Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Munkatársak

A Tanszék vezetése és Titkárság

Dr. Salamin Géza geza.salamin@uni-corvinus.hu
C épület, 532
Telefon: +36 1 482 7706 • Mellék: 7706

Egyetemi docens, tanszékvezető

Terület- és településfejlesztő geográfusként végzett az ELTÉ-n, amit a Szegedi Tudományegyetemen közgazdasági diplomával egészített ki. Később regionális tudományi Phd fokozatot szerzett. 2002 óta részt vett a strukturális alapokhoz kapcsolódó hazai tervezésben, programozásban, számos nemzetközi program (ESPON, EUKN, URBACT) hazai koordinációs feladatait, ill. képviseletét látta el. Dolgozott a BME-n, kilenc évig a Vátiban, tervező-elemzőként majd a területfejlesztési koncepcióért (OTK) később az urbanisztikáért és nemzetközi kapcsolatokért, majd a Magyar EU elnökség területfejlesztési és várospolitikai feladataiért felelős irodavezetőként. 2011-13 között a Nemzetgazdasági Minisztériumban főosztályvezetőként felelt a 2014-2020-as programidőszakra való terület- és városfejlesztési stratégiák és programok előkészítéséért (OFTK, TOP, VEKOP), majd pályáját a Magyar Nemzeti Bankban folytatta. 2018 óta a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke, melynek nevében a European Council of Spatial Planners magyar tagja. 2001 óta vesz részt egyetemi oktatásban.

 • Tervezés és menedzsment (stratégiai-, közösségi-, szakpolitikai)
 • Urbanisztika
 • Gazdaságfejlesztés
 • Nemzetközi integrált stratégiák
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna zsuzsanna.szerenyi@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 414
Telefon: +36 1 482 7709 • Mellék: 7709

Egyetemi tanár, tanszékvezető-helyettes

1986 óta dolgozik az Egyetemen, 2002-2015 között a Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék vezetője. Közgazdász-tanárként (kémia-áruismeret szakon) végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1994 óta foglalkozik környezetgazdaságtannal, annak egyes területeivel.

 • A környezeti változások pénzbeli értékelése (kvantitatív módszerek)
 • Az ökoszisztéma-szolgáltatások és közgazdasági értékelésük (kvalitatív módszerek)
 • A környezeti nevelés szerepe a fenntartható fejlődés megvalósításában
Dr. Péti Márton marton.peti@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 519
Telefon: +36 1 482 7744 • Mellék: 7744

Egyetemi docens, a REKO szak szakfelelőse

Terület- és településfejlesztő és környezetkutató geográfus (JATE), másoddiplomás térinformatikus (BME). Utóbbi 10 évben a Váti Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai NKft. vezető tervezőjeként, irodavezetőjeként, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal főosztályvezetőjeként dolgozik, majd a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnél. 2000-től vesz részt hazai és nemzetközi területi és stratégiai tervezési és fejlesztési projektekben, főtervezője a jelenlegi uniós fejlesztési időszak hazai tervezési alapdokumentumainak (Partnerségi Megállapodás, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció). 1999 óta oktat egyetemen.

 • térségi fenntarthatóság és stratégiai környezeti vizsgálatok
 • területi és stratégiai tervezési elmélet és módszertan
 • fejlesztéspolitikai és területfejlesztési tervezés és értékelés
 • nemzetstratégiai tervezés és értékelés
Tóth Judit judit.toth2@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
intézeti koordinátor
C épület, 533
Telefon: +36 1 482 7704 • Mellék: 7704

Tanszéki koordinátor

2017-óta az Intézet munkatársa. Művelődésszervező, andragógus (ELTE).

