Budapesti Corvinus Egyetem ×

Egyéb lehetőségek

A Pro Universitate díj folyamatos kimagasló tanulmányi és közéleti, illetve tudományos tevékenység elismerésére szolgáló, az egyetemi tanulmányok lezárásakor nyújtott díjazás. A Pro Universitate díj pénzbeli juttatás.

A díjban azon végzős hallgatók részesülhetnek, akik:

  • osztatlan mesterképzésben vagy osztott mesterképzésben vesznek részt, ez utóbbi esetben, ha a hallgató az alapképzést is az Egyetemen végezte;
  • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  • a végbizonyítványát az adott félév végéig szerzi meg.

A díj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettesek véleményének meghallgatásával a rektor a Hallgatói Önkormányzata egyetértésével írja ki.

A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Pro Universitate Bíráló Bizottság végzi.

Vágólapra másolva