Budapesti Corvinus Egyetem ×

2006/2007

A Szenátus 2006/07-es határozatai, állásfoglalásai
Szenátus meghívó - 2007. június 25.
Szenátusi határozatok - 2007. június 25.

1.) Ingatlancsere

Ingatlancsere

2.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat elfogadása

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat elfogadása
- Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletének (Díjtételek) elfogadása
- Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 3/a. (Hallgatói munkaszerződés) és 3/c. (Doktorandusz szerződés) számú mellékletének elfogadása
- Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 4. számú mellékletének elfogadása
- Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 5. számú mellékletének elfogadása
- Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 6. számú mellékletének elfogadása

3.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
- Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/C. számú mellékletének (formanyomtatványok) elfogadása

4.) Minőségügyi kézikönyv elfogadása

Minőségügyi kézikönyv elfogadása
5.) Gazdaságinformatikai Doktori Iskola létesítése (kihúzva)

6.) Személyi ügyek

a) Egyetemi tanári kinevezések véleményezése
Egyetemi tanári kinevezések véleményezése - Kiegészítés
b) Docensi pályázatok véleményezése
ba) Boda György
bb) Fodor Szabina
bc) Vörös Tibor
c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Lévai Péter részére
d) Jubileumi díszoklevelek adományozása
e) Díszpolgári cím adományozása
ea) Mang Béla részére
eb) Szabó Ferenc részére

a) Szőlész-borász mérnök alapképzési szak létesítési kérelme
ba) Agroökológus mérnök mesterképzési szak létesítési kérelme
bb) Díszkertészeti és zöldkörnyezeti mérnök mesterképzési szak létesítési kérelme
bc) Európai és nemzetközi igazgatási mesterképzési szak létesítési kérelme
bd) Összehasonlító helyi fejlesztés mesterképzési szak létesítési kérelme a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen
ca) Kommunikáció-médiatudomány mesterképzési szak indítási kérelme
cb) Szociálpolitika mesterképzési szak indítási kérelme a Nyíregyházi Főiskolával közösen
Biztosítási kockázatelbíráló szakértő szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme és Biztosítási kockázatelbíráló szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme
dc) Esélyegyenlőség és kisebbségvédelem a közigazgatásban szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme
dd) Közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme
e) Együttműködési megállapodás felsőfokú szakképzés indításáról

8.) Tájépítészeti Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

Tájépítészeti Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)
9.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2007. május 21.
Szenátusi határozatok - 2007. május 21.

1.) Doktori Szabályzat elfogadása

Doktori Szabályzat elfogadása
Doktori Szabályzat elfogadása - Kiegészítés

2.) Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv

3.) Felvételi szabályzat elfogadása

Felvételi szabályzat elfogadása
Felvételi Szabályzat kari mellékletei

4.) Könyvtári hálózat minőségirányítási kézikönyve

Könyvtári hálózat minőségirányítási kézikönyve

5.) Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola átvétele

Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola átvétele
Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola átvétele - Kiegészítés

6.) Rektorválasztás

Rektorválasztás
a) Rektorválasztást Előkészítő Testület megválasztása
b) Rektori pályázat kiírása

7.)

a) SZMR módosítás
b) Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

8.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

9.) Személyi ügyek

a) Tóth Magdolna dékáni pályázatának véleményezése
b) Egyetemi tanári kinevezések véleményezése
ba) Abaffy József
bb) Füstös László
bc) Palkovics László
bd) Stefanovitsné Bányai Éva
c) Díszdoktori cím adományozása Kiss László részére
d) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
da) Király Júlia részére
db) Kállay Tamás részére
dc) Tóth Miklós részére
e) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
ea) Székely Pál István részére
eb) Krémer András részére
ec) Zsembery Levente részére
f) Címzetes főiskolai docensi cím adományozása Papp István részére
g) Docensi pályázatok véleményezése
ga) Gallai Sándor
gb) Letenyei László
gc) Sass Judit

10.) Mesterképzési szakok létesítési és indítási kérelme

a) Marketing mesterképzési szak indítási kérelme
b) MBA mesterképési szak indítási kérelme
c) Regionális- és környezetgazdaságtan mesterképzési szak indítási kérelme
d) Sportmenedzser mesterképzési szak létesítési és indítási kérelme a Semmelweis Egyetemmel közösen
e) Számvitel (MA in Accounting) mesterképzési szak indítási kérelme
f) Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak indítási kérelme
g) Vezetés és Szervezés (Management and Leadership) mesterképzési szak indítási kérelme
h) Hidrobiológus mesterképzési szak létesítési kérelme
i) Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak indítási kérelme
j) Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak indítási kérelme
k) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak indítási kérelme
l) Pénzügy mesterszak indítási kérelme
m) Pénzügy mesterszak indítási kérelme a Kaposvári Egyetemmel közösen

11.) Szakirányú továbbképzési szakok indítási kérelme

a) Közigazgatási gazdálkodás és informatika szakközgazdász szak indítási kérelme
b) Közigazgatási gazdálkodás és informatika szakértő szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme
12.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2007. április 23.
Szenátusi határozatok - 2007. április 23.