 • oktatásszervezés, tanulmányi ügyintézés és Neptun adminisztráció
 • kutatási, pályázati tevékenységhez, tananyag- és oktatásmódszertan
 • fejlesztésekhez kapcsolódó folyamatok szervezése

Oktatóink, kutatóink

Csizmadia Norbert norbert.csizmadia@uni-corvinus.hu
C épület, 411
Telefon: +36 1 482 7706 • Mellék: 7737

Főbb kutatási és oktatási területei:

 • gazdaságstratégiai tervezés
 • globális gazdaságstratégiák
 • geostratégia, geopolitika
 • a világ átalakuló gazdasági földrajza

Dr. Eszterhai Viktor viktor.eszterhai@uni-corvinus.hu
C épület, 519
Telefon: +36 1 482 7744 • Mellék: 7744

2019-től az Tanszék munkatársa. Doktori fokozatát 2018-ban szerezte az Eötvös Loránd TudományegyetemÚj- és Jelenkori Egyetemes Történeti Doktori Programján. 2010-ben az EötvösLoránd Tudományegyetemen Földrajz szakos tanár és történelem szakos bölcsész éstanár MA, valamint Pszichológus viselkedéselemző BA diplomát szerzett.2014-2015 között a Balassi Intézet és a Chinese Government Scholarship Councilközös államközi ösztöndíjprogramja keretében a pekingi Tsinghua EgyetemNemzetközi Kapcsolatok Tanszékének szenior kutatója volt. 2017-ben a sanghajiFudan Development Institute ösztöndíjas vendégkutatójaként kutatott a sanghajiFudan Egyetemen. 2015 óta a Pallas Athéné Geopolitikai kutatóintézeténekszenior kutatója.

Kutatási területei:

 • Geopolitika
 • A kínai külpolitikakulturális jellegzetességei
 • Kína és Közép-Európakapcsolata
 • A nemzetközi kapcsolatoknem nyugati iskolái. 

dr. Forman Balázs balazs.forman@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 520
Telefon: +36 1 482 7740 • Mellék: 7740

1995-től kezdődően dolgozik a Corvinus egyetemen. Többszöri profilváltás után jelenleg a regionális tudományhoz kötődő tantárgyakat – regionális gazdaságtan, politika, programozás – tanít elsősorban. Jelenlegi kutatásai elsősorban az Európai Unió és országainak a 2014 utáni új regionális politikájára, a helyi bázisú gazdaságfejlesztésre és a regionális gazdasági növekedési és fejlődési elméletekre koncentrálnak.

 • Pénzügyi földrajz: pénzügyi központok és a tőkeáramlások térbelisége az ezredforduló után, a válság térbeli terjedésének mechanizmusai.
 • Németország, USA, Nagy-Britannia, Spanyolország Románia, Lengyelország, Kína gazdasági és területi fejlődése, regionális politikái.
 • Az Európai Unió regionális politikája 2014 után
 • Regionális gazdaságtan: endogén és kompetitív fejlődés elméletek.

Dr. Hideg Éva eva.hideg@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 410
Telefon: +36 1 482 7731 • Mellék: 7731

1990 – 2010 a BCE Jövőkutatás Tanszékén és azok jogelődeinél, 1990-ig az MTA tudományos kutatói státuszán dolgozott és jövőkutatással foglalkozott az Egyetem Jövőkutatás Tanszékére kihelyezve. 2001 és 2004 között Széchenyi István ösztöndíjas, 2012-től az MTA doktora és 2013-ban habilitált a BCE-n.

 • Integrált jövőkutatás; a jövőkutatás elméleti-módszertani továbbfejlesztése
 • A társadalmi-gazdasági előrejelzések különböző közelítésmódok és paradigmák szerinti módszertana és azok gyakorlati alkalmazása
 • A jövőformáló aktorok és stakeholder-ek jövőorientáltságának feltárása és továbbfejlesztése participatív foresight-tal
 • Interaktív előrejelzések és foresight-ok módszertana, készítésének szervezése és menedzselése

Dr. Jeney László laszlo.jeney@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 410
Telefon: +36 1 482 7735 • Mellék: 7735

Az ELTE földrajz szakos okleveles tanár és okleveles geográfus szakán (terület- és településfejlesztés szakirányon) végzett. 1999-től az ELTE Regionális Földrajzi Tanszékén dolgozott. Doktori tudományos fokozatát az ELTE-n társadalomföldrajz szakterületen szerezte urbanizációs témában. 2009-ben egyetemi adjunktusként került a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz Tanszékére. A Tanszék több munkatársával együtt 2012 és 2016 között részt vett egy a fejlesztési támogatások szinergikus hatását vizsgáló OTKA kutatásban. Az MTA X. Osztályán a Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottság köztestületi tagja.

