Budapesti Corvinus Egyetem ×

2009/2010

A Szenátus 2009/2010-es határozatai, állásfoglalásai
Szenátus meghívó - 2010. július 5.
Szenátusi határozatok - 2010. július 5.
TISZK társasági szerződésének és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Belső ellenőrzési jelentések
    a) Az egyetemhez tartozó részjogkörű szervezeti egységek működtetésének, a részjogkörök érvényesülésének ellenőrzése (13/2009. sz. ellenőrzés)
    b) A kincstári kártya használatának vizsgálata (vásárlás, készpénz felvétel, elszámolások) (01/2010. sz. ellenőrzés)
    c) Az Egyetem 2009. évi költségvetési beszámolójának alátámasztása leltárakkal, analitikus nyilvántartásokkal (02/2010. sz. ellenőrzés)
    d) A hallgatói befizetések alakulásának vizsgálata a NEPTUN rendszer működése és a fizetési kötelezettségek előírása, illetve realizálódása szempontjából (11/2010. sz. ellenőrzés)
Belső ellenőrzési jelentések - 2a) Melléklet
Belső ellenőrzési jelentések - 2b) Melléklet

a) BCE Szolgáltató Nonprofit Kft.

BCE Szolgáltató Nonprofit Kft.
BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. - 1. számú melléklet
BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. - 2. számú melléklet
BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. - 3. számú melléklet
BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. - 4. számú melléklet

b) BKTE Alapítvány

BKTE Alapítvány
BKTE Alapítvány - Melléklet

c) BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft.

BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft.
BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. - Melléklet
2010. évi I-V. havi beszámoló

a) Szervezeti és Működési Rend módosítása

a) Szervezeti és Működési Rend módosítása

b) Szenátus ügyrendjének módosítása

b) Szenátus ügyrendjének módosítása

c) Gazdasági Tanács ügyrendjének módosítása

c) Gazdasági Tanács ügyrendjének módosítása

d) Hallgatói Szabályzatok módosítása

da) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
db) Neptun Szabályzat és E-leckekönyvről szóló Szabályzat módosítása
dc) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/C/3. számú mellékletének (Beiratkozási, adatbejelentő lap) módosítása
dd) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
de) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletének (Díjtételek) módosítása
df) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/B. számú mellékletének (Az egyes karok képzési programja) elfogadása
- Kiegészítés (Az ülés előtt kiosztásra kerül)

e) Bizonylati Szabályzat elfogadása (a napirendről lekerült)

e) Bizonylati Szabályzat elfogadása (a napirendről lekerült)

f) BCE ellenőrzési nyomvonalának elfogadása

f) BCE ellenőrzési nyomvonalának elfogadása
BCE ellenőrzési nyomvonalának elfogadása - Melléklet

g) Kollektív Szerződés módosítása

g) Kollektív Szerződés módosítása
a) Oktatási rektorhelyettesi pályázat véleményezése (Tóth Magdolna)
Oktatási rektorhelyettesi pályázat véleményezése (Tóth Magdolna) - Bíráló Bizottság véleménye
b) Nemzetközi és tudományos rektorhelyettesi pályázat véleményezése (Kerekes Sándor)
Nemzetközi és tudományos rektorhelyettesi pályázat véleményezése (Kerekes Sándor) - Bíráló Bizottság véleménye
c) Fejlesztési és kommunikációs rektorhelyettesi pályázat véleményezése (György István)
Fejlesztési és kommunikációs rektorhelyettesi pályázat véleményezése (György István) - Bíráló Bizottság véleménye

a) Vajda Zsuzsanna egyetemi tanári pályázatának véleményezése

a) Vajda Zsuzsanna egyetemi tanári pályázatának véleményezése

b) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

ba) Nagy Ákosné
bb) Balogh Péter István
bc) Nemes Andrea
bd) Smith Melanie
Smith Melanie - Pályázat
be) Jászberényi Melinda

c) Díszdoktori cím adományozása

ca) Alvaro Standardi részére
cb) Németh Tamás részére

d) Egyetemi magántanári cím adományozása Korány Kornél részére

d) Egyetemi magántanári cím adományozása Korány Kornél részére

e) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása

ea) Lóránt Zoltán részére
eb) Günter Nebel részére
Günter Nebel - Önéletrajz
Günter Nebel - Publikációs jegyzék

f) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

fa) Tamus Antal részére
fb) Hídvéginé dr. Adorján Lívia részére
fc) Banyár József részére
fd) Gárdos Csaba részére
Jubileumi díszoklevelek adományozása

