Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Családi Vállalatok Központ

Üdvözöljük a Családi Vállalatok Központ oldalán!

A Családi Vállalatok Központot három fél, a Horváth Péter Alapítvány (Horváth Péter Stiftung), a Családi Vállalkozásokért Alapítvány (Stiftung Familienunternehmen) és a Budapesti Corvinus Egyetem hozta létre 2016 decemberében, és 2017-ben kezdte meg működését.

Küldetésünk a családi tulajdonban lévő vállalkozások vállalati, menedzsment- és családi vonatkozásainak kiegyensúlyozása és támogatása a sikeres növekedés érdekében. A központ mind a magyar, mind a nemzetközi családi vállalkozások számára biztosítja ezt kutatási, oktatási tevékenységével és rendezvények szervezésével kortól és iparágtól függetlenül.

A Családi Vállalatok Központ (CFB) küldetése: 

  • Az ismeretek, a kutatás és az oktatás nemzetközi átadásának és megosztásának elősegítése
  • A releváns ismeretek és tapasztalatok terjesztése holisztikus megközelítésben
  • Mindenféle tudományág és tudomány bevonása


Céljaink:

  • Mérhető hatást gyakorolni a magyar családi vállalkozások számára, méretére, gazdasági hozzájárulására, hatékonyságára, eredményességére és fenntarthatóságára az országhatárokon belül és kívül.
  • Kutatás, képzés és lehetőség szerint további szakmai szolgáltatások fejlesztése és nyújtása a családi vállalkozások és az azokban érintett személyek számára.
  • Tudásátadási platform létrehozása a családi vállalkozással kapcsolatos tapasztalatok közvetlen cseréjének előmozdítására helyi és nemzetközi szinten egyaránt.
  • Nemzetközi elismertség elérése a társszervezetekkel azonos szakmai színvonal fenntartásával a globális és helyi érdekeket szolgáló kutatási témák elfogadása, valamint a nemzetközi kutatási projektekhez és programokhoz való csatlakozás révén.

Tanácsadó testület

Prof. Dr. Horváth Péter
ELNÖK
Dr. Horváth Péter a stuttgarti egyetem emeritus professzora, a Horváth & Partners Management Consultants AG alapítója, a Horváth Péter Stiftung alapítója és elnöke.

Dr. Branyiczki Imre
Branyiczki professzor az EPAM System Hungary Kft. Humánerőforrás-igazgatója és részmunkaidős egyetemi docens a Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti Magatartás Tanszékének Vezetéstudományi Intézetében.

Prof. Rainer Kirchdörfer
Dr. Kirchdörfer a stenngarti Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz Ügyvédi Iroda partnere, a Witten-Herdecke magánegyetem tiszteletbeli tisztviselője, a Wittener Institute für Familienunternehmen (Wifu) intézetben. Tagja az igazgatóságnak, valamint a német Stiftung Familienunternehmen Tudományos Tanácsának elnöke.

Dr. Ulrich Stoll
Dr. Stoll a német Stiftung Familientunternehmen tanácsadó testületének tagja. Emellett a FESTO AG társtulajdonosa, ahol a Felügyelő Bizottság alelnöki tisztségét tölti be.

Dr. Zwack Sándor
Dr. Zwack a Zwack Unicum Nyrt. Társtulajdonosa és az igazgatóság elnöke.

Kutatási projektek

A Corvinus Egyetem az 1990-es évek óta mindig a hazai családi vállalkozások kutatásának egyik vezető intézménye volt. A családi vállalkozások sokfélesége és összetettsége miatt kutatásuk összetett és integrált megközelítést igényel.

Ezért, bár a Központ ugyanazokra a kérdésekre összpontosít, mint a menedzsment tudományok, arra törekszünk, hogy a vezetői perspektívát pszichológiai és szociológiai szempontokkal ötvözzük. Alapítóink elvárásainak megfelelően elsődleges kutatási témáink a közepes és nagy magyar családi vállalkozásokra vonatkoznak. A Központ kutatási munkája az utódlás, az irányítás, a változás-alkalmazkodás és az innováció kérdéseire összpontosít – ezek a dedikált kutatási témáink a családi vállalkozások kutatása terén.