 • Fejlesztési támogatások eredményesség vizsgálata kistérségekben, határmenti együttműködések
 • Európai nagyvárosok fejlődésének sikertényezői a tudástársadalom korában
 • Periferikus világgazdasági kultúrrégiók regionális földrajza
 • Regionális elemzési módszerek (területi egyenlőtlenségi vizsgálatok)

Dr. Jeneyné Varga Ágnes varga.agnes@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
C épület, 410
Telefon: +36 1 482 7736 • Mellék: 7736

Az ELTE-n földrajz–biológia szakos okleveles tanárként végzett. 2010-től tart órákat a BCE Gazdaságföldrajz Tanszékén. A Tanszék több munkatársával együtt 2012 és 2016 között részt vett egy a fejlesztési támogatások szinergikus hatását vizsgáló OTKA kutatásban. 2012–2013-ban az MTA KRTK KTI-ben folyó nemzetközi (SOLINSA) és hazai vidékkutatásban is részt vett. Jelenleg doktorjelölt az ELTE-n társadalomföldrajz szakterületen. 2016-ban egyetemi tanársegédként került a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központjába. A Magyar Földrajzi Társaság Gazdaság- és Társadalomföldrajzi szakosztályának tagja.

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos helyzetű térségeinek fejlesztési tapasztalatai és lehetőségei
 • Vidékfejlesztés
 • Térinformatikai (GIS) módszerek alkalmazási területei
 • Területi elemzési módszerek

Dr. Kerekes Sándor sandor.kerekes@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Professzor Emeritus
C épület, C.413
Telefon: +36 1 482 7724 • Mellék: 7724

1971-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen kémia-áruismeret tanári szakon. 1989-ben létrehozta a Környezetgazdaságtani és technológiai tanszéket, Környezettudományi Intézetnek 2013-ig volt igazgatója. 1996-ban egyik alapítója és 2009-ig vezetője a CEMS Environmental Challange Interfaculty Group-nak. 2003-ban az MTA doktora lett. 2012-ben a Varsói Közgazdasági Egyetem díszdoktorává választotta. 2013-tól a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás és szervezéstudományok doktori iskolájának vezetője.

 • A fenntartható fejlődés elmélete
 • Környezeti kockázatok értékelése
 • A megosztó gazdaság üzleti modelljei

dr. Kocsis János Balázs janosbalazs.kocsis@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 411
Telefon: +36 1 482 7737 • Mellék: 7737

1996 óta foglakozik városi tudományokkal, benne elsősorban városszociológiával, várostörténettel, városfejlesztéssel, lakáspolitikával, városirányítással. Tanulmányait a BME-n, ELTE-n és a Leicesteri Egyetemen (UK) végezte. 2003 óta a BME-n oktat, illetve vendégprofesszor volt az Indiana Egyetemen (Bloomington, USA) 2014-15-ös tanévben.

 • Városszociológia
 • Szuburbanizáció
 • Városfejlesztés szociológiája
 • Dzsentrifikáció
 • Lakáspolitika

Dr. Kocsis Tamás tamas.kocsis@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 413
Telefon: +36 1 482 7743 • Mellék: 7743

Közgazdászként végzett 1995-ben a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjén, számvitel főszakirányon, környezeti menedzsment mellékszakirányon. A Kovász című szakmai folyóirat alapítója, főszerkesztője. Az International Society of Ecological Economics nemzetközi tudományos szervezet tagja.

