Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Társadalmi felelősségvállalás

A Befektetések és Vállalati Pénzügyi Tanszék Alapítványa
 
a HÍD A FELSŐKTATÁSBA programjának keretében
 
pályázatot hirdet a felsőoktatásban tanuló hátrányos helyzetű diákok számára,
egyösszegű ösztöndíj jellegű támogatásra.

A pályázati keret 2017-ban 7500 ezer forint. A pályázat feltétele az,
hogy a pályázó legalább két félévet (min. 48 kreditet)
sikeresen teljesített gazdasági jellegű felsőfokú nappali képzésben.
2012 novemberében a Budapesti Corvinus Egyetem Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékének oktatói alapvetői pénzügyi ismereteket tanítottak a borsodi Dr. Ámbédkar Általános és Középiskola diákjainak Sajókazán és Ózdon. Ez olyan jól sikerült, hogy az együttműködésből egy egész program fejlődött ki, melynek alapelvei a következők:
 1. Hátrányos helyzetű középiskolásokra fókuszálunk, akik érettségi előtt állnak. Többségük roma származású, de nem ez a kiválasztás alapja, hanem elsősorban a megfelelő motiváció és a szorgalom. Fontos szempont az is, hogy a szülők támogassák a részvételt.
 2. Cél az, hogy segítsük bekerülni őket valamilyen gazdasági jellegű felsőoktatási képzésbe. A gazdasági képzések óriási előnye, hogy a diplomákat magasra értékeli a munkaerő-piac, a tanultakat jól lehet alkalmazni a hétköznapi életben is, és – szemben a műszaki-természettudományi képzésekkel – az egyetemi lemorzsolódás nem jelentős.
 3. A fő eszközünk a matematika oktatás. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a matematika az a tudományterület, amiben a szegény térségek iskoláiban a legnagyobb a lemaradás, de ami (az olvasás és a szövegértés mellett) a leginkább segíti a gondolkodást, a többi tárgy tanulását és általában véve az egyén boldogulását.
 4. A program keretében ingyenes matematika felkészítőket szervezünk Budapesten kéthetente hétvégenként, amit angol nyelvű előadásokkal, társalgási gyakorlatokkal és középfokú nyelvvizsga-felkészítővel egészítünk ki. A hangsúly a rendszeres egyéni otthoni tanuláson és gyakorláson van, amihez a hétvégi foglalkozások csak segítséget nyújtanak.
 5. Kiemelt figyelmet fordítunk a résztvevők motiválására, melynek részeként egyetemi oktatók és hallgatók személyesen mentorálják a diákokat, a foglalkozások a Budapesti Corvinus Egyetem termeiben zajlanak.
 6. Fontos alapelv az is, hogy az oktatók és a mentorok semmiféle tiszteletdíjat vagy költségtérítést nem kapnak munkájukért, azaz mindenki önkéntes munkát végez.
A programban résztvevő magánszemélyek:
 • Berlinger Edina (BCE, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár): szervezés
 • Megyeri Krisztina (BCE, Matematika Tanszék, egyetemi adjunktus): szervezés és matematika oktatás
 • Freud Róbert (ELTE, Algebra és Számelmélet Tanszék, egyetemi docens): matematika oktatás
A programban résztvevő szervezetek:
 • Polgár Alapítvány az Esélyekért: kiválasztás és támogatás
 • Dr. Ámbédkar Iskola és Felcsuti Péter alapítványa: kiválasztás és támogatás
 • Studium Generale diákszervezet: matematika felkészítő tanfolyam
 • Rajk László Szakkollégium: mentorálás és matematikai oktatás
 • Central European University: angol nyelvű előadások és társalgás
 • Bankárképző Központ: mentorálás, szakmai gyakorlat egyetemistáknak
Egyetemistáink
 1. Balogh Tivadar: Budapesti Gazdasági Egyetem, gazdálkodás és menedzsment alapszak, I. évfolyam
 2. Bréda János: Budapesti Gazdasági Egyetem, gazdálkodás és menedzsment alapszak, I. évfolyam
 3. Imre Roland: Budapesti Gazdasági Egyetem, gazdálkodás és menedzsment alapszak, II. évfolyam
 4. Lakatos Noémi: Miskolci Egyetem, gazdálkodás és menedzsment alapszak, II. évfolyam
 5. Malek Imola: Budapesti Metropolitan Egyetem, gazdálkodás és menedzsment alapszak, I. évfolyam
A felkészítő program finanszírozása:

A finanszírozási igény az ösztöndíjakból (alkalmanként és személyenként 6 ezer forint, ami lényegében az útiköltséget fedezi), az étkezésből és az oktatási segédanyagokból áll. Így egy résztvevőre a kiadás az alábbi elemekből áll össze:
 • 15*6 ezer forint ösztöndíj (90 ezer forint)
 • 15*1 ezer forint étkezés (15 ezer forint)
 • 15 ezer forint oktatási segédanyagok (=5 ezer forint)
Az összes költség hat diákra (= 540 ezer + 90 ezer + 30 ezer = 660 ezer Ft.
A felkészítő programot az elmúlt években a Földfém Kft. és a Földfém Kft. igazgatója Földi Károly, adományaiból finanszíroztuk.

