Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Összefoglaló a Döntéselmélet Tanszék kutatási tevékenységéről

A Döntéselmélet Tanszék kutatási tevékenységének fókuszában a legfontosabb menedzsment tevékenységnek – a döntéshozatalnak – elméleti és módszertani kérdései állnak. Célunk, hogy kutatásainkkal elősegítsük a vállalati döntéshozatali gyakorlat fejlesztését.

Az elmúlt öt évben legfontosabb kutatási témáink a következők voltak:

Folytatódott és lezárult a Vállalatok társadalmi felelősségvállalásának (VTF) tendenciái Magyarországon (2007-2010) című OTKA kutatásunk. A kutatás eredményeit több hazai és nemzetközi konferencián ismertettük. A tanszéki résztvevők a következő kollégák voltak: Gáspár Judit, Matolay Réka, Szántó Richárd, Wimmer Ágnes, a kutatás vezetője Pataki György.

Az elmúlt években Hakan Ozcelikkel (California State University, Sacramento) oktatás módszertani kísérletet és kutatást folytattunk Zoltayné Paprika Zita vezetésével Szántó Richárd közreműködésével „Utilizing Videoconferencing to Develop Emotional Awareness in Cross-Cultural Communication” címmel. Az oktatási kísérletben a Döntéselmélet és a Döntési technikák kurzusaink diákjaiból kiválasztott négyfős csoportok vettek részt egy szerepjátékban, amely videokonferencia keretében zajlik. A 2007-től minden évben megrendezett videokonferenciák tapasztalatait összefoglaló, Hakan Ozcelik és Zoltayné Paprika Zita által írt cikk a Journal of Management Education c. szakmai folyóiratban (Sage) jelent meg 2010-ben.

Szántó Richárd és Matolay Réka közreműködtek a Champlain University Global Modules oktatási projektjében, amely szintén a határok nélküli oktatásra tesz kísérletet. Ez a kutatás elnyerte az „Andrew Heiskell Award for Innovation in International Education in 2008” megtisztelő díjat. A Decision Techniques kurzus (két csoport) diákjai a tavaszi félévekben négy héten át “Ethical decision-making” témát dolgoztak fel az amerikai Champlain “Community studies” kurzusának hallgatóival.

A 2010-ben elindított TÁMOP projektben a Döntéselmélet Tanszék önálló alprojekttel képviseltette magát, melynek címe: Vezetési és döntési rendszerek volt, és a döntéshozatal minőségének és a versenyképességnek a kapcsolatát vizsgálta. Az alprojekt négy témakört ölelt át, melyek a következők (zárójelben a témavezetők) voltak:

  • Kreatív döntéshozatal – kreatív vezetés (Creative decision-making – Creative leadership, Zoltayné Paprika Zita)
  • Döntések vészhelyzetben (Crisis decision-making, Becser Norbert, Restás Ágoston)
  • Üzleti döntések és teljesítmény (Business Decisions and Performance, Wimmer Ágnes)
  • A felelős döntések hatótényezői (Factors of Responsible Decision-making, Matolay Réka, Szántó Richárd)

2011-ben Szántó Richárd, Esse Bálint, Becser Norbert egy kutatás sorozatot indított arra a kérdésre keresve a választ, hogy az információval való ellátottság, a rendelkezésre álló információ mennyisége és minősége (releváns, irreleváns) befolyásolja-e, és ha igen, hogyan, a jövőbeni események kimentére vonatkozó jóslás (előrejelzés) eredményességét. A kutatási kérdést – a hozzáférhetőségi heurisztika kiküszöbölése érdekében – egy, a válaszadók számára nagy valószínűséggel ismeretlen területen, chilei futball mérkőzések eredményeinek tippelése alapján vizsgálták.

A Döntéselmélet Tanszék több konferenciát szervezett 2008-2013 között:

Matolay Réka és Pataki György a BCE-n megszervezte a 2. társadalmi vállalkozó minikonferenciát „Társadalmi vállalkozók és a siker” címen 2009 áprilisában.

Wimmer Ágnes az Üzletfejlesztési Kutatóközpont (ÜFK) társigazgatójaként aktívan közreműködött a “Hatékony vállalat, hatékony piac, hatékony nemzetgazdaság” címmel a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, 2010. november 18-án a Magyar Tudományos Akadémia Kistermében rendezett tudományos konferencia megszervezésében. Az ÜFK kutató tagja a tanszék további két munkatársa, Matolay Réka és Szántó Richárd is részt vettek a kapcsolódó kutatásokban.

Tudományos szempontból a 2010-es év kiemelkedő eseménye volt a Döntéselmélet Tanszék által április 23-ára szervezett Behavioral Economics Workshop, melynek célja a terület magyarországi népszerűsítése és a jelenleg folyó kutatások bemutatása volt.

Vágólapra másolva