetem működésével és a doktoranduszokkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.


A DÖK az Nftv. alapján közreműködik az Egyetemen folyó doktori képzésben oktatók munkájának doktoranduszok általi véleményezésében.


A DÖK emellett, a szabályzók által meghatározottak szerint és módon, bármely olyan tudományos, szakmai, kulturális vagy egyéb tevékenységet végezhet, amely támogatja jelen Alapszabályban meghatározott céljait és szolgálja a doktoranduszok érdekét.


Milyen testületekben vagyunk jelen?

DÖK a feladat- és hatáskörének gyakorlása érdekében, a szabályzók által meghatározott módon, részt vesz az Egyetem azon testületeinek munkájában, ahol az Egyetem működésével és a doktoranduszokkal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala történik. Ilyen testületek különösen, de nem kizárólagosan:

a) Szenátus;

b) Oktatási Bizottság;

c) Tudományos Bizottság;

d) Egyetemi Doktori Tanács;

e) Doktori Iskolák tanácsai;

f) Doktori Kabinet.

Kérdésed van? Itt megtalálsz!

dok@uni-corvinus.hu    
    +36 30 546 8490    
Vágólapra másolva