Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Témába vágó kérdések

Kedves Hallgató! 

Ha fogyatékosságod, sajátos nevelési igényed a középfokú tanulmányaid ideje alatt nem állt fenn, a vizsgálatot az “Esetkezelés kérése nyomtatvány” kitöltésével az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat (GYOPSZ) kérheted és az általuk kibocsátott szakértői véleménnyel igazolhatód.

ELTE GYOPSZ feladata a tanulmányok, vizsgák és a felsőoktatási felvételi eljárás során adható kedvezményekre való jogosultság megítélése érdekében a sajátos nevelési igény, fogyatékosság megállapítása, vagy kizárása. http://gyopsz.elte.hu/images/elte%20gyopsz%20ismertet.pdf

Az állapotmegismerés folyamata: 

 1. Dokumentum-elemzésKliens / szülőkonzultáció 
 2. Módszertani terv készítés 
 3. Vizsgálatok team-munkában 
 4. Szükség szerint mediációs módszertan alkalmazása 
 5. Team-megbeszélés (ellátás-orientált fókusz)Kliens / családkonzultáció 
 6. Szakértői vélemény készítés

A kérelem benyújtásakor (titkarsag@gyopsz.elte.hu) érdemes a következőket is megemlítened: 
 • jelenleg egyetemünk aktív hallgatója vagy
 • e-mail másolatban a disability@uni-corvinus.hu is szerepeljen
 • amennyiben szakértői kollégáink (gyógypedagógus, pszichológus) javaslatára kéred a vizsgálatot, arra is tegyél említést
 • mindent csatolj a kérelmedhez ( orvosi igazolásokat, korábbi ambuláns lapokat, egyéb hatósági véleményt, igazságügyi szakértői véleményt, stb. 
Amennyiben elutasító választ kapnál kérünk, arról is értesíts minket.

Köszönjük:
Hallgatói Támogatás 
Esélyegyenlőségi csoport
disability@uni-corvinus.hu 

Kapcsolódó dokumentumok

Esetkezelés kérése nyomtatvány
  A regisztrációról röviden:
 • A hallgatói jogviszony létesítésekor vagy azt követően a képzésed során bármikor kezdeményezheted regisztrációdat. A Regisztrációs Adatlap nyomtatványt kitöltése, aláírása után küldd el Rózsa Melinda fogyatékosságügyi koordinátor disability@uni-corvinus.hu email címére. Ezt követően, vagy az adatlappal együtt egy további kérelmet is leadhatsz kedvezményekre, mentességekre és egyéb szolgáltatásokra, tárgyi eszközökre.
 • Érvényes és a felsőoktatásban megfelelő szakértői véleménnyel tudsz regisztrálni, amely igazolja a fogyatékosság tényét.
 • A személyes konzultáció során a fogyatékosságügyi koordinátor tájékoztat a regisztráció ügymenetéről, az igénybe vehető szolgáltatásokról és támogatásokról.
 • Szintén a konzultáción egyeztetitek az igényeidet és lehetőségeidet a tanulmányaid során.
A regisztráció ügymenete:
 • A regisztráció Neptunon keresztül, a honlapon közzétett és letölthető, kinyomtatott,a koordinátorhoz benyújtott adatlapon (továbbiakban: kérelem) kezdődik meg.
 • A benyújtott kérelem melléklete a rehabilitációs szakértői szerv által kibocsátott szakértői vélemény másolata.
 • A regisztrációs kérelmet a Fogyatékosságügyi Bizottság (FoB) bírálja el őszi félév esetén október 15-ig, tavaszi félév esetén március 15-ig dönt.
 • Az év közbeni kérelmekről a FoB a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt.
 • Amennyiben a kérelmet június hó 15. napja és augusztus hó 31. napja között nyújtod be, úgy a FoB szeptember hó 30. napjáig hozza meg a határozatot.
 • A regisztrációs kérelem elfogadásáról készül egy határozat, amit a fogyatékosságügyi koordinátor a döntésmeghozatalát követő három munkanapon belül tájékoztatja a Hallgatói Szolgáltatások Hallgatói Ügyek Csoportot, amely azt a Neptunban rögzíti. A hallgató kérelmére a döntést elektronikus, vagy papír alapú irat (regisztrációs határozat) formájában átadja.