Az egyetemi tanulmányok finanszírozása:
Mivel a gazdasági jellegű képzéseket csak 460 pont felett finanszírozza az állam,
a mi egyetemistáin csak költségtérítéses képzésre jutottak be.
A halmozottan hátrányos hallgatók számára korábban az állam magára vállalta a költségtérítést,
de ez a kedvezmény pár éve teljesen megszűnt.

Az egyetemeken a gazdasági jellegű képzések esetén a tandíj félévente kb. 300 ezer forint.
Ezt jelenleg diákhitel segítségével fizették ki a hallgatók.
Az alapítvány támogatásokat gyűjt annak érdekében, hogy a sikeresen elvégzett félévek után a tandíj-hiteleket ki tudjuk fizetni.

A tandíj mellett a megélhetési költségekre is diákhitelt vesznek fel a hallgatók, mivel a szüleik nem tudják megoldani ennek finanszírozását.
Amennyiben kellő mennyiségű támogatást sikerül szerezni, akkor a megélhetéshez is szeretnénk támogatást nyújtani hallgatónknak.
Továbbá abban is várjuk cégek, intézmények és magánszemélyek segítségét, hogy nyári szakmai gyakorlat lehetőséget nyújtsanak a diákoknak.

A „Híd a Felsőoktatásba” programot a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Alapítványán keresztül
vállalatok és magánszemélyek adományaiból finanszírozzuk.
Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank, 11707062-20003067, további információk:


Nagyon köszönjük minden önkéntes oktatónak és mentornak a munkáját, illetve támogatóinknak a pénzbeli adományokat!

A táborról 
2020. június 15-19.

Az első évek sikere után a Budapesti Corvinus Egyetem Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszéke immár negyedik alkalommal egyhetes, bejárós nyári tábort szervez a közgazdaságtan,a pénzügyek és a befektetések iránt érdeklődő középiskolásoknak.

A diákok egyetemi oktatók és gyakorló szakemberek segítségével nyerhetnek betekintést a pénz- és tőkepiacok működésébe, a részvények értékelésébe, és rögtön ki is próbálhatják magukat a szimulációs játékokban egyénileg és csapatban is.

Egy egész héten átívelő versenyt is szervezünk, amelyen a legjobbak jutalomban részesülnek.

Az interaktív, kiscsoportos foglalkozásokat az egyetemi campus-on,
főként a csúcstechnológiával felszerelt Pénzügyi Laboratóriumban (FinLab) tartjuk,mely hozzáférést biztosít a világ összes tőzsdei adatához és az online gazdasági hírekhez.A szemináriumi foglalkozások és a „terepgyakorlatok” során a résztvevők valós üzleti környezetben,valós döntési problémákat elemezve élvezetesen tanulják meg a pénzügyi alapfogalmakat,ismerkednek meg az elméleti összefüggésekkel és gyakorlati trendekkel,
közben pedig belekóstolhatnak az egyetemi életérzésbe a nyüzsgő Közgáz campus-on.

A 2018-as táborunk képei és beszámolói
A 2017-es táborunk képei és beszámolói
Az első táborunk képei és beszámolói


A jelentkezés online regisztrációhoz és a részvételi díj befizetéséhez kötött.
A célcsoport elsősorban a 11. és 12. évfolyamba lépők,
de elfogadjuk a fiatalabb középiskolások jelentkezését is.

Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokat minden nap 9-12-ig és 13:00-17:00-ig tartjuk 45 perces blokkokban.

A részvételi díj önköltség-alapú, 150 ezer forint fő/hét.A díj magában foglalja a képzést, a gyakorlatokat, az oktatási anyagokat, az ebédet, délutáni szendvicseket, továbbá a nyereményeket és a díjakat is (de nem tartalmaz szállás- és utazási költségeket).

Email címünk: wallstreet101@uni-corvinus.hu

Facebook eseményünk címe  
A helyek korlátozottak, a regisztrációkat érkezési sorrendben fogadjuk el.

A jelentkezéshez kérjük töltsék ki a regisztrációs oldalt: ITT

A részvételi díj befizetéséről a jelentkezési lapot kitőltően küldünk tájékoztatást.

Adatkezelési tájékoztató a jelentkezéshez megtekinthető a lenti linken.  

Wall Street 101Nyári tábor-Adatvédelmi tájékoztató

Wall Street 101 Nyári tábor-adatvédelmi tájékoztató
Vágólapra másolva
GEN.:2021.03.03. - 05:12:28