 • Környezetgazdaságtan, externáliák
 • Ökológiai közgazdaságtan
 • A szubjektív jóllét és a fenntarthatóság kapcsolata
 • Kvantitatív adatelemzés (SPSS)

1997-2009 között tanszékvezető. Korábban, a BCE jogelődjei keretében működő jövőkutatási szervezeti egységek biológia-földrajz szakos munkatársaként területi, települési és makrogazdasági, környezeti előrejelzésekkel, fejlesztési tervek, stratégiák jövőkutatási megalapozásával foglalkozott. Szakterülete: a természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza, területfejlesztés, regionális- és környezetgazdaságtan, nemzetközi európai fejlesztési stratégiák és programok. Jelenleg nyugdíjas.

 • Területi elemzés, előrejelzés és hatásvizsgálat elmélete, módszertana, gyakorlata
 • Terület- és településfejlesztési stratégiák
 • A térbeli gazdasági és társadalmi szerveződés változásainak vizsgálata
 • Regionális gazdaságtan és -politika

Dr. Lieszkovszky József Pál jozsefpal.lieszkovszky@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 520
Telefon: +36 1 482 7740 • Mellék: 7740

Terület- és településfejlesztő geográfus szakon végzett az ELTE Természettudományi Karán 2005-ben, emellett nemzetközi gazdaság- és gazdálkodás mesterszakos közgazdász végzettséggel is rendelkezik (SZTE Gazdaságtudományi Kar, 2014). Jelenleg a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori iskolájának PhD hallgatója, értekezését a vidéki térségek közösségi közlekedési keresletének és kínálatának összehasonlítása témájában készíti.

Szakmai pályafutását térinformatikusként kezdte 12 évvel ezelőtt. Számos terület- és településfejlesztési program és koncepció készítésében vett részt, mint munkatárs, ill. vezető tanácsadó. A szakmai ismereteire támaszkodva közreműködött a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) tervezésében, mint közlekedési és városrehabilitációs szakértő. Emellett tapasztalattal rendelkezik URBACT, ill. INTERREG Central Europe projektek pénzügyi- és folyamat-menedzselésében is. 2005 óta vesz részt egyetemi oktatásban.

 • Közlekedésföldrajz
 • Közlekedéspolitika
 • Urbanisztika
 • A fejlődő országok urbanizációs folyamatai
 • Város-vidék kapcsolatok
 • Projektmenedzsment

Márton András andras.marton@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Tudományos segédmunkatárs / Assistant Research Fellow
C épület, 410
Telefon: +36 1 482 7731 • Mellék: 7731

PhD-hallgató stratégiai/jövőkutatási témában. A Budapesti Corvinus Egyetemen gazdálkodási és menedzsment alapszakon (üzleti kommunikáció szakirányon) és vállalkozásfejlesztés mesterszakon végzett közgazdászként.

 • Stratégiai menedzsment
 • Társadalmi és gazdasági előrejelzések
 • Jövőkutatás

Dr. Morgado Nuno nuno.morgado@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 519
Telefon: +36 1 482 7738 • Mellék: 7738

Nuno Morgado 2020 óta a Corvinus Egyetem adjunktusa, 2013-tól pedig a prágai Károly Egyetem külső oktatója. Politikatudományt, nemzetközi kapcsolatokat, stratégiai tanulmányokat és geopolitikai tanulmányokat tanult a Lisszaboni Egyetemen és a Károly Egyetemen. Ösztöndíjjal járt a Bécsi Egyetemen, a São Paulo Egyetemen, az MGIMO Egyetemen, a pozsonyi Comenius Egyetemen és a Corvinus Advanced Studies Intézetben. Nuno Morgado a Social Futuring Center kutatója és az MTA külső munkatársa is. 2017-ben a Károly Egyetemen szerzett doktori fokozatot a nemzetközi kapcsolatokból, disszertációja a brazil és az orosz geostratégiák összehasonlító szempontú elemzése. Doktori tanulmányai előtt, Nuno Morgado a portugál Külügyminisztériumban dolgozott.

Kutatási érdeklődés:

* Geopolitikai tanulmányok (klasszikus és neoklasszikus; elmélet, módszertan és esettanulmányok)

* Nemzetközi politika és biztonság (a nemzetközi kapcsolatok és a külpolitika elméletei, a neoklasszikus realizmus)

* Stratégiai tanulmányok (nagystratégia, geostratégia, stratégiai tervezés, hírszerzési tanulmányok)

* Területek: Közép-Európa; Brazília, Portugália és a portugál nyelvterület; Oroszország; USA.

