Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Aktuális

A Budapesti Corvinus Egyetem pályázatot hirdet
demonstrátori feladatkör betöltésére a 2020/2021- es tanév tavaszi félévére.

A megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el.

A konkrét feladatokat és feltételeket az intézetek
határozzák meg.

Az érdeklődők előzetesen az intézetvezetőtől vagy
annak megbízottjától informálódhatnak.

Pályázatot az a hallgató nyújthatja be:

a. aki alapszakos (vagy azzal
egyenértékű) oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 60 (hatvan)
teljesített kredittel rendelkezik;

b. akinek tanulmányi ösztöndíj átlaga a pályázat
benyújtását megelőző aktív félévben legalább 3,5;

c. aki a választott szakterületen kiváló eredményt ért
el;

d. akinek abból a tantárgyból, melynek oktatásában
részt kíván venni, jeles érdemjegye volt;

e. akinek magatartása, közösségi munkája példás és

f. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési
eljárás alatt.

Az a)-b) és d) pontokban szereplő feltételek
teljesítésétől indokolt esetben, eseti jelleggel az intézetvezető
eltekinthet.

Bővebb információ itt olvasható

Kérdés esetén, forduljanak a tanszéki demonstrátori
ügyintézőnkhöz, Varga Erzsébet Terézhez.PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kedves Hallgatók!

A szakdolgozatba befűzendő nyilatkozatokat ITT tölthetik le!  
BA záróvizsga tájékoztatót  ITT tekinthetik meg.
Decemberi záróvizsga beosztás BA alapszakos Hallgatóink részére itt megtekinthető.
Januári záróvizsga beosztás BA alapszakos Hallgatóink részére itt megtekinthető.
Januári záróvizsga beosztás mester esti és posztgraduális képzéses Hallgatóink részére itt megtekinthető.

MSC záróvizsga tájékoztatót ITT tekinthetik meg.

A szakdolgozat védéssel kapcsolatos bővebb tájékoztatót a Hallgatói tanulmányi ügyek oldalon tekinthetik meg.  

Kapcsolódó dokumentumok

Nyilatkozat párhuzamos képzésben
Nyilatkozat gazdinfós hallgatóknak
Nyilatkozat szakdolgozat nyilvánosságról
Szakdolgozat – Nyilatkozat saját munkáról
TÉMAVEZETŐI-NYILATKOZAT.3fa.docx
Vágólapra másolva