a) Élelmiszertudományi Kar

a) Élelmiszertudományi Kar

b) Gazdálkodástudományi Kar

b) Gazdálkodástudományi Kar
Gazdálkodástudományi Kar - Melléklet

c) Kertészettudományi Kar

c) Kertészettudományi Kar
Kertészettudományi Kar - Melléklet
Kertészettudományi Kar - Költségterv

d) Társadalomtudományi Kar

d) Társadalomtudományi Kar
Társadalomtudományi Kar - 1. számú melléklet
Társadalomtudományi Kar - 2. számú melléklet

a) Turizmus mesterszak (MA in Tourism Management) angol nyelvű indítási kérelme

a) Turizmus mesterszak (MA in Tourism Management) angol nyelvű indítási kérelme

b) Szociológia mesterképzési szak székhelyen kívüli indítási kérelme (Sapientia EMTE – Csíkszereda)

b) Szociológia mesterképzési szak székhelyen kívüli indítási kérelme (Sapientia EMTE – Csíkszereda)
Szociológia mesterképzési szak székhelyen kívüli indítási kérelme (Sapientia EMTE – Csíkszereda) - Költségterv

c) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak szakirányának elfogadása

c) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak szakirányának elfogadása
Gazdálkodástudományi Kar szervezeti módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)
EHÖK Alapszabály módosítása
Szenátus meghívó - 2010. június 7.
Szenátus határozatok - 2010. június 7.
a) Tájékoztató a TÁMOP (4.2.1.B.-09/1/KMR-2010-0005. sz.) Pályázat előrehaladásáról
- TÁMOP szerződés összefoglalója
b) TÁMOP 4.2.1.B.-09/1/KMR-2010-0005 Pályázat bonyolításának ügyrendje
TÁMOP 4.2.1.B.-09/1/KMR-2010-0005 Pályázat bonyolításának ügyrendje - Melléklet
a) Hofmeister Ágnes pályázata
b) Vastag Gyula pályázata
Vastag Gyula pályázata - Bíráló Bizottság véleménye
- Vastag Gyula Szenátushoz intézett levele
Vastag Gyula pályázata - Rektori válaszlevél
- Imre Miklós pályázata
- Bíráló Bizottság véleménye
Nemzetközi Migrációs és Integrációs Kutatóközpont létrehozása a Közigazgatástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)
A szakszerkezet felülvizsgálatának elvei
Szenátus meghívó - 2010. május 10.
Szenátus határozatok - 2010. május 10.
a) a Szőlészeti és Borászati Intézet működésére vonatkozó stratégia elfogadása
b) a Szőlészeti és Borászati Intézet Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása
Belső ellenőri jelentések
a) Az oktatói és összesített létszám figyelembe vételével a munkaerő hatékonyságának ellenőrzése kiválasztott szervezeti egységeknél (08/2009. sz. ellenőrzés)
b) Fizetős oktatási csoportok elszámolásának – elő és utókalkuláció – vizsgálata, a felszámított költségek indokoltsága, bevétel és kiadás egyenlege (10/2009. sz. ellenőrzés)

a) Egyetemi tanári kinevezések véleményezése

aa) Gulácsi László egyetemi tanári kinevezésének véleményezése
ab) Magas István egyetemi tanári kinevezésének véleményezése

b) Díszdoktori cím adományozása David Clay Whybark részére

b) Díszdoktori cím adományozása David Clay Whybark részére

c) Díszpolgári cím adományozása Boros Jenő részére

c) Díszpolgári cím adományozása Boros Jenő részére
Szervezeti és Működési Rend módosítása (rektorhelyettesi struktúra átalakítása)
- Tájékoztató a rektori utasítás tervezetéről
Kutatási kiválósági ösztöndíj Szabályzat elfogadása
- Kiegészítés: szenátori előterjesztés
a) E-leckekönyvről szóló szabályzat módosítása
b) TVSZ módosítása
c) NEPTUN szabályzat módosítása
d) E-leckekönyv nyomtatási kép
e) E-leckekönyv formanyomtatványai
f) HTJSZ 1. sz. mellékletének (Díjtételek) módosítása
Az e-leckekönyvhöz kapcsolódó kérdések-válaszok
a) EHÖK Alapszabály módosítása
- Összefoglaló
b) Az Egyetemi Diákjóléti Bizottság Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása
c) Az Egyetemi Kollégiumi Bizottság Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása
- Összefoglaló a b) és c) pontokhoz
d) Kollégiumi felvételi eljárás elfogadása (HTJSZ 6/e. számú mellékletének elfogadása)
e) Kollégiumi térítési díjak módosítása (HTJSZ 6/c. számú mellékletének módosítása)
Közgáz Campus Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
Budai Campus Koordinációs Tanács Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
Szenátus meghívó - 2010. május 3.
Szenátus határozatok - 2010. május 3.
A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) szabályozásának módosítása
Digitális tananyagellátás
Digitális tananyagellátás - Prezentáció
Szellemi Tulajdonkezelési Szabályzat módosítása
Intézményi Fenntarthatósági Stratégia elfogadása
Esélyegyenlőségi Terv szerkezeti átalakítása
Ösztöndíjrendszer átalakítása
a) tanulmányi ösztöndíjrendszer átalakítása
b) köztársasági ösztöndíjrendszer átalakítása
- A hallgatói követelményrendszer kapcsolódó módosítása