Dr. Nováky Erzsébet erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu
, C.519
Telefon: +36 1 482 7739 • Mellék: 7739

1970 óta dolgozik a BCE-n, 1991 óta egyetemi tanár. 1992-2012 között a Jövőkutatás Tanszék vezetője. 1999-2006 között az MTA-BCE Komplex jövőkutatás Kutatócsoport vezetője. A BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács és az Egyetemi Doktori Tanács elnöke, a Tudományos Tanács tagja. Az MTA IX. Osztály Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának társelnöke, a Római Klub Magyar Szervezetének alelnöke és a Millennium Node in Hungary elnöke.

 • Jövőkutatási módszerek továbbfejlesztése és alkalmazása
 • Komplex jövőkutatási metodológiák
 • Magyarország társadalmi-gazdasági jövője
 • Környezeti modellezés, környezeti modellek
 • A jövőkutatói felelősség

Dr. Széchy Anna anna.szechy@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 414
Telefon: +36 1 482 7718 • Mellék: 7718

2004-ben végzett közgazdász-tanárként a BCE jogelődjén (környezeti menedzsment fő- és európai integráció mellékszakirányon). 2005-6-ban Brüsszelben, az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságánál dolgozott. 2006 óta az Egyetem munkatársa, kezdetben PhD hallgatóként, később oktatóként vesz részt különböző környezetvédelmi témájú kutatásokban illetve az oktatásban (főként angol nyelven). Projektmenedzserként több EUs projekt lebonyolításában vállalt fontos szerepet.

 • Vállalati környezetvédelem, innováció
 • EU környezetpolitika
 • Egyetemi hallgatók környezettudatossága és fogyasztói szokásai
 • Környezetértékelés

Dr. Tózsa István istvan.tozsa@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
egyetemi tanár
C épület, C.410
Telefon: +36 1 482 7742 • Mellék: 7742

2010-től vezette a Gazdaságföldrajz tanszéket, és 2014-2015-ben a Környezettudományi Intézetet a BCE-n, ahol részt vett Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet megalakításában. Az Intézetben a Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központot vezeti. Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében műholdfelvételek digitális feldolgozásával, majd környezeti térinformatikával foglalkozott. 2000-től az Államigazgatási Főiskolán, majd a BCE Közigazgatás-tudományi Karon a Közigazgatás-szervezés és Urbanisztika Tanszéket vezette; elektronikus igazgatásszervező iskolát alapított.

 • Városi /települési környezet-egészségügyi GIS (térinformatika) területminősítési alkalmazása
 • Műholdfelvételek területhasznosítási és környezeti monitoring célú feldolgozása
 • Település- és régiómarketing
 • Közigazgatási folyamatszervezés és e-government tartalomfejlesztés

Varga Virág virag.varga@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
doktorandusz
C épület, 412
Telefon: +36 1 482 7734 • Mellék: 7734

Projekt munkatárs.

Vendégoktatók

Dr. Csillik Péter

Közgazdász (MKKE -1978), a Magyar Nemzeti Bank nyugalmazott vezető szakértője. Korábban – többek között – a Pénzügykutató Intézetben, az Országos Tervhivatalban, a Magyar Hitelbankban, a Miniszterelnöki Hivatalban, a Magyar Bankszövetségben és a Magyar Nemzeti Bankban is dolgozott. Oktatott (oktat) – többek között – a Corvinus Egyetemen, a Károli Gáspár Református Egyetemen, a Pázmányon, a BGE-n, a BME-n, a SZTE-n, kb. egy tucat tantárgyat kb. két tucat év alatt. Kutatási témái az önkormányzati gazdálkodástól a növekedéselméleten át a bankügyekig bezárólag igen sok félék voltak, mostanra a globális politikai gazdaságtani megközelítés felé mozdult el.