1.) Ingatlanértékesítés

Ingatlanértékesítés
Ingatlanértékesítés - Kiegészítés

2.) Vagyonátvétel

a) Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola
b) FVM - Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Kecskemét
FVM - Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Kecskemét - Melléklet
c) Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutatófejlesztő Intézet Kht.
d) Érdi Gyümölcs - és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht.
2/c. napirend melléklete (Üzleti terv)
2/d. napirend melléklete (Üzleti terv)

3.) Mesterszak indítási kérelmek

a) Nemzetközi tanulmányok mesterszak indítási kérelme
b) Politikatudomány mesterszak indítási kérelme
c) Szociológia mesterszak indítási kérelme

4.) Szakirányú továbbképzési szakok indítási kérelme

Szakirányú továbbképzési szakok indítási kérelme

5.) Személyi ügyek

a) Egyetemi magántanári cím adományozása
aa) Dunkel Zoltán részére
ab) Inzelt Annamária részére
ac) Jeszenszky Géza részére
ad) Makó Csaba részére
b) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
ba) Baráth Etele részére
bb) Pálfalvi József részére
bc) Ferenczy Tibor részére
bd) Széchey Béla részére
c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
ca) Sándor Tamás részére
cb) Hargitai Ferenc részére
cc) Winkler István részére
d) Professor Emeritus cím adományozása Quittner Pál részére

6.) Tájékoztató a 2007. évi felvételi adatokról

Tájékoztató a 2007. évi felvételi adatokról
Tájékoztató a 2007. évi felvételi adatokról - Mellékletek

7.) A Központi Könyvtár egyes szabályzatainak elfogadása

a) A Központi Könyvtár szervezeti és működési rendjének elfogadása
b) Könyvtári hálózat szervezeti és működési rendjének elfogadása

8.) Kollégiumi Felvételi Szabályzat elfogadása

Kollégiumi Felvételi Szabályzat elfogadása
9.) Új FB tag kijelölése - Innovációs Központ Kht. (szóbeli előterjesztés)

10.) Egyebek  
Szenátus meghívó - 2007. február 26.
Szenátusi határozatok - 2007. február 26.

1.) Innovációs Központ Kht.

a) SZMR módosítás (tulajdonosi jogok gyakorlása a Kht. vonatkozásában)
b) Kht. Gazdálkodási Szabályzatának elfogadása
Kht. Gazdálkodási Szabályzatának elfogadása - Melléklet

2.) Intézményfejlesztési Terv elfogadása

Intézményfejlesztési Terv elfogadása

3.) 2007. évi költségvetés elfogadása

2007. évi költségvetés elfogadása
a) 2. számú melléklet
b) 3. számú melléklet

4.) Személyi ügyek

a) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Boncz Imre részére
b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Dózsa Csaba részére
c) Egyetemi magántanári címek adományozása
ca) Ronald Leslie Akehurst részére
cb) Nicolaas Sieds Klazinga részére
cc) August Österle részére
d) Agrártudományi Centrum elnöki pályázatának véleményezése (Láng Zoltán)
e) Díszdoktori cím adományozása Anders Fogh Rasmussen részére

5.) Nemzetközi Tanszék elnevezésének módosítása a Közigazgatástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

Nemzetközi Tanszék elnevezésének módosítása a Közigazgatástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

6.) Az Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont (ETK) létrehozása a Közgazdaságtudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

Az Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont (ETK) létrehozása a Közgazdaságtudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

7.) A képzési hozzájárulás összegének megerősítése

A képzési hozzájárulás összegének megerősítése

8.) Képzési szerződés (HTJSZ 5. sz. mellékletének) módosítása

Képzési szerződés (HTJSZ 5. sz. mellékletének) módosítása

9.) Logisztikai menedzsment mesterszak létesítési kérelme

Logisztikai menedzsment mesterszak létesítési kérelme

10.) Egyebek

Tájékoztató az intézményi akkreditációról
Szenátus meghívó - 2006. december 18.
Szenátusi határozatok - 2006. december 18.