a) Egyetemi tanári fellebbezések

a) Egyetemi tanári fellebbezések
aa) Bisztray György
Bisztray György - Pályázat
ab) Forgács Csaba
Forgács Csaba - Pályázat
ac) Nagy Beáta
Nagy Beáta - Pályázat
ad) Pénzes Béla
Pénzes Béla - Pályázat
ae) Simon Judit
Simon Judit - Pályázat
af) Tózsa István
Tózsa István - Pályázat

b) Docensi pályázatok véleményezése

ba) Duma László
bb) Fazekasné Könczöl Erzsébet
bc) Puczkó László
bd) Szabó-Bakos Eszter
be) Farkas Bede Katalin
bf) Hegedűs Rita
2009. évi beszámoló
2009. évi beszámoló - 1. számú melléklet
2009. évi beszámoló - 2. számú melléklet
2009. évi beszámoló - 3. számú melléklet
Joint European Master in Comparative Local Development (Master CoDe) önértékelés elfogadása
Mesterképzési szakok szakirányainak elfogadása
a) Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak szakirányainak elfogadása
b) Politikatudomány mesterképzési szak szakirányának elfogadása
Szenátus meghívó - 2010. március 8.
Szenátus határozatok - 2010. március 8.
Lónyai utcai sportcentrum PPP fejlesztése
BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. egyetemi tulajdonba kerülése
- Beszámoló
Dékánválasztás a Közgazdaságtudományi Karon
- Medvegyev Péter
- Trautmann László
Gazdálkodási Szabályzat
2010. évi költségvetés elfogadása
2010. évi költségvetés elfogadása - 1. számú melléklet
2010. évi költségvetés elfogadása - 2. számú melléklet
2010. évi költségvetés elfogadása - 3. számú melléklet
2010. évi költségvetés elfogadása - 4. számú melléklet
Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány átvétele
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
- EHÖK összefoglaló
a) Juhász Péter egyetemi docensi pályázatának véleményezése
b) Zsembery Levente egyetemi docensi pályázatának véleményezése
Táplálkozástudományi mesterszakhoz (Semmelweis Egyetem - BCE) kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása
MNV ZRt. levél (gyümölcstermesztési kutatóintézetek átvétele)
Közgazdaságtudományi Kar képzéseit érintő változások
a) Változás a Pénzügy mesterszak szakfelelősének személyében (Száz János helyett Makara Tamás)
b) Pénzügy mesterszak Monetáris-és közpénzügyek szakirányának névváltozása
Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme
a) Nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak angol nyelven történő indítása kőszegi kihelyezett képzésként
b) Nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok specialista szakirányú továbbképzési szak angol nyelven történő indítása kőszegi kihelyezett képzésként
Közigazgatástudományi Kar Államigazgatási Tanszék nevének megváltoztatása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)
Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságföldrajz Tanszékén munkacsoport létrehozása Turizmus Kompetencia Központ néven (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)
Élelmiszertudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása
Szerződéskötés eljárási rendjéről szóló szabályzat módosítása
Szenátus meghívó - 2010. február 8.
Szenátus határozatok - 2010. február 8.
Egyetemi Doktori Szabályzat módosítása
a) A Kecskeméti Kutatóintézet és a Soós István Szakközépiskola átvételének ellenőrzése (06/2009. sz. ellenőrzés)
b) 2009. évi évközi beszámoló (I. félév) ellenőrzése (09/2009. sz. ellenőrzés)
c) Pesti Campus kollégiumainak ellenőrzése (15/2009. sz. ellenőrzés)
Korrigált kreditindex anomáliái
a) E-leckekönyvről szóló szabályzat, valamint a kapcsolódó hallgatói szabályzatok (TVSZ, Neptun Szabályzat) módosításának elfogadása
b) Képzési szerződés (TVSZ 1/C/4. számú melléklet) módosítása

a) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

a) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
aa) Podruzsik Szilárd
ab) Nguyen Duc Quang
ac) Somogyi László

b) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása

ba) Tóbiás István részére
bb) Frey Mária részére

c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

ca) Kárpáti György részére
cb) Kraudi Adrienne részére
cc) Sáriné Simkó Ágnes részére
cd) Kajati István részére
ce) Véghelyi Klára részére

d) Egyetemi magántanári cím adományozása

da) Asztalos László György részére
db) Ódor László részére
Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakhoz (ELTE-BCE) kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása
Környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítási kérelme Zenta képzési helyen
- 1. számú melléklet
- 2. számú melléklet
Szervezeti átalakítás a Gazdálkodástudományi Karon
Szenátus meghívó - 2009. december 21.
Szenátus határozatok - 2009. december 21.
Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Központ éves beszámoló
Konfuciusz Oktatóhely (Confucius Classroom) létesítése
a) Cafeteria szabályzat módosítása
b) Cafeteria 2010. évi keretösszegének elfogadása
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása (szakváltás, szakirányváltás)
a) Kardosné Kaponyi Erzsébet egyetemi tanári kinevezése
b) Stecné Barati Izabella docensi kinevezésének véleményezése
Vezetés és szervezés (Management and leadership) mesterképzési szak székhelyen kívüli indítási kérelme (Sapientia EMTE – Csíkszereda)
a) Költségvetési ellenőrzés szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
b) Vámigazgatás szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
c) Szociális igazgatás szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
Hallgatói ösztöndíjalap létrehozása
Hallgatói ösztöndíjalap létrehozása - Melléklet
Operációkutatás Tanszék nevének megváltoztatása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)
Beszámoló a nemzetközi stratégia céljainak érvényesüléséről 2009 International Advisory Board: Rec. on Internationalization 2009
Melléklet: Summary Recommendations
BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 6. számú módosítása
Szenátus meghívó - 2009. november 16.
Szenátus határozatok - 2009. november 16.
Szőlészeti és Borászati Intézet létrehozása - Bevezető
Szőlészeti és Borászati Intézet létrehozása - "A" javaslat
Szőlészeti és Borászati Intézet létrehozása - "B" javaslat
TISZK társasági szerződésének módosítása
Belső ellenőrzési anyagok
a) 2010. évi munkaterv elfogadása
b) Közbeszerzési pályázatok és eljárások ellenőrzése
c) Helyiséggazdálkodás ellenőrzése
a) A BCE Pénzkezelési Szabályzata
b) A BCE Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata
c) A felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat
d) Közbeszerzési Szabályzat
e) A BCE tulajdonában lévő eszközök kivitelének szabályzata
f) Kincstári kártya használatáról szóló szabályzat elfogadása
g) Munkavédelmi szabályzat elfogadása
h) Tűzvédelmi szabályzat elfogadása
i) CVSP (Corvinus Visiting Scholar Programme) Szabályzata
Professor Emerita cím adományozása Kerékgyártó Györgyné részére
Díszdoktori cím adományozása Andrei Marga részére
Képzéshez kapcsolódó együttműködési megállapodás (Université Lille 2 Droit et Santé – BCE KIK)
- VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak angol nyelvű indítási kérelme (MA in Public Policy and Management)
Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
  a) Lízing szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
  b) Lízing specialista szakirányú továbbképzési szak
Beszámoló a felvételi eredményekről
I-III. negyedévi beszámoló
I-III. negyedévi beszámoló - 1. számú melléklet
I-III. negyedévi beszámoló - 2. számú melléklet
I-III. negyedévi beszámoló - 3. számú melléklet
2010. évi költségvetés koncepciója
A pályázatkezelés eljárási rendjéről szóló szabályzat elfogadása
2009. november 2. - az ülés elmaradt
Szenátus meghívó - 2009. szeptember 28.
Szenátus határozatok - 2009. szeptember 28.
2010. évi fejlesztések és finanszírozásuk
a) Hallgatói Önkormányzat
b) Kollégiumok
2009. I. féléves beszámoló
2009. I. féléves beszámoló - 1. számú melléklet
2009. I. féléves beszámoló - 2. számú melléklet
Intézkedési terv javaslat (a BCE gazdálkodási egyensúlyának biztosítása érdekében szükséges költségcsökkentések végrehajtására)
Együttműködési megállapodás: BCE-APEH
Kulturális örökség menedzsment és fenntartható fejlődés szakirányú továbbképzési szak indítása
Díszdoktori cím adományozása Berényi János részére
Jubileumi díszoklevelek adományozása (pótlista)
Tájékoztató kitüntetések, címek adományozásáról a 2008/2009. tanévben
Vágólapra másolva