Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Racskó Péter

Adatok

Dr. Racskó Péter

Tudományos tanácsadó / Scientific Advisor
Informatikai Intézet
tudományos tanácsadó
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1965 - 1970
  Lomonoszov Egyetem, matematika (D)
Tudományos fokozatok, címek
 • 1978, kandidátus
  MTA
 • 1994, PhD
  BME
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1972 - 1984
  SZÁMALK, számítógéptudományi főosztályvezető
 • 1984 - 1990
  ELTE , tudományos főmunkatárs
 • 1991 - 1991
  Paderborni Egyetem, vendég professzor
 • 1991 - 1998
  ÁOTE, matematikai és informatika tanszékvezető
 • 1998 - 1999
  Oktatási Minisztérium, miniszteri biztos,
 • 1999 -
  Corvinus Egyetem, egy. docens
 • 2008 - 2009
  EüM, informatikai szakértő
 • 2000 - 2008
  Magyar Telekom, Üzleti Intelligencia és Tudásmenedzsment Igazgató
 • 2009 - 2013
  Corvinus Egyetem Informatikai Intézet, igazgató
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 1985 - 1991
  ELTE Informatikai posztgraduális iskola igazgatója
 • 2008 -
  ELTE Informatikai Doktori Bizottság tagja
Felügyelőbizottsági és igazgatósági tagságok
 • 2001 - 2008
  , Igazgatóság elnöke
 • 2008 -
  , FB tag
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1978, 1 szemeszter
  Harvard Business School
 • 1986, 6 hónap
  Cornell és Brown Egyetemek
 • 1992, 2 hónap
  Paderborni Egyetem (Németország)
 • 1982, 6 hónap
  Aleppói Egyetem
 • 1984, 3 hét
  Nemzetközi Elm. Fiz. Kutató, Trieszt
 • 1986, 3 hét
  Nemzetközi Elm. Fizikai Kutatóintézet, Trieszt
 • 1987, 3 hét
  Latin-amerikai ökológiai iskola, Rio de Janeiro
Díjak, címek, kitüntetések
 • 1998, Magyar Közt. Érdemrend kiskereszt
  Kormány
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
orosz
felső
felső
felső
Igen
német
alap
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: orosz
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: alap
  Írás:
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Informatikai biztonság, Integrált Vállalatirányítási rendszerek, Matematikai modellezés, Döntéstámogató Rendszerek, Káoszelmélet, Fraktálgeometria, Adatelemzés, R programozás,

Matematika- és számítástudományok

IT biztonság, adattudományok

Fraktálgeometria, komplex számrendszerek, ökológiai modellezés
Fontosabb kutatások
 • 1968 - 1972, Gross -féle játékelméleti feladat információcserével
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: MTA
  További információk a kutatásról: Diplomamunka, cikk
 • 1972 - 1989, Ökológiai modellezés
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: FEFA, OTKA, MTA
  További információk a kutatásról: Itt hosszabb kutatási tevékenységről van szó, amelyet részben OTKA, részben közvetlen MTA megbízásokból finanszíroztak. A témában megjelent mintegy 15 nemzetközi publikáció, hazai tanulmány és több PhD fokozat született.
 • 1989 - 1992, Komplex számrendszerek
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: DFG
  További információk a kutatásról: A kutatást döntően a német finanszírozta, két jelentősebb közös cikk jelent meg az eredményekből. A kutatásból további PhD disszertációk készültek.
 • 1994 - 1999, Rnedszerinformatikusképzés curriculum kialakítása EU-s partner egyetemekkel
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: PHARE-TEMPUS
  További információk a kutatásról: Ez három nemzetközi projektet jelentett az ELTE, a DOTE, A PJTE, a Nijmegeni és a Paderborni egyetem részvételével.
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 1978 - 1986, bizottsági tag,
  MTA Informatikai Bizottság,
 • 1998 - 2000, bizottsági tag,
  Informatikai Kormánybizottság,
 • 2008 - , tagság,
  Közigazgatási Informatikai Bizottság,
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 1986 - , szerk. biz. tag,
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2007 - 2009
  EüM, OEP, egészségügyi informatika
 • 2008 - 2008
  Microsoft, Biztonság
 • 2008 - 2008
  Roland-Berger és GKI, Integrált egészségügyi informatikai modell
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Sóház
  Szobaszám: 1. em 121
  Mellék: 7464
  Fővonal: 06-1 4827464
  Fax: 06-1 4827463
  Belső fax:
peter.racsko@uni-corvinus.hu

órarendtől függ
Personal data

Dr. Racskó Péter

Tudományos tanácsadó / Scientific Advisor
Institute of Informatics
Scientific advisor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1965 - 1970
  Lomonosoff University, mathematics (D)
Scientific degrees and awards
 • 1978, kandidátus
  Hungarian Academy of Science
 • 1994, PhD
  BMGE
Career
Workplaces
 • 1972 - 1984
  SZAMALK Study Center, Head of Computer Science Divison
 • 1984 - 1990
  ELTE, senior researcher
 • 1991 - 1991
  Uni Paderborn Germany, visitng professor
 • 1991 - 1998
  Veterinary University , head of department of mathematics and IT
 • 1998 - 1999
  Ministry of Education, special envoy of the minister (IT)
 • 1999 -
  CUB, scientific advisor
 • 2008 - 2009
  Ministry of Health, IT director
 • 2000 - 2008
  Hungarian Telekom, Director of Business Intelligence and Knowledge Management
 • 2009 - 2013
  CUB Institute of Informatics, Director
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 1985 - 1991
  Director of the Postgraduate School of Information Technology
 • 2008 -
  Member of the IT Doctoral Board
Membership in board of supervision and directors
 • 2001 - 2008
  , Head of the Board
 • 2008 -
  , Member of the Supervisory Board
Important study tours, delegacies
 • 1978, 1 semester
  Harvard Business School
 • 1986, 6 m
  Cornell and Brown Universities
 • 1992, 2 m
  Uni Paderborn
 • 1982, 6 m
  Uni Aleppo Siria
 • 1984, 3 w
  Internat. Center for Theoretical Physics, Trieste
 • 1986, 3 w
  Internat. Center for Theoretical Physics, Trieste
 • 1987, 3 weeks
  Latin-american School in math ecology Rio de Janeiro
Díjak, címek, kitüntetések
 • 1998, Small Crest of the Republic
  Government of Hungary
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Russian
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Basic
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: Russian
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Basic
  Writing:
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

IT Security, Integrated Information Systems, Mathematical modelling, Chaos Theory, Fractal geometry, Data analysis, R programming, Business Intelligence ,

mathematics and computer sciences

IT Security, Data Science

Fractal geometry, complex number systems, ecological modeling
Major research projects
 • 1968 - 1972,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 1972 - 1989,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 1989 - 1992,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 1994 - 1999,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 1978 - 1986, ,
  ,
 • 1998 - 2000, Member of IT Committee,
  IT Committee to the Government,
 • 2008 - , ,
  ,
Board memberships and positions
 • 1986 - , Member of the Editorial Board,
Expert consultancy activities
 • 2007 - 2009
  ,
 • 2008 - 2008
  ,
 • 2008 - 2008
  ,
Contacts
Location at the university
 • Building: Sohaz
  Room number: Room: 121
  Extension: 7464
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
peter.racsko@uni-corvinus.hu

depends on the course schedule
Vágólapra másolva