Ugrás a fő tartalomra

Doktorandusz Önkormányzat

A DÖK a Budapesti Corvinus Egyetem doktorandusz hallgatóinak hivatalos érdekképviseleti szervezete, amely ellátja az Egyetemen doktori képzésben részt vevő hallgatók intézményi képviseletét. A DÖK az Egyetem részeként, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem vonatkozó szabályzatai által meghatározottak szerint önállóan működik. A DÖK által képviselt álláspont tartalmát kizárólag a doktoranduszok érdeke határozza meg.

A DÖK az Nftv. alapján, a szabályzók által meghatározott módon, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az Egyetem működésével és a doktoranduszokkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.A DÖK az Nftv. alapján közreműködik az Egyetemen folyó doktori képzésben oktatók munkájának doktoranduszok általi véleményezésében.A DÖK emellett, a szabályzók által meghatározottak szerint és módon, bármely olyan tudományos, szakmai, kulturális vagy egyéb tevékenységet végezhet, amely támogatja jelen Alapszabályban meghatározott céljait és szolgálja a doktoranduszok érdekét.

Milyen testületekben vagyunk jelen?
DÖK a feladat- és hatáskörének gyakorlása érdekében, a szabályzók által meghatározott módon, részt vesz az Egyetem azon testületeinek munkájában, ahol az Egyetem működésével és a doktoranduszokkal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala történik.

Ilyen testületek különösen, de nem kizárólagosan: Szenátus, Oktatási Bizottság, Tudományos Bizottság, Egyetemi Doktori Tanács, Doktori Iskolák tanácsai, Doktori Kabinet.

Lépj velünk kapcsolatba! 

E-mail-cím: dokelnok@uni-corvinus.hu

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.02.22. - 22:10:19