Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
További menük

Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ

2020. március 5., csütörtök, 17:20–18:50
Szalma Ivett: Az apák szerepe a különélő gyermekeik nevelésében

A központról

  A Központ célja, hogy egyetemünket bekapcsolja a társadalmi nemekkel kapcsolatos hazai és nemzetközi tudományos hálózatokba. A Központ közvetítő szerepet kíván betölteni a BCE különböző tanszékein és szervezeti egységeinek keretében tevékenykedő kollégák, valamint más hazai felsőoktatási és kutatási intézmények szervezeti egységei, illetve hasonló érdeklődésű munkatársai között. Ilyen értelemben tehát a központ intézmény- és diszciplínaközi tevékenységet kíván folytatni.
Arra törekszünk majd, hogy az eddigieknél hangsúlyosabban vegyünk részt az egyetemünkön folyó idegen nyelvű képzésekben, valamint bekapcsolódjunk a nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe is.
Az oktatásban és a kutatásokban jelentős szerepet kívánunk biztosítani a témával foglalkozó PhD-hallgatóknak. Természetesen elsősorban az egyetemünkhöz is kötődő PhD-képzések résztvevőit szeretnénk bevonni a központ munkájába  

A központ vezetői

Dr. Nagy Beáta beata.nagy@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 405
Telefon: +36 1 482 7327 • Mellék: 7327
Vágólapra másolva
GEN.:2021.05.06. - 18:09:27