Budapesti Corvinus Egyetem


Dr. Balogh Zoltán

(Európai Bizottság)

Gál Zoltán

(Pécsi Tudományegyetem)


Faragó Tibor
Körmendy Imre

(Magyar Urbanisztikai Társaság)

Vitézy Dávid

(Budapest Fejlesztési Központ)Farkas Sára

(PAIGEO – Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány)Klemensits Péter

(PAIGEO – Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány)
Gyura Gábor

(Magyar Nemzeti Bank)


Szamek Gabriella


Nemes Gusztáv

(MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)


Rakonczai János


Dövényi Zoltán  


Tomay Kyra
Metzinger Péter

(Budapesti Corvinus Egyetem)

Munkácsy András


Nagy Balázs  


Brenner János

Doktoranduszok

Nemes Zsófia zsofia.nemes@stud.uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
PhD Hallgató / PhD Student
C épület, 411
Telefon: +36 1 482 7737 • Mellék: 7737

Doktorandusz hallgató. 2016-ban végezte az ELTE nemzetközi tanulmányok mesterszakát, európai fejlesztéspolitika szakirányon, okleveles nemzetközi kapcsolatok elemzőként. BA diplomáját ugyanitt szerezte 2014-ben. Az ELTE TáTK-n demonstrátorként, majd megbízott oktatóként tanította nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóknak az EU szakpolitikáinak alkalmazását, regionális politikát, illetve vidékfejlesztést. 2017 szeptemberében kezdte meg Phd tanulmányait a BCE Geopolitika doktori programjában. Disszertációjában a fejlesztési és különösen a vidékfejlesztési politikákat kívánja olyan aspektusok mentén vizsgálni, mint a fenntarthatóság, az erőforrás-hatékonyság és a körkörös gazdasági modell paradigmaváltása.

Csécsi Dávid david.csecsi@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Doktori hallgató / Doctoral Student
C épület, 412
Telefon: +36 1 482 7734 • Mellék: 7734

Doktorandusz hallgató. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett alap- és mesterképzést geográfus szakon, terület- és településfejlesztő szakirányon. MSc diplomáját 2017-ben szerezte, kutatási témája a budapesti hajléktalanok térhasználata volt. A Budapesti Corvinus Egyetemen regionális és környezeti gazdaságtan képzést végez, ahol a hajléktalanságot közgazdasági-jövőkutatási nézőponttal kiegészítve kutatja. 2017-ben kezdte Phd tanulmányait a BCE Geopolitika doktori programjában. Kutatási témája Székelyföld regionalizációja. Korábban területfejlesztő szakmai gyakorlati tapasztalatot szerzett, jelenleg a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa.  

Teveli-Horváth Dorottya dorottya.teveli-horvath@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
doktorandusz
C épület, 412
Telefon: +36 1 482 7734 • Mellék: 7734

Doktorandusz hallgató. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett nemzetközi tanulmányok BA, majd humánökológia MA szakon, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem regionális és környezeti gazdaságtan képzésén is diplomát szerzett. Két MA-szakdolgozatában a vidéki ellenurbanizációt, valamint az önkormányzatok informális participációs eszközeit kutatta kvalitatív módszerekkel. 2018-ban kezdte Phd tanulmányait a BCE Geopolitika doktori programjában. Kutatási témája a városi utcamenedzsment, mint a városi (al)központok gazdaság- és közösségfejlesztésének, ezáltal a városi versenyképesség növelésének eszköze. 2017-ben a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájának kutatási gyakornoka volt, jelenleg a Hegyvidéki Önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Irodájának megbízott munkatársa.  

Kovács Antal Ferenc ferenc.kovacs@stud.uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
doktorandusz
C épület, 412
Telefon: +36 1 482 7734 • Mellék: 7734

Doktorandusz hallgató. Kutatási területe a környezetgazdaságtan, a magántőke szerepe a fenntarthatósági és klíma projektek finanszírozásában. Mérnökként, később közgazdászként több mint három évtizedet töltött a magán- és az állami szektorban: a kockázati tőke és energiaiparban, majd a Külügyminisztériumban és az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (Joint Research Centre) projektjén, külső szakértőként. Tanácsadó vállalkozása intézményi és ipari partnerekkel magyarországi és nemzetközi környezeti beruházási projekteket fejleszt.Doktori végzettséget szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, valamint köz- és magángazdálkodás mester fokozatot (MBA) a Yale Egyetemen, az Egyesült Államokban.

