Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Extracurriculáris ösztöndíjak

A Demonstrátori ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységként demonstrátori feladatok ellátását támogató, ösztönzőpénzbeli juttatás.

Az ösztöndíjban teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytatóhallgatók részesülhetnek.

Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével írja ki.

A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Demonstrátori Bíráló Bizottság végzi.

A Tudományos Ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutatótevékenységként tudományos kutatási tevékenység végzését támogató, a tudományos aktivitást ösztönző pénzbeli juttatás.

Az ösztöndíjban teljes idejű (nappali munkarendű)alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytatóhallgatók részesülhetnek.

Az ösztöndíjra a félév végén egyszer az adott félévi tudományos teljesítménnyel pályázhat a hallgató.

Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével írja ki.

A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Tudományos Bíráló Bizottság végzi.

A Közéleti Ösztöndíj kiemelkedő egyetemi közéleti tevékenység végzését vagy jelentős kulturális eredmény elérését támogató,ösztönző pénzbeli juttatás.

Az ösztöndíjnak két típusa van:

 • a havonként megpályázható ösztöndíj és
 • a Hallgatói Önkormányzat Elnökségének tagjai által megpályázható az elnökségi megbízás időtartamához igazodó, határozott időre szóló, havi ösztöndíj.

Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével írja ki.

A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Közéleti Bíráló Bizottság végzi.

A Diákszervezeti Ösztöndíj a BCE HÖK által akkreditált diákszervezetekben végzett vezetői és egyéb – diákszervezeti vezető pozícióhoz vagy tagsághoz köthető – tevékenységeket támogató egyetemi ösztöndíj.

Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével írja ki.

A diákszervezetek elnökeinek véleményét is tartalmazópályázatokat a Diákszervezeti Bíráló Bizottság értékeli.

A Corvinus Kiválósági Ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő tanulmányi és tudományos kutatási, illetve közéleti tevékenység végzését, a hallgatói kiválóságot ösztönző, támogató pénzbeli juttatás.

Az ösztöndíjban alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató azon hallgatók részesülhetnek, akik legalább két lezárt félévvel rendelkeznek az Egyetemen és:

 • hallgatói jogviszonya a pályázat benyújtásakor és a folyósítási időszakában nem szünetel;
 • legalább két félévre bejelentkeztek és tanulmányaik alatt a két egymást követő aktív félévben, több teljesített félév esetén valamennyi esetben legalább 54 kreditet megszereztek;
 • a képzésen előírt mintatanterv összes kreditjének időarányosan legalább 90%-át teljesítették;
 • valamennyi lezárt, aktív félévben megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga – két félév átlagában – legalább 4,80;
 • az Egyetemen kiemelkedő tudományos, illetve közéleti,közösségi tevékenységet végzett/végez.

Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes véleményének meghallgatásával a rektora Hallgatói Önkormányzat egyetértésével írja ki. A pályázat évente egyszer kerül kiírásra.

A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Corvinus Kiválósági Bíráló Bizottság végzi.

A külföldi részképzési ösztöndíj a hallgatók külföldi felsőoktatási intézményekben részképzés keretében folytatott tanulmányaik támogatására szolgáló pénzbeli juttatás.

Külföldi részképzési ösztöndíjra teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben résztvevőhallgatók pályázhatnak.

Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével írja ki. A pályázatot félévente egyszer kerül kiírásra.

A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Hallgatói Szociális Bizottság végzi.

A Jó tanuló jó sportoló ösztöndíj jó tanulmányi és kiemelkedő sporttevékenységet ösztönző, támogató pénzbeli juttatás.

Az ösztöndíjban alapképzésben, osztott vagy osztatlan mesterképzésben tanulmányokat folytató azon hallgatók részesülhetnek, akik legalább két lezárt félévvel rendelkeznek az Egyetemen és:

 • hallgatói jogviszonya a pályázat benyújtásakor és a folyósítási időszakában nem szünetel;
 • legalább két félévre bejelentkeztek és tanulmányaik alatt a két egymást követő aktív félévben, több teljesített félév esetén valamennyi esetben legalább 23 kreditet megszereztek;
 • bármely sportágban elsősorban országos bajnoki,Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai érmet szereztek;
 • tanulmányi ideje az érintett képzés esetében a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresét nem haladja meg.

Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes a Testnevelési és Sportközpont vezetőjének egyetértésével írja ki.

A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Sportbizottság végzi.

Vágólapra másolva