Kapcsolódó dokumentumok

Regisztrációs Adatlap

Kapcsolódó dokumentumok

Sajnos nem. Kizárólag a fogyatékosságügyi koordinátor (Rózsa Melinda, E. ép., I.em. 146.iroda) illetékes személy a fogyatékosságot igazoló szakvélemények elbírálásában és döntésében.
Amennyiben sajátos nevelési igényed már a középfokú tanulmányaid ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányaid és az érettségi vizsgád során kedvezményben részesültél, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény részletes szakértői véleménnyel igazolható. A szakértői véleményt a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet értelmében – szakértői bizottsági tevékenység keretében – a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága (illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei) készíti el egy komplex vizsgálat alapján. 
Fontos! 
A pedagógiai szakszolgálatok jogelődjei közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok állíthatnak ki szakértői véleményt!   
A felnőttoktatásban nem nappali munkarendben folytatott tanulmányok idején megállapított fogyatékosság, sajátos nevelési igény az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat és jogelődje, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény szakértői véleményével igazolható. 
 Amennyiben a középfokú tanulmányaid ideje alatt nem állt fenn sajátos nevelési igényed tekintettel a tanulmányaid és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesültél, a fogyatékosság tényét a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolhatod. A lakóhelyed (tartózkodási helyed) szerinti megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál kérheted vizsgálatodat, amennyiben a sajátos nevelési igényed a középfokú tanulmányaid idő alatt nem állt fenn (és így kedvezményben sem részesültél a tanulmányaid és az érettségi vizsgád során). A fogyatékosság megállapítására ez esetben a megyeszékhely szerinti járási hivatal jogosult (Pest megyében a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala az illetékes).    
Keresd fel az egyetemi fogyatékosságügyi koordinátort, hogy segítsen a tájékoztatásban és a megfelelő szakértői hivatalhoz irányítson.
A felsőoktatási törvény 47. § (1) szerint „Egy személy – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen – tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet.
(2) A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb hat félév.
(4) A fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti(összesen, maximum 16 félév).
Fontos!
Ez a kedvezmény nem jár automatikusan, minden esetben kérvényezni kell az egyetemi szabályzatában (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) lévő határidőig benyújtott kérvénnyel.
Az Nftv. 49. § (8) szerint „A fogyatékossággal élő hallgatót indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga, vagy annak egy része, illetve szintje alól. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet alap- és mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség, illetve felsőoktatási szakképzésben a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.”

Kérelmedet a Fogyatékosságügyi Bizottságnak címezve kell benyújtanod írásban, akik az egyetemi “A fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről”szabályzatban meghatározott idő alatt elbírálják és határozatot hoznak az ügyben. Magát a kérelmet a fogyatékosságügyi koordinátornak szükséges leadnod.  
   A Moodle-ba való bejelentkezés a CUSMAN azonosítóval és jelszóval történik (ez a jelszó nem feltétlenül azonos a Neptunos jelszóval).Hallgatóknak a CUSMAN-os felhasználót aktiválniuk kell az egyetem megkezdésekor. Aktiválta már?
 • Még nem
  • Ezt a következő regisztrációs oldalon teheti meg.
   Az aktiváláskor megadott jelszavával tud belépni a Moodle rendszerbe.
 • Már aktiválta?
  • Elfelejtette a jelszavát?
   Új jelszót az ISZK ügyfélszolgálatától kérhet a Sóház 110-es irodájában.
  • Úgy érzi jó jelszóval próbál belépni a Moodle-ba?
   Próbálja meg a belépést a CUSMAN oldalon. Ha nem sikerül a belépés Akkor az ISZK ügyfélszolgálatát kell felkeresnie, hogy nem tud belépni a CUSMAN rendszerbe.
 • Ha nem ezek voltak az okok várjuk levelét a moodlehelpdesk@uni-corvinus.hu e-mail címre a jelenség leírásával a CUSMAN felhasználónevével és Neptun kódjával 
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 17:57:23