Dékány Anett anett.dekany@stud.uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Doktorandusz / Doctoral student
, 412
Telefon: +36 1 482 7734 • Mellék: 7734

Doktorandusz hallgató. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett alapképzést geográfus szakon, környezeti földrajz szakirányon. Diplomamunkáját hulladékgazdálkodás témában készítette. MSc diplomáját 2015-ben szerezte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Regionális és Környezeti Gazdaságtan Mesterszakon, kutatási témája a globális város jellemzése volt. 2017-ben kezdte Phd tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Geopolitika doktori programjában. Kutatási témája energiahatékony városfejlesztés, annak klímapolitikai, urbanisztikai, valamint élhetőségi aspektusai. Korábban projektmenedzsment tapasztalatot szerzett, jelenleg az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. munkatársa, az üzleti elemző központ vezető kutatója, valamint energetikai és környezetvédelmi projektek vezetője.  

Graczka Szilvia sylvia.graczka@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Doktorandusz / Doctoral student
C épület, 412
Telefon: +36 1 482 7734 • Mellék: 7734

Doktorandusz hallgató. Okleveles közgazdász és okleveles környezetmérnök. Diplomáit a BGF Külkereskedelmi Főiskolai Karán, a BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok szakán, és az Óbudai Egyetemen szerezte. 12 év multinacionális vállalati kommunikációt követően közel egy évtizede a Humusz Szövetség alelnökeként, majd elnökeként, jelenleg szakértőjeként foglalkozik az uniós és hazai hulladékpolitikai kérdésekkel. 2013-2015 között a Környezetbarát Termék Értékelő és Minősítő Bizottság, 2013-2018 között az Országos Környezetvédelmi Tanács tagja. Jelenleg a hazai, az ENSZ és az EUROSTAT fenntartható fejlődés indikátorainak koordinációjával foglalkozik a KSH-nál. Kutatási területe a körforgásos gazdaság témakörén belül az uniós és a hazai szakpolitikában megvalósítható hulladékmegelőzési módszerek és elsősorban azok indikátorai. 

Kiss Marcell

Elsőéves doktorandusz hallgató.

Megyesi Zoltán zoltan.megyesi@stud.uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
doktorandusz
C épület, 533
Telefon: +36 1 482 7704 • Mellék: 7704

Doktorandusz hallgató. Az Eötvös LorándTudományegyetemen végzett alapképzést geográfus szakon, terület- éstelepülésfejlesztő szakirányon, a mesterképzést pedig a Budapesti CorvinusEgyetem regionális és környezeti gazdaságtan szakán végezte.Diplomamunkáiban a Kaukázus etnikai-földrajzi viszonyait és az erdélyimagyar többségű városok társadalmi-gazdasági fejlettségét vizsgálta.Tanulmányait 2019-ben kezdte a a BCE Nemzetközi Multidiszciplináris DoktoriIskola Geopolitika alprogramján. Kutatási témája a köztes-európai országokgeopolitikai súlyának kvantitatív alapú elemzése. A doktori programmellett jelenleg a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa.

Mozga Gábor gabor.mozga@stud.uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
doktorandusz
C épület, 533
Telefon: +36 1 482 7704 • Mellék: 7704

Doktorandusz hallgató. Az Eötvös LorándTudományegyetemen végzett alapképzést geográfus szakon, terület- éstelepülésfejlesztő szakirányon. MSc diplomáját 2018-ban szerezte a BudapestiCorvinus Egyetemen regionális- és környezeti gazdaságtan mesterszakon,szakdolgozatát a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési és tervezési stratégiákösszehasonlító elemzéséről készítette. TDK dolgozatában a hátrányoshelyzetű falvak fejlődési tényezőit vizsgálta a jól működőközfoglalkoztatási gyakorlatok sikertényezőire és adaptálhatóságára fókuszálva.2019-ben kezdte PhD tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Geopolitikadoktori programjában. Kutatási témája a külhoni nemzetrészeken élő magyarközösségek társadalmi-gazdasági helyzete, illetve a geopolitikai térbenbetöltött szerepei és pozíciói. Korábban területfejlesztő szakmai gyakorlatitapasztalatot szerzett és a Geo Intézet demonstrátoraként tevékenykedett.Jelenleg a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa.

