Budapesti Corvinus Egyetem ×

Bizonyítvány

Nyelvvizsga bizonyítványok

A Vizsgaközpont kompenzációs értékelési rendszert használ: ha a vizsgázó az írásbeli és szóbeli részvizsgán is eléri a készségenként szükséges 40%-ot (nyelvismeretből nincs minimum %), akkor a gyengébben sikerült részvizsga kompenzálható a jobban sikerült másik részvizsgával, de csak akkor, ha a kettő részvizsga átlaga eléri a 60%-ot. Ebben az esetben sikeres komplex vizsgáról állítunk ki bizonyítványt. Például: 55%-os írásbeli részvizsga + 65%-os szóbeli részvizsga = 60%-os sikeres komplex vizsga.
Amennyiben a két részvizsga átlaga nem éri el a 60%-ot, de az egyik részvizsga igen, és azon belül a készségenkénti teljesítési minimumnak (40%) is megfelel, akkor továbbra is sikeres szóbeli vagy írásbeli részvizsgáról állítunk ki bizonyítványt.
A kompenzálás kizárólag egy vizsgaidőszakon belül, komplex vizsgajelentkezés esetén érvényesíthető. Korábban letett részvizsga - szóbeli vagy írásbeli - eredményét nem lehet kompenzálni egy később tett részvizsga eredményével.
A vizsga eredményét a vizsga utáni 30. naptári napon a honlapon tesszük közzé az EREDMÉNYEK MEGTEKINTÉSE menüben, melyet a jelentkezéskor kapott  egyéni kódszám beírásával lehet lekérdezni.

Bizonyítvány átvétele:

A bizonyítványokat csak személyesen lehet átvenni a jelentkezés során megjelölt vizsgahelyen vagy a vizsgaközpontban. A bizonyítványok postázására nincs lehetőség. Akinek az eredményközlés napján sikeres az a vizsgája, amire jelentkezett (komplex vizsga esetén: sikeres komplex vizsga; írásbeli jelentkezés esetén: sikeres írásbeli vizsga; szóbeli jelentkezés esetén: sikeres szóbeli vizsga), az eredményközléstől számított 3. héttől a Vizsgaközpont ill. a Vizsgahely e-mailben értesíti a vizsgázót a bizonyítvány átvételével kapcsolatos tudnivalókról.

Az a vizsgázó, aki komplex vizsgára jelentkezett, de vizsgaeredménye alapján csak az írásbeli VAGY csak a szóbeli vizsgáról kaphat bizonyítványt, a felülvizsgálati időszak lezárulta utáni 3. héttől értesül a bizonyítvány átvételével kapcsolatos tudnivalókról.

Komplex típusú vizsga esetén - amennyiben a vizsgázó valamelyik részvizsgája eredménytelen - a jelölt sikeres vizsgáját részvizsgának (szóbelinek, vagy írásbelinek) tekintjük, és arról bizonyítványt állítunk ki.

A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól. Ugyanazon nyelvből tett részvizsga-bizonyítványok egyesíthetők.


Ha a vizsgázó elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is. (Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ Ügyfélszolgálat, 1122 Budapest, Maros u. 19-21., Telefon: 374-2133; www.nyak.hu ).

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) csak abban az esetben nyomtatja újra a bizonyítványt, ha a vizsgázó nevében van a hiba. A születési hely, vagy idő elírása, vagy a második keresztnév lemaradása esetén hatósági igazolás kiállítása kérhető, melyet a bizonyítványhoz kell csatolni. Névváltozás esetén sem kérhető a bizonyítvány újranyomtatása. Bővebb információ: https://nyak.oh.gov.hu/doc/hibajavit.asp


Vágólapra másolva