1.) Innovációs Központ Kht. Alapító okiratának és Üzleti tervének elfogadása

a) Alapító okirat
b) Üzleti terv (doc)
c) Üzleti terv (xls)

2.) Intézményfejlesztési Terv (IFT) keretei

Intézményfejlesztési Terv (IFT) keretei

3.) Professor Emeritus cím adományozási rendjének (SZMSZ II. 4. számú szabályzat) módosítása

Professor Emeritus cím adományozási rendjének (SZMSZ II. 4. számú szabályzat) módosítása

4.) Személyi ügyek

a) Professor Emeritus címek adományozása
aa) Hoós János részére
ab) Zelkó Lajos részére
ac) Vermes László részére (áthúzva)
b) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Reszegi László részére
c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Halm Tamás részére

5.) Kihelyezett tanszék létrehozása a Kertészettudományi Karon

Kihelyezett tanszék létrehozása a Kertészettudományi Karon

6.) Társadalomtudományi Kar szervezeti felépítésének véglegesítése

Társadalomtudományi Kar szervezeti felépítésének véglegesítése
a) 1. és 4. számú mellékletek
b) 5. számú melléklet
7.) Egyebek
Jegyzőkönyv - 2006. december 7.

1.) Elrendelő határozat

Elrendelő határozat

2.) Értesítés írásbeli szavazásról

Értesítés írásbeli szavazásról

3.) Veszprémi ingatlan helyzete

Veszprémi ingatlan helyzete
Szenátus meghívó - 2006. november 27.
Szenátusi határozatok - 2006. november 27.

1.) Innovációs Központ létrehozása

Innovációs Központ létrehozása
Innovációs Központ létrehozása - Melléklet

2.) 2007. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

2007. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

3.) BCE kockázatainak azonosítása

BCE kockázatainak azonosítása

4.) Személyi ügyek

a) Balla Csaba dékáni pályázatának véleményezése (Élelmiszertudományi Kar)
b) Varga Jenő Kollégium igazgatói pályázatainak véleményezése
c) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
d) Címzetes egyetemi tanári címek adományozása
da) Balázs Ervin részére
db) Éltető Ödön részére
dc) László Csaba részére
dd) Perédi József részére
e) Címzetes egyetemi docensi címek adományozása
ea) Móricz Éva részére
eb) Bokor Attila részére
f) Magántanári címek adományozása
fa) Hüttl Antónia részére
fb) Kovács Etelka részére

5.) I-X. havi beszámoló

I-X. havi beszámoló

6.) 2007/2008. tanév időbeosztásának elfogadása

2007/2008. tanév időbeosztásának elfogadása
7.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2006. november 13.
Szenátusi határozatok - 2006. november 13.

1.) Módosított mesterszak-létesítési kérelmek

a) Vállalkozásfejlesztés mesterszak
b) Marketing mesterszak
c) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak
d) Számvitel mesterszak
e) Pénzügy mesterszak
f) Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak
g) Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak
h) Regionális- és környezetgazdaságtan mesterszak
i) Vezetés és szervezés mesterszak

2.) Közigazgatási mesterszak indítási kérelme

Közigazgatási mesterszak indítási kérelme

3.) Kari szervezeti felépítés módosítása

Kari szervezeti felépítés módosítása
a) Kihelyezett tanszék létrehozása a Kertészettudományi Karon
b) Társadalomtudományi Kar szervezeti felépítése

4.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása (lakhatási támogatás)

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása (lakhatási támogatás)

5.) 2007. évi költségvetés tervezete

2007. évi költségvetés tervezete
6.) Egyebek
Szenátus meghívó - 2006. szeptember 18.
Szenátusi határozatok - 2006. szeptember 18.

1.) Mesterszak indítási kérelmek

a) Gazdaságinformatikus mesterszak indítási kérelme
b) Növényorvos mesterszak indítási kérelme
Növényorvos mesterszak indítási kérelme - Mintatanterv

2.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

3.) Egyetemi kitüntetések adományozása

a) Magántanári cím adományozása Szabó Lajos részére
b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Tomori Erika részére
4.) Gazdasági Tanács tag delegálása (szóbeli előterjesztés)

5.) Jubileumi díszoklevelek adományozása (pótlista)

Jubileumi díszoklevelek adományozása (pótlista)

6.) Tájékoztató a 2006. évi felvételi adatokról

Tájékoztató a 2006. évi felvételi adatokról

7.) Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság szervezeti felépítésének módosítása

Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság szervezeti felépítésének módosítása

8.) Kockázatkezelési Szabályzat módosítása

Kockázatkezelési Szabályzat módosítása

9.) Kiküldetési Szabályzat módosítása

Kiküldetési Szabályzat módosítása

10.) Számlarend és számlatükör módosítása

Számlarend és számlatükör módosítása
Számlarend
Számlatükör
11.) Szenátusválasztás időpontjának kitűzése (szóbeli előterjesztés)
12.) Egyebek

Vágólapra másolva