Lovász Csaba Máté

Doktorandusz hallgató. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzettföldrajz-történelem tanár diplomát. Ezt követően a mesterképzést geográfusszakon terület- és településfejlesztő szakirányon folytatta, ahol 2019 folyamánmesterszakos diplomát szerzett. Mindeközben közel egy évet töltött a GroningeniEgyetemen Erasmus ösztöndíjas hallgatóként. Kutatási tevékenysége a budapestiközösségi közlekedés fenntarthatósági kérdései, valamint a hazai  megújuló energiatermelés területeireterjedtek ki. 2019-ben kezdte PhD tanulmányait a BCE Nemzetközi KapcsolatokMultidiszciplináris Doktori Iskola Geopolitika alprogramjában. Kutatási témájaa Közép-európai vállalatok szerepe a térség geopolitikai viszonyrendszerében. 

Maráczi Fanni fanni.maraczi@stud.uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
doktorandusz
C épület, 533
Telefon: +36 1 482 7704 • Mellék: 7704

Maráczi Fanni elsőéves doktorandusz hallgató, az ELTE Bölcsésztudományi Karán végezte el az alapképzést Keleti nyelvek és kultúrák kínai szakán 2014-ben. 2012 és 2013 között egy évet töltött Kínában, Nanjing városában a kínai és a magyar állam közös ösztöndíjával. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem közösen indított Kelet-Ázsia tanulmányok képzésén szerzett  mester diplomát 2016-ban. Szakdolgozatát HIV/AIDS és politika Kínában címmel írta. A 2016/17-es tanévet Indonéziában, Balin töltötte, az indonéz állami Darmasiswa ösztöndíj jóvoltából. 2018-ban négy hónapig folytatott kutatói munkát a shanghai-i Fudan egyetemen. Kutatási témája Taiwan geopolitikai jelentőségének alakulása a szárazföldi Kína számára. Doktori tanulmányai mellett kínai tolmácsolással foglalkozik.  

Borbély Mátyás matyas.borbely@stud.uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Doktorandusz / Doctoral student
C épület, 412
Telefon: +36 1 482 7734 • Mellék: 7734

Másodévesdoktorandusz hallgató. Geográfus diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemenszerezte terület- és településfejlesztő szakirányon. Ezt követően különféle kormányzatiés nem kormányzati irodákban (VÁTI Nonprofit Kft., Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal,Grants Europe Kft.) dolgozott tervező-elemző, valamint tanácsadó pozíciókban elsősorbanstratégiai tervezési és fejlesztéspolitikai ügyeken. Jelenleg Budapesten dolgozik aNemzetstratégiai Kutatóintézet kutatási főmunkatársaként. Doktori kutatási témájábana határon túli magyarság társadalmi-gazdasági pozícióinak változását vizsgálja,különös tekintettel a társadalom rétegződésére.

Dorogi Zoltán zoltan.dorogi@stud.uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Doktorandusz / Doctoral student
C épület, 533
Telefon: +36 1 482 7704 • Mellék: 7704

Harmadéves doktorandusz hallgató.

Halász Gergely

Elsőéves doktorandusz hallgató.

Demonstrátorok

Demonstrátoraink a 2019-2020-as tanévben

Fűzfa Csaba
Sipos Fanni

Demonstrátoraink a 2018-2019-es tanévben

Varga Éva
Verhás Georgina

Demonstrátoraink a 2017-2018-as tanévben

Béres Bence
Mozga Gábor
Nagy Szabolcs

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.16. - 19:08:43