Magyar Családi Vállalkozás Profil – Öröklés és irányítás

A projekt fő célja a magyar családi vállalkozások aktuális helyzetének feltárása, hogy első lépésben általános áttekintést kapjunk ezekről a vállalkozásokról. A kutatási alanyok mindegyike magyar családi vállalkozás volt, melyek éves forgalma 80 millió és 150 milliárd forint között volt, kivéve a pénzügyi szolgáltatásokat kínálókat. 
Külső adatgyűjtő támogatásával egy 1400 családi cégből álló, nagy mintaadatbázis épült, amely mind a cégek földrajzi elhelyezkedése és nagysága, mind iparága szempontjából reprezentatív. Megvizsgáljuk az alapvető tulajdonosi és vezetői konfigurációkat, a potenciális transzgenerációs vállalkozási örökség jelenlétét, az utódlási szándékokat, valamint a cégek gazdasági teljesítményét. Ezen túlmenően részletesebb, finomhangolt adatgyűjtést végzünk a nem pénzügyi jellegű családi törekvésekről, az utódlási és irányítási helyzetről, valamint e vállalatok professzionalizálásáról is.

Résztvevők: Dr. Wieszt Attila, Dr. Drótos György, Vajda Éva

Az „üvegplafon” (nem családi alkalmazottak és a méltányosság érzékelése)

A teljesítménymenedzsment rendszer (PMS) és az ahhoz kapcsolódó alrendszer, a teljesítményértékelési rendszer (PAS) a vállalatok legfontosabb humánerőforrás-kezelési eszközei.

A teljesítménymenedzsment az éves üzleti tervezési ciklus szerves része. A családon kívüli vezérigazgatók, vezetők és alkalmazottak hatékony és sikeres, a formális emberi erőforrás (HRM) folyamatok révén történő szocializációja és integrációja a családi vállalkozásba elősegítheti a vállalat terjeszkedését. Ezért fontos, hogy a vállalatok olyan teljesítménymenedzsment rendszert alkalmazzanak, amelyet az alkalmazottak igazságosnak tartanak.

A családtagokkal és a családon kívüli személyekkel szemben alkalmazott kettős mércéből fakadó igazságtalanság érzékelése negatívan befolyásolhatja a családi vállalkozás teljesítményét. A projekt célja a családtagok és a nem családtagok közötti különbségek és hasonlóságok feltárása vezetői és nem vezetői szinten, a magyar családi vállalkozásokban alkalmazott teljesítménymenedzsment és értékelési rendszerek igazságosságának megítélése vonatkozásában.

Résztvevők: Vajda Éva, Meretei Barbara

Publikációk

A VÉR NEM VÁLIK VÍZZÉ – IRÁNYÍTÁS ÉS SIKER A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOKBAN
Baksa Máté / Corvinus Kioszk
A Budapesti Corvinus Egyetem Család Vállalatok Központja március 22-én nemzetközi konferenciát tartott „Irányítás és utódlás a családi vállalkozásokban – Hol tartunk most és mit tanulhatunk a nemzetközi gyakorlatból?” címmel.

DOKTORI ÖSZTÖNDÍJ
A Családi Vállalatok Központ meghirdette doktori ösztöndíjprogramját 2018-ra. 

MARADJON A CSALÁDBAN!
Toma Franciska / Corvinus Media
A családi vállalkozások helyzete nemcsak üzleti, hanem társadalmi kérdés is. Multidiszciplináris jellege miatt a téma releváns lehet a Budapesti Corvinus Egyetem mindhárom karán, valamint az egyetemen kívüli egyéb területeken is. Interjú Prof. Dr. Drótos Györggyel.

A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK NYOMÁBAN
Baksa Máté / Corvinus Kioszk
Noha a családi tulajdonban lévő közép- és nagyvállalkozások a magyar gazdaság és társadalom fontos szereplői, viszonylag keveset tudunk róluk. Interjú Dr. Wieszt Attilával.

Szakmai partnereink

Family Business Network – Hungary(Felelős Családi Vállalkozásokért Egyesület)

Wittener Institut für Familienunternehmen

Stiftung Familienunternehmen

Munkatársak

Drótos György / A kutatóközpont vezetője

Wieszt Attila attila.wieszt@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet
egyetemi adjunktus
E épület, 261
Telefon: +36 1 482 5244 • Mellék: 5244
Vajda Éva eva.vajda@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás Tanszék
egyetemi tanársegéd, tudományos segédmunkatárs
E épület, 261
Telefon: +36 1 482 5244 • Mellék: 5244
Tóth Rita toth.rita@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Vezetés és Stratégia Tanszék
PhD Hallgató / PhD Student
E épület, 342
Telefon: +36 1 482 5488 • Mellék: 5488
Kárpáti Zoltán Soma zoltan.karpati@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Vezetés és Stratégia Tanszék
Tudományos segédmunkatárs, PhD hallgató / Assistant Research Fellow, PhD Student
E épület, 261
Telefon: +36 1 482 5244 • Mellék: 5244

Kapcsolat

+36-1-482-5263
cfb@uni-corvinus.hu

fővámház_DSC07166.jpg
Vágólapra másolva
GEN.:2021.11.27. - 14:02:01